Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Senioři v komunitní knihovně ve Vsetíně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Senioři v komunitní knihovně ve Vsetíně"— Transkript prezentace:

1 Senioři v komunitní knihovně ve Vsetíně
Vsetín, říjen 2011 PhDr. Helena Gajdušková

2 Město Vsetín vlídné valašské město (cca 30.000 obyvatel)
blízkost hranic se Slovenskem krásná příroda, bohatý folklór a tradice, místo příjemné k životu stále více oblíbená turistická destinace – zámek, hospůdky, kulturní život… podpora neziskového sektoru (Malé/velké granty) vysoká nezaměstnanost, důsledky krize, snižující se rozpočet

3 Masarykova veřejná knihovna Vsetín obrazem

4 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
přestěhování před 5 lety do úžasných prostor srdce komunity (komunitní knihovna) dostupná a přátelská – umístění na centrálním náměstí spolupracující partnerská instituce v místě NEJvlídnější, NEJotevřenější, NEJprostornější, NEJpohodlnější, NEJvzdušnější ve Vsetíně („Miláček knihovna“)

5 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
v číslech (statistiky ke konci roku 2010) počet čtenářů: 6.348 počet návštěvníků: počet výpůjček: počet akcí pro veřejnost za rok: 495

6 Schéma komunitní knihovny v komunitě
MĚSTO / OBEC / KRAJ - Zřizovatel Nezaměstnaní Děti a mládež, studenti, žáci Senioři Návštěvníci města, turisté – soukromé osoby i zástupci organizací Školy Podnikatelé, firmy Rodiče s malými dětmi (na, po rodič. dovolené) Cizinci – návštěvníci, obyvatelé Zdravotně handicapované osoby Neziskové organizace, zájmové spolky Široká veřejnost všeho věku, pohlaví, rasy, sociálního postavení Co potřebují? Informace, vzdělání, osobní rozvoj, informační zdroje, knihy Elektronické služby, počítačová znalost, vyhledávání informací Zázemí, informace při hledání zaměstnání či studia Neformální prostředí, vlídný ale profesionální přístup, pocit bezpečí, jistoty, přátelský prostor, bezbariérový přístup ve všech směrech, Trávení volného času kvalitním způsobem Společná setkávání, sounáležitost, komunikace, výměna zkušeností, vzájemné obohacení, tvoření něčeho nového, vlastní aktivita, posílení vzájemných vztahů Kontakty, znalost místa, osobností, partnerství KOMUNITNÍ KNIHOVA Výsledky Peníze, podpora

7 Komunitní knihovna tradiční role knihovny – je ZÁKLADNÍ pečujeme o ni a respektujeme ji komunitní role knihovny realizována zejména díky projektům „tradiční projekty“ granty MK ČR – Knihovna 21. století, VISK granty města Vsetín, Zlínského kraje granty nadací „evropské projekty“ změna v roce 2004 (projekt SROP 3.1 a 3.2) 2006 – stěhování do nových prostor projekt „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně“ (OP LZZ ), Rozmanitost nás spojuje 2011

8 Projekt SROP 3.2 „MVK jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání“ projekt do strukturálních fondů EU (Společný regionální operační program) odstartoval „projektové myšlení MVK“ cílená spolupráce s konkrétními cílovými skupinami analýza potřeb a orientace projektových aktivit na konkrétní skupiny (děti, senioři, nezaměstnaní, rodiče pečující o malé děti atd.) účast MVK ve strukturách města (Komise města – kultura, cestovní ruch atd., Komunitní plánování – pracovní skupiny – senioři, zdravotně znevýhodnění, rodina)

9 Senioři senioři a společnost senioři v MVK
znevýhodněná skupina (ale: Národní program přípravy na stárnutí – společnost stárne a začíná si to uvědomovat) „důchodce“ vnímán spíše negativně (ale: všichni milujeme své babičky a dědečky) senioři v MVK tvoří cca 30% našich uživatelů jsou vděční čtenáři i účastníci akcí dobře se s nimi pracuje

10 Seniorské projekty MVK
1. projekty zaměřené na seniory jako klienty 2. projekty zaměřené na seniory jako partnery 3. projekty tvořené společně se seniory, přesahující seniorskou populaci – senioři dobrovolníci, spolupracovníci knihovny

11 1.Projekty a služby zaměřené na seniory (vztah lektor – senior)
aktivity (vzdělávací a komunitní) určené seniorům „Senioři komunikují“ - týdenní počítačové kurzy (financováno Nadací Livie a Václava Klausových, Nadací ČS) PC kurzy – digitální fotografie, komunikace přes internet vzdělávací moduly v rámci „Akademického roku pro seniory“ (Trénování paměti, Region, Cestujeme s literaturou, Zdravý životní styl, PC kurz a další) donášková služba, akce pro domovy důchodců a penziony, akce k Vánocům, Velikonocům atd.

12 2. Projekty zaměřené na seniory jako partnery, spoluúčastníky (vztah senior - senior)
Projekt: „Senioři vítáni“ ( ) financováno nadací OSF Praha a Nadací ČS projekt zaměřený na aktivizaci seniorů a jejich větší zapojení do společenského života odstartoval spolupráci se seniory – dobrovolníky

13 2. Projekty zaměřené na seniory
jako partnery, spoluúčastníky (vztah senior - senior) Projekt: „Senioři vítáni“ ( ) podařilo se nastartovat nový způsob komunikace s aktivními seniory ve městě vytvořili jsme seniorský lektorský tým, který je začleněn do struktur knihovny (funkční tým, pravidelné schůzky, funguje dodnes) díky seniorskému týmu vznikají v knihovně nové aktivity a programy pro seniory, iniciované a lektorsky vedené aktivními seniory v rámci projektu byla zpracována metodika, která může pomoci i dalším knihovnám v oslovení aktivních seniorů v místě spolupráce se seniory byla posunuta na systémově vyšší úroveň

14 3. Projekty tvořené společně se seniory
(vztah senior – ostatní populace) přesahují seniorskou populaci (vycházky, cyklovyjížďky, tvořivé dílny, společná čtení) posilují mezigenerační vztahy posilují sebevědomí seniorů zvyšují místní potenciál příklad změny: pravidelná akce „Den seniorů“ (organizujeme ve spolupráci s Charitou již 6 let) dříve: senioři jako cílová skupina, jíž je určen program, který vytváříme dnes: program spoluutvářen samotnými seniory (aktivně se účastní programu) – čtení, tanec, seniorská taneční a pěvecká uskupení (prezentace sociálních služeb – komunitní rozměr) participace dalších o.s., doprovodné programy, průzkum spokojenosti

15 Dnešní spolupráce se seniory a konkrétní výstupy
Schůzky seniorského týmu v knihovně (tým 5 seniorů + tým 4 knihovníků – funkční tým) – stabilní a systémová struktura, schází se cca 5x ročně, spoluutváří programy knihovny U MěÚ vytvořen Akademický poradní tým seniorů (kromě akademiků – základ týmu – senioři z týmu knihovny) Akademický rok pro seniory Probíhá již čtyři roky 5 modulů, postupně přibývají další Region PC Cestování s literaturou Zdravý životní styl Trénování paměti atd. 15

16 Dnešní spolupráce se seniory a konkrétní výstupy
Den seniorů velká celoměstská akce s celoměstským dopadem a publicitou Cyklovyjížďky a vycházky (jarní a podzimní měsíce) připravují a organizují sami senioři (tým) vyjíždí se od knihovny pomoc s propagací není nutná účast zástupce knihovny společná setkání a promítání na závěr Mezigenerační vztahy mezigenerační aktivity a tvoření – tvořivé dílny společně s vnuky (Velikonoce, Vánoce, Valentýn, drátkování, korálkování, batika a další) 16

17 Dnešní spolupráce se seniory a konkrétní výstupy
Zvuková knihovna a kluby zvuková knihovna – schůzky klubu SONS, společná setkání s veřejností, besedy Senior klub v dětské sídlištní knihovně – připravuje a organizuje senior – dobrovolník - besedy na různá témata, promítání schůzky dámského klubu v dětské sídlištní půjčovně – společné čtení, společné tvoření (o prázdninách s dětmi) spolupráce s dalšími seniorskými kluby ve městě – některé společné aktivity Senioři dobrovolníci v knihovně – balení knih (paní Marie, paní Růženka) v mateřském centru – hlídání dětí Příležitostně: Knihovnický happening, prezentace na seminářích – dle potřeby 17

18 Dnešní spolupráce se seniory a konkrétní výstupy
Zpracována metodika práce se seniory v rámci projektu Seminář o práci se seniory v knihovnách (2009 a 2011) Společný seminář a setkání knihovníků seniorů (spolupráce se SKIP) 12. VU3V – virtuální univerzita 3. věku – začíná

19 Spolupráce se seniory - benefity
senioři – absolventi vzdělávání (Akademický rok, PC kurzy atd.) se scházejí v MVK i nadále, neformálně z některých „studentů“ seniorů – se stanou pravidelní čtenáři knihovny, pokud již jimi nebyli dříve mezigenerační rozměr zejména tvořivé dílny (prázdninová knihovna), projekt „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně“ - mladé maminky, ženy 50+) K klub – společenské hry s vnoučaty, hlídání při četbě časopisů, stavebnicích atd. získávání dobrovolníků osobní komunikace, důvěra – zpětná vazba senioři šíří kladné PR po městě o MVK senioři jako lektoři, průvodci v tvořivých dílnách, čtení pro děti, vedou aktivity na dětských odděleních

20 Spolupráce se seniory – co dále
Spolupráci se seniory – nutno ji posunovat dále – senioři jsou v knihovně rádi a rádi se zde „usídlí“ – vytvoří pevné společenství a někdy mají tendenci ustrnout – to by knihovna neměla připustit Klademe důraz na mezigenerační charakter aktivit – senioři – děti – tvůrčí dílny, společná čtení, společenské hry s vnoučaty, vyváženost aktivit z obou stran (i děti pro seniory) Mezigenerační rozměr – snaha zapojovat i střední generaci – např. mladé maminky, ženy 50+ Nejtěžší je zapojovat muže, čekáme i na vaše nápady a zkušenosti! Otázka: Jak získat „mladší“ seniory? Rozšíření spolupráce s „vlastními“ seniory - příležitost 20

21 Počítačový kurz pro seniory
Akademický rok pro seniory – Zdravý životní styl

22 Na půjčovně S vnuky v K klubu

23 Cvičení na Dni pro seniory
S vnuky v K klubu

24 Den pro seniory – doprovodný program
Čtení seniorům v Charitě

25 Tvořivá dílna - Velikonoce
Schůzka a školení seniorského týmu Sraz knihovníků seniorů v MVK

26 Děkuji za pozornost PhDr. Helena Gajdušková hgajduskova@mvk.cz
Masarykova veřejná knihovna Vsetín tel.:


Stáhnout ppt "Senioři v komunitní knihovně ve Vsetíně"

Podobné prezentace


Reklamy Google