Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Senioři v komunitní knihovně ve Vsetíně PhDr. Helena Gajdušková Vsetín, říjen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Senioři v komunitní knihovně ve Vsetíně PhDr. Helena Gajdušková Vsetín, říjen 2011."— Transkript prezentace:

1 Senioři v komunitní knihovně ve Vsetíně PhDr. Helena Gajdušková Vsetín, říjen 2011

2 Město Vsetín vlídné valašské město (cca 30.000 obyvatel) blízkost hranic se Slovenskem krásná příroda, bohatý folklór a tradice, místo příjemné k životu stále více oblíbená turistická destinace – zámek, hospůdky, kulturní život… podpora neziskového sektoru (Malé/velké granty) vysoká nezaměstnanost, důsledky krize, snižující se rozpočet

3 Masarykova veřejná knihovna Vsetín obrazem

4 Masarykova veřejná knihovna Vsetín přestěhování před 5 lety do úžasných prostor srdce komunity (komunitní knihovna) dostupná a přátelská – umístění na centrálním náměstí spolupracující partnerská instituce v místě NEJvlídnější, NEJotevřenější, NEJprostornější, NEJpohodlnější, NEJvzdušnější ve Vsetíně („Miláček knihovna“)

5 počet čtenářů: 6.348 počet návštěvníků: 147.880 počet výpůjček: 411.852 počet akcí pro veřejnost za rok: 495 Masarykova veřejná knihovna Vsetín v číslech (statistiky ke konci roku 2010)

6 Schéma komunitní knihovny v komunitě MĚSTO / OBEC / KRAJ - Zřizovatel Nezaměstnaní Děti a mládež, studenti, žáci Senioři Návštěvníci města, turisté – soukromé osoby i zástupci organizací Školy Podnikatelé, firmy Rodiče s malými dětmi (na, po rodič. dovolené) Cizinci – návštěvníci, obyvatelé Zdravotně handicapovan é osoby Neziskové organizace, zájmové spolky Široká veřejnost všeho věku, pohlaví, rasy, sociálního postavení Co potřebují? - Informace, vzdělání, osobní rozvoj, informační zdroje, knihy - Elektronické služby, počítačová znalost, vyhledávání informací - Zázemí, informace při hledání zaměstnání či studia - Neformální prostředí, vlídný ale profesionální přístup, pocit bezpečí, jistoty, přátelský prostor, bezbariérový přístup ve všech směrech, - Trávení volného času kvalitním způsobem - Společná setkávání, sounáležitost, komunikace, výměna zkušeností, vzájemné obohacení, tvoření něčeho nového, vlastní aktivita, posílení vzájemných vztahů - Kontakty, znalost místa, osobností, partnerství KOMUNITN Í KNIHOVA Výsledky Peníze, podpora

7 Komunitní knihovna tradiční role knihovny – je ZÁKLADNÍ pečujeme o ni a respektujeme ji komunitní role knihovny –realizována zejména díky projektům –„tradiční projekty“ granty MK ČR – Knihovna 21. století, VISK granty města Vsetín, Zlínského kraje granty nadací –„evropské projekty“ změna v roce 2004 (projekt SROP 3.1 a 3.2) 2006 – stěhování do nových prostor projekt „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně“ (OP LZZ 2009-2010), Rozmanitost nás spojuje 2011

8 Projekt SROP 3.2 projekt do strukturálních fondů EU (Společný regionální operační program) –odstartoval „projektové myšlení MVK“ –cílená spolupráce s konkrétními cílovými skupinami –analýza potřeb a orientace projektových aktivit na konkrétní skupiny (děti, senioři, nezaměstnaní, rodiče pečující o malé děti atd.) –účast MVK ve strukturách města (Komise města – kultura, cestovní ruch atd., Komunitní plánování – pracovní skupiny – senioři, zdravotně znevýhodnění, rodina) „MVK jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání“

9 Senioři senioři a společnost –znevýhodněná skupina (ale: Národní program přípravy na stárnutí – společnost stárne a začíná si to uvědomovat) –„důchodce“ vnímán spíše negativně (ale: všichni milujeme své babičky a dědečky) senioři v MVK –tvoří cca 30% našich uživatelů –jsou vděční čtenáři i účastníci akcí –dobře se s nimi pracuje

10 Seniorské projekty MVK 1. projekty zaměřené na seniory jako klienty 2. projekty zaměřené na seniory jako partnery 3. projekty tvořené společně se seniory, přesahující seniorskou populaci – senioři dobrovolníci, spolupracovníci knihovny

11 1.Projekty a služby zaměřené na seniory (vztah lektor – senior) aktivity (vzdělávací a komunitní) určené seniorům „Senioři komunikují“ - týdenní počítačové kurzy (financováno Nadací Livie a Václava Klausových, Nadací ČS) PC kurzy – digitální fotografie, komunikace přes internet vzdělávací moduly v rámci „Akademického roku pro seniory“ (Trénování paměti, Region, Cestujeme s literaturou, Zdravý životní styl, PC kurz a další) donášková služba, akce pro domovy důchodců a penziony, akce k Vánocům, Velikonocům atd.

12 2. Projekty zaměřené na seniory jako partnery, spoluúčastníky (vztah senior - senior) Projekt: „Senioři vítáni“ (2007-2008) financováno nadací OSF Praha a Nadací ČS projekt zaměřený na aktivizaci seniorů a jejich větší zapojení do společenského života odstartoval spolupráci se seniory – dobrovolníky

13 2. Projekty zaměřené na seniory jako partnery, spoluúčastníky (vztah senior - senior) Projekt: „Senioři vítáni“ (2007-2008) podařilo se nastartovat nový způsob komunikace s aktivními seniory ve městě vytvořili jsme seniorský lektorský tým, který je začleněn do struktur knihovny (funkční tým, pravidelné schůzky, funguje dodnes) díky seniorskému týmu vznikají v knihovně nové aktivity a programy pro seniory, iniciované a lektorsky vedené aktivními seniory v rámci projektu byla zpracována metodika, která může pomoci i dalším knihovnám v oslovení aktivních seniorů v místě spolupráce se seniory byla posunuta na systémově vyšší úroveň

14 3. Projekty tvořené společně se seniory (vztah senior – ostatní populace) přesahují seniorskou populaci (vycházky, cyklovyjížďky, tvořivé dílny, společná čtení) 1.posilují mezigenerační vztahy 2.posilují sebevědomí seniorů 3.zvyšují místní potenciál příklad změny: –pravidelná akce „Den seniorů“ (organizujeme ve spolupráci s Charitou již 6 let) –dříve: senioři jako cílová skupina, jíž je určen program, který vytváříme –dnes: program spoluutvářen samotnými seniory (aktivně se účastní programu) – čtení, tanec, seniorská taneční a pěvecká uskupení (prezentace sociálních služeb – komunitní rozměr) participace dalších o.s., doprovodné programy, průzkum spokojenosti

15 Dnešní spolupráce se seniory a konkrétní výstupy 1.Schůzky seniorského týmu v knihovně (tým 5 seniorů + tým 4 knihovníků – funkční tým) – stabilní a systémová struktura, schází se cca 5x ročně, spoluutváří programy knihovny 2.U MěÚ vytvořen Akademický poradní tým seniorů (kromě akademiků – základ týmu – senioři z týmu knihovny) 3.Akademický rok pro seniory –Probíhá již čtyři roky –5 modulů, postupně přibývají další Region PC Cestování s literaturou Zdravý životní styl Trénování paměti atd.

16 Dnešní spolupráce se seniory a konkrétní výstupy 4.Den seniorů –velká celoměstská akce s celoměstským dopadem a publicitou 5.Cyklovyjížďky a vycházky (jarní a podzimní měsíce) –připravují a organizují sami senioři (tým) –vyjíždí se od knihovny –pomoc s propagací –není nutná účast zástupce knihovny –společná setkání a promítání na závěr 6.Mezigenerační vztahy –mezigenerační aktivity a tvoření – tvořivé dílny společně s vnuky (Velikonoce, Vánoce, Valentýn, drátkování, korálkování, batika a další)

17 Dnešní spolupráce se seniory a konkrétní výstupy 7.Zvuková knihovna a kluby –zvuková knihovna – schůzky klubu SONS, společná setkání s veřejností, besedy –Senior klub v dětské sídlištní knihovně – připravuje a organizuje senior – dobrovolník - besedy na různá témata, promítání –schůzky dámského klubu v dětské sídlištní půjčovně – společné čtení, společné tvoření (o prázdninách s dětmi) –spolupráce s dalšími seniorskými kluby ve městě – některé společné aktivity 8.Senioři dobrovolníci –v knihovně – balení knih (paní Marie, paní Růženka) –v mateřském centru – hlídání dětí –Příležitostně: Knihovnický happening, prezentace na seminářích – dle potřeby

18 Dnešní spolupráce se seniory a konkrétní výstupy 9. Zpracována metodika práce se seniory v rámci projektu 10. Seminář o práci se seniory v knihovnách (2009 a 2011) 11. Společný seminář a setkání knihovníků seniorů (spolupráce se SKIP) 12. VU3V – virtuální univerzita 3. věku – začíná 19.10.

19 Spolupráce se seniory - benefity senioři – absolventi vzdělávání (Akademický rok, PC kurzy atd.) se scházejí v MVK i nadále, neformálně z některých „studentů“ seniorů – se stanou pravidelní čtenáři knihovny, pokud již jimi nebyli dříve mezigenerační rozměr –zejména tvořivé dílny (prázdninová knihovna), projekt „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně“ - mladé maminky, ženy 50+) –K klub – společenské hry s vnoučaty, hlídání při četbě časopisů, stavebnicích atd. získávání dobrovolníků osobní komunikace, důvěra – zpětná vazba senioři šíří kladné PR po městě o MVK senioři jako lektoři, průvodci v tvořivých dílnách, čtení pro děti, vedou aktivity na dětských odděleních

20 Spolupráce se seniory – co dále Spolupráci se seniory – nutno ji posunovat dále – senioři jsou v knihovně rádi a rádi se zde „usídlí“ – vytvoří pevné společenství a někdy mají tendenci ustrnout – to by knihovna neměla připustit Klademe důraz na mezigenerační charakter aktivit – senioři – děti – tvůrčí dílny, společná čtení, společenské hry s vnoučaty, vyváženost aktivit z obou stran (i děti pro seniory) Mezigenerační rozměr – snaha zapojovat i střední generaci – např. mladé maminky, ženy 50+ Nejtěžší je zapojovat muže, čekáme i na vaše nápady a zkušenosti! Otázka: Jak získat „mladší“ seniory? Rozšíření spolupráce s „vlastními“ seniory - příležitost

21 Akademický rok pro seniory – Zdravý životní styl Počítačový kurz pro seniory

22 S vnuky v K klubu Na půjčovně

23 S vnuky v K klubu Cvičení na Dni pro seniory

24 Den pro seniory – doprovodný program Čtení seniorům v Charitě

25 Tvořivá dílna - Velikonoce Schůzka a školení seniorského týmu Sraz knihovníků seniorů v MVK

26 Děkuji za pozornost Masarykova veřejná knihovna Vsetín PhDr. Helena Gajdušková hgajduskova@mvk.cz www.mvk.cz mvk@vs.inext.cz tel.: 575 755 155


Stáhnout ppt "Senioři v komunitní knihovně ve Vsetíně PhDr. Helena Gajdušková Vsetín, říjen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google