Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do zapojování veřejnosti do rozhodování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do zapojování veřejnosti do rozhodování"— Transkript prezentace:

1 Úvod do zapojování veřejnosti do rozhodování
Ing. Jitka Materová o.s. Občan v akci

2 Vymezení pojmů Participace: Partnerství:
- „…..takové aktivity jednotlivců, které směřují k více či méně přímému ovlivňování a výběru rozhodovatelů a/nebo určitých akcí.“ Verba,S. Nie,N.H: Participation in America - „….přístup, kdy veřejné autority vstupují do neformálních kontaktů s občany, od kterých získávají jejich názory, přání, zkušenosti a zájmy….. Veřejné autority pak mohou přijít s politikami, které jsou šité na míru potřebám občanů.“ Citizen participation: a source of inspiration to the European Union? Partnerství: ….Vzájemný a rovnocenný vztah partnerů (participace znamená proces, kdežto partnerství představuje vztah).

3 Vymezení pojmu Komunita: Město:
Je tvořena lidmi, kteří žijí v geograficky definované oblasti a mezi kterými existují sociální vazby (např. účast na společných aktivitách) a kteří jsou citově vázáni k sobě navzájem a k místu, kde žijí (přátelství, sounáležitost s místem apod.) . Community building: What makes it work, 1997 Město: Základní územní samosprávné společenství občanů; tvořené uzemním celkem, který je vymezen hranicemi území obce. Obec hospodaří s vlastním majetkem a pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Obec s více než 3000 obyvateli je městem, stanoví-li tak předseda Poslanecké sněmovny. Zákon 128/2000 Sb. O obecním zřízení

4 Aktéři participačních procesů
Veřejná autorita politici, úředníci, státní úřady Nezávislé subjekty (prostředník) Investoři podnikatelé Experti Občané Jednotlivci, NNO

5 Výhody participace Proč je vhodné občany zapojit ?
Good Governance – lepší rozhodování otevřenější a průhlednější rozhodování občan jako součást rozhodovacího procesu spoluzodpovědnost za rozhodnutí Community building – budování komunity nové vazby mezi aktéry polidštění rozhodovacích procesů Kvalitnější rozhodovací proces generování nových nápadů odhalení skrytých problémů učení se od druhých Veřejné rozhodování je efektivnější hledání kompromisních řešení zvýšení veřejné podpory pro dané rozhodnutí vyšší kontrola Růst důvěry v demokratický systém participace posiluje reprezentativní demokracii

6 Námitky proti občanské participaci
Nevýhody participace Námitky proti občanské participaci Nahrazení reprezentativní demokracie občané vykonávají veřejnou kontrolu politici plní svůj mandát a zastupují občany občané mají možnost nedat politikům svůj hlas Veřejná autorita rozhoduje promyšleně občané jsou laici rozhodují ad hoc (bez promyšlené koncepce) Zneužití nátlakovými skupinami kdo jsou „aktivisté“, NNO; za koho vystupují ohrožení procesu věčnými stěžovateli a oponenty Rozhodovací proces je delší a nákladnější Někde není participace možná vůbec např. řešení krizových situací, obrana a bezpečnost.....

7 Dělení participace (1) OBČANSKÁ   EXPERTNÍ
VERTIKÁLNÍ   HORIZONTÁLNÍ SHORA INICIOVANÁ   ZDOLA INICIOVANÁ INDIVIDUÁLNÍ   KOLEKTIVNÍ

8 Participační žebřík

9 Metody a techniky Tradiční Inovativní Aktivní participace Konzultace
referendum volby plánovací víkend pracovní skupiny workshop občanská porota sousedské výbory Konzultace účast v osadních výborech účast ve výborech a komisích názorové průzkumy ankety, dotazníková šetření rozhovory, telefonická anketa panel telefon, chat se starostou veřejná setkání posezení u kávy Informování zákon 106/1999 Sb. úřední deska účast na jednání zastupitelstva nahlížení do zápisů z jednání rady občanské informační centrum tisková konference letáky, brožury, zpravodaje výstavy a prezentace hromadná korespondence telefonní linka Kontrola: Petice, stížnosti, ombudsman On-line metody: ové upozornění, diskusní forum, on-line názorové průzkumy, chaty, sociální sítě

10 Motivace občanů k účasti na veřejném dění
Osobní zájmy Osobní pozvání Atraktivní způsob spolupráce Spolupráce je obousměrná Realizace dohodnutých opatření Hmatatelné výsledky Trvalá (nikoliv jednorázová komunikace) Trvalé deklarování ochoty ke spolupráci ze strany radnice (otevřenost) Ocenění účasti občanů

11 Proces zapojování občanů do rozhodování
Příprava spolupráce, komunikace, domluvy Nastavení pravidel spolupráce Zapojení občanů – jejich motivace Analýza stávajícího stavu, problémů (analýzy, ankety, veřejná setkání, …) SWOT analýza Návrhová část plánu (práce pracovních skupin) Výběr priorit Opatření, aktivity Schválení plánu Realizace aktivit Evaluace, aktualizace

12 Občanské družení Občan v akci
mobil:


Stáhnout ppt "Úvod do zapojování veřejnosti do rozhodování"

Podobné prezentace


Reklamy Google