Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do zapojování veřejnosti do rozhodování Ing. Jitka Materová o.s. Občan v akci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do zapojování veřejnosti do rozhodování Ing. Jitka Materová o.s. Občan v akci."— Transkript prezentace:

1 Úvod do zapojování veřejnosti do rozhodování Ing. Jitka Materová o.s. Občan v akci

2 Vymezení pojmů Participace: - „…..takové aktivity jednotlivců, které směřují k více či méně přímému ovlivňování a výběru rozhodovatelů a/nebo určitých akcí.“ Verba,S. Nie,N.H: Participation in America - „….přístup, kdy veřejné autority vstupují do neformálních kontaktů s občany, od kterých získávají jejich názory, přání, zkušenosti a zájmy….. Veřejné autority pak mohou přijít s politikami, které jsou šité na míru potřebám občanů.“ Citizen participation: a source of inspiration to the European Union? Partnerství: ….Vzájemný a rovnocenný vztah partnerů (participace znamená proces, kdežto partnerství představuje vztah).

3 Vymezení pojmu Komunita: Je tvořena lidmi, kteří žijí v geograficky definované oblasti a mezi kterými existují sociální vazby (např. účast na společných aktivitách) a kteří jsou citově vázáni k sobě navzájem a k místu, kde žijí (přátelství, sounáležitost s místem apod.). Community building: What makes it work, 1997 Město: Základní územní samosprávné společenství občanů; tvořené uzemním celkem, který je vymezen hranicemi území obce. Obec hospodaří s vlastním majetkem a pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Obec s více než 3000 obyvateli je městem, stanoví-li tak předseda Poslanecké sněmovny. Zákon 128/2000 Sb. O obecním zřízení

4 Aktéři participačních procesů Veřejná autorita politici, úředníci, státní úřady Občané Jednotlivci, NNO Experti Investoři podnikatelé Nezávislé subjekty (prostředník)

5 Výhody participace Proč je vhodné občany zapojit ? Good Governance – lepší rozhodování otevřenější a průhlednější rozhodování občan jako součást rozhodovacího procesu spoluzodpovědnost za rozhodnutí Community building – budování komunity nové vazby mezi aktéry polidštění rozhodovacích procesů Kvalitnější rozhodovací proces generování nových nápadů odhalení skrytých problémů učení se od druhých Veřejné rozhodování je efektivnější hledání kompromisních řešení zvýšení veřejné podpory pro dané rozhodnutí vyšší kontrola Růst důvěry v demokratický systém participace posiluje reprezentativní demokracii

6 Nevýhody participace Námitky proti občanské participaci Nahrazení reprezentativní demokracie občané vykonávají veřejnou kontrolu politici plní svůj mandát a zastupují občany občané mají možnost nedat politikům svůj hlas Veřejná autorita rozhoduje promyšleně občané jsou laici rozhodují ad hoc (bez promyšlené koncepce) Zneužití nátlakovými skupinami kdo jsou „aktivisté“, NNO; za koho vystupují ohrožení procesu věčnými stěžovateli a oponenty Rozhodovací proces je delší a nákladnější Někde není participace možná vůbec např. řešení krizových situací, obrana a bezpečnost.....

7 Dělení participace (1) OBČANSKÁ   EXPERTNÍ VERTIKÁLNÍ   HORIZONTÁLNÍ SHORA INICIOVANÁ   ZDOLA INICIOVANÁ INDIVIDUÁLNÍ   KOLEKTIVNÍ

8 Participační žebřík

9 TradičníInovativní Aktivní participace referendum volby plánovací víkend pracovní skupiny workshop občanská porota sousedské výbory Konzultace účast v osadních výborech účast ve výborech a komisích názorové průzkumy ankety, dotazníková šetření rozhovory, telefonická anketa panel telefon, chat se starostou veřejná setkání posezení u kávy Informování zákon 106/1999 Sb. úřední deska účast na jednání zastupitelstva nahlížení do zápisů z jednání rady občanské informační centrum tisková konference letáky, brožury, zpravodaje výstavy a prezentace hromadná korespondence telefonní linka Metody a techniky Kontrola: Petice, stížnosti, ombudsman On-line metody: E-mailové upozornění, diskusní forum, on-line názorové průzkumy, chaty, sociální sítě

10 Motivace občanů k účasti na veřejném dění Osobní zájmyOsobní zájmy Osobní pozváníOsobní pozvání Atraktivní způsob spolupráceAtraktivní způsob spolupráce Spolupráce je obousměrnáSpolupráce je obousměrná Realizace dohodnutých opatřeníRealizace dohodnutých opatření Hmatatelné výsledkyHmatatelné výsledky Trvalá (nikoliv jednorázová komunikace)Trvalá (nikoliv jednorázová komunikace) Trvalé deklarování ochoty ke spolupráci ze strany radnice (otevřenost)Trvalé deklarování ochoty ke spolupráci ze strany radnice (otevřenost) Ocenění účasti občanůOcenění účasti občanů

11 Proces zapojování občanů do rozhodování Příprava spolupráce, komunikace, domluvyPříprava spolupráce, komunikace, domluvy Nastavení pravidel spolupráceNastavení pravidel spolupráce Zapojení občanů – jejich motivaceZapojení občanů – jejich motivace Analýza stávajícího stavu, problémů (analýzy, ankety, veřejná setkání, …)Analýza stávajícího stavu, problémů (analýzy, ankety, veřejná setkání, …) SWOT analýzaSWOT analýza Návrhová část plánu (práce pracovních skupin)Návrhová část plánu (práce pracovních skupin) Výběr prioritVýběr priorit Opatření, aktivityOpatření, aktivity Schválení plánuSchválení plánu Realizace aktivitRealizace aktivit Evaluace, aktualizaceEvaluace, aktualizace

12 Občanské družení Občan v akci mobil: 602 690 660 jitka@obcan.org www.obcan.org


Stáhnout ppt "Úvod do zapojování veřejnosti do rozhodování Ing. Jitka Materová o.s. Občan v akci."

Podobné prezentace


Reklamy Google