Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. René Neděla Energetický regulační úřad"— Transkript prezentace:

1 Ing. René Neděla Energetický regulační úřad
Nové regulační období - změny. Regulace v elektroenergetice a plynárenství Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

2 Harmonogram kroků před zahájením IV. RO
3/2015 7/2015 12/2014 Zveřejnění návrhu metodiky regulace pro IV. regulační období Veřejný konzultační proces Zahájení přechodného IV. regulačního období Stanovování jednotlivých parametrů povolených výnosů a propočet do konečných cen Příprava nové regulační vyhlášky Vydání ve Sbírce zákonů 2019 11/2015 Odeslání do MPŘ Zahájení kontroly nákladů regulovaných subjektů

3 Hlavní principy regulace
Stabilita a dlouhodobá udržitelnost regulačních principů, Předvídatelnost regulace pro jednotlivé subjekty na trhu (elektro a plyn), Vyváženost regulace z pohledu působení na jednotlivé subjekty, Objektivnost a transparentnost nastavení regulačních principů a vstupů, Návaznost na vnitrostátní a unijní legislativní změny. Pro realizaci těchto základních principů předpokládá ERÚ: provést v průběhu posledního roku III. RO a během IV. RO důsledné nákladové a majetkové kontroly regulovaných subjektů za účelem nastavení objektivních vstupních hodnot do další regulační periody. porovnat u jednotlivých regulovaných subjektů přeceněné odpisy s obnovovacími i rozvojovými investicemi za III., IV. a V. regulační období (po skončení V. RO) a výsledek hodnocení promítnout do relevantního snížení povolených odpisů na VI. RO usilovat o úpravu legislativy v oblasti smluv SLA tak, aby smlouvy mezi vertikálně integrovanými společnostmi podléhaly od Kč schválení ERÚ, posoudit před zahájením IV. RO prostřednictvím nezávislého subjektu přecenění majetku regulovaných subjektů provedené v letech pro účely unbundlingu a jeho aplikaci na oblast regulace. zabezpečit během IV. RO pro využití v V. RO ocenění aktiv všech regulovaných společností připravit motivační investiční prostředí, ale zamezit jeho zneužívání, zabezpečit pružnou reakci na neočekávané jevy, ale i na případná závažná kontrolní zjištění, snažit se omezit vliv korekčních faktorů, připravit postupný přechod z plánovaných hodnot na skutečné hodnoty v oblastech, kde to bude možné. ověřit možnosti zavedení nových prvků v regulaci, například profit-sharing) apod.

4 Elektroenergetika

5 Nový tarifní model v elektroenergetice
Zajištění základních požadavků pro IV. regulační období podmíněno přehodnocením tarifní struktury v elektroenergetice: Vyhodnocení stávající tarifní struktury včetně mezinárodního srovnání Příprava nové tarifní struktury pro všechny napěťové hladiny V rozsahu všech regulovaných cen elektřiny Ekonomické nastavení pro cílovou skupinu účastníků trhu Eliminace vlivu snižování distribuovaného množství elektřiny na regulované ceny (vodárenský efekt) Vyvážený rozvoj energetické soustavy (související rozvoj výroby, akumulace apod.) Spravedlivé rozdělení nákladů/výnosů a plateb mezi účastníky trhu s elektřinou Nová koncepce tarifů na hladině NN (může se promítnout až v průběhu IV. RO) Projekt vytvoření nového tarifního modelu pod záštitou ERÚ za účasti relevantních účastníků trhu

6 Nový tarifní model v elektroenergetice Účastníci Projektu
Zadavatel: Energetický regulační úřad (ČR) Projektoví partneři Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Provozovatelé přenosové a regionálních distribučních soustav (ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s.), OTE, a.s., Dodavatelé poslední instance (ČEZ Prodej, s.r.o., E.ON Energie, a.s., Pražská energetika, a.s.), Sdružení velkých spotřebitelů energie. Ke spolupráci mohou být vyzváni i další partneři. Účast těchto partnerů musí být vždy předem odsouhlasena Řídicím výborem Projektu.

7 Nový tarifní model v elektroenergetice Obsah a harmonogram Projektu
Etapa Obsah Období/termín Zahájení Projektu Analýzy Analýzy stávajícího tarifního systému, analýzy související evropské legislativy, analýzy požadavků na potenciální změny tarifního systému, zpracovávání variant směřování nového systému stanovení regulovaných tarifů 2/ /2014 Návrh tarifního systému Příprava zvoleného systému stanovení regulovaných cen souvisejících s dodávkou elektřiny vč. tarifní struktury na hladině nízkého napětí vč. zahájení konkrétních výpočtů 6/ /2014 Návrh legislativních změn Příprava návrhů na úpravu související legislativy ČR (regulační, výkaznická vyhláška) 10/ /2015 Precizace tarifního modelu, kalkulace, formalizace a publikace tarifů Finalizace výpočtů nového systému, příprava závěrečné zprávy Seznámení veřejnosti s navrhovanými změnami. Návrh a schvalování cenových rozhodnutí 4/ /2015 Účinnost nového tarifního systému

8 Plynárenství

9 Změna tarifní struktury
Pro rok 2015 rozhodl Energetický regulační úřad o změně struktury pásem spotřeby pro dvousložkový distribuční tarif. Změna se dotkne výhradně kategorie MODOM Hlavním důvodem této změny je zvýšení stability regulovaných cen. Nižší počet pásem omezí fluktuaci zákazníků v jednotlivých pásmech a omezí se tak vliv korekčních faktorů

10 Pravidla trhu s plynem 2015 zjednodušení přístupu ke skladovací kapacitě v zásobnících plynu na území České republiky pružnější podmínky pro vyhlašování aukce na skladovací kapacitu Úpravy pro realizaci zkušebního pilotního projektu na prodej přepravní kapacity pomocí aukčního mechanizmu zavedení energetických jednotek pro odběrná místa zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě (dosud nebylo povinné) úprava procesu změny dodavatele úprava kategorií charakteru odběru a propojení třídy typových diagramů dodávek (TDD)

11 Definice kategorií odběru
Srovnání regulovaných a neregulovaných cen dodávek plynu v České republice Roky 2012, 2013 Srovnávané země: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko Kategorie odběratelů: Definice kategorií odběru Kategorie dle Eurostatu Roční spotřeba MWh Připojení I1 150 místní síť (NTL, STL) I2 1 500 I3 15 000 I4 dálkovod (VTL) I5 I6

12 Rozdíl skladby cen Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko Německo
Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko Německo Rakousko Neregulovaná část ceny Obchodní část ceny (CZK/MWh) Obchodní část ceny (EUR/MWh) Obchodní část ceny (Ft/MWh) Obchodní část ceny (PLN/MWh) Regulovaná část ceny Pevná cena za odebraný plyn (CZK/MWh) Variabilní sazba (EUR/m3) Cena za odebraný plyn (Ft/MWh) Variabilní platba (PLN/m3) Variabilní cena za příslušný interval (EUR/kWh) Cena za rezervovanou distribuční kapacitu (CZK/tis. m3) Roční sazba za denní distribuční kapacitu (EUR/m3/den) Cena za rezervovanou kapacitu (Ft/m3/h) Platba za rezervovanou kapacitu (PLN/m3) Platba za rezervovanou kapacitu za příslušný interval (EUR/kW) Platba za rezervovanou kapacitu (EUR/kW) Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu (CZK/měsíc) Fixní sazba za rok (EUR) Stálý plat (Ft) Fixní platba (PLN) Fixní cena (EUR) Variabilní cena za předchozí odběrové intervaly (EUR/kWh) Platba za rezervovanou kapacitu za předchozí intervaly (EUR/kW) Příspěvek na provoz systému (EUR) Měření (EUR) Platba za činnost zúčtování OTE (CZK/MWh) Zúčtovací poplatek Zúčtovací poplatek (EUR) Daně a ostatní poplatky DPH (%) Daň z plynu (CZK/MWh) Daň z plynu (EUR/MWh) Daň z plynu (Ft/MWh) Konsesní poplatek (EUR/MWh) Lokální daň (EUR/MWh)

13 Rezervovaná kapacita - srovnání
Česká republika Německo CK = a + b × ln k Dálkovody Místní sítě Příklad výpočtu části regulovaných plateb pro odběrné místo s rezervovanou kapacitou (výkonem) kWh/hod. pásmo kapacita Jednotková cena Výpočet platby Platba kWh/hod. EUR/kWh/hod. EUR pásmo 1 21,84 500 × 21,84 10 920 pásmo 2 16,44 1 750 × 16,44 28 770 pásmo 3 9,96 1 150 × 9,92 11 454 pásmo 4 9,00 - 51 144

14 Rezervovaná kapacita - srovnání

15 Regulované ceny 2012 - srovnání
Průměrná cena regulovaných plateb 2012 Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko Německo Rakousko Kategorie Eurostatu (EUR/MWh) D1 16,21 19,43 11,27 13,92 22,66 23,80 D2 9,37 11,07 4,46 10,18 14,10 16,41 D3 8,67 8,83 3,04 9,45 11,58 13,30 I1 I2 7,52 5,59 2,75 6,99 7,96 7,54 I3 6,72 5,01 2,02 6,89 5,07 5,74 I4 2,70 2,21 1,45 1,83 2,32 2,27 I5 2,36 1,86 1,64 2,06 1,99 I6 2,13 1,57 1,60 1,98 1,90

16 Regulované ceny 2013 - srovnání
Průměrná cena regulovaných plateb 2013 Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko Německo Rakousko Kategorie Eurostatu (EUR/MWh) D1 17,16 19,41 10,15 15,98 24,45 23,81 D2 9,77 11,01 3,95 12,02 15,42 16,47 D3 9,16 8,83 2,65 11,39 12,69 13,16 I1 I2 8,09 5,70 2,78 8,54 8,63 7,44 I3 7,26 5,01 2,05 8,55 5,59 5,62 I4 2,86 2,21 1,47 3,21 2,63 2,16 I5 2,50 1,86 2,93 2,36 1,89 I6 2,25 1,57 2,66 2,27 1,79

17 Daně a ostatní poplatky 2012 - srovnání
Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko Německo Rakousko Kategorie Eurostatu (EUR/MWh) D1 16,55 17,92 14,69 13,18 23,40 19,66 D2 11,57 9,90 13,45 10,76 17,43 17,30 D3 11,19 9,50 12,72 9,84 16,94 15,86 I1 1,22 1,32 1,11 0,00 8,20 5,96 I2 5,80 I3 I4 I5 I6

18 Daně a ostatní poplatky 2013 - srovnání
Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko Německo Rakousko Kategorie Eurostatu (EUR/MWh) D1 12,65 11,18 14,16 10,47 22,91 19,73 D2 9,44 9,54 12,16 8,87 18,63 17,62 D3 9,31 10,81 11,46 8,61 17,91 16,88 I1 1,21 1,32 1,11 0,00 8,20 5,96 I2 5,80 I3 I4 I5 I6

19 Konečné ceny dodávky plynu 2012

20 Konečné ceny dodávky plynu 2012

21 Konečné ceny dodávky plynu 2012

22 Konečné ceny dodávky plynu 2012

23 Srovnání regulovaných a neregulovaných cen dodávek plynu v ČR - Závěr
Regulované ceny v České republice se pohybují okolo průměru ve sledovaných zemích Struktura regulovaných cen je v každé zemi individuální s podobnými hlavními rysy Neregulovaná část ceny je pro kategorii I5 srovnatelná s neregulovanými cenami v porovnávaných zemích V každé porovnávané zemi je mírně odlišný přístup regulátora při alokaci nákladů mezi jednotlivé skupiny odběratelů

24 Ing. René Neděla www.eru.cz
Děkuji za pozornost Ing. René Neděla


Stáhnout ppt "Ing. René Neděla Energetický regulační úřad"

Podobné prezentace


Reklamy Google