Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové regulační období - změny. Regulace v elektroenergetice a plynárenství Ing. René Neděla Energetický regulační úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové regulační období - změny. Regulace v elektroenergetice a plynárenství Ing. René Neděla Energetický regulační úřad."— Transkript prezentace:

1 Nové regulační období - změny. Regulace v elektroenergetice a plynárenství Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

2 2 3/2015 7/2015 1. 1. 2016 12/2014 Zveřejnění návrhu metodiky regulace pro IV. regulační období Veřejný konzultační proces Zahájení přechodného IV. regulačního období Stanovování jednotlivých parametrů povolených výnosů a propočet do konečných cen Příprava nové regulační vyhlášky Vydání ve Sbírce zákonů 2019 Zahájení kontroly nákladů regulovaných subjektů Odeslání do MPŘ 11/2015 Harmonogram kroků před zahájením IV. RO

3 Hlavní principy regulace Stabilita a dlouhodobá udržitelnost regulačních principů, Předvídatelnost regulace pro jednotlivé subjekty na trhu (elektro a plyn), Vyváženost regulace z pohledu působení na jednotlivé subjekty, Objektivnost a transparentnost nastavení regulačních principů a vstupů, Návaznost na vnitrostátní a unijní legislativní změny. Pro realizaci těchto základních principů předpokládá ERÚ:  provést v průběhu posledního roku III. RO a během IV. RO důsledné nákladové a majetkové kontroly regulovaných subjektů za účelem nastavení objektivních vstupních hodnot do další regulační periody.  porovnat u jednotlivých regulovaných subjektů přeceněné odpisy s obnovovacími i rozvojovými investicemi za III., IV. a V. regulační období (po skončení V. RO) a výsledek hodnocení promítnout do relevantního snížení povolených odpisů na VI. RO  usilovat o úpravu legislativy v oblasti smluv SLA tak, aby smlouvy mezi vertikálně integrovanými společnostmi podléhaly od 2 000 000 Kč schválení ERÚ,  posoudit před zahájením IV. RO prostřednictvím nezávislého subjektu přecenění majetku regulovaných subjektů provedené v letech 2005 -2007 pro účely unbundlingu a jeho aplikaci na oblast regulace.  zabezpečit během IV. RO pro využití v V. RO ocenění aktiv všech regulovaných společností  připravit motivační investiční prostředí, ale zamezit jeho zneužívání,  zabezpečit pružnou reakci na neočekávané jevy, ale i na případná závažná kontrolní zjištění,  snažit se omezit vliv korekčních faktorů, připravit postupný přechod z plánovaných hodnot na skutečné hodnoty v oblastech, kde to bude možné.  ověřit možnosti zavedení nových prvků v regulaci, například profit-sharing ) apod. 3

4 Elektroenergetika

5 Nový tarifní model v elektroenergetice Zajištění základních požadavků pro IV. regulační období podmíněno přehodnocením tarifní struktury v elektroenergetice: 5 Vyhodnocení stávající tarifní struktury včetně mezinárodního srovnání Příprava nové tarifní struktury pro všechny napěťové hladiny V rozsahu všech regulovaných cen elektřiny Ekonomické nastavení pro cílovou skupinu účastníků trhu Eliminace vlivu snižování distribuovaného množství elektřiny na regulované ceny (vodárenský efekt) Vyvážený rozvoj energetické soustavy (související rozvoj výroby, akumulace apod.) Spravedlivé rozdělení nákladů/výnosů a plateb mezi účastníky trhu s elektřinou Nová koncepce tarifů na hladině NN (může se promítnout až v průběhu IV. RO) Projekt vytvoření nového tarifního modelu pod záštitou ERÚ za účasti relevantních účastníků trhu

6 Nový tarifní model v elektroenergetice Účastníci Projektu Zadavatel: Energetický regulační úřad (ČR) Projektoví partneři  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky,  Provozovatelé přenosové a regionálních distribučních soustav (ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s.),  OTE, a.s.,  Dodavatelé poslední instance (ČEZ Prodej, s.r.o., E.ON Energie, a.s., Pražská energetika, a.s.),  Sdružení velkých spotřebitelů energie. Ke spolupráci mohou být vyzváni i další partneři. Účast těchto partnerů musí být vždy předem odsouhlasena Řídicím výborem Projektu. 6

7 Nový tarifní model v elektroenergetice Obsah a harmonogram Projektu 7 EtapaObsahObdobí/termín Zahájení Projektu 21. 1. 2014 Analýzy Analýzy stávajícího tarifního systému, analýzy související evropské legislativy, analýzy požadavků na potenciální změny tarifního systému, zpracovávání variant směřování nového systému stanovení regulovaných tarifů 2/2014 - 6/2014 Návrh tarifního systému Příprava zvoleného systému stanovení regulovaných cen souvisejících s dodávkou elektřiny vč. tarifní struktury na hladině nízkého napětí vč. zahájení konkrétních výpočtů 6/2014 - 9/2014 Návrh legislativních změn Příprava návrhů na úpravu související legislativy ČR (regulační, výkaznická vyhláška) 10/2014 - 3/2015 Precizace tarifního modelu, kalkulace, formalizace a publikace tarifů Finalizace výpočtů nového systému, příprava závěrečné zprávy Seznámení veřejnosti s navrhovanými změnami. Návrh a schvalování cenových rozhodnutí 4/2015 - 12/2015 Účinnost nového tarifního systému 1. 1. 2016

8 Plynárenství

9 Změna tarifní struktury Pro rok 2015 rozhodl Energetický regulační úřad o změně struktury pásem spotřeby pro dvousložkový distribuční tarif. Změna se dotkne výhradně kategorie MODOM Hlavním důvodem této změny je zvýšení stability regulovaných cen. Nižší počet pásem omezí fluktuaci zákazníků v jednotlivých pásmech a omezí se tak vliv korekčních faktorů 9

10 10 Pravidla trhu s plynem 2015  zjednodušení přístupu ke skladovací kapacitě v zásobnících plynu na území České republiky  pružnější podmínky pro vyhlašování aukce na skladovací kapacitu  Úpravy pro realizaci zkušebního pilotního projektu na prodej přepravní kapacity pomocí aukčního mechanizmu  zavedení energetických jednotek pro odběrná místa zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě (dosud nebylo povinné)  úprava procesu změny dodavatele  úprava kategorií charakteru odběru a propojení třídy typových diagramů dodávek (TDD)

11 Srovnání regulovaných a neregulovaných cen dodávek plynu v České republice Roky 2012, 2013 Srovnávané země:  Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko Kategorie odběratelů: 11 Definice kategorií odběru Kategorie dle Eurostatu Roční spotřeba MWh Připojení I1150místní síť (NTL, STL) I21 500místní síť (NTL, STL) I315 000místní síť (NTL, STL) I4150 000dálkovod (VTL) I5500 000dálkovod (VTL) I61 500 000dálkovod (VTL)

12 Rozdíl skladby cen 12 Česká republikaSlovenskoMaďarskoPolskoNěmeckoRakousko Neregulovaná část ceny Obchodní část ceny (CZK/MWh)Obchodní část ceny (EUR/MWh)Obchodní část ceny (Ft/MWh)Obchodní část ceny (PLN/MWh)Obchodní část ceny (EUR/MWh) Regulovaná část ceny Pevná cena za odebraný plyn (CZK/MWh) Variabilní sazba (EUR/m 3 ) Cena za odebraný plyn (Ft/MWh) Variabilní platba (PLN/m 3 ) Variabilní cena za příslušný interval (EUR/kWh) Cena za rezervovanou distribuční kapacitu (CZK/tis. m3) Roční sazba za denní distribuční kapacitu (EUR/m 3 /den) Cena za rezervovanou kapacitu (Ft/m 3 /h) Platba za rezervovanou kapacitu (PLN/m 3 ) Platba za rezervovanou kapacitu za příslušný interval (EUR/kW) Platba za rezervovanou kapacitu (EUR/kW) Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu (CZK/měsíc) Fixní sazba za rok (EUR)Stálý plat (Ft)Fixní platba (PLN)Fixní cena (EUR) Variabilní cena za předchozí odběrové intervaly (EUR/kWh) Platba za rezervovanou kapacitu za předchozí intervaly (EUR/kW) Příspěvek na provoz systému (EUR) Měření (EUR) Platba za činnost zúčtování OTE (CZK/MWh) Zúčtovací poplatekZúčtovací poplatek (EUR) Daně a ostatní poplatky DPH (%) Daň z plynu (CZK/MWh)Daň z plynu (EUR/MWh)Daň z plynu (Ft/MWh) Daň z plynu (EUR/MWh) Konsesní poplatek (EUR/MWh)Lokální daň (EUR/MWh)

13 Rezervovaná kapacita - srovnání 13 Příklad výpočtu části regulovaných plateb pro odběrné místo s rezervovanou kapacitou (výkonem) 3 400 kWh/hod. pásmokapacitaJednotková cenaVýpočet platbyPlatba kWh/hod.EUR/kWh/hod. EUR pásmo 10 - 50021,84500 × 21,8410 920 pásmo 2501 - 2 25016,441 750 × 16,4428 770 pásmo 32 251 - 8 7509,961 150 × 9,9211 454 pásmo 48 751 +9,00-- 51 144  CK = a + b × ln k Dálkovody Místní sítě Česká republikaNěmecko

14 Rezervovaná kapacita - srovnání 14

15 Regulované ceny 2012 - srovnání 15 Průměrná cena regulovaných plateb 2012 Česká republika SlovenskoMaďarskoPolskoNěmeckoRakousko Kategorie Eurostatu (EUR/MWh) D116,2119,4311,2713,9222,6623,80 D29,3711,074,4610,1814,1016,41 D38,678,833,049,4511,5813,30 I18,678,833,049,4511,5813,30 I27,525,592,756,997,967,54 I36,725,012,026,895,075,74 I42,702,211,451,832,322,27 I52,361,861,451,642,061,99 I62,131,571,451,601,981,90

16 Regulované ceny 2013 - srovnání 16 Průměrná cena regulovaných plateb 2013 Česká republika SlovenskoMaďarskoPolskoNěmeckoRakousko Kategorie Eurostatu (EUR/MWh) D117,1619,4110,1515,9824,4523,81 D29,7711,013,9512,0215,4216,47 D39,168,832,6511,3912,6913,16 I19,168,832,6511,3912,6913,16 I28,095,702,788,548,637,44 I37,265,012,058,555,595,62 I42,862,211,473,212,632,16 I52,501,861,472,932,361,89 I62,251,571,472,662,271,79

17 Daně a ostatní poplatky 2012 - srovnání 17 Daně a ostatní poplatky 2012 Česká republika SlovenskoMaďarskoPolskoNěmeckoRakousko Kategorie Eurostatu (EUR/MWh) D116,5517,9214,6913,1823,4019,66 D211,579,9013,4510,7617,4317,30 D311,199,5012,729,8416,9415,86 I11,221,321,110,008,205,96 I21,221,321,110,005,805,96 I31,221,321,110,005,805,96 I41,221,321,110,005,805,96 I51,221,321,110,005,805,96 I61,221,321,110,005,805,96

18 Daně a ostatní poplatky 2013 - srovnání 18 Daně a ostatní poplatky 2013 Česká republika SlovenskoMaďarskoPolskoNěmeckoRakousko Kategorie Eurostatu (EUR/MWh) D112,6511,1814,1610,4722,9119,73 D29,449,5412,168,8718,6317,62 D39,3110,8111,468,6117,9116,88 I11,211,321,110,008,205,96 I21,211,321,110,005,805,96 I31,211,321,110,005,805,96 I41,211,321,110,005,805,96 I51,211,321,110,005,805,96 I61,211,321,110,005,805,96

19 Konečné ceny dodávky plynu 2012 19

20 Konečné ceny dodávky plynu 2012 20

21 Konečné ceny dodávky plynu 2012 21

22 Konečné ceny dodávky plynu 2012 22

23 Srovnání regulovaných a neregulovaných cen dodávek plynu v ČR - Závěr Regulované ceny v České republice se pohybují okolo průměru ve sledovaných zemích Struktura regulovaných cen je v každé zemi individuální s podobnými hlavními rysy Neregulovaná část ceny je pro kategorii I5 srovnatelná s neregulovanými cenami v porovnávaných zemích V každé porovnávané zemi je mírně odlišný přístup regulátora při alokaci nákladů mezi jednotlivé skupiny odběratelů 23

24 Děkuji za pozornost Ing. René Neděla www.eru.cz


Stáhnout ppt "Nové regulační období - změny. Regulace v elektroenergetice a plynárenství Ing. René Neděla Energetický regulační úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google