Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_02 Název vzdělávacího materiáluZdroje informací Jméno autoraIng. Bulka Josef Tematická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_02 Název vzdělávacího materiáluZdroje informací Jméno autoraIng. Bulka Josef Tematická."— Transkript prezentace:

1 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_02 Název vzdělávacího materiáluZdroje informací Jméno autoraIng. Bulka Josef Tematická oblast Obecné pojmy informatiky a přenos dat Vzdělávací oborVšechny obory školy PředmětInformační a komunikační technologie Ročník1., 2. Rozvíjené klíčové kompetenceKompetence k učení, řešení problému, komunikativní, pracovní, personální a sociální a personální Průřezové témaInformační a komunikační technologie; Člověk a svět práce; Člověk a životní prostředí; Občan v demokratické společnosti EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

2 Časový harmonogram06/2012-03/2014 Použitá literatura a zdrojeInternet – Wikipedia Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 Pomůcky a prostředkyDataprojektor, výpočetní technika, názorné pomůcky a díly hardware z oblasti výpočetní techniky AnotaceProblematika počítačové gramotnosti, pojmy informační a komunikační technologie (ICT) Způsob využití výukového materiálu ve výuce Výklad a cvičení. Opakování a domácí příprava žáků na vyučování Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu Září 2012 Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka.

3

4 Svět informací okolo nás Informace Je nevyhnutelností, kterou potřebuje disponovat každý člověk, když chce dosáhnout určitého cíle, stejně jako zvíře či stroj (např. počítač). Údaj Za údaj můžeme považovat všechno to, co vidíme, posloucháme, nebo dokážeme zachytit ostatními smysly (čich, chuť, hmat). Bez pochopení obsahu však vnímáme jen určitý zmatek, chaos, neuspořádanost a neurčitost.

5 Informace je ta část údajů, která je pro příjemce srozumitelná a pochopitelná. Snižuje jeho nevědomost, neurčitost a nejistotu při rozhodování. Musí obsahovat fakta (pocity), kterým příjemce rozumí.

6 Informace se v minulosti šířily hlavně ústním podáním. Vypravěči (rétorové) z nich občas něco zapomněli, nebo přidali, upravili, zkrášlili a zatraktivnili tak, aby co nejvíce zaujali posluchače. Ne všechny údaje staršího původu byly šířené jen ústně. Mnohá fakta se podařilo uchovat zaznamenáním na stěny jeskyní, kamenné destičky, papyrusové svitky atd.

7 Písmem rozumíme znaky, které mají sloužit k trvalému zaznamenávání myšlenek a skutečností. Je časově i místně nezávislé na osobě sdělujícího. Předpokladem pro přečtení písma a porozumění obsahu je nejen znalost písma (znaků), ale i znalost řeči (jazyka), v níž je písmo napsáno. Písmo PIKTOGRAMY - zjednodušené kresby. Jejich smysl je jasný i bez znalosti jazyka. Později z nich vzniká obrázkové písmo. (Zajímavost - využívají se dodnes).

8 1.První písmové soustavy se vyvinuly nezávisle na sobě. Vytvořili je obyvatelé Babylónu, Egypta a Číny. 2.Čínské písmo vzniklo asi dva tisíce let před naším letopočtem. Má více než padesát tisíc znaků. 3.Další dvě písma, babylonské a egyptské, se stala základem vzdělanosti evropských národů. Příklad: Alexandrijská knihovna, která je označována za největší knihovnu starověku. Téměř tři století sloužila zemím ležícím na pobřeží Středozemního moře jako středisko vědomostí (500 až 700 tisíc papyrusových svitků, zanikla v roce 642 n. l.).

9 Ve středověku byly knihy velkou vzácností. Přepisované knihy se vyznačovaly překrásnými obrázky a přepychovou vazbou ze slonovinových desek, vykládaných zlatem a drahokamy. Byly velmi drahé. V podstatě nikdo kromě panovníků a několika klášterů si nemohl dovolit vlastnit více než dvě až tři knihy. Jeden ze šesti úplných exemplářů šestidílné Bible kralické, které byly dochovány na území dnešního státu.

10 Johannes Gutenberg (1397-1468) - v roce 1455 vydal více než tisícistrannou bibli prostřednictvím knihtisku. Výroba knih výrazně zrychlila a zlevnila. W. Burtom v roce 1829 - sestrojení mechanického psacího stroje - masové rozšíření Remington a synové. Další mezníky v historii šíření informací

11 Z avedení telegrafu v roce 1844 (Samuel Finley Breese Morse - Morseova abeceda). Dne 24. května 1844 Morse odeslal z Washingtonu památnou větu "What hath God wrought" (Co to Bůh stvořil? - jedná se o citát z Bible). Telefon - přenos hlasu na dálku – 1876, A. G. Bells, jeho předchůdcem však byl, Antonio Meuci 1849. Samuel Finley Breese Morse Bellův telefon - Centennial Model

12 ●Objev fotografie v roce 1824 – Joseph Nicéphore Niépce (považován za jednoho z otců fotografie, společně s Daguerrem, Foxem, Talbotem, Bayardem a Florencem). ●Fonograf, zařízení pro záznam a přehrávání zvuku - T. A. Edison (1877). ●Gramofon, jako záznamové médium používal plochý disk E. Berliner a W. Suess (1889).

13 Film se zpočátku skládal z rychle se opakujících kreslených obrázků. Jedni z mnoha bratři Louis a Auguste Lumierové. Abel Gance a André Debrie si v roce 1932 nechali patentovat stereofonní proces. Avšak první filmy, od začátku určené jako stereofonní, byly zhotoveny společností Warner Brothers v roce 1940. Významné zlepšení technické kvality zvukových filmů souvisí s vyššími nároky na hudební nahrávky - Ray Dolby. Bratři Lumierové Stereofonní zvukový záznam mezi políčkem filmu a perforací.

14 Současnost: 1.Nejčastějším zdrojem informací pro žáka je učebnice. 2.Jedním z nejrychlejších způsobů nalezení základních údajů o problematice je použití encyklopedie. 3.Celosvětová síť Internet a služba WWW (World Wide Web).

15

16 Ne vždy je přítomnost informace v údajích zcela evidentní. Odesílatel se může snažit o její ukrytí či šifrování tak, aby byla srozumitelná jen vybranému okruhu příjemců někdy zcela úmyslně. Na následující stránce je obrázek, ukrývající v sobě dvě informace. Ve středu obrázku je ukrytý obrazec – určete o jaký obrazec se jedná.

17 zdroj: http://snapshotsofgod.com )

18

19 1.Vyberte, kolik písmen F je v následujícím textu: FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS. Správná odpověď je šest. (Zvláštnost mozku – mozek neumí zpracovat slovo „OF“).

20 1.http://www.pebblesandbuttons.comhttp://www.pebblesandbuttons.com 2.http://scrap-studio.czhttp://scrap-studio.cz 3.http://www.doxologists.orghttp://www.doxologists.org 4.http://www.lingvistika.mysteria.czhttp://www.lingvistika.mysteria.cz 5.http://www.converter.cz/fyzici/bell.htmhttp://www.converter.cz/fyzici/bell.htm Odkazy a použitá literatura


Stáhnout ppt "III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_02 Název vzdělávacího materiáluZdroje informací Jméno autoraIng. Bulka Josef Tematická."

Podobné prezentace


Reklamy Google