Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879.
říjen VY_32_INOVACE_TOS_080101 HISTORIE VÍNA A VINNÉ RÉVY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavlína Šmachová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Vznik odrůd révy vinné Z paleontologických objevů je zřejmé:
révovité rostliny vyrůstaly na nejrůznějších místech naší planety; většina druhů pochází ze Severní Ameriky a z Asie; málokteré druhy jsou vhodné pro chladnější i tropické oblasti. Všechny druhy révy vinné se řadí mezi 14 rodů čeledi Vitaceae. Pro výrobu vína je významný pouze rod Vitis s podrodem Vinifera.

3 VITIS VINIFERA Z Evropy pochází jediný druh – réva evropská, nazývaná též réva ušlechtilá – Vitis vinifera, réva lesní. Pochází z oblasti Kavkazu. Odtud se dostaly odrůdy k Féničanům, poté prostřednictvím Řeků do západní Evropy. Římané ji rozšířili do celé Evropy. Jedná se o předchůdce dnes pěstovaných kulturních odrůd révy vinné.

4 Původ vína Hrozny jsou součástí našeho jídelníčku od počátku existence
člověka. Časově zařaditelné doklady o výrobě vína pocházejí z období před 7 až 10 tisíci lety. Mnozí považují za skutečnou pravlast vína syrský Damašek, libanonský Byblos nebo Jordánsko, Turecko, Gruzii a Arménii.

5 Že je víno pravěkým výtvorem, tedy řečeno slovy Bible
„z dob před potopou“, naznačuje i příběh praotce Noa. Lidstvo bylo vyhubeno velkou potopou, která zalila veškerou pevninu. Jedinou výjimkou se stal ctný praotec Noe, jeho rodina a dvojice všech dnešních živočichů, kteří se nacházeli v mohutném korábu. Archa Noemova v sobě skrývala mimo jiné i sazenice révy, neboť, jak se dozvídáme z Genesis (9,20), po vysušení země praotec Noe „obíraje se zemi, začal dělati vinice“.

6 Nakonec i samotný výraz víno pochází z gruzínského
Podle Bible přistál Noe na hoře Ararat, která se nachází na pomezí Turecka a Arménie, v předhůří Kavkazu. A tak se biblický příběh, lidová tradice a archeologické nálezy setkávají v oblasti Gruzie. Nakonec i samotný výraz víno pochází z gruzínského GVINO.

7 obr. 1: Noemova archa obr. 2: hora Ararat

8 EGYPT A MEZOPOTÁMIE Ať už však byla pravlast vína kdekoli, víme:
kolem roku 3500 před naším letopočtem bylo vinařství na vysoké úrovni ve staré Mezopotámii a především v Egyptě; Egypťané již tehdy zcela zvládli technologii výroby vína; byli mezi nimi znalci, kteří by si zřejmě nikterak nezadali s dnešními sommeliery; Egypťané pěstovali šest až osm odrůd révy vinné; nejstarší a největší egyptské vinice se nacházely poblíž dnešního města Alexandrie.

9 Někdy Egypťané při lisování hroznů v plachtách používali
cvičené paviány, jak dokazuje výzdoba Neferovy hrobky v Sakkáře. Paviáni dokázali velmi mrštně rozpínat v protisměru dvě tyče, k nimž byly upevněny konce zkroucené plachty, ve které se hrozny lisovaly. Víno se skladovalo ve vejčitých nádobách z pálené hlíny, někdy opatřených nápisem s uvedením původu vína.

10 obr. 3: fresky na hrobkách
obr. 5: antická nádoba na víno obr. 4: Dionýsos

11 ŘECKO, KRÉTA, THRÁKIE V antickém Řecku, na Krétě a v Thrákii (dnešní Bulharsko) nacházíme bezpočet důkazů vyspělého vinařství. Z těchto oblastí se vinařství rozšířilo do Itálie, na Sicílii a do Španělska. Féničané zakládali rozsáhlé vinice v severní Africe. Rozšířili svou působnost i do jižní části Francie, svou znalost pěstování révy předávali i místním Galům, tedy nám dobře známým Keltům.

12 KELTOVÉ Obývali evropskou pravlast, která se rozkládala někde mezi
dnešní Českou republikou, severní Itálií a východní Francií. Na našem území začali ve velkém konzumovat víno a možná i pěstovat révu vinnou. Počátky našeho vinohradnictví bývají většinou ale spojovány až s dědici řecké kultury – Římany.

13 ŘÍM Rozvoj římského vinařství lze datovat od 4. stol. př. n. l.
Převrat v pěstování vinné révy nastal zakládáním latifundií (rozsáhlé zemědělské plochy). Do té doby byla na území Říma pouze malá vinařství. Obchod s vínem kvetl a víno se stalo třetím nejvýnosnějším artiklem. Vyváželo se do severních provincií – Gálie a Germánie. Víno mělo vysokou cenu a směnnou hodnotu. Směnná jednotka – jedna amfóra vína (25 l) – se měnila za jednoho otroka.

14 Vinařský odborník Columel 30-40 n. l.
Popisuje pěstování a výrobu vína; připojuje i ekonomickou stránku pěstování révy; popisuje obchod s vínem. Latifundisté se stali silnou politickou silou, která ovlivňovala způsob života. Víno bylo důležitým exportním artiklem. Vzhledem ke snížení počtu vinic na úkor ploch pro pěstování obilí byl Řím za vlády císaře Diokleciána závislý na dovozu vína.

15 Za vlády císaře Proba (276-282 n. l.)
Došlo k rozšiřování vinic na obsazených územích. Maďarsko, Rumunsko a Morava – vhodné podmínky pro pěstování vína. Víno bylo součástí každodenního přídělu legionářů. V době míru měl legionář nárok na litr vína, v době války mu náležely dva litry. Legie byly nuceny pěstovat révu na posádkách soběstačně a dovoz vína byl omezen. Došlo ke vzpouře a Proba to stálo život.

16 obr. 8: amfory k uchovávání vína
obr. 6: císař Probus obr. 7: Říše římská

17 Použitá literatura Zuzana FOFFOVÁ, Vilém KRAUS, Dáša KRAUSOVÁ a Bohumil VURM. Nová encyklopedie českého a moravského vína 1.díl. Praha: Praga Mystica, ISBN

18 Citace zdrojů obr. 1: [online] [cit ]. Dostupné z: obr. 2: TripZone.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: obr. 3: Gastro Plus.cz - Web, který chutná. [online] [cit ]. Dostupné z: obr. 4: Klapetek.blog.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: obr. 5: Gastro Plus.cz - Web, který chutná. [online] [cit ]. Dostupné z: obr. 6: Luxusní vína z celého světa. [online] [cit ]. Dostupné z: obr. 7: Legio X GPF. [online] [cit ]. Dostupné z: obr. 8: Venetiancat.com. [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google