Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historický vývoj zobrazovacích metod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historický vývoj zobrazovacích metod"— Transkript prezentace:

1 Historický vývoj zobrazovacích metod
Eva Schlesingerová

2 Prvopočátky geometrie
Nauka o vyměřování země Měřičské obrazce Prvotní doklady o rýsování Rýsování půdorysů budov ve starověku Dochované nálezy Doklady o měření provazcem a pruty v náboženských obřadech Geometrie v antice Přínos Arabů a přínos mnišských řádů

3 Úvod Původní využití geometrických obrazců
Proč nad jejich vlastnostmi začali uvažovat? Důležité úlohy, se kterými se museli vypořádat – stavba obydlí a stavba míst pro náboženské obřady

4 Nauka o vyměřování země
Vznik ve starověkém Egyptě zhruba 600 let př. n. l. Důvod - pravidelné povodně u řeky Nilu První geometrické terminologie

5 Měřičské obrazce Kružidlo Měřící prut
Egyptský provazec s uzly – aplikace Pythagorovy věty

6 Prvotní doklady o rýsování
Svědectví papyrů a hliněných tabulek Půdorys pevnosti z Mezopotámie (2150 př. n. l.) Ovál na chrámu v Luxoru v Egyptě kolem roku 1200 př. n. l.

7 Půdorys pevnosti z Mezopotámie

8 Ovál na chrámu v Luxoru

9 Rýsování půdorysů budov ve starověku
Způsob zakládání budov – vedoucí čáry půdorysu, určení řídícího obdélníku stavby Kolmé promítání na jednu a to vodorovnou průmětnu Nákres sloupu z chrámu bohyně Hathory (rok 150 př. n. l.)

10 Osový řez sloupu

11 Dochované nálezy V chaldejském Uru
Reliéfy na egyptských chrámech v Karnaku, Dendereh a Edfu Doklad rýsování půdorysů staveb – v knize Allaina Mannesona Malleta ( ) z roku 1672

12 Kniha A. M. Malleta z roku 1672

13 Reliéf vladaře s pruty a provazcem
Přibližně z roku 2300 př. n. l.

14 Kůl středu krále Gudea Nález v Uru Označuje střed budovy

15 Reliéf vladaře a bohyně s pruty
2500 př. n. l.

16 Doklady o měření provazcem a pruty v náboženských obřadech
Ve Starém zákoně Bible Pravidelný šestiúhelník k náznaku Boha Sedmiramenný svícen jeruzalemského chrámu na reliéfu Titova vítězného oblouku v Římě

17 Reliéf Titova vítězného oblouku v Římě

18 Geometrie v antice Thálés z Milétu (624 - 548 př. n. l.)
Pythagoras ze Samu ( př. n. l.) Platón ( př. n. l.) Eukleides z Alexandrie ( př. n. l.) Apollonios z Pergé (asi př. n. l.) Archimédes ze Syrakus ( př. n. l.) Dioklés ( př. n. l.)

19 Pythagoras ze Samu (asi 569 – asi 475 př. n. l.)
Detail z Raffaelova obrazu Athénská škola

20 Římská mozaika ukazující Platónovu Akademii

21 Eukleides z Alexandrie (340 – 280)
Detail z Raffaelova obrazu Athénská škola

22 Přínos Arabů a mnišských řádů
Arabové překládali spisy řeckých geometrů Mnišské řády zakládají stavební korporace Dlouhý vývoj rýsování – kámen, papyrus, pergamen, papír

23 Perspektivní promítání
První knižní zmínka – Vitruvio - Deset knih o architektuře (1. Stol. př. n. l.) Alhazen ( ) - správný fyzikální výklad perspektivy

24 Perspektiva v malířství
Nizozemský malíř Jan van Eyck ( ) – nesprávný pokus Filippo Brunelleschi (1377 – 1446) Leonardo da Vinci ( ) Raffael ( ) Michelangelo Buonarotti ( ) Paolo di Donno ( )

25 Obraz manželů Arnolfiniových Jana van Eycka z roku 1434

26 Leonardo da Vinci ( )

27 Leonardův návrh lodě a jeho rekonstrukce.

28 Leonardova studie k obrazu Klanění tří králů

29 Raffaelova Athénská škola (1509 - 1511)

30 Raffaelova Athénská škola

31 Nádoba Paola di Donna

32 Perspektiva a zobrazování měst
Raffael Santi ( ) a jeho obraz Madonna di Foligno

33 První knihy o perspektivním promítání
Leone Battista Alberti ( ) - Della pittura libri tre Pierro della Francesca ( ) Luca Pacioli (1445 – 1514) - Božská proporce (1509) Albrecht Dürer ( ) Quido Ubaldo del Monte ( )

34 Pierro della Francesca (1416 - 1492)
Jeho hlava z fresky Resurrection (vzkříšení) je pokládána za autoportrét

35 Luca Pacioli (1445 - 1514) od Jacopo de´ Barbari

36 Autoři knih o perspektivě
Girard Desargues ( ) Brook Taylor ( ) Linear perspective

37 Brook Taylor ( )

38 Perspektiva v českých zemích
veduty, pohledy plán vodovodu Starého města pražského od pražského mlynáře Veselého z roku 1729 Vojtěch Hynais ( ) - skicy k obrazu Ecce Homo

39 Plán vodovodu mlynáře Veselého

40 Počátky deskriptivní geometrie
1525 A. Dürer řezy rotační kuželové plochy Stavební plány pevností z 16. Století Technický rozvoj - potřeba stále dokonalejších stavebních plánů Gaspard Monge ( ) - vědecká, univerzálně použitelná metoda

41 Gaspard Monge (1746 - 1818) Narozen 10. 5. 1746 v Beaune u Dijonu
fyzik, chemik, profesor, ředitel a spolumajitel chemické továrny… 1768 profesor matematiky 1788 Didaktický spis Traité élémentaire de statique 1793 – 1822 Dictionnaire de Physique Počátky projektivní geometrie

42 Gaspard Monge 1795 tisk jeho přednášek v Journal des Ecoles normales
1798 až 1799 první knižní vydání Deskriptivní geometrie 1807 Applications de l´Analyse a la Géometrie – počátky diferenciální geometrie Zemřel 18. července 1818

43 Princip Mongeovy projekce

44 Portrét Gasparda Monge

45 Titulní strana Deskriptivní geometrie

46 Princip promítání přímky v Mongeově promítání

47 Průnik dvou kuželových ploch v Mongeově promítání

48 Deskriptivní geometrie v českých zemích
František Josef Gerstner ( ) - vznik inženýrského studia v Praze Rudolf Skuherský ( ) František Tilšer ( ) Jan Sobotka ( ) Karel Pelz ( ) Emil ( ) a Eduard ( ) Weyrové

49 František Josef Gerstner (1756 - 1832)

50 Jan Sobotka ( )

51 Rudolf Skuherský ( ) první práce z deskriptivní geometrie mimořádný profesor deskriptivní geometrie a průpravného technického kreslení v Praze na polytechnice tvůrcem tzv. ortografické paralelní perspektivy Skuherského metoda

52 Autoři české dvoudílné učebnice Deskriptivní geometrie
František Kadeřávek ( ) Josef Klíma ( ) Josef Kounovský ( )

53 František Kadeřávek (1885 - 1961)


Stáhnout ppt "Historický vývoj zobrazovacích metod"

Podobné prezentace


Reklamy Google