Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stáž v rámci SGS, 2010 Jakub Malohlava.  Místo: VŠCHT Praha  Délka pobytu: 28. 6. 2010 – 16. 7. 2010  Cíl: Seznámit se se MC simulacemi v makroskopických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stáž v rámci SGS, 2010 Jakub Malohlava.  Místo: VŠCHT Praha  Délka pobytu: 28. 6. 2010 – 16. 7. 2010  Cíl: Seznámit se se MC simulacemi v makroskopických."— Transkript prezentace:

1 Stáž v rámci SGS, 2010 Jakub Malohlava

2  Místo: VŠCHT Praha  Délka pobytu: 28. 6. 2010 – 16. 7. 2010  Cíl: Seznámit se se MC simulacemi v makroskopických systémech  Školitel: doc. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.

3  Ústav fyzikální chemie spadá pod Fakultu chemicko-inženýrskou, která je součástí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.  Základním předmětem výzkumu prováděného ústavem je chemická termodynamika a její aplikace pro popis vybraných vlastností chemických systémů a jevů v nich probíhajících. Je rozvinuto jak přímé experimentální studium, tak kritické zpracování dostupných vlastních a literárních dat (včetně vytváření databází), kdy konečným výsledkem je soubor doporučených hodnot. Získané výsledky jsou používány dále při vývoji predikčních metod. Na ústavu jsou i teoreticky a výpočetně zaměřená oddělení. Výčet konkrétních oblastí výzkumu na ústavu fyzikální chemie je následující:  Termodynamické vlastnosti čistých látek  Fázové rovnováhy a termodynamika roztoků včetně asociačních a komplexotvorných rovnováh  Děje na fázových rozhraních a v membránách  Chemické rovnováhy

4  K seznámení s používanými programy k zobrazování výsledku simulací makroskopických systému se využily dva úkoly z praktik pro počítačové modelování.  První úkol se týkal stanovení bodu tání modelu NaCl metodou zonální tavby. Bylo nutno sestavit minikrystalek minimalizací klastru Na + a Cl - a poté replikovat. Po simulaci se stanovila hustota a radiální distribuční funkce.  Druhý úkol se týkal pozorování vody kolem sféricky rozpuštěné molekuly. V boxu se náhodně umístil rozpuštěnec v cca 200 molekulách vody. Po simulaci se opět analyzovala radiální distribuční funkce a v grafickém režimu orientace v okolí rozpuštěnce.

5  Seznámil jsem se s články On optimazation of Monte Carlo simulations (Molecular Physics, 1988, Vol. 63, No. 4, 559 – 579) a Direct sampling of local density fluctuations in Monte Carlo simulations (Molecular Simulation. 1991, Vol. 6, 153 – 162).  Dostal jsem za úkol upravit program pro simulaci vody, jenž spočívala ve výměně modelu. Nahrazoval jsem model tetrahedronu za rigidní koule. Jelikož byl program napsán v programovacím jazyku C, bylo nutné se nejdříve seznámit se samotným jazykem. Samotný program měl přes 1000 řádků a bylo v něm použito mnoho autorových maker k různým dílčím procesům.  Simulace probíhaly při různých počtech částic – 250 a 2000, a byl použit termostat typu Berendsen. Taktéž byla počítána viskozita.

6  Druhým zkoumaným systémem byl argon. Zde už nebylo potřeba program upravovat.  Simulace opět probíhaly s různým počtem částic – 250 a 2000. Zkoumaly se rozdíly při použití různých typů termostatů – Berendsen a Nose. systém: argon – 2000 částicsystém: voda – 250 částic

7  Na ústavu fyzikální chemie jsem navštivil: ◦ laboratoř povrchových a mezifázových jevů u doc. Bartovské a Ing. Hovorky ◦ laboratoř termodynamiky fázových rovnováh u doc. Dohnala ◦ laboratoř membránových separačních procesů u doc. Šípka  V rámci centrálních laboratoří VŠCHT jsem měl také možnost navštívit: ◦ laboratoř molekulové spektroskopie ◦ laboratoř NMR spektroskopie Bruker 600 Avance III příklad homogenního 2D NMR spektra

8

9 MMísto: Nový Smokovec, Slovensko DDatum konání: 12. 9. 2010 – 15. 9. 2010 CCíl: Prezentovat výsledky skupiny fyziky klastrů Ostravské univerzity PPředstavitelé: Aleš Vítek, Lucie Zárubová, Jakub Malohlava

10  aneb „Obraz lepší než tisíc slov.“ Mezi prvními v přednáškové hale Lucie vzbuzovala velký zájem Aleš on stageI mně se dostalo pozornosti

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Stáž v rámci SGS, 2010 Jakub Malohlava.  Místo: VŠCHT Praha  Délka pobytu: 28. 6. 2010 – 16. 7. 2010  Cíl: Seznámit se se MC simulacemi v makroskopických."

Podobné prezentace


Reklamy Google