Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice -II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice -II"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 31.1 Reliéf ČR Autor: Mgr. Hana Cvejnová

2 31.2 Co již víme? Hlavní typy hornin: a) vyvřelé: hlubinné – ŽULA
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 31.2 Co již víme? Hlavní typy hornin: a) vyvřelé: hlubinné – ŽULA výlevné - ČEDIČ b) metamorfované (přeměněné) - RULA c) usazené: PÍSKOVEC, VÁPENEC Poznáš je na obrázcích? Česko leží v srdci Evropy; tzv. Česká kotlina je ohraničena pohraničními pohořími, a je tak dobře chráněna téměř ze všech stran.

3 31.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 31.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? reliéf = povrch geologie = zabývá se složením hornin (čedič, žula, atd.) geomorfologie = zabývá se tvarem hornin (pohoří, údolí, pánev, atd.) Hercynské vrásnění = proces vzniku pohoří v prvohorách (vznik většiny pohoří ČR) Alpínské vrásnění = proces vzniku pohoří ve třetihorách (vznikly např. Alpy) křídové moře = moře v geologickém období křídy (v druhohorách), zasahující do ČR pánev = nížina ve tvaru pánve, kde bylo v minulosti jezero nebo moře -> na dně se hromadil organický materiál -> ložiska uhlí kotlina = sníženina menšího rozsahu, většinou hustě osídlená (Praha) skalní město = soustava věží, stěn, mostů, oken a jiných skalních útvarů, oddělených úzkými puklinami, žleby a soutěskami  staré (prvohorní) pohoří mladé (třetihorní) pohoří

4 31.4 Co si řekneme nového? 1) Česká vysočina 2) Západní Karpaty
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 31.4 Co si řekneme nového? Území Česka můžeme rozdělit na 2 hlavní geomorfologické oblasti: 1) Česká vysočina 2) Západní Karpaty Typy reliéfu ČR: a) roviny: do 200 m n. m., často podél řek, mají nejúrodnější půdy, hlavně na Moravě = úvaly, nebo kolem Labe b) pahorkatiny: je jich nejvíc, m n. m., převažuje zemědělská půda c) vrchoviny: 600 – 900 m, převažují lesy d) hornatiny – nad 900 m, málo úrodné půdy, lesy a pastviny, v ČR většinou lemují státní hranici je starší - vznik v prvohorách při Hercynském vrásnění; geologické složení: sopečné horniny – ČEDIČ (sopečná pohoří Č. středohoří a Doupovské hory) magmatické horniny – ŽULA (hl. jižní část Čech) usazené horniny – PÍSKOVEC (v S části Čech byl záliv křídového moře – usazování -> skalní města přeměněné horniny – např. RULA (pohraniční pohoří nebo Českomoravská vrchovina) jsou mladší – vznik ve třetihorách při Alpínském vrásnění vytvořil se mohutný horský oblouk táhnoucí se přes území několika států = Karpatský oblouk; k nám zasahuje v podobě Beskyd a Bílých Karpat. mají členitější povrch – nejsou tak zarovnané Sopečná činnost na území Čech činné sopky - nemáme vyhaslé sopky – jen pár, např. Komorní Hůrka (v záp. Čechách) sopečná pohoří: 2: Č. středohoří , Doupovské hory – nejsou to sopky!!! vedlejší projevy sopečné činnosti: minerální prameny v Z Čechách - lázně: Karlovy Vary, Mariánské L., Františkovy L, Teplice, Poděbrady, Luhačovice Ledovcový reliéf ČR V dobách ledových se od S do střed. Evropy rozšiřoval pevninský ledovec, který zasáhl i výběžky ČR: Frýdlantsko, Šluknovsko,Opavsko. Najdeme zde tzv. bludné balvany . Horské ledovce vznikaly v Krkonoších, na Šumavě a v Jeseníkách. Pozůstatkem jsou ledovcová jezera (Šumava).

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 31.5 Procvičení a příklady Které horniny se vyskytují v okolí vašeho bydliště? Proč nejsou a nemohou být na J Čech pískovce? Co je to geologie? Jmenuj jednu usazenou a jednu sopečnou horninu. K pohraničním pohořím ČR vyhledej nejvyšší hory a seřaď je podle výšky. Která věda zkoumá tvary hornin? Uveď příklady z Čech: sopečné pohoří - skalní město - pánev - stolová hora - sopka – krasový reliéf - úval – reliéf vymodelovaný pevninským ledovcem – ledovcové jezero – Zakresli do slepé mapky: Krušné hory Děčínská vrchovina Lužické hory Jizerské hory Krkonoše Orlické hory Jeseníky Bílé Karpaty M. Beskydy Šumava Český les Doupovské hory České středohoří Českomoravská vrchovina Brdy Jihočeské pánve Mostecká pánev Dolnomoravský úval Hornomoravský úval Dyjskosvratecký úval Ostravská pánev Česká tabule Utvoř dvojice: Krkonoše Praděd Krušné hory Luž Č. Středohoří Milešovka M. Beskydy Sněžka Lužické hory Klínovec Jeseníky Smrk Jizerské hory Lysá hora Krkonoše Sněžka 1602 m Krušné hory Klínovec 1244m Č. středohoří Milešovka 837m M. Beskydy Lysá hora 1323 m Lužické hory Luž 793m Jeseník Praděd 1491m Jizerské hory Smrk 1124m Česká …………….(doplň) Západní …………….(doplň) stáří (kdy vznikla) název vrásnění je větší? / menší? (v ČR) 2 příklady pohoří

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 31.6 Něco navíc pro šikovné Připrav si referát o některém ze skalních měst. Skalní města jsou u nás v severní polovině Čech v místech, kam v minulosti zasahovalo moře. Vznikly usazováním pískovce na dně; ten se usazoval v různě pevných vrstvách. Po ústupu moře docházelo k postupnému zvětrávání usazenin podle jejich pevnosti. Ty odolnější části, často zajímavých tvarů, se zachovaly dodnes v podobě skalních měst. Skalní města ČR: Českosaské Švýcarsko Tiské stěny Drábské světničky Prachovské skály Kokořínsko Hruboskalsko Adršpašské skály …další skalní města

7 31.7 Relief of the Czech republic
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 31.7 Relief of the Czech republic Show in the map: granite basalt gneiss volcanic mountain sandstone border mountains mineral spring valley volcano glacial erratic plains highlands orogeny central range hill canyon glacier lakes rocks basin lowlands

8 31.8 Test Do České vysočiny nepatří: 3. Hornatiny dosahují výšek:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 31.8 Test Správné odpovědi: a d Do České vysočiny nepatří: a/ Bílé Karpaty b/ Český les c/ Českomoravská vrchovina d/ Orlické hory 3. Hornatiny dosahují výšek: a/ do 200 m n. m. b/ – 600 m. n. m. c/ – 900 m n. m. d/ nad 900 m n. m. 2. Která pohoří jsou sopečná? a/ Česká tabule, Krušné hory b/ Český les, Bílé Karpaty c/ Českomoravská vrchovina, Brdy d/ České středohoří, Doupovské hory 4. Jaké pozůstatky po ledovcích můžeme v ČR nalézt? a/ jezera, balvany b/ skalní města c/ úvaly, kotliny d/ pánve, rybníky Test na známku

9 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 31.9 Zdroj

10 31.10 Anotace Autor Mgr. Hana Cvejnová Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Anotace Autor Mgr. Hana Cvejnová Období 07 – 12/2011 Ročník 8. ročník Klíčová slova Reliéf, geologie, geomorfologie, Hercynské vrásnění, Alpinské vrásnění, křídové moře, pánev, kotlina Anotace Prezentace popisující reliéf České republiky


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice -II"

Podobné prezentace


Reklamy Google