Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FSI VUT Česká vysoká škola technická v Brně: Rok 1900 - zřízen Fyzikální ústav První ředitel - prof. PhDr. František Koláček (žák Ernsta Macha) Druhý ředitel:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FSI VUT Česká vysoká škola technická v Brně: Rok 1900 - zřízen Fyzikální ústav První ředitel - prof. PhDr. František Koláček (žák Ernsta Macha) Druhý ředitel:"— Transkript prezentace:

1 FSI VUT Česká vysoká škola technická v Brně: Rok 1900 - zřízen Fyzikální ústav První ředitel - prof. PhDr. František Koláček (žák Ernsta Macha) Druhý ředitel: prof. PhDr. Vladimír Novák (žák Ernsta Macha) Rok 1913 - zřízen druhý fyzikální ústav (PhDr. Bedřich Macků) Společnáhistorie Rok 1961 – rozdělení katedry fyziky na tři samostatné katedry (fakulta stavební, elektrotechnická a strojní). Ústav fyzikálního inženýrství Rok 1991 - zřízen studijní obor Fyzikální inženýrství Rok 1994 - katedra fyziky transformována na Ústav fyzikálního inženýrství physics.fme.vutbr.cz

2 Studijní obory  Základní kurzy fyziky v bakalářském a magisterském studiu: Fyzika I, Fyzika II, Fyzika pro profesní obory, Vybrané kapitoly z fyziky  Předměty z oblasti metrologie, zkušebnictví a mechatroniky  Předměty pro studium doktorského studijního programuVýuka  Fyzikální inženýrství  Přesná mechanika a optika  Doktorský studijní program Fyzikální a materiálové inženýrství Ústav fyzikálního inženýrství Počty studentů  80 v bakalářském a magisterském studiu  40 v doktorském studiu physics.fme.vutbr.cz

3 Studijní obory Fyzikální inženýrství (bakalářské a navazující magisterské studium) Studium  má mezioborový charakter (spolupráce s Přírodovědeckou fakultou MU)  je spojením inženýrského a fyzikálně-matematického vzdělávání  připravuje technicky orientované studenty na řešení praktických problémů v moderních hraničních oborech  zahrnuje jeden semestr na některé zahraniční univerzitě (program SOCRATES) V magisterském studiu se studenti volbou témat diplomové práce zaměřují především na:  inženýrskou optiku  fyziku a inženýrství povrchů a tenkých vrstev Výzkumně orientovaní absolventi mají možnost pokračovat ve studiu v doktorském programu Fyzikální a materiálové inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství physics.fme.vutbr.cz

4 Studijní obory Fyzikální inženýrství (bakalářské a navazující magisterské studium) Jak probíhá studium? 1)Specializace již od 1. ročníku studia (odlišnost od standardních studijních oborů na VUT), malá studijní skupina (10 – 20 studentú /ročník) 2) 3. – 4. ročník: zapojování studentů do odborné činnosti ústavu (bakalářské a předdiplomní projekty, vědecké projekty ústavu) 2) 4. ročník – letní semestr: pobyt na zahraniční univerzitě (zpravidla 75% studentů ročníku) 2) 5. ročník: diplomová práce Ústav fyzikálního inženýrství physics.fme.vutbr.cz Co studenti oceňují na studiu FI? 1)„Komorní“ prostředí a individuální přístup 2)Navržení a realizace experimentů/zařízení během studia – spoluúčast na práci výzkumných skupin ústavu (tvůrčí typy) 3) Internacionalizace studia (studijní pobyty v zahraničí, zahraniční studenti na ÚFI )

5 Studijní obory Fyzikální inženýrství (bakalářské a navazující magisterské studium) Ústav fyzikálního inženýrství physics.fme.vutbr.cz University of Salford (UK) University of Aston (UK) University College in London (UK) Imperial College, London (UK) Technical University of Eindhoven (NL) Universite Joseph Fourier, Grenoble (FR) University of Linz (A) TU Wien (A) University of Bari (I) University of Minho (PR)

6 Ústav fyzikálního inženýrství physics.fme.vutbr.cz  Odbor optiky a přesné mechaniky  Odbor povrchů a fyziky pevných látek  Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustikyPracovištěústavu  profesorů – 7  docentů – 7  odborných asistentů – 11  vědeckých asistentů – 13  technických a administrativních pracovníků - 6Pracovníci

7 Věda a výzkum Ústav fyzikálního inženýrství Odbor optiky a přesné mechaniky Optická mikroskopie Nedestruktivní metody kontroly objektů (včetně holografické interferometrie) Laserové aplikace – manipulace s mikroobjekty Laserová spektroskopie (metody LIBS a LIBS+LIFS) Nelineární optické jevy včetně konstrukce optických přístrojů Laboratoře physics.fme.vutbr.cz

8 Vybrané příklady řešených problémů Zobrazení biologických vzorků holografickým mikroskopem Ústav fyzikálního inženýrství Odbor optiky a přesné mechaniky Schéma rekonstrukce zobrazení transmisním holografickým mikroskopem na příkladu nádorové buňky typu K4. physics.fme.vutbr.cz

9 Věda a výzkum Ústav fyzikálního inženýrství Odbor povrchů a fyziky pevných látek Laboratoře Nově vybudované čisté prostory (třída < 100 000) physics.fme.vutbr.cz Tenké vrstvy a multivrstvy Analýza povrchů a tenkých vrstev Nanotechnologie Optika nabitých částic včetně konstrukce zařízení a přístrojů

10 Vybrané příklady řešených problémů UHV STM/AFM mikroskop Ústav fyzikálního inženýrství Odbor povrchů a fyziky pevných látek Návrh UHV STM/AFM mikroskopu. Mikroskop byl vyroben ve spolupráci s firmou Tescan s.r.o. physics.fme.vutbr.cz

11 Vybrané příklady řešených problémů Nanostruktury vyrobené lokální anodickou oxidací na povrchu křemíku Ústav fyzikálního inženýrství Odbor povrchů a fyziky pevných látek Aplikace AMF při vytváření nanostruktur. Nanostruktury s rozměry desítek nanometrů byly vyrobeny pomocí lokální anodické oxidace různých materiálů (Ti, Si, GaAs, Al, …). physics.fme.vutbr.cz

12 Vybrané příklady řešených problémů Nanostruktury vyrobené selektivním růstem na površích modifikovaných pomocí LAO Ústav fyzikálního inženýrství Odbor povrchů a fyziky pevných látek physics.fme.vutbr.cz „Asclepius“-like rod structure before deposition after deposition SiO 2 cross filled with Co nanoparticles Grid consisting of Ga nanodots, separated by SiO 2 barrie rs

13 Vybrané příklady řešených problémů Nanostruktury vyrobené fokusovaným iontovým svazkem (FIB - Tescan): Spin Valve Nanowires Ústav fyzikálního inženýrství Odbor povrchů a fyziky pevných látek NiFe/Cu/Co multilayer physics.fme.vutbr.cz

14 Inovace oboru Ústav fyzikálního inženýrství Orientace výzkumu na nanotechnologie a nanovědy se promítá i do změn studijních plánů: Fyzikální inženýrství  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Fyzikální inženýrství  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie.  Modulární studijní plán: profilování studenta dle jeho preferencí.  Výběr mezi předměty inženýrské povahy (konstrukce fyzikálních zařízení) a přírodovědné povahy (multioborový charakter nanotechnologií  makromolekulární chemie a biologie, aj.) physics.fme.vutbr.cz

15 Spolupráce s ostatními fyzikálními pracovišti Středoevropský technologický institut (CEITEC) Centrum pro pokročilé materiály a technologie: Pokročilé materiály Pokročilé nano a mikrotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství physics.fme.vutbr.cz Sekce pokročilých nano a mikrotechnologií: Oddělení přípravy nanostruktur Oddělení fumkčních vlastností nanostruktur Oddělení elekronických a elektromechanických systémů Oddělení vývoje analytických a měřících metod

16 CEITEC – sdílené pracoviště Ústav fyzikálního inženýrství physics.fme.vutbr.cz Čisté prostory – “třída 100 – 1 000”, plocha ≈1 000 m 2

17 CEITEC – sdílené pracoviště Ústav fyzikálního inženýrství physics.fme.vutbr.cz

18 CEITEC – sdílené pracoviště Ústav fyzikálního inženýrství physics.fme.vutbr.cz Zařízení PLANÁRNÍ TECHNOLOGIE: Elektronová a iontová litografie; Fotolitografie; Chemické a tepelné procesy; Plasmochemické procesy; Metalizace a naprašování; Kontaktování, pouzdření a testování; Návrhy a modelování prvků a obvodů. CHARAKTERIZACE a TESTOVÁNÍ: Mikroskopie/Analýza; Mikromechanické vlastnosti/Morfologie; Optická charakterizace; Rtg. analýza; NMR a hmotnostní spektrometrie; Elektrická a magnetická měření; Testování prvků a součástek. KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ: Příprava a in situ charakterizace; Nanolitografie a nanomanipulace; Chemické technologie SPECIÁLNÍ LABORATOŘE: Nové analytické a měřící metody

19 CEITEC – CEITEC – sekce Nano a mikrotechnologií Ústav fyzikálního inženýrství physics.fme.vutbr.cz Pracoviště zapojená do přípravy: Ústav fyzikálního inženýrství, FSI VUT Brno Ústav kondenzovaných látek, PřF MU Ústav mikroelektroniky a technologií, FEKT VUT Brno Ústav fyzikální elektroniky, PřF MU Ústav chemie, PřF MU Ústav přístrojové techniky, AVČR Ústav fyziky materiálů, AVČR Český metrologický ústav

20 CEITEC Ústav fyzikálního inženýrství physics.fme.vutbr.cz Děkuji za pozornost

21 Vybrané příklady řešených problémů Zobrazení šlír ve skle Ústav fyzikálního inženýrství Odbor optiky a přesné mechaniky Šlíry (nehomogenity v indexu lomu) v průmětu bižuterního výrobku zhotoveného technologií tlakového vstřikování do formy. Pro zviditelnění šlír byla použita metoda prostorové filtrace obrazu s hranovým filtrem. physics.fme.vutbr.cz

22 Vybrané příklady řešených problémů Rozložení elektrického pole uvnitř vlnovodu ve fotonickém krystalu Ústav fyzikálního inženýrství Odbor optiky a přesné mechaniky physics.fme.vutbr.cz

23 Vybrané příklady řešených problémů Prvoprincipiální výpočet mechanických vlastností kubických a hexagonálních krystalů Celková energie na atom jako funkce mezirovinné vzdálenosti a posunu rovin pro smyk {111} Ústav fyzikálního inženýrství Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky physics.fme.vutbr.cz

24 Přesná mechanika a optika (navazující magisterské studium) Studium se zaměřuje na:  technickou optiku v rozsahu potřebném pro inženýrskou praxi při navrhování optických přístrojů a při aplikacích optických prvků v měřicí technice a řídicích systémech  přístrojovou a měřicí techniku  počítačovou podporu v inženýrské praxi Studenti, kteří jsou jazykově vybaveni absolvují jeden semestr na některé zahraniční universitě Absolventi jsou zaměřeni na:  uplatňování optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů  kvalifikované využívání optických metod v metrologii  zavádění a využívání nových „high-tech“ technologií  využití počítačů ke konstruování Výzkumně orientovaní absolventi magisterského studijního programu mají možnost pokračovat v doktorském studiu. Studijní obory Ústav fyzikálního inženýrství physics.fme.vutbr.cz


Stáhnout ppt "FSI VUT Česká vysoká škola technická v Brně: Rok 1900 - zřízen Fyzikální ústav První ředitel - prof. PhDr. František Koláček (žák Ernsta Macha) Druhý ředitel:"

Podobné prezentace


Reklamy Google