Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zánik Země, Slunce a vesmíru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zánik Země, Slunce a vesmíru"— Transkript prezentace:

1 Zánik Země, Slunce a vesmíru
youtube

2 Katastrofy Katastrofa (z řec. kata-strofé, zvrat, převrat, zničení) je událost, která nastává v důsledku lidské nebo přírodní činnosti a ničivě postihuje přírodu nebo společnost.

3 Druhy katastrof Jakými katastrofami může skončit život na Zemi?
– přírodní (kosmické, meteorologické, geologické, ostatní) – antropogenní (zaviněné člověkem – jaderná, chemická, válka, výpadek infrastruktury, terorismus)

4 Kosmické katastrofy Hypernova (typ supernovy) vznikající kolapsem na konci životního cyklu výjimečně velké hvězdy. Energie uvolněná relativně blízkou hypernovou by mohla být schopna vyhladit život na Zemi – gama paprsky zničí ozónovou vrstvu, UV záření Slunce zničí život). Impakt - srážka mimozemského tělesa (planetky) se Zemí - uvolnění značného množství energie, vznik  rázové vlny, nečistoty v ovzduší (způsobí globální klimatické změny  - nukleární zima, vznik tsunami). Sluneční erupce - výron záření a plazmatu z hvězdy, která může přímo zasáhnout Zemi (zničení ozónové vrstvy). Menší zásah - vyřazení telekomunikačních družic a zničení elektrických rozvodů.

5 Meteorologické katastrofy
Tornáda apod. Vedra, dlouhodobá ochlazení, sucha - hladomor Tyto katastrofy by musely mít globální působnost a dlouhodobé trvání, aby zničily naši civilizaci. Přidaly by se k jiným - závažnějším katastrofám.

6 Geologické katastrofy
Sopečná erupce je projev vulkanické aktivity, během které dochází k vyvrhování materiálu do okolí. Prachové částice, mohou zahalit částečně celou planetu a snížit teplotu na planetě a v extrémním případu přivodit až novou dobu ledovou. Tsunami je jedna nebo několik po sobě jdoucích vln na hladině moře, (vznik při silném zemětřesení pod hladinou moře, podmořském sesuvu nebo dopadu meteoritu do moře nebo jeho blízkosti. Vlny mohou dosahovat výše až 200 m a zaplavovat rozsáhlé přímořské oblasti. Nyní neexistuje spolehlivá obrana a snaha o zmenšení škod je prováděna pomocí systému časné výstrahy.

7 Ostatní přírodní katastrofy
Epidemie je masivní rozšíření určité nemoci na populaci (mor, neštovice, AIDS, chřipka, …) Hladomor (příčina: sucho, válka…) Kobylky Povodeň

8 Průmyslové katastrofy
Jaderná katastrofa - výbuch a následný únik radio-aktivních látek do okolí (vzniká radiační zamoření) Jaderné zbraně a jejich zkoušky, jaderné elektrárny (terorismus).

9 Průmyslové katastrofy
Chemická katastrofa – použití chemických zbraní, úniky chemických látek z chemiček v podobě jedovatého mraku, který postupuje krajinou a zamořuje zasaženou oblast. Požáry nebezpečných látek (hořící vrty), či únik látek do řeky či kontaminace podzemních vod. 

10 Násilná jednání Válka - konflikt mezi relativně velkými skupinami lidí, kteří v boji používají fyzické násilí a zbraně. Narušení normálního života, v bojové zóně je zničena infrastruktura, dochází k zabíjení lidí hladomor, ekologické katastrofy. Terorismus je násilné jednání, kterými se určitá skupina snaží prosadit své názory silou, zastrašováním a násilím. Projevuje se nejčastěji útoky na civilní cíle se záměrem co nejvíce vyděsit obyvatelstvo a způsobit co největší škody.

11 Výpadek infrastruktury
Výpadek energetické sítě - citelné následky pro vyspělou civilizaci, jež je závislá na pravidelné dodávce elektrické energie (kolaps moderní civilizace v podobě nefunkčnosti základních služeb) Následkem mohou být sociální nepokoje být rabování a při dlouhodobějším dopadu na společnost i občanské nepokoje. Výpadek telekomunikační sítě a internetu (kybernetický útok, softwarová chyba, přetížení).

12 Facebook, stěhování lidstva
Facebook – nástroj pro svolávání lidí, ovlivňování velkého počtu lidí, kteří by jinak o sobě nevěděli Stěhování lidstva – populační exploze, stěhování národů za lepším životem, boj o vodu, půdu a základní potraviny

13 Konec Slunce Délka života Slunce je kolem10 miliard let. Slunce vzniklo přibližně před 4,6 miliardami let, má před sebou ještě minimálně dalších 5 až 7 miliard let své stabilní existence v současné podobě. VIDEO – Slunce SK 39:15

14 Konec Slunce Po vyčerpání zásob H2 se předpokládá, že termojaderná reakce v jeho vnitru na krátko ustane, tlak záření přestane působit proti vlastní gravitaci, což naruší vnitřní rovnováhu. Jádro se smrští a jeho teplota a tlak se opětovně zvýší, čímž dojde k syntéze He na C a O. Tato reakce bude probíhat několik miliónů let, což Slunce na okamžik opět stabilizuje.

15 Konec Slunce Vnější vrstvy Slunce se však začnou rozpínat, řídnout a chladnout, což se projeví na jeho zvětšujícím se objemu a změně barvy. Slunce se přemění do stádia rudého obra. Předpokládá se, že rozpínající Slunce pohltí Merkur, Venuši a možná i Zemi. youtube

16 Konec Slunce Po vyčerpání zásob He v jádře dojde k pozastavení termo-jaderných reakcí, což povede k tomu, že již žádná síla nebude působit proti gravitačnímu působení a Slunce se začne smršťovat do malého bílého trpaslíka. Vnější vrstvy budou během tohoto pochodu odmrštěny do okolního prostředí – vznikne planetární mlhovina, která bude obsahovat značné množství různých prvků rozšiřujících se do okolního vesmíru. Bílý trpaslík bude pozvolna chladnout, až vychladne zcela.


Stáhnout ppt "Zánik Země, Slunce a vesmíru"

Podobné prezentace


Reklamy Google