Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORADENSTVÍ K VOLBĚ POVOLÁNÍ VE SLUŽBÁCH ZAMĚSTNANOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORADENSTVÍ K VOLBĚ POVOLÁNÍ VE SLUŽBÁCH ZAMĚSTNANOSTI"— Transkript prezentace:

1 PORADENSTVÍ K VOLBĚ POVOLÁNÍ VE SLUŽBÁCH ZAMĚSTNANOSTI

2 Státní politika zaměstnanosti Hlavní činnosti a služby úřadů práce
Služby zaměstnanosti Státní politika zaměstnanosti Hlavní činnosti a služby úřadů práce

3 Služby zaměstnanosti zabezpečuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím úřadů práce Úřady práce se při své činnosti řídí zákonem o zaměstnanosti, který vymezuje rozsah jejich činností a služeb a v souladu s právem Evropských společenství upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. Státní politika zaměstnanosti v ČR zahrnuje zejména zabezpečování práva na zaměstnání sledování a vyhodnocování situace na trhu práce koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce tvorbu a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem zaměstnanosti poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce Služby zaměstnanosti Zákon o zaměstnanosti Státní politika zaměstnanosti

4 Hlavní činnosti a služby úřadů práce
poskytují informační služby o pracovních příležitostech v České republice a v zemích Evropské unie (EURES), vedou evidenci volných pracovních míst zprostředkovávají vhodné zaměstnání a rekvalifikaci uchazečům a zájemcům o zaměstnání, včetně osob se zdravotním postižením zajišťují poradenské služby v oblasti volby a změny povolání a rekvalifikace hospodaří s finančními prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečují uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti zabezpečují a podporují projekty a opatření související s rozvojem lidských zdrojů v oblasti trhu práce, včetně účasti v projektech financovaných z Evropského sociálního fondu spolupracují se sociálními partnery z oblasti vzdělávání a zaměstnanosti Úřady práce Hlavní činnosti a služby

5 Poradenství je součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti
Úřady práce provádějí nebo zabezpečují poradenství pro volbu a změnu povolání pro zprostředkování vhodného zaměstnání pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti Poradenství pro volbu a změnu povolání zabezpečují Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání (IPS). IPS začala být na úřadech práce zřizována Správou služeb zaměstnanosti MPSV ČR v roce 1994, která je od té doby metodicky řídí a materiálně vybavuje. Cílem zřízení IPS byla snaha propojit poradenství prováděné ve školských institucích s poradenstvím zaměřeným do oblasti zaměstnanosti a trhu práce. Poradenství na úřadech práce Poradenství pro volbu a změnu povolání

6 IPS poskytuje aktuální informace o
síti středních, vyšších odborných a vysokých škol, studijních a učebních oborech v regionu a v celé ČR podmínkách a průběhu přijímacího řízení nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi situaci na trhu práce v regionu a v celé ČR možnostech rekvalifikace IPS poskytuje služby žákům základních škol studentům a absolventům škol rodičovské veřejnosti školským zařízením dalším zájemcům IPS - Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání Informace a služby

7 IPS umožňuje prostřednictvím počítačového programu vyhledávání studijního nebo učebního oboru v celé ČR (program OK práce, program Vysokoškolák) IPS nabízí ke shlédnutí krátké informativní videofilmy, které dokumentují obrazem i slovem základní pracovní činnosti jednotlivých profesí, včetně ukázek konkrétního pracovního prostředí IPS poskytuje podrobné popisy jednotlivých profesí, obsahující výčet pracovních činností, používaných pracovních prostředků, popis pracovního prostředí IPS má k dispozici počítačové programy pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání IPS - Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání Informace a služby

8 IPS provádí individuální poradenství
pro žáky ZŠ, studenty a absolventy středních škol a ostatní zájemce z řad veřejnosti, související s volbou povolání, vzděláváním na různých typech škol a uplatněním v praxi IPS provádí skupinové poradenství pro žáky základních škol k volbě prvního povolání pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce, činnosti úřadu práce a možností dalšího studia IPS se zúčastňuje a podílí na prezentačních výstavách středních škol, jejichž cílem je poskytnout žákům základních škol co nejvíce informací přímo od zástupců středních škol a středních odborných učilišť v regionu IPS má k dispozici informační materiály mapy povolání informační letáky o jednotlivých povoláních atlasy školství publikace informující o vzdělávací nabídce vysokých škol informační a propagační letáky jednotlivých škol IPS - Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání Informace a služby

9 ►►IPS úřadu práce v Chomutově
provádí poradenství k volbě povolání v rámci koncepce Správy služeb zaměstnanosti MPSV ČR každoročně organizuje ve spolupráci se středními školami „Týdny odborných dovedností“, umožňující vybraným žákům blíže poznat prostředí středních odborných učilišť provádí poradenství pro uchazeče o zaměstnání, kterým zprostředkovatelé zaměstnání doporučí absolvování rekvalifikace Problémy – personální, prostorové Řešení ►► Vytvořit spojnici mezi resortem práce a sociálních věcí a resortem školství prostřednictvím elektronických médií, zejména internetu, který umožňuje průběžně vybavovat výchovné poradce a pedagogy na školách a odborníky na pedagogicko-psychologických poradnách potřebnými a nezbytnými informacemi z oblasti trhu práce. Realizací tohoto opatření zajistit, aby nebyly znehodnocovány poradenské procesy zaměřené na volbu povolání. IPS Úřadu práce v Chomutově Činnost Problémy Řešení

10 ►►IPS úřadu práce v Chomutově
Výhody poskytování informací prostřednictvím internetu neustálá dostupnost pravidelná aktualizace a archivace informací možnost soustředit informace a odkazy na danou problematiku na jednom místě Informace jsou prezentovány prostřednictvím Integrovaného portálu MPSV. Jsou zaměřeny na oblast zaměstnanosti, trhu práce (MPSV, úřady práce) státní sociální podpory (úřady práce) EURES (práce v zahraničí – úřady práce) České správy sociálního zabezpečení veřejné správy (Portál veřejné správy ČR) IPS Úřadu práce v Chomutově Výhody poskytování informací prostřednictvím internetu Umístění informací na Integrovaném portálu MPSV

11 Integrovaný portál MPSV - nabídka informací Webové stránky úřadů práce
Statistické údaje, zprávy a studie z oblasti zaměstnanosti

12 Informace na Integrovaném portálu MPSV mají charakter
celostátní (jsou distribuovány z centra) regionální (zveřejňují je jednotlivé úřady práce) Každý úřad práce má na Integrovaném portálu MPSV své webové stránky Integrovaný portál MPSV Charakter informací Webové stránky Úřadu práce v Chomutově

13 Nabídka informací na portálu MPSV je určena
pro občany, zaměstnavatele, pro oblast školství a další subjekty společenského života Zdroje informací pro oblast školství lze rozdělit na informace úřadů práce (např. údaje z trhu práce, informace o školách, oborech apod.) odkazy na relevantní informace z jiných zdrojů (specializované servery) Integrovaný portál MPSV Nabídka informací Zdroje informací Vyhledávání škol a oborů z celostátní databáze programu OK práce

14 měsíční komentáře o počtu nezaměstnaných
Úřad práce v Chomutově poskytuje celou řadu statistických údajů, tabulek a grafů z oblastí své činnosti, např.: měsíční komentáře o počtu nezaměstnaných ukazatele trhu práce v regionu měsíční a čtvrtletní výkazy o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech mapky míry nezaměstnanosti v oblastech, mikroregionech a obcích Chomutovska základní údaje o obyvatelstvu v mikroregionech Chomutovska tabulky a grafy vývoje míry nezaměstnanosti a volných pracovních míst od roku 1991 do současnosti informace o vzdělanostní struktuře uchazečů o zaměstnání setřídění úřadů práce podle míry nezaměstnanosti pololetní a roční zprávy o situaci na trhu práce od roku 2000 studie o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce studie předpokládaného vývoje zaměstnanosti grafy a tabulky čerpání prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti informace o vývoji zaměstnanosti v průmyslových zónách Integrovaný portál MPSV Regionální statistické údaje z oblasti trhu práce, aktivní politiky zaměstnanosti a vývoje zaměstnanosti v průmyslových zónách

15 Průmyslové zóny Chomutovska
Zaměstnavatelé Výrobní programy Vývoj nových pracovních míst

16 Průmyslové zóny Chomutovska
V regionu Chomutov byly vybudovány čtyři průmyslové zóny: průmyslová zóna Chomutov – Severní pole průmyslová zóna Chomutov – Nové Spořice průmyslová zóna Verne v Klášterci nad Ohří průmyslová zóna Královský vrch v Kadani

17 Průmyslové zóny Chomutovska
v průmyslových zónách na Chomutovsku vytvořilo nová pracovní místa 24 investorů bylo vytvořeno 2213 volných pracovních míst do roku 2007 by investoři měli vytvořit dalších 1157 volných pracovních míst

18 Průmyslové zóny Chomutovska

19 Průmyslové zóny Chomutovska

20 Předpokládaný vývoj zaměstnanosti v letech 2007 – 2009
Analýza dat z šetření zaměstnavatelské veřejnosti v regionu Chomutov vybrané grafické údaje - červen 2005

21 Předpokládaný vývoj zaměstnanosti v letech 2007 – 2009
Analýza je dostupná na webových stránkách Úřadu práce v Chomutově, mimo jiné obsahuje: úvahy o rozvoji či útlumu hospodářství v regionu předpokládaný vývoj počtu zaměstnanců v organizacích regionu předpokládanou strukturu pracovních míst v regionu v letech 2007 – 2009 odhad potřeby vzdělání a kvalifikace v letech 2007 – 2009 doplňující kvalifikační požadavky u vybraných profesí řadu tabulek a grafů Integrovaný portál MPSV Úřad práce v Chomutově – regionální trh práce Analýza dat z šetření zaměstnavatelské veřejnosti v okrese Chomutov červen 2005

22 Rozložení budoucí potřeby oborů vzdělání
Integrovaný portál MPSV Úřad práce v Chomutově – regionální trh práce Analýza dat z šetření zaměstnavatelské veřejnosti v okrese Chomutov červen 2005 83 % strojírenství elektrotechnika telekomunikační technika 17 % ostatní

23 Integrovaný portál MPSV
Úřad práce v Chomutově – regionální trh práce Analýza dat z šetření zaměstnavatelské veřejnosti v okrese Chomutov červen 2005 Budoucí nároky na stupeň vzdělání v závislosti na prognóze potřeb zaměstnavatelů v letech 2007 – v 62 % bude požadován výuční list

24 Doplňující kvalifikační požadavky pro zámečníky
Integrovaný portál MPSV Úřad práce v Chomutově – regionální trh práce Analýza dat z šetření zaměstnavatelské veřejnosti v okrese Chomutov červen 2005

25 Doplňující kvalifikační požadavky u elektromechaniků
Integrovaný portál MPSV Úřad práce v Chomutově – regionální trh práce Analýza dat z šetření zaměstnavatelské veřejnosti v okrese Chomutov červen 2005

26 Nabídka informací Úřadu práce v Chomutově na jeho webových stránkách
Celostátní katalog škol Zájmové oblasti volby povolání Povolání na trhu práce

27 Integrovaný portál MPSV
Ukázka z nabídky informací Úřadu práce v Chomutově Část webové stránky s nabídkou informací

28 Integrovaný portál MPSV
Ukázka z nabídky informací Úřadu práce v Chomutově Celostátní katalog škol ve formátu PDF na webových stránkách Úřadu práce v Chomutově

29 Integrovaný portál MPSV
Ukázka z nabídky informací Úřadu práce v Chomutově Zájmové oblasti volby povolání (50 zájmových oblastí, stran textu a tabulek)

30 Integrovaný portál MPSV
Ukázka z nabídky informací Úřadu práce v Chomutově Zájmové oblasti volby povolání (50 zájmových oblastí, stran textu a tabulek)

31 Integrovaný portál MPSV
Ukázka z nabídky informací Úřadu práce v Chomutově Povolání na trhu práce – vývoj poptávky zaměstnavatelů (průměr na 1 okres v ČR) Graficky je porovnávána poptávka po 65 povoláních.

32 Odkazy na webové stránky s problematikou pracovně profesního poradenství a vzdělávání
Průvodce světem povolání Integrovaný systém typových pozic Národní ústav odborného vzdělávání Ústav pro informace ve vzdělávání Servery s informacemi o studiu na vysokých školách apod.

33 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS
Průvodce světem povolání Zájmové testy, informace o 600 povoláních, včetně fotografií

34 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS
Integrovaný systém typových pozic – podrobné informace o povoláních

35 Na informace Integrovaného systému typových pozic lze navázat na stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS NÚOV- učební dokumenty: - Charakteristika oboru - Profil absolventa - Učební plán

36 Průvodce světem povolání - dotazník zájmů a dotazník dovedností
Při výběru povolání je možné na internetu využít nabídku různých testů: Průvodce světem povolání - dotazník zájmů a dotazník dovedností Česká škola - testy pro žáky, zaměřené na povolání, pracovní činnosti a studijní přípravu Regionální informační centrum dalšího vzdělávání testy profesních a studijních předpokladů Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS Zájmové a další testy - pomáhají při rozhodování o volbě nebo změně povolání Portál ISTP - jobtip jobtip - analýza individuálního potenciálu

37 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS
Ústav pro informace ve vzdělávání Vybíráme střední školu

38 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS
Vysoké školy v České republice Katalog vysokých škol Studijní programy Kontakty

39 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS
Portál PLOTEUS Možnosti studia v evropských zemích Vzdělávací systémy Výměnné pobyty a granty

40 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS
Webové stránky, které pomohou při studiu Česká škola – výukové programy SCIO.CZ příprava na přijímací zkoušky

41 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS
Webové stránky, které pomohou při studiu Angličtina Němčina Další odkazy z oblasti vzdělávání V sekci IPS lze dále najít odkazy na testy z anglického jazyka na internetu internetová knihkupectví s nabídkou učebnic, odborné a jazykové literatury bazary skript a učebnic další informace z oblasti vzdělávání, které jsou neustále aktualizovány

42 Webové stránky Úřadu práce v Chomutově
Také pro zájemce o zaměstnání je na webových stránkách celá řada informací. Jde především o vyhledávání volných pracovních míst nebo brigád v ČR informace o volných pracovních místech v zahraničí - EURES informace o EUROPASSu – souboru dokumentů, které usnadňují pohyb občanů v rámci Evropské unie možnost inzerce, včetně zpětné vazby prostřednictvím u možnost interaktivního psaní životopisu, včetně evropského informace a rady k přijímacímu pohovoru u zaměstnavatele informace o možnostech soukromého podnikání možnost získání osobního pracovního profilu s nabídkou vhodné pracovní pozice – Jobtip informace o možnostech studia při zaměstnání možnost využití internetového poradenství v obtížných životních situacích – Internet poradna, Poradna TARO, JobLine Stručně řečeno – na Integrovaném portálu MPSV a webových stránkách Úřadu práce v Chomutově je ohromné množství informací. Uvítáme, když je budete využívat a informovat o nich další zájemce. Webové stránky Úřadu práce v Chomutově Informace pro zájemce o zaměstnání

43 Úřad práce v Chomutově Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov telefon: 474 638 211 fax: 474 626 778
Veškeré prezentované informace, včetně této prezentace jsou dostupné na adrese Integrovaného portálu MPSV ► Webové stránky Úřadu práce v Chomutově jsou na portálu umístěné pod odkazem Informace z úřadů práce ► Chomutov, Snadno je lze najít i po zadání názvu „Úřad práce v Chomutově“ do vyhledávače portálu SEZNAM. Prezentaci připravili: PhDr. Miloslava Mertová Bc. Jaroslav Veselý Poradenství k volbě povolání prostřednictvím internetu


Stáhnout ppt "PORADENSTVÍ K VOLBĚ POVOLÁNÍ VE SLUŽBÁCH ZAMĚSTNANOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google