Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční plán 2008 a strategie dalšího růstu Březen 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční plán 2008 a strategie dalšího růstu Březen 2008."— Transkript prezentace:

1 Finanční plán 2008 a strategie dalšího růstu Březen 2008

2 Strana 2 Všeobecná východiska

3 Strana 3 Od roku 1991 se v ČR zvýšila výroba nových automobilů 4x V roce 2007 bylo v České republice vyrobeno celkem 943 000 vozidel Výroba v porovnání s rokem 2006 vzrostla o 10 % K nárůstu došlo nejen u všech kategorií vozidel, ale i u všech tuzemských výrobců Lze předpokládat, že celková výroba motorových vozidel v České republice překročí v roce 2008 hranici 1 milion kusů, společně s výrobou na Slovensku pak dosáhne do 5 let hranice 2 milionů vyrobených vozidel. Česká republika

4 Strana 4 Evropa a svět S výjimkou Slovenska a České republiky a částečně Maďarska a Polska dochází v Evropě ke stagnaci automobilového průmyslu V krátkodobém horizontu je předpokládáno oživení a to především díky trhům v Německu a Franci V e světě dochází ke stagnaci, obdobně jako v Evropě Očekává se, že recese v Americe bude hlubší a delší, než v Evropě Výjimku tvoří Čína a Indie, kde podle prognóz počet automobilů naroste 4x během následujících 10ti let

5 Strana 5 Příležitosti Rostoucí poptávka v regionu Prostor pro další optimalizace v Hlinsku i v Liberci ( Je nutné soustředit se na kvalitu jednotlivých procesů a eliminaci nadbytečného obslužného i nepřímého personálu. Je nutné přizpůsobit náklady reálným cenám na trhu. ) Současná velikost společnosti, možnost dalšího růstu ( U zákazníků jsme v pozici jednoho z největších dodavatelů, což dává určitou míru jistoty pro další spolupráci. ) Zákaznický potenciál ( Nad rámec společností, s nimiž v rámci ČR a Slovenska spolupracujeme, existuje řada firem, které jsme zatím neoslovili. )

6 Strana 6 Rizika Vývoj kurzu CZK/EUR Vývoj mezd v ČR ( Průměrná mzda v automobilovém průmyslu je dlouhodobě na úrovni 111% průměru ČR, průměrná mzda ve společnosti je na úrovni 65 % průměru ČR. ) Vývoj cen materiálu ( V závislosti na zvyšující se ceně ropy rostou ceny granulátu jako nejvýznamnějšího materiálového vstupu. ) Požadavky zákazníků na kvalitu dodávaných výrobků ( Prudce rostou požadavky zákazníků a zvyšují se penalizace za dodávky nekvalitních dílů. Zvyšuje se tlak na závazek dodávek s reálně nedosažitelnými 0 ppm.) Růst konkurence v oboru ( Konkurence roste nejen z pohledu růstu počtu firem, ale zejména jejich zkvalitňováním a zvyšováním úspěšnosti v budoucích poptávkách. ČR je tradičním výrobcem plastových komponentů a tomu odpovídá i situace na trhu. Konkurovat začínají i výrobci v Německu, Francii a Anglii, kteří rapidně snížili úroveň svých nákladů a jsou schopni konkurovat „českým“ cenám. )

7 Strana 7 Výroba a technologie Lisování plastů - hlavní činnost : výroba plastových výlisků - 80 vstřikovacích lisů typu Engel v tonážích od 25 do 600 tun - 221 pracovníků ( 281 VD, 140 RD, 58 THP ) Komponenty I -hlavní činnost : výroba cívek stykačů, lisování plechových výlisků, obrábění kovů -8 výstředníkových lisů, obráběcí automaty, 7 lisů na termosety, montážní pracoviště, navíječky -123 pracovníků ( 94 VD, 22 RD, 7 THP ) Komponenty II - hlavní činnost : výroba plechových výlisků, svařování kovových sestav, konektorování vodičů, montáže -11 výstředníkových lisů, svařovací lisy, konektorovací stroje Komax, 77 montážních pracovišť -137 pracovníků ( 112 VD, 18, RD, 7 THP )

8 Strana 8 Struktura zákazníků Obrat mil CZK Počet lokalit Podíl zákazníka na celkovém obratu TrendHodnota nově nominovaných projektů mil CZK Valeo3191228,9%31 Schneider Electric278125,2%0 Grupo Antolin10719,7%0 Arvin Meritor10659,6%18 Kostal8517,7%5 Konsberg3523,2%85 Galvanoplast Fischer2011,8%18 Ontex1311,2%0 Sellier a Bellot1211,1%0 Behr120,1%8

9 Strana 9 Globální strategické cíle Pokračovat v růstu tržeb v rozvojových oblastech, dosáhnout obratu….. ?? mil. Kč v roce ….. Zaměřit se na získání a rozvoj zákazníků zejména v teritoriu Čech a Slovenska Vyhledávat a prověřovat možnosti akvizic a převzetí s cílem zvýšit konkurenceschopnost Zaměřit se na růst a stabilizaci pozice v Tier 2, ve střednědobém horizontu neusilovat o prosazení se do Tier 1 Zajistit přiměřenou úroveň zisku společnosti Zajistit technologický růst Zabezpečit růst technických a jiných znalostí a dovedností zaměstnanců

10 Strana 10 Strategické cíle - výroba a technologie Rozvíjené technologie a činnosti : -Výroba výlisků z plastů pro oblast automotive -Montážní práce pro oblast automotive i oblast non-automotive -Výroba cívek stykačů -Výroba ( vlastní výroba a montáž ) větších celků pro oblast automotive -Konstrukce a výroba forem a nářadí pro lisování plastů Technologie bez dalšího rozvoje - Lisování plechů - Konektorování vodičů - Montáže kabelových svazků Technologie k utlumení - Obrábění kovů

11 Strana 11 Strategické cíle - zákazníci Zákazníci s dalším potenciálem rozvoje, dále rozvíjení -Zákazníci z oblasti automobilové výroby v teritoriu ČR a Slovenska dosud neoslovení ( Především Tier 1 dodavatelé, kteří umísťují své závody v ČR a SR v souvislosti s příchodem PSA, Kia a Hyundai ) -Zákazníci ze stávajícího portfólia s potenciálem růstu s obratem do 20 % obratu Plastkova ( Behr …..) -Potenciální zákazníci z oblasti non-automotive ( výroba a montáž elektronických a telekomunikačních komponentů v evropském teritoriu …) Zákazníci s omezeným růstem, pokračování ve spolupráci bez nových projektů - Zákazníci ze stávajícího portfólia s obratem do 30 % obratu Plastkova ( Valeo, Schneider Electric …. ) Je nutné omezit příliv nových projektů od těchto zákazníků – nebezpečí plynoucí z jejich velikosti v případě ukončení spolupráce. Zákazníci s problematickými projekty, ukončení spolupráce - Projekty s nízkou efektivitou, nízkými sériemi, extrémní náročností ( Sarel, Valeo EMS, Valeo Olesa )

12 Strana 12 Strategické cíle - kvalita Dosáhnout konkurenceschopné úrovně nekvality na úrovni do 2 % interní zmetkovitosti v obou částech společnosti Zajistit opakovaně certifikaci společnosti podle ISO/TS 16 949 v obou částech společnosti Připravit společnost k certifikaci podle ISO 14001 ( životní prostředí ) Sjednotit systém QMS

13 Strana 13 Finanční plán 2008

14 Strana 14 Východiska finančního plánu pro rok 2008 VÝVOJ TRHU  Poptávka v segmentu automotive ze strany tier-1 nadále přetrvává a umožňuje navýšit využití existujících kapacit v lisovně Hlinsko z 50% na cílových 80%. TRENDY NÁKLADOVÉ STRUKTURY  Nárůst cen elektrické energie o 19% pro Hlinsko, resp. 16% pro Liberec. Ceny elektrické energie jsou sjednány s platností na dva roky. Ceny plynu vzrostou o 8%.  V návaznosti na výsledky kolektivního vyjednávání, došlo k navýšení mezd v Hlinsku o 7,1% v roce 2008 a 0% v roce 2009. Další 3% navýšení je sjednáno v bonusu, jehož vyplacení je podmíněno splněním zisku a není zahrnuto v plánu.  Navýšení mezd v Liberci bude činit 3%. KURZOVÉ RIZIKO  Plán předpokládá směnné kurzy 26,80 CZK/EUR, 20,30 CZK/USD a 0,81 CZK/SKK. Při udržení současné úrovně směnných kurzů by Plastkov realizoval kursovou ztrátu 2 mil. Kč. Kurzové zisky a ztráty nejsou v plánu obsaženy.

15 Strana 15 Manažerské cíle pro rok 2008  Dosáhnout kladného hospodářského výsledku PLASTKOV za rok 2008, s hlavním důrazem na zvýšením provozní efektivnosti závodu Hlinsko  Provést restrukturalizaci nástrojárny, redefinovat činnosti tak, aby sloužila jako obslužný útvar pro Plastkov. Zajistit její kladný hospodářský výsledek.  Organizačně a právně rozdělit Plastkov a ETA  Zajistit podmínky pro úspěšnou implementaci informačního systému Helios v Hlinsku  Sjednotit systém QMS v obou částech společnosti do konce roku 2008

16 Strana 16 Investice a mimořádné náklady INVESTICE  Plán investic zahrnuje investice v celkovém objemu 55 mil. Kč Obnova strojního vybavení lisoven 20 mil. Ostatní investice do strojního zařízení 9 mil. Stavební investice v areálu Hlinsko16 mil. Výpočetní technika 10 mil.  Finanční plán neobsahuje náklady na rozdělení společnosti.  Jednotlivé investice podléhají schválení představenstvem společnosti

17 Strana 17 Finanční plán – Shrnutí Tržby 1 041,3 1 145,2 Náklady výroby / nákup zboží 933,9 978,1 Hrubá marže 107,4 167,1 % Marže 10,3% 14,6% Provozní náklady – segment 77,997,9 Správní a alokované náklady 68,363,3 Provozní zisk-38,85,9 % Marže-3,7%5,2% Nákladové úroky 4,2 14,5 Ostatní finanční náklady 1,1 0 Mimořádné výnosy 2,6 0 HV před zdaněním-41,5-8,6 2007 2008

18 Strana 18 Tržby a hrubá marže Plastkov podle činností Lisovna Liberec Lisovna Hlinsko Komponenty I. Komponenty II. Nástrojárna* Tržby celkem Lisovna Liberec Lisovna Hlinsko Komponenty I. Komponenty II. Nástrojárna Hrubá marže celkem Lisovna Liberec Lisovna Hlinsko Komponenty I. Komponenty II. Nástrojárna % marže celkem 2007 2008 %růst *Jedná se o externí tržby. 333 807 371 847 +11,4% 202 798 242 279 +19,5% 232 677 216 752 - 6,8% 202 008 238 118 +17,9% 70 000 76 200 + 8,9% 1 041 290 1 145 196 + 10,0% 56 191 75 006 +33,5% - 9 304 7 183 x 48 732 48 417 - 0,6% 9 240 27 970 +202,7% 2 582 8 514 +229,7% 107 441 167 090 + 55,5% 16,8% 20,2% -4,6% 3,0% 20,9% 22,3% 4,6% 11,7% 3,7% 11,2% 10,3% 14,6%

19 Strana 19 Provozní zisk 2007 2008 %růst Tržby Náklady výroby Hrubá marže % Marže Nákup a logistika Jakost Obchodní náklady Průmyslové inženýrství Vedení divize Plastkov (Hlinsko) Správní a alokované náklady (Liberec) Správní a alokované náklady (Hlinsko) Provozní zisk % Marže 1 041 290 1 145 196+10,0% 933 849 978 106+ 4,7% 107 441 167 090+55,5% 10,3% 14,6% 26 809 43 822+63,5% 24 169 31 477+30,2% 18 573 13 990- 24,7% 2 125 1 992- 6,3% 6 270 6 626+ 5,7% 17 940 18 328+ 2,2% 50 380 45 003- 10,5% - 38 825 + 5 852 x - 3,7% +5,1%

20 Strana 20 Opatření – výroba, kvalita, obchod a podpůrné činnosti -34,1 mil. Kč Výchozí stav provozního HV 2007  + 8,0 mil. - optimalizace výrobních procesů, zvýšení produktivity práce, úspora 38 zaměstnanců na lisovně Hlinsko pokud by ke snížení počtu pracovníků proběhlo k 1.1.2008 byla by úspora o 0,8 mil. vyšší  +4,0 mil. - snížení interní zmetkovitosti z 3,5% na 2% snížení nákladů na zmetky bude o 1,6 mil. vyšší pokud by ke snížení došlo k 1.1.2008  +4,5 mil. - racionalizace a optimalizace obslužných činností  +21,4 mil. - navýšení marže a krycího příspěvku prostřednictvím navýšených tržeb o 98 mil. Kč ( 38 mil.Kč Liberec a 60 mil. Kč Hlinsko) +3,8 mil. Kč Plán provozního HV pro rok 2008

21 Strana 21 Opatření - Nástrojárna -4,7 mil. KčVýchozí stav provozního HV 2007  +2,0 mil. - snížení počtu pracovníků o 10,7% ( k 31.12.2008 o12 zaměstnanců ) pokud by snížení počtu pracovníků proběhlo k 1.1.2008 byla by úspora o 1,3 mil. Kč vyšší  +0,9 mil. - racionalizace a optimalizace obslužných činností  +3,9 mil. - marže z nárůstu tržeb o 6,2 mil. Kč +2,1 mil. Kč Plán provozního HV pro rok 2008 Plánovaná struktura obchodní aktivityv tis. Kč servis pro Plastkov + ETA11 800 z toho :Plastkov MR 6 000 Plastkov Hlinsko 5 200 Spotřebiče 600 nové projekty pro Plastkov + ETA21 000 z toho:aktivace 1 000 vlastní obchodní oddělení 50 200  83 000

22 Strana 22 Přílohy

23 Strana 23 Kurzové riziko  Jedním z klíčových vstupních faktorů při sestavování plánu jsou směnné kurzy cizích měn, jejichž výše je uvedena v následující tabulce.  Z předpokládané struktury nákupu a prodeje vyplývá následující citlivost skupiny ETA a Plastkov na případný vývoj v oblasti směnných kurzů : PLASTKOV  EUR : V obchodech realizovaných v euru převažují tržby nad nákupy. Přebytek činí cca 2,5 mil. EUR.


Stáhnout ppt "Finanční plán 2008 a strategie dalšího růstu Březen 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google