Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kdo skáče přes snídaně? Mgr. Dominika Machačová - MVDr. Halina Matějová Katedra výživy člověka, LF MU, Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kdo skáče přes snídaně? Mgr. Dominika Machačová - MVDr. Halina Matějová Katedra výživy člověka, LF MU, Brno."— Transkript prezentace:

1 Kdo skáče přes snídaně? Mgr. Dominika Machačová - MVDr. Halina Matějová Katedra výživy člověka, LF MU, Brno

2 Etymologický původ snídaně
Anglie, Španělsko : „přerušit půst“ (noční hladovění) Portugalsko, Francie: „malý oběd“ Německo, Japonsko, Čína: „ranní jídlo“ Brazílie: „káva rána“ Turecko: „před kávou“ → káva má v Turecku velkou tradici, pojem snídaně je poután ke kávě

3 Pojem snídaně Snídaně je první jídlo dne, které by mělo být snědeno před začátkem jakékoliv denní aktivity (např. práce, cestování, procházka). Konzumace snídaně je doporučována cca do 2 hodin po probuzení, ne později jak do 10 hodiny dopoledne. Samotná snídaně by nám měla dodat 20 – 25 % celkové denní energie a zároveň by měla být klidným startem do nového dne.

4 Model vztahu pravidelné snídaně ke vzniku obezity a chronických onemocnění

5 Snídaně může ovlivňovat příjem energie, nutrientů během dne
Pravidelná vyvážená snídaně – prevence obezity a chronických onemocnění Příznivý vliv na kognitivní funkce (paměť, prostorová představivost) a schopnost soustředit se, na rychlost a přesnost řešených úkolů Po snídani – lepší nálada, spokojenost Zavedení školních snídaní-lepší nutriční bilance i školní prospěch ( program School Breakfast)

6 Snídající rodiče - snídající potomek

7 Cíl práce Zmonitorovat dopolední stravování studentů prvních, druhých, třetích a čtvrtých ročníků vybraných SOU, SŠ a gymnázií Jihomoravského, Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje. Zjistit, zda je konzumace snídaní a přesnídávek ovlivněna pohlavím a typem střední školy. Posoudit složení snídaně u pravidelných a občasných konzumentů dle frekvenčního dotazníku. Posoudit kognitivní schopnosti adolescentů, kteří v den šetření snídali a adolescentů, kteří před vyplněním tzv. testu pozornosti snídani vynechali. Zjistit, zda vynechání snídaně má vztah k tělesné hmotnosti

8 Materiál a metodika šetření bylo provedeno v Jihomoravském, Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji dotazníkovou metodou sběr dat probíhal od měsíce ledna do měsíce března 2010 součástí dotazníku byl i frekvenční dotazník a test pozornosti data zpracována pomocí tabulkového editoru Microsoft Excel 2003 Pearsonův χ2 test nezávislosti

9 CHARAKTERISTIKA SOUBORU
skupina 518 ( - 9) studentů ze 16-ti škol Jihomoravského, Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje věkové rozmezí 15 – 20 let 45,38 % chlapců a 54,62 % dívek nejčastěji byla zastoupena věková skupina 17 let (29,47 %) a 16 let (28,49 %) nejvíce žáků navštěvovalo střední odbornou školu (42,04%)

10 Složení respondentů podle pohlaví a věku.

11 Složení respondentů podle pohlaví a bydliště

12 Výsledky

13 Frekvence snídaně u celkového souboru respondentů

14 Podíl studentů, kteří v den šetření skutečně snídali/nesnídali

15 Hypotéza 1 Nulová hypotéza: Vynechávání snídaní není častější u studentů odborných učilišť. Alternativní hypotéza: Vynechávání snídaní je častější u studentů odborných učilišť. Konzumace snídaní závisí na typu střední školy (na 1% hladině významnosti ) – nejčastěji snídani vynechávají studenti SOU

16 Konzumace snídaní podle pohlaví a typu střední školy
vynechávání snídaní je častější u chlapců (23,81 %) než u děvčat (14,03 %) největší četnost pravidelného snídání byla u studentů gymnázií (57,63 %) největší četnost nekonzumentů snídaní byla u studentů středních odborných učilišť (27,97 %)

17 Konzumace snídaní podle pohlaví

18 Konzumace snídaní podle typu střední školy

19 Hypotéza 2 Nulová hypotéza: Adolescenti, kteří nesnídají, nemají vyšší tělesnou hmotnost vztaženou na BMI. Alternativní hypotéza: Adolescenti, kteří nesnídají, mají vyšší tělesnou hmotnost vztaženou na BMI. Vynechávání snídaní souvisí s vyšší tělesnou hmotností (na hladině významnosti 1 % )

20 Tělesná hmotnost respondentů podle frekvence snídaní
srovnatelný výskyt osob s normální hmotností ve všech 3 skupinách (73,21 % nebo 72,33 % nebo 73,40 %) největší zastoupení nadváhy (13,11 %) bylo u osob, které konzumují snídani jen občas u osob, které nesnídají, se vyskytla největší míra obezity I. stupně (4,26 %)

21 Tělesná hmotnost respondentů podle frekvence snídaní

22 Důvody adolescentů proč nesnídají podle pohlaví

23 Délka cesty do školy většímu počtu (23,86 %) žáků, kteří pravidelně snídají a jsou buď z města nebo obce trvá cesta do školy 45 minut a více oproti studentům, kteří nesnídají (21,28 %) a žijí buď ve městě nebo na vesnici Jaký je skutečný důvod nesnídání? → nedostatek času nebo pohodlnost ? u nesnídajících byl současně největší výskyt kuřáků → cigareta vs. snídaně

24 Kouření cigaret u nesnídajících častější (41,49 %) než u snídajících (21,2 %) nejvíce kouří studenti SOU (33,04 %) → studenti SOŠ (20,96 %) → studenti gymnázií (8,69 %) kouření je v obou skupinách častější u chlapců než u dívek

25 Frekvence konzumace přesnídávek u celkového souboru respondentů

26 Hypotéza 3 Nulová hypotéza: Adolescenti, kteří nesnídají nemají snížené kognitivní schopnosti. Alternativní hypotéza: Adolescenti, kteří nesnídají mají snížené kognitivní schopnosti. Snížené kognitivní schopnosti nesouvisely s vynecháním snídaně

27 Hypotéza 4 Nulová hypotéza: Adolescenti, kteří nesnídají, mají dostatečný příjem tekutin. Alternativní hypotéza: Adolescenti, kteří nesnídají, mají nedostatečný příjem tekutin. vynechávání snídaně narušuje pitný režim na hladině významnosti 1 %

28 Rozdělení respondentů podle toho, zda měli v den šetření nápoj či nikoli

29 Frekvenční dotazník studenti SOU nejčastěji bílé pečivo (13,1 %) a uzeniny (11,1 %), z nápojů pak vodu (9,1 %) a ovocný čaj (8,1 %) studenti SOŠ nejčastěji bílé pečivo (11,7 %) a máslo (10,2 %), z nápojů byl nejčetněji zastoupen ovocný čaj (11,7 %) a voda (10,6 %) studenti gymnázií nejčastěji bílé pečivo (10,2 %) spolu s máslem (7,8 %), z nápojů pak voda (12,1 %) a ovocný čaj (10,9 %)

30 Závěr Konzumace snídaní závisí na typu střední školy
Pravidelní konzumenti snídaně měli v porovnání s těmi, kteří nesnídali, menší nárůst hmotnosti Výsledek testu pozornosti se významně nelišil mezi snídajícími a nesnídajícími studenty Opomíjení snídaní přispívá k nedostatečnému pitnému režimu

31 Závěr nejméně uspokojivé dopolední stravovací zvyklosti převládaly u studentů SOU → nejvíce vynechávají snídaně a současně i přesnídávky → největší výskyt pravidelných kuřáků typický „skipper“ v této věkové kategorii → studenti SOU (chlapci), kteří kouří a dopoledne nesvačí

32 V budoucnu by se měla věnovat další pozornost
→ vlivu snídaně na posílení paměťových funkcí → samotnému složení snídaně a vlivu jednotlivých nutrietů na kognitivní schopnosti dětí a dospívajících → školní edukační programy přispívající k formování výživového chování adolescentů (nabídka vhodných variant potravin na snídani a zvýšení konzumace celozrnného pečiva před spotřebou bílého pečiva a uzenin a zařazení ovoce a zeleniny, a to zejména na středních odborných učilištích)

33 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Kdo skáče přes snídaně? Mgr. Dominika Machačová - MVDr. Halina Matějová Katedra výživy člověka, LF MU, Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google