Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORANĚNÍ HRUDNÍKU Zpracoval: zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORANĚNÍ HRUDNÍKU Zpracoval: zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň."— Transkript prezentace:

1 PORANĚNÍ HRUDNÍKU Zpracoval: zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň

2 PORANĚNÍ HRUDNÍKU Každý rok je v USA zhruba 150000 úmrtí zapříčiněných úrazovým dějem. 25% z těchto úmrtí jsou přímým následkem hrudních poranění. Dalších 25% traumatických úmrtí se spoluúčastní hrudní poranění. ÚVODEM

3 MORTALITA U HRUDNÍCH PORANĚNÍ BĚHEM VÁLEČNÝCH KONFLIKTŮ CELKOVÝ ÚHRN ZRANĚNÝCH SMRT SOUVISEJÍCÍ S HRUDNÍM PORANĚNÍM V %

4 PORANĚNÍ HRUDNÍKU ÚVODNÍ ZHODNOCENÍ STAVU Kontrola A, B, C. Airway obstruction (Plicní obstrukce) (A) problém. Tension pneumothorax (Tenzní pneumotorax) (B) problém. Open pneumothorax (Otevřený pneumotorax) (B) problém. Massive haemothorax (Masivní hemotorax) (B) a (C) problém. Flail chest (Vlající hrudník) (B) problém. Cardiac tamponade (Srdeční tamponáda) (C) problém. Jako voják musíš být schopen rozpoznat a ošetřit penetrující poranění hrudníku. VYŠETŘENÍ HRUDNÍKUOŠETŘENÍ HRUDNÍCH TRAUMATOŠETŘENÍ OTEVŘENÉHO PORANĚN´Í HRUDNÍKU

5 TRAUMATIZOVANÉ ZÓNY

6 PORANĚNÍ HRUDNÍKU PŘÍČINY HRUDNÍCH TRAUMAT TYPY, ZNÁMKY, PŘÍZNAKY a OŠETŘENÍ HRUDNÍCH TRAUMAT CELKOVÝ NÁHLED

7 PŘÍČINY HRUDNÍCH PORANĚNÍ PÁDY Z výšky trojnásobně větší než je pacientova výška. BLAST INJURY (Poranění tlakovou vlnou). Přetlak, plasma hnaná do alveolů. TUPÁ TRAUMATA PENETRUJÍCÍ TRAUMATA Zřejmá. Skrytá.

8

9 PNEUMOTHORAX PODLE ETIOLOGIEPODLE PATOLOGICKÉ ANATOMIE SPONTÁNNÍ PNEUMOTHORAXOTEVŘENÝ PNEUMOTHORAX Primární spontánní pneumothoraxZAVŘENÝ PNEUMOTHORAX Sekundární spontánní pneumothorax Plášťový pneumothorax Neonatální pneumothoraxParciální pneumothorax TRAUMATICKÝ PNEUMOTHORAX Kompletní pneumothorax IATROGENNÍ PNEUMOTHORAX TENZNÍ PNEUMOTHORAX Ventilový

10 OTEVŘENÝ PNEUMOTHORAX Penetrující poranění hrudníku umožní atmosférickému tlaku proniknout do pleurálního prostoru: “Sucking Chest Wound.” PŘÍČINY: STŘELNÁ PORANĚNÍ BODNÉ RÁNY VPÍCHNUTÉ OBJEKTY

11 VELKÝ vs. MALÝ PNEUMOTHORAX Závažnost poranění je přímo úměrná velikosti rány. Kritická velikost defektu hrudní stěny činí 2/3 průměru průdušnice. Atmosférický tlak vhání vzduch do pleurálního prostoru skrz ránu během každého nádechnutí (inspirace). „Vlání mediastina“ (zhoršená výměna plynů a oběhu).

12 OTEVŘENÝ PNEUMOTHORAX PŘÍZNAKY Zkrácený dech. Bolest. „Savý“ nebo „bublavý“ zvuk při pohybu vzduchu dovnitř a ven z pleurálního prostoru skrz ránu.

13 OŠETŘENÍ OTEVŘENÉHO PNEUMOTHORAXU Aplikuj okluzivní obvaz a drénuj hrudník. Aplikuj Ashermanův hrudní obvaz / polopropustný obvaz (dočasné řešení).  Oklusivní obvaz s polopropustným ventylem. Sleduj kvůli možnému vývoji TENZNÍHO PNEUMOTORAXU

14

15 ZAVŘENÝ PNEUMOTHORAX

16 TENZNÍ PNEUMOTHORAX Vzduch uvnitř dutiny hrudní, který nemůže opustit pleurální prostor. Komplikace zavřeného pneumothoraxu. FATÁLNÍ pokud není okamžitě rozpoznán, ošetřen a znovu přehodnocen kvůli efektivnějšímu ošetření.

17

18 TENZNÍ PNEUMOTHORAX Z BODNÉ RÁNY

19 ČASNÉ ZNÁMKY A SYMPTOMY TENZNÍHO PNEUMOTHORAXU ÚZKOST A DECHOVÁ TÍSEŇ. CYANÓZA. TACHYPNOE TACHYKARDIE HYPOTENZE INSPIRAČNÍ POSTAVENÍ HRUDNÍKU NA PORANĚNÉ STRANĚ. VYPLNĚNÉ INTERKOSTÁLNÍ A SUPRAKLAVIKULÁRNÍ PROSTORY. HYPERSONORNÍ POKLEP NA PORANĚNÉ STRANĚ. JEDNOSTRANÝ POKLES NEBO ABSENCE DECHOVÝCH FENOMÉNŮ. VZRŮSTAJÍCÍ DECHOVÉ POTÍŽE. JEDNOSTRANÉ POHYBY HRUDNÍKU

20 POZDNÍ ZNÁMKY A SYMPTOMY TENZNÍHO PNEUMOTHORAXU ROZŠÍŘENÍ JUGULÁRNÍCH ŽIL (JVD) DEVIACE TRACHEY POKLES TLAKU KRVE ZNÁMKY DEKOMPENZAČNÍHO STÁDIA ŠOKU

21 ROZŠÍŘENÍ JUGULÁRNÍCH ŽIL A DEVIACE TRACHEY Klesající příjem a výdej krve ze srdce způsobený kompresí velkých cév. Vzrůstající tlak pohybuje mediastinem a stlačuje plíci na neporaněné straně.

22 OŠETŘENÍ TENZNÍHO PNEUMOTHORAXU JEHLOVÁ DEKOMPRESE (THORAKOCENTÉZA) VYSOKÝ PŘÍVOD KYSLÍKU (POKUD JE DOSTUPNÝ) RUČNÍ KŘÍSÍCÍ PŘÍSTROJ / INTUBACE HRUDNÍ DRÉN (BN CCP/CASEVAC) (obr.1, 2, 3, video) Obr. 1 Obr. 2

23

24 JEHLOVÁ THORAKOCENTÉZA Diagnostický i terapeutický zákrok. Provádí se v druhém nebo třetím mezižeberním prostoru v medioklavikulární čáře. Do pleurálního prostoru se zavádí se jehla nebo katétr velikosti 12/14G nad horní hranou 3.žebra. Poslouchá se vzduch unikající z pleurálního prostoru. Katétr se ponechává na místě. Přehodnocuje se závažnost.

25

26 ZAVEDENÍ HRUDNÍHO DRÉNU Obr. 3

27 TAMPONÁDA PERIKARDU Časté u pronikajících poranění. Většinou okamžité smrtící poranění. Beckova trias. U hypovolemických zraněných může chybět příznak rozšířených jugulárních žil. Špatná diagnostika přitlumených srdečních ozev při okolním hluku. Perikardiocentéza (15-20 ml pozitivní efekt na cirkulaci.

28

29 MASIVNÍ HEMOTHORAX Každý hemithorax schopen pojmout až 2,5 l tekutiny. Masivní hemothorax = více než 1500 ml krve v pleurální dutině. KLINICKÝ OBRAZ Hypovolemický šok Chybění dechových a poklepových fenoménů. TERAPIE Před zavedením hrudního drénu zajistit žilní linku a hradit tekutiny (hrozba ztráty tamponujícího účinku).

30

31 BLOKOVÉ ZLOMENINY ŽEBER KLINICKÝ OBRAZ Bolest hrudní stěny. Tachypnoe. Dyspnoe. Tachykardie. Hypotenze. Cyanóza.

32 VLAJÍCÍ HRUDNÍK Nestabilní hrudník (dvojitá sériová zlomenina žeber). Paradoxní dýchání. Spojeno s hypoventilací a pneumohemothoraxem. TERAPIE Zavedení hrudního drénu. Analgézie-obstřik interkostálních nervů. Oxygenoterapie. Pozor na převodnění při i.v. terapii.

33

34 ZHMOŽDĚNÍ PLIC Následek tupých (komprese/blast syndrom) i pronikajících poranění. Hemoptýza Využívání pomocných dýchacích svalů. Oxygenoterapie. Intubace. UPV.

35 KONTUZE PLIC Roztržení malých cév v plicích. Krvácení do intersticia. Zaplavení alveolů. Porucha výměny krevních plynů. Kombinován s pneumothoraxem/he mothoraxem.

36 ZHMOŽDĚNÍ MYOKARDU U zraněných s Crush v přední části hrudníku. Poruchy srdečního rytmu (extrasystoly/fybrilace komor). Abnormální hladiny srdečních enzymů. Klid. Oxygenoterapie. Rychlý transport.

37 RUPTURA BRÁNICE Kompresní poranění hrudníku. Levá polovina hrudníku. Bolestivost s chyběním dechových fenoménů. Žluč/stolice z drénu v hrudní dutině. Respirační obtíže. Částečná dekomprese nasogastrickou sondou a odsátím obsahu.

38 PORANĚNÍ BRÁNICE 2-4% U NÁHLÉHO STLAČENÍ TRUPU. V 95% DEFEKTY VLEVO. KONTUZNÍ I DECELERAČNÍ PORANĚNÍ KOMPRESE HORNÍ ČÁSTI BŘICHA/DOLNÍ ČÁSTI HRUDNÍKU/DISLOKOVANÁ ŽEBRA

39

40 RUPTURA AORTY 80% mortalita na místě nehody. U tupých poranění větší šance na přežití. Obtížná diagnostika-znalost mechanismu úrazu. Podezření u zlomenin 2. a 3. žebra.

41 PORANĚNÍ AORTY MÍSTA PORANĚNÍ AORTY (24% má mnohočetná poranění) PŘEŽIVŠÍ ÚMRTÍ V NEMOCNICI ÚMRTÍ NA MÍSTĚ P6747 Poranění ascendentní aorty 1 (2%)*06 (13%) Poranění oblouku aorty 1 (2%)3 (6%)12 (25%) Poranění descendentní aorty 4 (8%) 29 (60%) PORANĚNÍ ÚSEKŮ AORTY SOUVISEJÍCÍ S NÁRAZEM NE ROZPO ZNATELNÉ VO LANT AIR BAG PALUBNÍ DESKA BOČNÍ DVEŘE, SLOU PEK NE ZNÁMÉ Čelní (34) 4 (12%) 18 (53%) 5 (15%) 4 (12%) 3 (9%) Boční (11) zprava (6), zleva (5) 1 (9%) 10 (91%)

42 PORANĚNÍ AORTY STATISTIKA PŘEŽITÍ PORANĚNÍ AORTY CELKOVÝ PO Č ET PORAN Ě NÍ AORTY: 48 SMRT NA MÍSTĚ:36 (75%) POTENCIÁLNÍ ŠANCE NA PŘEŽITÍ:12 (25%) SMRT V NEMOCNICI:7 (15%) PŘEŽIVŠÍCH:5 (10%) PORANĚNÍ VZESTUPNÉ AORTY

43

44 TRACHEOBRONCHIÁLNÍ RUPTURY Většinou penetrující poranění. Hrtan, průdušnice, průdušky (společně s poraněním jícnu/ aorty). Časná obstrukce dýchacích cest. Tracheostomie-ne chirurgická krikothyroidotomie. Charpot. Místní emfyzém v podkoží. Namáhavá respirace u izolovaných poranění.

45 PORANĚNÍ TRACHEY V KRČNÍM ÚSEKU Trauma: decelerační pohyby. Kontuze měkkých tkání na povrchu krku. Možné oddělení horní a dolní chrupavky. Vysoká mortalita u totálních ruptur. LACERACE TRACHEY S VIDITELNOU ET ROURKOU A RUPTURA TRACHEY

46

47 ZLOMENINA STERNA 5% ZLOMENIN HRUDNÍ STĚNY 50-60% PŘÍČNÁ ZLOMENINA VE STŘEDNÍ A HORNÍ TŘETINĚ V 91% DOPROVÁZENA KONTUZÍ SRDCE ZVÝŠENÁ INCIDENCE U STARŠÍCH OSOB MOŽNÉ POSTIŽENÍ Th4-Th6

48 OTÁZKY ?


Stáhnout ppt "PORANĚNÍ HRUDNÍKU Zpracoval: zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň."

Podobné prezentace


Reklamy Google