Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RTG hrudníku: pleurální výpotek vpravo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RTG hrudníku: pleurální výpotek vpravo"— Transkript prezentace:

1 RTG hrudníku: pleurální výpotek vpravo
Trvalý kardiostimulátor Zastínění kostofrenického úhlu Konkávní horní okraj

2 RTG hrudníku: pneumonie
Konsolidace plicní tkáně v horním plicním poli vpravo

3 RTG hrudníku: levostranné selhávání, intersticiální edém
Rozšíření plicních hilů Kerleyho linie Dilatace srdečního stínu Retikulace Retikulace

4 RTG hrudníku: pneumothorax
Bezstrukturní projasnění mezi plicí a hrudní stěnou Linie kolabované plíce, mediálně od ní je vidět plicní kresba

5 RTG břicha vstoje: obstrukční ileus, překážka ileocékálně
Hladinky (hydroaerický fenomen) Distenze střeva Chybí plynná náplň tlustého střeva - známka obstrukce

6 RTG lebky v poloaxiální projekci: akutní sinusitis (oboustranná maxillární a pravostranná frontální)
Hladinka sekretu Kompletní zastření sinu, nelze rozlišit, zda tekutinou nebo sliznicí Hyperplazie sliznice

7 RTG břicha vstoje horizontálním paprskem: pneumoperitoneum
Srpky plynu pod oběma bráničními oblouky RTG břicha vstoje horizontálním paprskem: pneumoperitoneum

8 RTG krční páteře: osteochondróza se stenózou páteřního kanálu
Snížení meziobratlových prostorů (plotének) Ventrální osteofyty nemají větší klinický význam Dorzální osteofyty zužují páteřní kanál

9 RTG kolenního kloubu: osteogenní sarkom
Permeativní osteolýza při okrajích tumoru (vyžrání červy) Ložisková osteolýza Codmanův trojúhelník Nehomogenní přerušená lamelární periostóza

10 RTG předloktí: fraktura radia a ulny
Dislokace ad latus (do strany) Dislokace ad axim (osová dislokace)

11 Mamografie: karcinom Mikrokalcifikace Zesílení kůže Vtažení bradavky
Hvězdicovitý stín (spikula) Mediolaterální šikmá projekce Kaudokraniální projekce

12 HRCT plic: intersticiální pneumonie (virová)
Oboustranné zesílení intersticia retikulárního charakteru a denzity mléčného skla

13 Vylučovací urografie – nefrolitiáza a afunkční ledvina vpravo
Levá ledvina vylučuje k.l. Kontrastní nefrolitiáza vpravo Pravá ledvina nevylučuje k.l., vidíme stále jen lithiasu Nativní snímek Snímek po aplikaci KL

14 Kontrastní RTG jícnu: karcinom
Ohryzkovitá stenóza s ulcerací ve střední části jícnu

15 Monokontrastní irrigografie: ileokolická invaginace u dítěte
Příznak račích klepet a solenoidu

16 CT mozku: subdurální hematom
Subfalcinní herniace Semilunární hyperdenzní hematom

17 CT mozku: akutní ischemie
CT angiografie Okluze pravé ACM Nativní CT bez nálezu Perfuzní CT Hypoperfuze v povodí pravé ACM bez známek nekrózy

18 CTA krčních tepen: kritická stenóza vnitřní krkavice
Smíšený plát v odstupu pravé ACI působící těsnou stenózu

19 CT hrudníku: centrální karcinom plic
Tumor vrůstá do mediastina, uzavírá levý hlavní bronchus, způsobuje atelektázu levé plíce, stenóza dolní lobární plicní tepny, masivní pleurální výpotek vlevo Atelektatický parenchym (hyperdenzní) Stenóza plicní tepny Tumor (hypodenzní) Uzávěr levého hlavního bronchu Objemný výpotek

20 HRCT plic – emfyzém horních plicních laloků
Vícečetné emfyzémové buly (dutiny vyplněné vzduchem)

21 CT ledvin: renální karcinom vlevo
Konkrement ve žlučníku (vedlejší nález) Tumor levé ledviny se známkami hypervaskularizace (sycení KL) Oboustranná coxarthroza (vedlejší nález)

22 CTA hrudníku: aortální disekce typu A
Postižení levé a. carotis communis Entry (trhlina v intimě) Intimální flap Dilatace kořene aorty Intimální flap

23 CTA plicnice: plicní embolie s přetížením pravého srdce
Emboly Zvýšený tlak v PK vyklenuje IV septum doleva Skluzná hiátová hernie (vedlejší nález)

24 CTA věnčitých tepen, 3D rekonstrukce: okluze a. coronaria dextra
Normální levá koronární tepna Přerušení kontrastní náplně pravé koronární tepny

25 CT jater: karcinom žlučníku přerůstající na játra
Zvětšená uzlina v porta hepatis Infiltrace stěny žlučníku Infiltrace stěny žlučníku Infiltrace jaterního parenchymu

26 CT kolonografie s virtuální koloskopií: duplicitní kolorektální karcinom
Stenozující karcinom sigmatu Polypoidní karcinom rektosigmatu

27 CT krční páteře: nestabilní fr. dentu
Rozevření prostoru mezi zadním obloukem C1 a obloukem C2 Lomná linie v bazi dentu

28 CT bederní páteře: výhřez ploténky L 4/5

29 CT a RTG pánve: třištivá fraktura pravého acetabula
řešená osteosyntézou Stav po osteosyntéze pomocí kovových dlah

30 CTA portálního řečiště: portální hypertenze s jícnovými varixy
kolaterály ve stěně jícnu a kolem fundu žaludku Hepatomegalie při cirhóze

31 MRI mozku: high-grade gliom levého thalamu
Tumor v T1po KL Nasycená periferie (viabilní tkáň) Nesytící se nekróza v centru Tumor v T2 Stlačení a dislokace III. komory

32 MRI krční páteře: výhřez disku C 5/6 se zúžením páteřního kanálu, tlačící na míchu

33 CT hrudníku a břicha: fraktura 10.-11. žebra vlevo, kontuze sleziny
Podkožní emfyzém Kontuze sleziny Fraktury žeber na 3D rekonstrukci Fraktura žebra

34 MR enterografie: Crohnova nemoc
STENÓZA, ZESÍLENÍ STĚNY SYCENÍ ZESÍLENÉ STĚNY K.L.

35 MRI jater: jaterní cysty
Cysty mají nízkou intenzitu signálu v T1 v.o. a vysokou v T2 v.o., (podobně jako liquor v páteřním kanálu) T1 VO T2 VO cysty Páteřní kanál s liquorem obklopujícím míchu

36 18F-FDG PET/CT: lymfom, postižení na obou stranách bránice
Fuze PE/CT PET Akumulující uzliny

37 Perfuzní scintigrafie plic vs. CTA plicnice: izolovaná plicní embolie
Scintigrafie: albumin značený Tc Defekt v náplni Výpadek perfuze

38 Zátěžová perfuzní scintigrafie myokardu 99mTc-MIBI – zátěží vyvolaný perfuzní deficit myokardu
Červená šipka - deficit perfuze při zátěži (str) Modrá - návrat perfuze v klidu (rst) do normálních poměrů

39 Kostní scintigrafie 99mTC-difosfonát: metastázy Ca prostaty

40 USG močového měchýře: konkrement
Anechogenní moč Hyperechogenní přední okraj konkrementu Akustický stín za konkrementem

41 Dopplerovská ultrasonografie - stenóza vnitřní karotidy v barevném a spektrálním Doppleru
Barevný Doppler (přehledné zobrazení cévy, detekce toku, určení směru) - zúžení lumina v místě stenózy Spektrální Doppler (přesné měření rychlosti, určení směru) - zrychlení toku ve stenóze na 344 cm/s (norma v ACI do 110 cm/s)

42 USG ledviny: hydronefróza při subrenání obstrukci
Atrofický parenchym známka dlouhotrvající obstrukce vakovitá ledvina Dole Nahoře Dilatovaná pánvička Dilatovaný proximální ureter Dilatovaný kalich Rovina řezu v dlouhé ose ledviny

43 Intervenční radiologie: endovaskulární léčba mozkové ischemie pomocí intraarteriální trombolýzy
Embolizační okluze střední mozkové tepny vpravo, zaveden mikrokatetr Obnovení průchodnosti tepny

44 Intervenční radiologie: embolizace aneuryzmatu
CTA - aneuryzmata na obou vnitřních karotidách CT mozku – subarachnoidální krvácení Postup úplného vyplnění vaku aneuryzmatu odpoutatelnými kovovými spirálami, na konci výkonu je aneurysma vyřazeno z oběhu

45 Intervenční radiologie: PTA a implantace stentu do vnitřní krkavice
Postup od selektivního nástřiku tepny, přes implantaci stentu až po kontrolní nástřik potvrzující dobrý efekt výkonu

46 Intervenční radiologie: sprejová trombolýza
Vlevo CTA detekující akutní trombózu od stentu do periferie tepen levé dolní končetiny Uprostřed DSA před trombolýzou,absence kolaterálního oěbhu ukazuje na akutní uzávěr Vpravo stav po sprejové trombolýze po desobliteraci řečiště

47 Intervenční radiologie: endovaskulární rekanalizace uzávěru
Vlevo CTA detekující chronický uzávěr povrchní stehenní tepny vpravo Uprostřed DSA před desobliterací – bohatý kolaterální oběh ukazuje na chronický uzávěr, Vpravo kontrolní DSA po rekanalizaci a mnohonásobných PTA

48 Intervenční radiologie: zevně-vnitřní drenáž žlučových cest
Zevní konec drenu Konec náplně choledochu KL v duodenu Dren v uzavřené pankreatické části choledochu Duodenální konec drenu Dren proniká přes uzavřenou část dc. choledocus při tumoru hlavy pankreatu do duodena

49 Intervenční radiologie: nefrostomie u hydronefrózy
Dren zavedený do dilatované pánvičky Překážka

50 Prenatální diagnostika: MRI a USG teratomu obličeje
Prenatální USG Teratom Teratom Teratom Prenatální magnetická rezonance plodu v děloze, T2 vážené obrazy


Stáhnout ppt "RTG hrudníku: pleurální výpotek vpravo"

Podobné prezentace


Reklamy Google