Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RTG hrudníku: pleurální výpotek vpravo Zastínění kostofrenického úhlu Konkávní horní okraj Trvalý kardiostimulátor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RTG hrudníku: pleurální výpotek vpravo Zastínění kostofrenického úhlu Konkávní horní okraj Trvalý kardiostimulátor."— Transkript prezentace:

1 RTG hrudníku: pleurální výpotek vpravo Zastínění kostofrenického úhlu Konkávní horní okraj Trvalý kardiostimulátor

2 RTG hrudníku: pneumonie Konsolidace plicní tkáně v horním plicním poli vpravo

3 RTG hrudníku: levostranné selhávání, intersticiální edém Kerleyho linie Dilatace srdečního stínu Rozšíření plicních hilů Retikulace Retikulace

4 RTG hrudníku: pneumothorax Linie kolabované plíce, mediálně od ní je vidět plicní kresba Bezstrukturní projasnění mezi plicí a hrudní stěnou

5 RTG břicha vstoje: obstrukční ileus, překážka ileocékálně Distenze střeva Hladinky (hydroaerický fenomen) Chybí plynná náplň tlustého střeva - známka obstrukce

6 RTG lebky v poloaxiální projekci: akutní sinusitis (oboustranná maxillární a pravostranná frontální) Kompletní zastření sinu, nelze rozlišit, zda tekutinou nebo sliznicí Hladinka sekretu sekretu Hyperplazie sliznice

7 RTG břicha vstoje horizontálním paprskem: pneumoperitoneum Srpky plynu pod oběma bráničními oblouky

8 RTG krční páteře: osteochondróza se stenózou páteřního kanálu Ventrální osteofyty nemají větší klinický význam Dorzální osteofyty zužují páteřní kanál Snížení meziobratlových prostorů (plotének)

9 RTG kolenního kloubu: osteogenní sarkom Ložisková osteolýza osteolýza Nehomogenní přerušená lamelární periostóza Permeativní osteolýza při okrajích tumoru (vyžrání červy) Codmanův trojúhelník

10 RTG předloktí: fraktura radia a ulny Dislokace ad axim (osová dislokace) Dislokace ad latus (do strany)

11 Mamografie: karcinom Mikrokalcifikace Hvězdicovitý stín (spikula) Vtažení bradavky Zesílení kůže Mediolaterální šikmá projekce Kaudokraniální projekce

12 HRCT plic: intersticiální pneumonie (virová) Oboustranné zesílení intersticia retikulárního charakteru a denzity mléčného skla

13 Vylučovací urografie – nefrolitiáza a afunkční ledvina vpravo Kontrastní nefrolitiáza vpravo Levá ledvina vylučuje k.l. Pravá ledvina nevylučuje k.l., vidíme stále jen lithiasu Nativní snímek Snímek po aplikaci KL

14 Kontrastní RTG jícnu: karcinom Ohryzkovitá stenóza s ulcerací ve střední části jícnu

15 Monokontrastní irrigografie: ileokolická invaginace u dítěte Příznak račích klepet a solenoidu

16 CT mozku: subdurální hematom Semilunární hyperdenzní hematom Subfalcinníherniace

17 CT mozku: akutní ischemie Nativní CT bez nálezu CT angiografie Okluze pravé ACM ACM Perfuzní CT Hypoperfuze v povodí pravé ACM bez známek nekrózy bez známek nekrózy

18 CTA krčních tepen: kritická stenóza vnitřní krkavice Smíšený plát v odstupu pravé ACI působící těsnou stenózu

19 CT hrudníku: centrální karcinom plic Tumor vrůstá do mediastina, uzavírá levý hlavní bronchus, způsobuje atelektázu levé plíce, stenóza dolní lobární plicní tepny, masivní pleurální výpotek vlevo Tumor(hypodenzní) Objemný výpotek výpotek Atelektatický parenchym (hyperdenzní) Uzávěr levého hlavního bronchu Stenóza plicní tepny

20 HRCT plic – emfyzém horních plicních laloků Vícečetné emfyzémové buly (dutiny vyplněné vzduchem)

21 CT ledvin: renální karcinom vlevo Konkrement ve žlučníku (vedlejší nález) Oboustranná coxarthroza (vedlejší nález) Tumor levé ledviny se známkami hypervaskularizace (sycení KL) hypervaskularizace (sycení KL)

22 CTA hrudníku: aortální disekce typu A Entry (trhlina v intimě) Postižení levé a. carotis communis Intimální flap Dilatace kořene aorty

23 CTA plicnice: plicní embolie s přetížením pravého srdce Zvýšený tlak v PK vyklenuje IV septum doleva Skluzná hiátová hernie (vedlejší nález) Emboly

24 CTA věnčitých tepen, 3D rekonstrukce: okluze a. coronaria dextra Přerušení kontrastní náplně pravé koronární tepny Normální levá koronární tepna

25 CT jater: karcinom žlučníku přerůstající na játra Infiltrace jaterního parenchymu Zvětšená uzlina v porta hepatis Infiltrace stěny žlučníku

26 CT kolonografie s virtuální koloskopií: duplicitní kolorektální karcinom Stenozující karcinom sigmatu Polypoidní karcinom rektosigmatu

27 CT krční páteře: nestabilní fr. dentu Lomná linie v bazi dentu Rozevření prostoru mezi zadním obloukem C1 a obloukem C2

28 CT bederní páteře: výhřez ploténky L 4/5

29 CT a RTG pánve: třištivá fraktura pravého acetabula řešená osteosyntézou Stav po osteosyntéze pomocí kovových dlah

30 CTA portálního řečiště: portální hypertenze s jícnovými varixy kolaterály ve stěně jícnu a kolem fundu žaludku Hepatomegalie při cirhóze

31 MRI mozku: high-grade gliom levého thalamu Tumor v T2 Tumor v T1po KL Nasycená periferie (viabilní tkáň) Nesytící se nekróza v centru Stlačení a dislokace III. komory

32 MRI krční páteře: výhřez disku C 5/6 se zúžením páteřního kanálu, tlačící na míchu T1 T2

33 CT hrudníku a břicha: fraktura 10.-11. žebra vlevo, kontuze sleziny Fraktura žebra Fraktury žeber na 3D rekonstrukci Kontuze sleziny Podkožní emfyzém

34 MR enterografie: Crohnova nemoc T2 T1 STENÓZA, ZESÍLENÍ STĚNY SYCENÍ ZESÍLENÉ STĚNY K.L.

35 MRI jater: jaterní cysty Cysty mají nízkou intenzitu signálu v T1 v.o. a vysokou v T2 v.o., (podobně jako liquor v páteřním kanálu) cysty Páteřní kanál s liquorem obklopujícím míchu T1 VO T2 VO

36 18F-FDG PET/CT: lymfom, postižení na obou stranách bránice Fuze PE/CT Akumulující uzliny PET

37 Perfuzní scintigrafie plic vs. CTA plicnice: izolovaná plicní embolie Scintigrafie: albumin značený Tc CTA Výpadek perfuze Defekt v náplni

38 Zátěžová perfuzní scintigrafie myokardu 99mTc-MIBI – zátěží vyvolaný perfuzní deficit myokardu Červená šipka - deficit perfuze při zátěži (str) Modrá - návrat perfuze v klidu (rst) do normálních poměrů

39 Kostní scintigrafie 99mTC-difosfonát: metastázy Ca prostaty

40 USG močového měchýře: konkrement Akustický stín za konkrementem Anechogenní moč Hyperechogenní přední okraj konkrementu

41 Dopplerovská ultrasonografie - stenóza vnitřní karotidy v barevném a spektrálním Doppleru Spektrální Doppler (přesné měření rychlosti, určení směru) - zrychlení toku ve stenóze na 344 cm/s (norma v ACI do 110 cm/s) Barevný Doppler (přehledné zobrazení cévy, detekce toku, určení směru) - zúžení lumina v místě stenózy

42 USG ledviny: hydronefróza při subrenání obstrukci Dilatovaná pánvička Atrofický parenchym -známka dlouhotrvající obstrukce -vakovitá ledvina Dilatovaný kalich Dilatovaný proximální ureter Rovina řezu v dlouhé ose ledviny Nahoře Dole

43 Intervenční radiologie: endovaskulární léčba mozkové ischemie pomocí intraarteriální trombolýzy Obnovení průchodnosti tepny Embolizační okluze střední mozkové tepny vpravo, zaveden mikrokatetr

44 Intervenční radiologie: embolizace aneuryzmatu Postup úplného vyplnění vaku aneuryzmatu odpoutatelnými kovovými spirálami, na konci výkonu je aneurysma vyřazeno z oběhu CT mozku – subarachnoidální krvácení CTA - aneuryzmata na obou vnitřních karotidách

45 Intervenční radiologie: PTA a implantace stentu do vnitřní krkavice Postup od selektivního nástřiku tepny, přes implantaci stentu až po kontrolní nástřik potvrzující dobrý efekt výkonu

46 Intervenční radiologie: sprejová trombolýza Vlevo CTA detekující akutní trombózu od stentu do periferie tepen levé dolní končetiny Uprostřed DSA před trombolýzou,absence kolaterálního oěbhu ukazuje na akutní uzávěr Vpravo stav po sprejové trombolýze po desobliteraci řečiště

47 Vlevo CTA detekující chronický uzávěr povrchní stehenní tepny vpravo Uprostřed DSA před desobliterací – bohatý kolaterální oběh ukazuje na chronický uzávěr, Vpravo kontrolní DSA po rekanalizaci a mnohonásobných PTA Intervenční radiologie: endovaskulární rekanalizace uzávěru

48 Intervenční radiologie: zevně-vnitřní drenáž žlučových cest Dren proniká přes uzavřenou část dc. choledocus při tumoru hlavy pankreatu do duodena KL v duodenu Konec náplně choledochu Duodenální konec drenu Dren v uzavřené pankreatické pankreatické části choledochu Zevní konec drenu

49 Intervenční radiologie: nefrostomie u hydronefrózy Překážka Dren zavedený do dilatované pánvičky

50 Prenatální diagnostika: MRI a USG teratomu obličeje Prenatální magnetická rezonance plodu v děloze, T2 vážené obrazy Prenatální USG Teratom Teratom Teratom


Stáhnout ppt "RTG hrudníku: pleurální výpotek vpravo Zastínění kostofrenického úhlu Konkávní horní okraj Trvalý kardiostimulátor."

Podobné prezentace


Reklamy Google