Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Překlad slovníku ISO 14050: 2009 Úkol slovníku Pořadí slovníku Struktura slovníku Poznámky k překladu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Překlad slovníku ISO 14050: 2009 Úkol slovníku Pořadí slovníku Struktura slovníku Poznámky k překladu."— Transkript prezentace:

1 Překlad slovníku ISO 14050: 2009 Úkol slovníku Pořadí slovníku Struktura slovníku Poznámky k překladu

2 Úkol slovníku Úkolem slovníku ISO 14050: 2009 je podat výklad všech termínů, jež se používají v soustavě mezinárodních norem řady ISO 14000 Z toho důvodu jsou ve slovníku shromážděny všechny termíny uváděné vždy ve 3.kap. každé normy, v případě potřeby i odpovídajících ISO/TS nebo ISO/TR

3 Pořadí slovníku Jedná se o třetí novelizované vydání slovníku ISO 14050: 2009, jenž navazuje na dvě předcházející vydání: ISO 14050: 2002, (jako ČSN ISO 14050 v roce 2004) druhé vydání ISO 14050: 1998(jako ČSN ISO 14050 v roce 1999)

4 Rozdíly ve vydání slovníků Uvedená vydání se liší: především rozsahem a tím i počtem kapitol, což odráží rozšiřování tematické oblasti, jež je normalizována normami řady ISO 14000. V roce 2002 - 95 hesel, v roce 2009 už 209 změnou českého ekvivalentu (např. product = produkt ne výrobek)

5 Struktura slovníku je shodná s předešlými vydáními a lze ji rozdělit na 5 částí: I. Úvodní část II. Hlavní část III. Příloha A IV. Bibliografie V. Rejstříky

6 Struktura slovníku I. Část: základní informace, související ČSN obsah, předmluva, úvod II. Část –je hlavní částí slovníku. Obsahuje 9 kapitol. 1. kapitola : Předmět normy 2. kapitola: Konvence použité v termínech a definicích

7 Struktura slovníku Kapitola 3: Obecné termíny vztahující se k environmentálnímu managementu vznikla rozšířením stejnojmenné kapitoly z předešlého vydání (17 hesel) Nyní obsahuje 27 hesel vybraných ze všech norem řady ISO 14000, tj. od normy ISO 14001 až včetně normy ISO 14065.

8 Struktura slovníku Kapitola 4 : Obecné termíny vztahující se k systémům environmentálního managementu vznikla rozšířením stejnojmenné kapitoly z předešlého vydání (7 hesel) Nyní obsahuje 13 hesel z norem : ISO 14001 ISO 14004.

9 Struktura slovníku Kapitola 5: Termíny vztahující se k validaci, ověřování a auditu vznikla rozšířením dřívější kapitoly nazvané: Termíny z oblasti auditu (13 hesel) Nyní obsahuje 45 hesel vybraných z norem: ISO 14001, ISO 14015, ISO 19011, ISO 14025, ISO 14064, ISO 14065.

10 Struktura slovníku Kapitola 6: Termíny vztahující se k produktovým systémům vznikla rozšířením kapitoly „Termíny z oblasti výrobkového systému“ (21 hesel) Nyní obsahuje celkem 24 hesel přejatých až na 3 výjimky z ISO 14040. Výjimku tvoří hesla: supply chain z ISO/TR 14062:2002 packaging z ISO 14021 design and development z ISO 9000

11 Struktura slovníku Kapitola 7: Termíny vztahující se k posuzování životního cyklu vznikla rozšířením stejnojmenné kapitoly z předešlého vydání (21 hesel) Nyní obsahuje 33 hesel přejatých z normy: - ISO 14040 - technické specifikace ISO/TS 14048.

12 Struktura slovníku Kapitola 8: Termíny vztahující se k environmentálnímu značení, a prohlášení a k environmentální komunikaci vznikla rozšířením stejnojmenné kapitoly: Termíny z oblasti environmentálního značení (17 hesel) Nyní obsahuje 30 hesel přejatých z norem: ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024,ISO 14025 ISO 14063

13 Struktura slovníku Kapitola 9: Termíny vztahující se ke skleníkovým plynům je zcela nová obsahuje 37 hesel z norem: ISO14064-1, ISO 14064-2, ISO 14065

14 Struktura slovníku Příloha A Příloha A nazvaná: „Další pojmy používané v mezinárodní environmentální komunitě“ obsahuje základní literární zdroje k pojmům: nejlepší dostupná technika (BAT) kritická zátěž princip předběžné opatrnosti zásada znečišťovatel platí znečištění udržitelný rozvoj

15 Struktura slovníku Závěr IV. Část: Bibliografie obsahuje 21 literárních odkazů na ISO normy s uvedením data jejich vydání

16 Struktura slovníku Závěr V. Část: Abecední rejstřík českých termínů obsažených ve slovníku Abecední rejstřík anglických termínů obsažených ve slovníku V obou případech jsou jako samostatný odkaz uvedeny i používané zkratky

17 Slovník ČSN ISO 14050 Poznámka k překladu Při překladu slovníku jsme vycházeli: z původních překladů definic uveřejněných v příslušných normách řady ISO 14000 z uvážení jejich modernizace a případných posunů jejich významů při užívání v praxi u průřezových pojmů jako je např. certifikace nebo ověřování, jsme přihlíželi k jejich překladům v jiných normách, především v ČSN EN ISO 9000:2006

18 Změny proti předcházejícímu vydání termín „product“ (původní překlad „výrobek“) je nutno překládat jako „produkt“ termín „product category“ (původní překlad „výrobková kategorie“) je analogicky přeložen jako „produktová kategorie“ termín „product system“ (původní překlad „výrobkový systém“) je přeložen jako „produktový systém“

19 Změny proti předcházejícímu vydání termín „verification“ (původní překlad „ověření “) je přeložen jako „ověřování“ termín „internal audit“ (původní překlad „vnitřní audit“) je přeložen jako „interní audit“ termín „transparency“ (původní překlad „průhlednost“) je přeložen jako „transparentnost“.

20


Stáhnout ppt "Překlad slovníku ISO 14050: 2009 Úkol slovníku Pořadí slovníku Struktura slovníku Poznámky k překladu."

Podobné prezentace


Reklamy Google