Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klimatické extrémy České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klimatické extrémy České republiky"— Transkript prezentace:

1 Klimatické extrémy České republiky
Dostupné z Metodického portálu  ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Klima v ČR je mimo jiné ovlivněno:
Co ovlivňuje klima v ČR Klima v ČR je mimo jiné ovlivněno: a) Severoatlantickou oscilací: - Významný klimatický jev, který je charakterizován cyklickými změnami tlaku vzduchu. Osciluje v několika periodách (cca 30 let) a je ovlivňován cykly sluneční aktivity (hlavní trvají 22 a 90 let, další 4 až let). DŮLEŽITÉ! Výsledný klimatický stav není ovlivněn jen jedním faktorem, ale souhrou několika různých faktorů a cyklů. Pokud je souhra okolností nepříznivá, přichází klimaticky extrémní počasí. Poslední změna cyklů se projevila roku 1997 katastrofálními povodněmi. b) Změnami v atmosféře: - Člověkem změněné složení atmosféry, boření klimatických pravidel.

3 Za klimaticky extrémní počasí považujeme:
Co je extrém? Za klimaticky extrémní počasí považujeme: povodně, období sucha, silné větry (vichřice, orkány…), extrémní zimy a vedra, teplotní výkyvy. ČR leží na rozhraní klimatického severu a jihu, to přináší kombinaci extrémů z obou oblastí. Projevuje se to především: středozemními letními suchy a přívalovými dešti, severskými deštivými léty s náhlými zimními výběžky suché a studené sibiřské výše.

4 Povodně Jsou způsobeny extrémním přísunem vody (deště, tání sněhu)
Obr. 1 Jsou způsobeny extrémním přísunem vody (deště, tání sněhu) a nepřipraveností na něj. Při povodni se řeka vylije ze svého řečiště, zaplaví nejdříve zátopovou oblast, pak popřípadě další území. Velké povodně v ČR - v letech 1997, 2002, 2006… Místní povodně prakticky každý rok. zejména na Moravě, 50 osob zahynulo, 2151 zničených domů, 26 mostů strženo, škody za 63 miliard až tisíciletá voda, obyvatel evakuovaných, škody za 73,3 miliard (zatopeno i pražské metro - 6 mld.) kombinace srážek a oteplení (tání sněhu) Autor © Tomáš Zámostný

5 Extrémní vedra – období sucha
Obr. 2 Většinou přichází společně, vedra jsou způsobena prouděním horkého vzduchu, sucha nedostatkem srážkové nebo podzemní vody. S nedostatkem závlahové vody souvisí zemědělské ztráty. Na vysušeném území je velmi vysoké riziko požáru a jeho dalšího šíření. Vedra a následné teplotní výkyvy jsou nebezpečné pro organismus. S vedry souvisejí i druhotné problémy (vykolejování vlaků, zvýšení počtu dopravních nehod). Extrémní vedra jsou globálním problémem, do jisté míry souvisí se skleníkovým efektem a s oteplováním planety (riziko desertifikace).

6 Teplotní extrémy v ČR Nejvyšší průměrná roční teplota
- Hodonín (9,5 °C) Nejnižší průměrná roční teplota - Sněžka (0,2 °C) Absolutně největší teplota (Praha – Klementinum, Praha - Uhříněves) - 37,8 °C ( ), 40,2 °C ( ) Absolutně nejnižší teplota (Praha – Klementinum, Litvínovice u Českých Budějovic) - 27,6 °C ( ), - 42,2 °C ( )

7 Srážkové extrémy v ČR Největší průměrný roční úhrn srážek (nejdeštivější místo) - Bílý Potok (1705 mm), na Moravě Lysá hora (1532 mm) Nejnižší průměrný roční úhrn srážek (nejsušší místo) - Libědice (410 mm; okres Chomutov) Největší naměřené denní srážky - 345 mm za 24 hodin (Bedřichov-Nová Louka, 29. – ) Největší naměřený měsíční úhrn srážek - 811,5 mm (Lysá hora, červenec 1997)

8 Srážkové extrémy v ČR Největší naměřený roční úhrn srážek
mm (Kořenov-Jizerka, 1926) Nejnižší naměřený roční úhrn srážek - 247 mm (Velké Přítočno, 1933) Nejvíce dnů se sněhovou pokrývkou - 186 dnů (Sněžka) Nejvyšší naměřená sněhová pokrývka - 380 cm (Lysá hora, )

9 Silné větry Vítr je horizontální proudění vzduchu, jež je vyvoláno rozdíly tlaku vzduchu v atmosféře. Čím jsou rozdíly větší, tím je proudění rychlejší. Síla (rychlost) větru se určuje buď číselným vyjádřením (metry za sekundu, kilometry za hodinu), nebo slovně pomocí Beaufortovy stupnice. Například: Šestý stupeň (10,8 – 13,8 m/s; 39 – 49 km/h; 7,3 – 11,9 kg/m²) označuje silný vítr, tj. takový vítr, který na souši pohybuje slabými stromy, při němž sviští telegrafní dráty a je nesnadné používat deštník. Jeho účinky se na moři projevují velkými vlnami, jejichž hřebeny se lámou a zanechávají větší plochy bílé pěny a trochu vodní tříště.1 Největrnějším místem v ČR je Milešovka v Českém středohoří (průměrně 280 dní v roce silný vítr), je zároveň místem s největším výskytem bouřek (až 35 za rok). Poslední dobou se častěji vyskytují vichřice a dokonce i orkány (naposledy ničivý orkán Kyrill, vichřice Emma) – až 216 km/h.

10 Emma, Kyrill Obr. 4 Obr. 6 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 7

11 Měření klimatických jevů
1) Klementinum: nejdelší tradice měření v ČR, v Praze, založeno r. 1752, pravidelné měření teploty od 1755. 2) Síť měřících stanic ČHMU po celé republice Přístroje: teploměr, anemometr (vítr), aneroid (tlak), barograf (tlak), hygrometr (vlhkost vzduchu), srážkoměr + ombograf (srážky). Obr. 8

12 Opakování 1) Čím je ovlivňována severoatlantická oscilace? 2) Uveďte tři příklady extrémních klimatických jevů. 3) K čemu slouží Beaufortova stupnice? 4) Kde se v ČR dlouhodobě měří počasí? Střídáním slunečních cyklů. Povodně, sucha, vedra, větry. K určení a k popisu síly větru. V pražském Klementinu.

13 Zdroje a prameny Obr. 1: Autor © Tomáš Zámostný Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na Obr. 2: Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Obr. 6: Obr. 7: Obr. 8: Literatura: BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. [online], poslední revize [cit ] - FARSKÝ, Ivan - MATĚJČEK, Tomáš. Přehled fyzické geografie. Ústí nad Labem: PřF UJEP, s. ISBN MATĚJČEK, Tomáš. Malý geografický a ekologický slovník. Praha: Nakladatelství české geografické společnosti, s. ISBN SEIFERT, Vladimír záludných otázek – počasí. Praha: Aventinum, s. ISBN 1 Beaufortova stupnice In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z WWW: Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

14 KONEC


Stáhnout ppt "Klimatické extrémy České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google