Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE S INFORMAČNÍMI ZDROJI V HUMANITNÍCH VĚDÁCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE S INFORMAČNÍMI ZDROJI V HUMANITNÍCH VĚDÁCH."— Transkript prezentace:

1 PRÁCE S INFORMAČNÍMI ZDROJI V HUMANITNÍCH VĚDÁCH

2 Vyhledávání titulů – Články JULIA ANNAS „Plato´s Myths of Judgement.“ Phron. 27 (1982): 119-143 1) Nejprve třeba určit ze zkratky název časopisu 2) Je časopis v ČR? - www.nkp.cz www.nkp.cz  Katalogy a databáze  Souborné katalogy/ časopisy  Souborný katalog ČR (údaje od roku 1965) 3) Je v ČR daný ročník? – Kde je 4) Pokud není  Prohlédnout on-line zdroje  Zjistit ISSN číslo ve tvaru (XXXX-XXXX) a objednat ho meziknihovní výpůjční službou (MVS)

3 Vyhledávání titulů – Knihy HUBERT MERKI. Homoiósis theó. 1. Aufl. Freiburg: Paulus Verlag, 1952. xx, 188 S. 1.Je kniha na UK? viz např. www.ff.cuni.cz www.ff.cuni.cz 2.Je kniha v Klementinu? 1.Webový katalog (Elektronické katalogy/elektronický katalog NK ČR) (asi 1/6 knih) 2.KATIF (naskenovaný katalog), nutno určit, zdali kniha vyšla před rokem 1951 (viz www.loc.gov) www.loc.gov 3. Souborný katalog ČR (lístkový, do r. 1990) 4. Meziknihovní výpůjční služba (nutno znát ISBN – viz www. loc. gov)

4 Sestavování bibliografie Papírové bibliografie k tématu (zdali existují viz www.loc.gov) Papírové bibliografie k tématu (zdali existují viz www.loc.gov)www.loc.gov – Obecné: např. L’année philologique – Speciální: k Eliadovi, ke gnósi apod. ? Existuje bibliografie k totemismu?

5 Sestavování bibliografie Elektronické bibliografické databáze na CD ROM Elektronické bibliografické databáze na CD ROM –Kompletní česká bibliografie –Existuje tak i L’année philologique – V Klementinu v Referenčním sále (některé)

6 Sestavování bibliografie On-line bibliografické databáze On-line bibliografické databáze –Některé má zaplacené Univerzita a jsou přístupné pouze z domény cuni.cz –V některých případech bývá připojen i on-line článek sám, nejenom bibliografický odkaz

7 Sestavování bibliografie Česká časopisecká bibliografie: http://sigma.nkp.cz/F Česká časopisecká bibliografie: http://sigma.nkp.cz/F http://sigma.nkp.cz/F (jinak www. nkp.cz - Katalogy a databáze - přehled všech dostupných bází NK – ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících) (jinak www. nkp.cz - Katalogy a databáze - přehled všech dostupných bází NK – ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících)Katalogy a databáze přehled všech dostupných bází NKANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících)Katalogy a databáze přehled všech dostupných bází NKANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících) Excerpce domácí produkce průběžně od r.1991. Výběrově připojeny plné texty. - pouze orientační, jsou tam i články z novin (plná bibliografie je na CD-romu.

8 Sestavování bibliografie JSTOR JSTOR – www.fhs.cuni.cz – odkazy – brána k informacím – JSTOR www.fhs.cuni.cz – Obsahuje jen některé obory, a z nich pouze některé (vesměs nejrenomovanější) časopisy. – cca 200 časopisů pro spol. vědy. – Obsahuje ale nikoliv pouze recentní čísla, ale celý časopis – Formát.pdf, vesměs velmi velké soubory, nutný většinou USB disk

9 Sestavování bibliografie EBSO EBSO – www.fhs.cuni.cz - odkazy – brána k informacím www.fhs.cuni.cz – Koncipovaná podobně, ovšem rešeršuje více časopisů, občas, ale ne u všech, jsou i on-line články – Pozor na výběr databáze – Pozor na Scholarly (Peer Reviewed) Journals

10 Sestavování bibliografie Pro Quest Pro Quest www.fhs.cuni.cz - odkazy – brána k informacím www.fhs.cuni.cz - odkazy – brána k informacím www.fhs.cuni.cz Dost podobně postavené jako EBSCO, ale větší databáze časopisů, menší ambice a poněkud menší pořádek. Dost podobně postavené jako EBSCO, ale větší databáze časopisů, menší ambice a poněkud menší pořádek. Je třeba pečlivě rozlišovat, zdali se jedná o vědecký text či nikoliv Je třeba pečlivě rozlišovat, zdali se jedná o vědecký text či nikoliv Pečlivě volit databáze Pečlivě volit databáze

11 Sestavování bibliografie Link Springer Link Springer Asi ne moc dobrá, spíše na přírodní vědy, ale obsahuje některé např. etnologické časopisy. Asi ne moc dobrá, spíše na přírodní vědy, ale obsahuje některé např. etnologické časopisy. Browse publications – Acts of Etnology Browse publications – Acts of Etnology

12 Sestavování bibliografie Pouze bibliografické údaje, nanejvýš abstrakt Pouze bibliografické údaje, nanejvýš abstrakt Philosopher’s Index (brána k informacím – informační zdroje společenskovědní) Philosopher’s Index (brána k informacím – informační zdroje společenskovědní) –Bibliografická databáze obsahující záznamy filosofických monografií a časopisů zejména z angloamerické, ale i kontinentální oblasti (záznamy mají obvykle 5-15 řádkové anotace). Databáze obsahuje publikace od r. 1940 do současnosti. Mapuje kolem 300 nejvýznamnějších světových filosofických časopisů. Přístup je omezen z FF a ETF UK. –Výborně sprvovaná –Omezený počet přístupů

13 Sestavování bibliografie Web of science Web of science –Brána k informacím, informační zdroje –Tzv. citační index –Umožňuje hledat články a monografie k tématu, k člověku a dokonce též najít články a monografie, které citují danou knihu či článek.

14 Sestavování bibliografie je to způsob, jak zjistit, zda daného člověka někdo cituje a jak často jej cituje je to způsob, jak zjistit, zda daného člověka někdo cituje a jak často jej cituje chybí tam spousta údajů za poslední dva roky chybí tam spousta údajů za poslední dva roky 1) umožňuje sestavovat bibliografie k určitému tématu – EASY SEARCH 1) umožňuje sestavovat bibliografie k určitému tématu – EASY SEARCH (autor: nejdříve příjmení, pak iniciála křestního jména) (autor: nejdříve příjmení, pak iniciála křestního jména) 2) FULL SEARCH – umožňuje hledat téma, autora či místo stejně jako Easy Search; anebo umožňuje hledat články či knihu, které citují nějakou knihu či autora 2) FULL SEARCH – umožňuje hledat téma, autora či místo stejně jako Easy Search; anebo umožňuje hledat články či knihu, které citují nějakou knihu či autora např. víme, že Christos Angelos napsal Barbel, a tak zjistíme knihy a články, které tuto publikaci zmiňují např. víme, že Christos Angelos napsal Barbel, a tak zjistíme knihy a články, které tuto publikaci zmiňují  cited ref search (je lepší hledat podle jména autora, protože názvy knih bývají zkracovány) a až je zaškrtnu, tak dám search, hledá se pouze podle příjmení a prvního písmene křestního jména bez tečky (Clinton K)  cited ref search (je lepší hledat podle jména autora, protože názvy knih bývají zkracovány) a až je zaškrtnu, tak dám search, hledá se pouze podle příjmení a prvního písmene křestního jména bez tečky (Clinton K)

15 Sestavování bibliografie vše, co bylo vydáno v Německu, existuje v katalogu http://dbf-opac.ddb.de (De- OPAC) vše, co bylo vydáno v Německu, existuje v katalogu http://dbf-opac.ddb.de (De- OPAC)dbf-opac.ddb.de –internationale und nationale  Globale Suche  bla bla bla vše, co bylo vydáno ve Francii, existuje v katalogu www.ccfr.bnf.fr (Catalogue collectif de France) vše, co bylo vydáno ve Francii, existuje v katalogu www.ccfr.bnf.fr (Catalogue collectif de France)www.ccfr.bnf.fr Vše, www.loc.gov Vše, www.loc.govwww.loc.gov

16 Struktura a formální náležitosti vědeckých textů NORMA ISO 690 NORMA ISO 690 není to jediná platná, ale bylo by dobré si zvolit jen jednu a té se vždy držet není to jediná platná, ale bylo by dobré si zvolit jen jednu a té se vždy držet v poznámkovém aparátu musí být všechny podstatné údaje, artikulovány stejným způsobem v poznámkovém aparátu musí být všechny podstatné údaje, artikulovány stejným způsobem nestřídat způsob citace nestřídat způsob citace

17 Struktura a formální náležitosti vědeckých textů zkrácená citace odkazující na seznam literatury, který je uspořádán podle příjmení autorů a na druhém místě je v seznamu rok vydání (může za ním být doplněno i písmeno a to v tom případě, že v mém seznamu četby je u toho autora uvedeno ve stejném roce více publikací) zkrácená citace odkazující na seznam literatury, který je uspořádán podle příjmení autorů a na druhém místě je v seznamu rok vydání (může za ním být doplněno i písmeno a to v tom případě, že v mém seznamu četby je u toho autora uvedeno ve stejném roce více publikací) „bla bla bla“ (Lévi-Strauss: 1996b, s. 45) „bla bla bla“ (Lévi-Strauss: 1996b, s. 45) výhoda: dělá se jednoduše, text nemá rozsáhlé texty v poznámkách pod čarou, text je na první pohled kompaktnější a přehlednější výhoda: dělá se jednoduše, text nemá rozsáhlé texty v poznámkách pod čarou, text je na první pohled kompaktnější a přehlednější nevýhoda: pro čtenáře to není komfortní nevýhoda: pro čtenáře to není komfortní je to rozšířený způsob zejména v přírodních vědách (v humanitních se objevuje poslední dobou také) je to rozšířený způsob zejména v přírodních vědách (v humanitních se objevuje poslední dobou také) pokud bychom to chtěli rozvinout, tak bychom museli za závorkou udělat poznámku pod čarou a rozpracovat to – např. s Lévi- Straussem polemizuje Durkheim pokud bychom to chtěli rozvinout, tak bychom museli za závorkou udělat poznámku pod čarou a rozpracovat to – např. s Lévi- Straussem polemizuje Durkheim

18 Struktura a formální náležitosti vědeckých textů Poznámka pod čarou - rozlišuje se mezi první citací a druhou a následující citací Poznámka pod čarou - rozlišuje se mezi první citací a druhou a následující citací pokaždé, když citujeme, tak užijeme poznámku pod čarou pokaždé, když citujeme, tak užijeme poznámku pod čarou výhoda: okamžitě víme, o jakou citaci se jedná výhoda: okamžitě víme, o jakou citaci se jedná nevýhoda: vede to k tomu, že poznámkový aparát začíná být dost přetěžován: pod čarou jsou nejen odkazy, ale i naše připojené komentáře; graficky to nevypadá moc hezky a mate nevýhoda: vede to k tomu, že poznámkový aparát začíná být dost přetěžován: pod čarou jsou nejen odkazy, ale i naše připojené komentáře; graficky to nevypadá moc hezky a mate

19 Struktura a formální náležitosti vědeckých textů Každý odkaz by měl být samostatná věta začínající velkým písmenem a končící tečkou. Každý odkaz by měl být samostatná věta začínající velkým písmenem a končící tečkou. Pomoci nám mohou tyto zkratky a slova: Pomoci nám mohou tyto zkratky a slova: Srov. – srovnání dvou textů ale též odkaz na parafrázi. Srov. – srovnání dvou textů ale též odkaz na parafrázi. Viz – obvykle uvození přímé citace, možno vynechat Viz – obvykle uvození přímé citace, možno vynechat Tamt., - odkaz na bezprostředně předcházející citaci Tamt., - odkaz na bezprostředně předcházející citaci sc. – doplň, když upravuji přímou citaci tak, aby byla srozumitelná – jiné nástroje … (…) sc. – doplň, když upravuji přímou citaci tak, aby byla srozumitelná – jiné nástroje … (…) sic! – tak, upozornění, že tomu je vskutku takto (překlep, rarita, kuriozita, apod.) sic! – tak, upozornění, že tomu je vskutku takto (překlep, rarita, kuriozita, apod.)

20 Struktura a formální náležitosti vědeckých textů - doporučení 1) kniha: 1) kniha: PŘÍJMENÍ, JMÉNO. Název knihy. Z ang. přel. JMÉNO PŘIJMENÍ. 2. vyd. Místo: Nakladatelství, 1985. xxxix, 510 s. Řada, sv. X. (1. vyd. 1945, Přel. z Title, Place: Publisher, 1947). ISBN 0-19- 500425-6. PŘÍJMENÍ, JMÉNO. Název knihy. Z ang. přel. JMÉNO PŘIJMENÍ. 2. vyd. Místo: Nakladatelství, 1985. xxxix, 510 s. Řada, sv. X. (1. vyd. 1945, Přel. z Title, Place: Publisher, 1947). ISBN 0-19- 500425-6. J. PŘÍJMENÍ, Název knihy, 2. vyd., Místo: Nakladatelství, 1985, s. xx. J. PŘÍJMENÍ, Název knihy, 2. vyd., Místo: Nakladatelství, 1985, s. xx. J. PŘÍJMENÍ, Název knihy, s x. J. PŘÍJMENÍ, Název knihy, s x.

21 Struktura a formální náležitosti vědeckých textů - doporučení JAEGER, WERNER. Paideia, the Ideals of Greek Culture I. Archaic Greece: the Mind of Athens. Trans. by GILBERT HIGHET. 2nd ed. New York, Oxford: Oxford University Press, 1986. xxix, 510 p. Fathers of the Church, vol. 23. (1st ed. 1946. Trans. of Paideia, die Formung des griechischen Menschen I., Berlin: W. de Gruyter, 1947). ISBN 0 ‑ 19 ‑ 500425 ‑ 6. JAEGER, WERNER. Paideia, the Ideals of Greek Culture I. Archaic Greece: the Mind of Athens. Trans. by GILBERT HIGHET. 2nd ed. New York, Oxford: Oxford University Press, 1986. xxix, 510 p. Fathers of the Church, vol. 23. (1st ed. 1946. Trans. of Paideia, die Formung des griechischen Menschen I., Berlin: W. de Gruyter, 1947). ISBN 0 ‑ 19 ‑ 500425 ‑ 6. W. JAEGER, Paideia, the Ideals of Greek Culture I. Archaic Greece: the Mind of Athens, 2nd ed., New York, Oxford: Oxford University Press, 1986, s. lix. W. JAEGER, Paideia, the Ideals of Greek Culture I. Archaic Greece: the Mind of Athens, 2nd ed., New York, Oxford: Oxford University Press, 1986, s. lix. W. JAEGER, Paideia, the Ideals of Greek Culture I. Archaic Greece: the Mind of Athens, s. 220. W. JAEGER, Paideia, the Ideals of Greek Culture I. Archaic Greece: the Mind of Athens, s. 220.

22 Struktura a formální náležitosti vědeckých textů - doporučení 2. článek 2. článek PŘIJMENÍ, JMÉNO. „Název článku“. Časopis 4 (1983): 219-244. PŘIJMENÍ, JMÉNO. „Název článku“. Časopis 4 (1983): 219-244. J. PŘIJMENÍ, „Název článku“, Čas. 4 (1983): 219-244, s. xx. J. PŘIJMENÍ, „Název článku“, Čas. 4 (1983): 219-244, s. xx. J. PŘIJMENÍ, „Název článku“, Čas., s. xx. J. PŘIJMENÍ, „Název článku“, Čas., s. xx.

23 Struktura a formální náležitosti vědeckých textů - doporučení OSBORN, ERIC FRANCIS. „Clement of Alexandria - A Review of Research 1958 ‑ 1982“. The Second Century 4 (1983): 219 ‑ 244. OSBORN, ERIC FRANCIS. „Clement of Alexandria - A Review of Research 1958 ‑ 1982“. The Second Century 4 (1983): 219 ‑ 244. E. F. OSBORN, „Clement of Alexandria – A Review of Research 1958-1982“, Sec. Cent. 4 (1983): 219-244, s. x. E. F. OSBORN, „Clement of Alexandria – A Review of Research 1958-1982“, Sec. Cent. 4 (1983): 219-244, s. x. E. F. OSBORN, „Clement of Alexandria – A Review of Research 1958-1982“, Sec. Cent. (1983), s. x. E. F. OSBORN, „Clement of Alexandria – A Review of Research 1958-1982“, Sec. Cent. (1983), s. x.

24 Struktura a formální náležitosti vědeckých textů - doporučení 3. sborník 3. sborník PŘÍJMENÍ, JMÉNO. „Název části sborníku“. In PŘÍJMENÍ, JMÉNO (ed.). Název sborníku. 2. vyd. Místo: Nakladatel, 1984. xii, 589 s. (1. vyd. 1956). ISBN 0-434-99406-5. s. 1-223. PŘÍJMENÍ, JMÉNO. „Název části sborníku“. In PŘÍJMENÍ, JMÉNO (ed.). Název sborníku. 2. vyd. Místo: Nakladatel, 1984. xii, 589 s. (1. vyd. 1956). ISBN 0-434-99406-5. s. 1-223. J. PŘÍJMENÍ, „Název části sborníku“, In Příjmení, Jméno (ed.), Název sborníku, 2. vyd., Místo: Nakladatel, 1984, s. 1-223, s. x. J. PŘÍJMENÍ, „Název části sborníku“, In Příjmení, Jméno (ed.), Název sborníku, 2. vyd., Místo: Nakladatel, 1984, s. 1-223, s. x. J. PŘÍJMENÍ, „Název části sborníku“, In Příjmení, Jméno (ed.), Název sborníku, s. x. J. PŘÍJMENÍ, „Název části sborníku“, In Příjmení, Jméno (ed.), Název sborníku, s. x.

25 Struktura a formální náležitosti vědeckých textů - doporučení PLUTARCH. „On the Face on the Moon.“ In CHERNISS, HAROLD and HELMBOLD, WILLIAM (eds.). Plutarch’s Moralia vol. XII. 4th ed. London: Loeb, 1984. xii, 589 p. (1st ed. 1956). ISBN 0 ‑ 434 ‑ 99406 ‑ 5. s. 1 ‑ 223. PLUTARCH. „On the Face on the Moon.“ In CHERNISS, HAROLD and HELMBOLD, WILLIAM (eds.). Plutarch’s Moralia vol. XII. 4th ed. London: Loeb, 1984. xii, 589 p. (1st ed. 1956). ISBN 0 ‑ 434 ‑ 99406 ‑ 5. s. 1 ‑ 223. PLUTARCH, „On the Face on the Moon“, In CHERNISS, HAROLD and HELMBOLD, WILLIAM (eds.), Plutarch’s Moralia vol. XII, 4th ed., London: Loeb, 1984, s. 1 ‑ 223, s. 123. PLUTARCH, „On the Face on the Moon“, In CHERNISS, HAROLD and HELMBOLD, WILLIAM (eds.), Plutarch’s Moralia vol. XII, 4th ed., London: Loeb, 1984, s. 1 ‑ 223, s. 123. PLUTARCH, „On the Face on the Moon“, In CHERNISS, HAROLD and HELMBOLD, WILLIAM (eds.), Plutarch’s Moralia vol. XII, s. 251. PLUTARCH, „On the Face on the Moon“, In CHERNISS, HAROLD and HELMBOLD, WILLIAM (eds.), Plutarch’s Moralia vol. XII, s. 251.

26 Struktura bakalářské práce není to definováno „tím, co“ ale „tím, jak“ není to definováno „tím, co“ ale „tím, jak“ Na délce až tak nesejde (předpokládá se 50 stran) Na délce až tak nesejde (předpokládá se 50 stran)

27 Struktura bakalářské práce - doporučení první stránka práce se nečísluje první stránka práce se nečísluje na další stránce poděkování + prohlášení, že jsem ji napsal sám na další stránce poděkování + prohlášení, že jsem ji napsal sám obsah (nečísluje se) obsah (nečísluje se) 1. kapitola = souhrn práce (ne delší než 25 řádků /350 slov/ – v jakém diskurzu práci píšeme, jaký byl cíl práce, jakou metodu jsem použil a k čemu jsem dospěl); o čem ta práce je 1. kapitola = souhrn práce (ne delší než 25 řádků /350 slov/ – v jakém diskurzu práci píšeme, jaký byl cíl práce, jakou metodu jsem použil a k čemu jsem dospěl); o čem ta práce je 2. kapitola = úvod - obsahuje 3 podkapitoly: 2. kapitola = úvod - obsahuje 3 podkapitoly: – diskurz, ve kterém práci píšu a cíl práce – význam zvolené problematiky a důvody její volby (proč jsem si ji vybral a proč si myslím, že je důležitá) – popis metodiky, kterou jsem užil

28 Struktura bakalářské práce - doporučení 3. kapitola – přehled bádání o věci (Review of Research) 3. kapitola – přehled bádání o věci (Review of Research) 4. kapitola – vlastní stať 4. kapitola – vlastní stať 5. kapitola – závěr – jakoby kontra úvod, popsat celý hermeneutický kruh, k čemu jsem dospěl, a poté možno v jednom odstavci zmínit, k čemu ta práce teď otevírá možnosti atd. 5. kapitola – závěr – jakoby kontra úvod, popsat celý hermeneutický kruh, k čemu jsem dospěl, a poté možno v jednom odstavci zmínit, k čemu ta práce teď otevírá možnosti atd. bibliografie – soupis textů (vyplatí se rozdělit bibliografii na primární a sekundární texty a případně i slovníky) bibliografie – soupis textů (vyplatí se rozdělit bibliografii na primární a sekundární texty a případně i slovníky)

29 Struktura bakalářské práce doporučení rejstřík – 3 typy: rejstřík – 3 typy: – index rerum – věcný rejstřík – nejtěžší udělat (Vložit  Rejstříky a seznamy), při jejich sestavování je nutno si práci pořádně přečíst a k věcem, které považujeme za důležité si sestavit jednoslovné názvy (např. soma, nús…) Word umožňuje vkládat do textu značky pro rejstřík a rejstřík vytvořit na konci práce – index autorum – jmenný rejstřík – všechna vlastní jména, která se tam objeví, tak by se měla objevit v rejstříku autorů – index locorum – rejstřík míst – užití pouze v případě, když máme v práci odkazy na primární text v bakalářských pracích se rejstříky obvykle nedělají, má smysl je dělat u prací nad 100 stran v bakalářských pracích se rejstříky obvykle nedělají, má smysl je dělat u prací nad 100 stran přílohy: přílohy: – Např. přepisy řízených rozhovorů

30 Bibliografické managery Počítačový program, který – po té, co do něj zadám bibliografické údaje – je generuje v požadovaném formátu (bibliografický, první a následující) Počítačový program, který – po té, co do něj zadám bibliografické údaje – je generuje v požadovaném formátu (bibliografický, první a následující) Pdx 2 (nejlepší, pro DOS, nejde na winXP) Pdx 2 (nejlepší, pro DOS, nejde na winXP) Procite http://www.procite.com Procite http://www.procite.comhttp://www.procite.com Endnote http://www.endnote.com Endnote http://www.endnote.comhttp://www.endnote.com Reference manager http://www.refman.com/ Reference manager http://www.refman.com/http://www.refman.com/

31 PRÁCE S INFORMAČNÍMI ZDROJI V HUMANITNÍCH VĚDÁCH Poděkování Kateřině Sečkové Poděkování Kateřině Sečkové


Stáhnout ppt "PRÁCE S INFORMAČNÍMI ZDROJI V HUMANITNÍCH VĚDÁCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google