Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Jak na citování 13. 5. 2008 Mgr. Linda Skolková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Jak na citování 13. 5. 2008 Mgr. Linda Skolková"— Transkript prezentace:

1 1 Jak na citování Mgr. Linda Skolková

2 2 Základní literatura 1/2 BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace : Oficiální výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK [online]. Praha : ÚISK FF UK, Created: , Last updated: , c [cit ]. Dostupné na World Wide Web:. BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace : Oficiální výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK [online]. Praha : ÚISK FF UK, Created: , Last updated: , c [cit ]. Dostupné na World Wide Web:.http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO : Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze: 1.0. Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol České republiky, [cit ]. 24 s. Dostupné na World Wide Web:. BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO : Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze: 1.0. Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol České republiky, [cit ]. 24 s. Dostupné na World Wide Web:.http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf BRATKOVÁ, Eva. Citování literatury a tvorba bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO In Elektronické studijní texty [online]. [Praha] : ÚISK FF UK, [cit ]. Pro oprávněné uživatele dostupné na World Wide Web:. BRATKOVÁ, Eva. Citování literatury a tvorba bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO In Elektronické studijní texty [online]. [Praha] : ÚISK FF UK, [cit ]. Pro oprávněné uživatele dostupné na World Wide Web:.http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/bratkova- eva/bratkova_02.pdf/viewhttp://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/bratkova- eva/bratkova_02.pdf/view

3 3 Základní literatura 2/2 ČSN ISO 690. Dokumentace - Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, s. ČSN ISO 690. Dokumentace - Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, s. ČSN ISO Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2 : Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, s. ČSN ISO Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2 : Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, s.

4 4 Doporučená literatura 1/2 ČSN Formální úprava jednorázových bibliografických soupisů. Praha : Vydavatelství ÚNM, s. ČSN Formální úprava jednorázových bibliografických soupisů. Praha : Vydavatelství ÚNM, s. ČSN Formální úprava rešerší. Praha : Vydavatelství ÚVM, s. ČSN Formální úprava rešerší. Praha : Vydavatelství ÚVM, s. ISO Information and documentation – Bibliographic references – Part 2 : Electronic documents or parts thereof : [excerpts] [online]. [Geneva] : ISO, c2004, Last update: [cit ]. Dostupné na World Wide Web:. ISO Information and documentation – Bibliographic references – Part 2 : Electronic documents or parts thereof : [excerpts] [online]. [Geneva] : ISO, c2004, Last update: [cit ]. Dostupné na World Wide Web:.http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/standard/690- 2e.htmhttp://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/standard/690- 2e.htm

5 5 Doporučená literatura 2/2 ISO Information et documentation – Références bibliographiques – Partie 2 : Documents électroniques, documents complets ou parties de documents : [partie de la norme] [online]. [Geneva] : ISO, c2004, Dernière mise à jour: [cit ]. Dostupné na World Wide Web:. ISO Information et documentation – Références bibliographiques – Partie 2 : Documents électroniques, documents complets ou parties de documents : [partie de la norme] [online]. [Geneva] : ISO, c2004, Dernière mise à jour: [cit ]. Dostupné na World Wide Web:.http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/standard/690- 2f.htmhttp://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/standard/690- 2f.htm TKAČÍKOVÁ, Daniela. JAK zpracovávat bibliografické citace podle ČSN ISO [online]. Ostrava : Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, c , Aktualizováno [cit ]. Dostupné na World Wide Web:. TKAČÍKOVÁ, Daniela. JAK zpracovávat bibliografické citace podle ČSN ISO [online]. Ostrava : Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, c , Aktualizováno [cit ]. Dostupné na World Wide Web:.http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ele01.html

6 6 A teď konečně k věci A teď konečně k věci co je to tedy ono „citování“? co je to tedy ono „citování“? TDKIV (http://sigma.nkp.cz/): TDKIV (http://sigma.nkp.cz/):http://sigma.nkp.cz/http://sigma.nkp.cz/ poločas citování: počet let od běžného roku zpět k roku, kdy celkový počet referencí dosahuje 50% referencí daného časopisu v běžném roce. Charakterizuje zastarávání informací v daném časopise. poločas citování: počet let od běžného roku zpět k roku, kdy celkový počet referencí dosahuje 50% referencí daného časopisu v běžném roce. Charakterizuje zastarávání informací v daném časopise. prestižní citování: citování za účelem zvýšení prestiže citující práce, popř. prestiže citujícího autora. K prestižnímu citování se používá ponejvíce autoritativních citací a autocitací. prestižní citování: citování za účelem zvýšení prestiže citující práce, popř. prestiže citujícího autora. K prestižnímu citování se používá ponejvíce autoritativních citací a autocitací.

7 7 Bibliografické citace 1/2 bibliografické citace: bibliografické citace: 1. Formalizovaný údaj o dokumentu, který autor bezprostředně použil při přípravě své práce. Odkazy na citovaný dokument jsou v textu uvedeny formou číselných ukazatelů nebo zkrácených citací (první údaj bibliografické citace a datum vydání, např. Novák 1998). 2. V citační analýze se jedná o dokumenty, které jsou v daném dokumentu citovány. Z tohoto hlediska je bibliografická citace v komplementárním vztahu s bibliografickou referencí.

8 8 Bibliografické citace 2/2 bibliografické citace - normativní výklad: (v normě termín citace) Odkaz v jednom dokumentu na jiný dokument nebo jeho část. [ČSN ISO ] bibliografické citace - normativní výklad: (v normě termín citace) Odkaz v jednom dokumentu na jiný dokument nebo jeho část. [ČSN ISO ]

9 9 Terminologie aneb Život není peříčko anglická versus česká verze normy ISO 690: anglická versus česká verze normy ISO 690: citace vs. references citace vs. references odkazy vs. citations odkazy vs. citations návrh (k diskusi): návrh (k diskusi): bibliografický záznam informačního zdroje (podle normy ČSN ISO 690, resp ) bibliografický záznam informačního zdroje (podle normy ČSN ISO 690, resp ) odkaz na bibliografický záznam v textu / citace bibliografického záznamu (a jeho prostřednictvím původního informačního zdroje) v textu odkaz na bibliografický záznam v textu / citace bibliografického záznamu (a jeho prostřednictvím původního informačního zdroje) v textu

10 10 Kdy a kde se s citováním setkáváme (příklady) 1/2 už v Bibli – vzájemné odkazy na jednotlivé části, vysoká míra propojenosti jednotlivých částí textu už v Bibli – vzájemné odkazy na jednotlivé části, vysoká míra propojenosti jednotlivých částí textu anonymita autorů ve středověku versus autorství jednotlivců v novověku anonymita autorů ve středověku versus autorství jednotlivců v novověku návaznost na zaznamenané poznání (recorded knowledge) – provázanost poznatků návaznost na zaznamenané poznání (recorded knowledge) – provázanost poznatků

11 11 Kdy a kde se s citováním setkáváme (příklady) 2/2 citování jako pomůcka pro určení významnosti (citační rejstříky, Impact Factor) a hodnocení akademických pracovníků citování jako pomůcka pro určení významnosti (citační rejstříky, Impact Factor) a hodnocení akademických pracovníků citování jako prostředek pro řazení výsledků vyhledávačů (např. Google – algoritmus PageRank) citování jako prostředek pro řazení výsledků vyhledávačů (např. Google – algoritmus PageRank)

12 12 Několik principů/rad zpětná vyhledatelnost zdroje zpětná vyhledatelnost zdroje u elektronických (resp. digitálních) dokumentů buď velmi snadné, nebo velmi obtížné [Internet Archive, český Webarchiv apod.] u elektronických (resp. digitálních) dokumentů buď velmi snadné, nebo velmi obtížné [Internet Archive, český Webarchiv apod.] mějte na mysli čtenáře/uživatele – např. u tištěných dokumentů dostupných i v elektronické (zejména on-line) podobě uvádějte i údaje o dostupnosti této verze mějte na mysli čtenáře/uživatele – např. u tištěných dokumentů dostupných i v elektronické (zejména on-line) podobě uvádějte i údaje o dostupnosti této verze konzistence bibliografických záznamů v seznamu použité literatury či v bibliografii apod. konzistence bibliografických záznamů v seznamu použité literatury či v bibliografii apod. efektivní práce s bibliografickými záznamy informačních zdrojů při přípravě bakalářské, diplomové, seminární či jiné práce efektivní práce s bibliografickými záznamy informačních zdrojů při přípravě bakalářské, diplomové, seminární či jiné práce existují různé citační styly, nejenom ISO 690 a ISO existují různé citační styly, nejenom ISO 690 a ISO 690-2

13 13 Citační etika 1/2 JANOŠ, Karel. Informační etika. 1. vyd. Praha : Česká informační společnost, s. Elektronická verze publikace: In PAPÍK, R.; SOUČEK, M.; STÖCKLOVÁ, A. (eds.) Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. [CD-ROM]. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví, JANOŠ, Karel. Informační etika. 1. vyd. Praha : Česká informační společnost, s. Elektronická verze publikace: In PAPÍK, R.; SOUČEK, M.; STÖCKLOVÁ, A. (eds.) Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. [CD-ROM]. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví, ČINČERA, Jan. Sylabus k bakalářskému studiu informační vědy [online]. [cit ]. 62 s. Dostupné na World Wide Web:. ČINČERA, Jan. Sylabus k bakalářskému studiu informační vědy [online]. [cit ]. 62 s. Dostupné na World Wide Web:.http://obcan.ecn.cz/docs/ETIKA.DOC

14 14 Citační etika 2/2 prohřešky proti citační etice (podle JANOŠ, 1993): prohřešky proti citační etice (podle JANOŠ, 1993): Autor cituje díla, jež nepoužil. Autor cituje díla, jež nepoužil. Autor necituje díla, jež použil. Autor necituje díla, jež použil. Autor cituje vlastní díla, aniž mají podstatnou souvislost s dílem novým. Autor cituje vlastní díla, aniž mají podstatnou souvislost s dílem novým. Autor necituje přesně, citace jsou neúplné a neumožní dostatečnou identifikaci díla (nedbalost či záměr?). Autor necituje přesně, citace jsou neúplné a neumožní dostatečnou identifikaci díla (nedbalost či záměr?). Různé. Různé. citační etika versus plagiátorství citační etika versus plagiátorství

15 15 ČSN ISO 690 1/2 1. Předmět a obsah aplikace 2. Citace 3. Termíny a definice 4. Struktura bibliografických citací 5. Prameny informací

16 16 ČSN ISO 690 2/2 6. Obecná pravidla 7. Specifikace prvků 8. Soupis bibliografických citací 9. Odkazy

17 17 ČSN ISO /2 1. Předmět normy 2. Normativní odkazy 3. Definice 4. Prameny informací

18 18 ČSN ISO /2 5. Struktura bibliografických citací 6. Obecná pravidla 7. Specifikace prvků 8. Vztah mezi citacemi a odkazy v textu

19 19 Typologie dokumentů účelová, nutné vycházet z norem! účelová, nutné vycházet z norem! při vytváření záznamů je nezbytné nejprve určit, o který typ dokumentu (podle citačních norem) se jedná, záznam vytvářejte až následně při vytváření záznamů je nezbytné nejprve určit, o který typ dokumentu (podle citačních norem) se jedná, záznam vytvářejte až následně nutné odlišovat tradiční (zejména tištěné) a elektronické (zejména online) zdroje! nutné odlišovat tradiční (zejména tištěné) a elektronické (zejména online) zdroje! [online], datum či i čas zhlédnutí příslušného dokumentu, adresa [online], datum či i čas zhlédnutí příslušného dokumentu, adresa identifikátory identifikátory

20 20 Seznam použité literatury vs. bibliografie použitá literatura – byla skutečně použita při práci, měla by být citována/odkazována z konkrétních míst práce/textu použitá literatura – byla skutečně použita při práci, měla by být citována/odkazována z konkrétních míst práce/textu (výběrová) bibliografie k tématu – obsahuje položky literatury, resp. jejich záznamy, které se vztahují k tématu, ale nebyly při práci přímo využity (výběrová) bibliografie k tématu – obsahuje položky literatury, resp. jejich záznamy, které se vztahují k tématu, ale nebyly při práci přímo využity

21 21 Softwarové nástroje Citace.com Citace.com EndNoteWeb (od června 2008 by měl být k dispozici formát ISO 690) – propojení s Web o Science, resp. Knowledge EndNoteWeb (od června 2008 by měl být k dispozici formát ISO 690) – propojení s Web o Science, resp. Knowledge Bibliographix Bibliographix … možnost práce s ISO 690 nebo nadefinování vlastních formátů možnost práce s ISO 690 nebo nadefinování vlastních formátů

22 22 Otázky? Komentáře? Připomínky?

23 23 Děkuji za pozornost a těším se na další setkání! Kontakt: Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:30 Skype: lindaskolkova ICQ: lindask Mobil:


Stáhnout ppt "1 Jak na citování 13. 5. 2008 Mgr. Linda Skolková"

Podobné prezentace


Reklamy Google