Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemná práce 26.5. 2011 Funk č ní deriváty karboxylových kyselin Nitrily Anhydridy Estery Amidy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemná práce 26.5. 2011 Funk č ní deriváty karboxylových kyselin Nitrily Anhydridy Estery Amidy."— Transkript prezentace:

1 Písemná práce 26.5. 2011 Funk č ní deriváty karboxylových kyselin Nitrily Anhydridy Estery Amidy

2 hydroxykyselinyoxokyseliny aminokyseliny halogenkyseliny SUBSTITU Č N Í DERIV Á TY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN vznikají náhradou atomu ………… v uhlovodíkovém …………. další charakteristickou skupinou

3 hydroxykyselinyoxokyseliny aminokyseliny halogenkyseliny SUBSTITU Č N Í DERIV Á TY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN poloha substituce: 1 1 2 2 4 4 5 5 3 3 α β γ δ

4 halogenkyseliny H atom/y H /ů je/jsou v uhlovodíkovém zbytku (řetězci) nahrazenhalogen nahrazen /y atomem/y halogen u/ů názvosloví názvosloví : k. 2-chlorethanová k. chloroctová k. 2-chlorpropanová α - k. α - chlorpropionová k. 2,2,2-trichlorethanová k. trichloroctová k. 3-chlorpropanová β - k. β - chlorpropionová k. 2,3,4-trichlorbenzoová

5 síla halogenkyselin jsou siln ě jšími kyselinami nežli nesubstituované karboxylové kyseliny sílá kyselin s halogenem vázaným na stejném míst ě klesá se vzr ů stajícím protonovým číslem atomu halogenu (tedy od F k I) čím b l í ž e je vázán atom halogenu ke karboxylové skupin ě tím je kyselina siln ě jší s rostoucím p o č t e m atom ů halogenu v molekule síla kyselin op ě t vzr ů stá

6 p ř íprava halogenkyselin α halogenkyseliny α halogenkyseliny - p ř ímá halogenace karboxylových kyselin CH 3 - COOH + Cl 2 CH 2 Cl – COOH + HCl k. monochloroctová CH 2 Cl – COOH + Cl 2 CHCl 2 – COOH + HCl k. dichloroctová CHCl 2 – COOH + Cl 2 CCl 3 – COOH + HCl k. trichloroctová SESESESE SESESESE

7 p ř íprava halogenkyselin β halogenkyseliny α β β halogenkyseliny - adicí halogenvodíku na α, β - nenasycené kyseliny + HCl k. 3-chlorbutanovák. butenová α, β halogenkyseliny α β α, β halogenkyseliny - adicí halogenu na α, β - nenasycené kyseliny + Cl 2 + H2O

8 chemické vlastnosti Cl-CH 2 -COOH + NaOH  Cl–CH 2 -COONa + H 2 O neutralizace: chloroctan sodný hydrolýza: hydroxykyselina oxokyselina

9 chemické vlastnosti reakce s amoniakem: aminokyselina reakce s kovy: nenasycená k.k.

10 zah ř ívání γ -halogenkyselin: chemické vlastnosti laktony vznikají heterocyklické slou č eniny  laktony

11 zástupci kyselina fluoroctová: blokuje základní metabolické pochody v bu ň ce

12 lf3.cuni.cz


Stáhnout ppt "Písemná práce 26.5. 2011 Funk č ní deriváty karboxylových kyselin Nitrily Anhydridy Estery Amidy."

Podobné prezentace


Reklamy Google