Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svaz průmyslu a dopravy ČR. Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. čtvrtletí 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svaz průmyslu a dopravy ČR. Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. čtvrtletí 2013."— Transkript prezentace:

1 Svaz průmyslu a dopravy ČR

2 Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. čtvrtletí 2013

3 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od počátku roku 2011, dodnes celkem 12 šetření 186 respondentů v šetření za 4. čtvrtletí 2013 Struktura respondentů (nefinanční podniky dle počtu zaměstnanců a odvětví) Počet zaměstnanců 20 až 49 zaměstnanců 3 50 až 249 zaměstnanců 49 250 a více zaměstnanců 134 Odvětví Průmysl těžební 8 Průmysl zpracovatelský 123 Energetika 9 Stavebnictví 12 Obchod 17 Doprava 17

4 Změny ve faktorech omezujících růst firem Faktory jako „ceny materiálů a surovin“, „konkurence“ či „slabá domácí poptávka“ patří i nadále mezi významné bariéry růstu Pozitivní trend u těchto faktorů v druhé polovině loňského roku ještě neznamenal zvrácení do převážně pozitivních hodnot tak, aby se tyto faktory staly zdrojem růstu Nadále převažuje vnímání meziročního zhoršení; u faktoru„ceny materiálů a surovin“ byl dokonce pozitivní trend narušen, významně i vlivem oslabení kurzu a tedy zdražením dovážených surovin Ke klíčovým faktorům růstu řadí podniky také ceny energií a zahraniční poptávku. V těchto oblastech byl na přelomu roku zaznamenám mírně převažující pozitivní posun

5 5 „Faktory omezující růst - nedostatek financí“ - vývoj výsledků šetření Šetření za

6 Nárůst cen materiálů a surovin - jeden z klíčových faktorů omezujících růst Jeden z faktorů i devizová intervence ČNB a oslabení kurzu  růst cen dovážených surovin Zlepšení situace v cenách energií díky úpravám regulovaných složek ceny V mezinárodním kontextu české a evropské směřování regulace energetiky stále spíše v neprospěch konkurenceschopnosti průmyslu (viz ceny energií v USA, systém podpory OZE v Německu apod.) 6 Faktory omezující růst - ceny energií, materiálů a surovin - vývoj výsledků šetření Z LEPŠENÍ Faktor \ Šetření za: 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013 2. čtvrtletí 2013 3. čtvrtletí 2013 4. čtvrtletí 2013 ceny materiálů a surovin 6% 11%9% 6% ceny energie 1%5%9%15% 23% Z HORŠENÍ Faktor \ Šetření za: 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013 2. čtvrtletí 2013 3. čtvrtletí 2013 4. čtvrtletí 2013 ceny materiálů a surovin 50%48%39%33% 37% ceny energie 59% 41%32% 21%

7 Zahraniční poptávka tahounem postupného oživování ekonomiky Nedostatečná zahraniční poptávka přestala být bariérou růstu a v meziročním srovnání zaznamenala obrat k mírné převaze pozitivního vnímání vývoje Zahraniční obchod by měl opět kladně přispět k výsledkům ekonomiky Domácí poptávka i přes zlepšující se trend, zejména v závěru roku, zůstává stále nedostatečná Odráží „pomalost“ oživování, situaci na trhu práce, nízkou investiční aktivitu, vyšší opatrnost firem a výsledky firem orientovaných na domácí trh Poznámka: Statistiky zveřejňované ČSU v oblasti nových tuzemských zakázek v průmyslu vykazovaly meziroční růsty (v listopadu meziročně o 8,3 %) Nedostatečná domácí poptávkaNedostatečná zahraniční poptávka 7 Nedostatečná poptávka – pozitivní trend a mírné zlepšení v závěru roku Šetření za

8 Restrukturalizační opatření jsou součástí přirozeného vývoje společností Vůbec žádné opatření nechystá pouze 16 ze 171 podniků (zhruba 9 %) Struktura opatření v „restrukturalizačním mixu“ zůstává zhruba stejná Mezi nejčastější opatření patří „snižování nákladů“, „hledání cest ke zvýšení produktivity práce“ a „hledání nových trhů“ „Hledání nových trhů“ a „investice do inovací“ patří bezpochyby zároveň mezi faktory úspěšnosti firem s vysokým potenciálem Nepříznivé hospodářské výsledky, nestabilita a nejistota očekávání se stále u několika firem odráží i v omezování investic Chystaná opatření při restrukturalizaci pro tento rok Nejčastější opatření - podíl podniků chystající provést dané opatření (z celkového počtu 171 odpovědí)

9 Očekávaný cenový vývoj 2014/2013 Inflační tlaky ze strany cen produkce podniků budou i nadále relativně nízké, očekávaný nárůst cen hlavních výrobních výstupů za jeden rok činí 1,22 % Dle očekávání firem domácí ani evropská ekonomika nebudou ještě natolik silné, aby umožnily výraznější prostor pro zvyšování cen, situace navíc zůstává diferenciovaná Jako celek, firmy ani nadále nečekají, že by jim situace na trhu umožnila promítnout nárůst cen vstupů plně do cen výstupů

10 Očekávání nárůstu cen vstupů i výstupů v závěru roku zůstávají poměrně nízká Obnova možnosti nárůstu cen produkce firem bude pomalá a omezená K nárůstu cen mírně přispěl efekt devizových intervencí, ten se však projevil v dalších očekávání firem omezeně Oproti předchozímu čtvrtletí se zvýšila zejména očekávání nárůstu cen vstupů Očekávaný růst cen hlavních výrobních vstupů a výstupů Šetření za

11 Mzdy porostou pouze mírně V závěru roku očekáván růst mezd pro rok 2014 pouze mírně vyšší než v roce 2013 Očekávaný nárůst průměrné hrubé mzdy v rámci nefinančních podniků pro letošní rok ve srovnání s předešlými šetřeními klesl na hodnotu zhruba 0,64 % Na počátku roku 2013 firmy očekávaly nárůst mezd pro rok 2014 o 1,7 % I přes nárůst zakázek či průmyslové produkce hospodářské výsledky firem či poměr vývoje cen vstupů a výstupů stále firmám neumožňují mzdy příliš navyšovat, přesto očekáváme v roce 2014 vyšší růst mezd než vloni V letech 2012 a 2013 v podstatě vlivem vývoje regulovaných cen a nepřímých daní klesaly reálné mzdy Výsledek šetření naznačují určitý mírně rostoucí, nicméně omezený, trend 11

12 Komentář k vývoji mezd Opakujeme, že v minulosti nárůst cenové hladiny nebyl způsoben zdražováním produkce firem Nárůsty cenové hladiny měřené indexem spotřebitelských cen rozhodně neodpovídaly nárůstům cen výrobků firem Firmy stejně jako domácnosti čelily problémům s rostoucími cenami energií a jiných regulovaných komodit Diferenciace mezd a jejich vývoje zůstává Řada firem, kde si zaměstnanci polepší nejen nominálně, ale i reálně (zejména v některých firmách strojírenského, elektronického či motorového segmentu mohou vzrůst mzdy i o 2-3%) Vývoj mezd ve zpracovatelském průmyslu byl v posledním roce mírně nad průměrem, tam zřejmě zůstane i v roce letošním Ale i řada firem, kde mzdy budou nadále stagnovat (zejména v sektorech jako stavebnictví, výroba počítačů či těžba nebo v některých oblastech služeb – komunikace) 12

13 Na oživení trhu práce si budeme muset ještě chvíli počkat 13 Firmy propouštěly i na přelomu roku Celkově bude počátek roku u stávajících firem ve znamení mírného poklesu zaměstnanosti Zaměstnanost v nefinančních podnicích letos zastaví postupně své propady, na její růst si ale budeme muset počkat Pokud se naplní makroekonomické prognózy v pokračování stabilizace a mírného růstu ekonomiky, pak by se situace na trhu práce měla v průběhu roku stabilizovat a postupně firmy budou nabírat, nabírání bude pomalé a selektivní I přes vysokou nezaměstnanost na trhu scházejí pracovníci z technických oborů Šetření za

14 14 Zakázky – očekávání mírného oživení zůstává I. Zůstává převaha pozitivních očekávání - jeden z příznivých signálů pro další ekonomický vývoj Již druhá polovina roku 2013 byla ve znamení nárůstu zakázek v průmyslu, zejména zakázek zahraničních Přesto, že průzkum nehovoří o hodnotách zakázek, tak spolu s aktuálními výsledky a ostatními indikátory indikuje pokračování růstu zakázek (zakázky = poptávka) Firmy očekávají, že začátek roku v podstatě naváže na relativně pozitivní závěr roku a postupně zakázky ještě mírně porostou Pro obnovení ekonomického růstu je ale potřeba dlouhodobá stabilizace pozitivního vývoje zakázek napříč sektory ekonomiky * Uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní četnost, vahami jsou tržby

15 15 Zakázky – očekávání mírného oživení zůstává II. Vysoká hodnota nových zakázek na konci minulého roku indikuje rozvoj produkce a možnost dalšího zvyšování průmyslové výroby mírně nad předkrizové úrovně Očekávání zvýšení zakázek v závěru roku oproti 3. čtvrtletí 2013 mírně ochladila, ale stále zůstala převážně pozitivní Očekávaný vývoj zakázek v následujících 6 měsících – srovnání s předchozími šetřeními: * Uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní četnost, vahami jsou tržby

16 Firmy zatím převážně neplánují zvyšovat investice podporující růst firem I. Slabost a křehkost ekonomického oživování naznačuje i ne příliš pozitivní vývoj a očekávání v oblasti investic Investice jsou v šetření chápány jako investice nové, tj. s cílem podpořit růst firmy (například investice do výroby, rozšíření výrobní kapacity, zvýšení efektivnosti apod.) Očekávání naznačují zvýšenou pravděpodobnost varianty, že vývoj nových („rozšiřujících“) investic zůstane faktorem brzdící ekonomický růst i v roce 2014, minimálně v jeho první polovině Minulé šetření naznačovalo možnost mírného navýšení investičních výdajů pro druhou polovinu roku 2014, aktuální výsledky se naopak vrátily k očekávání spíše stagnaci a poklesu investic. I to je jeden ze znaků neexistence jednoznačné kotvy pro predikce Firmy své investice ještě na nějakou dobu odloží, což pro dlouhodobou konkurenceschopnost není příliš příznivé Do očekávání formujících investiční rozhodování se odráží mimo jiné nižší než plánované hospodářské výsledky posledních let, dlouhotrvající odkládání oživení ekonomiky a opatrnost spojená se zvýšenou nejistotou Ke zvýšené opatrnosti v listopadu 2013 přispělo v určité míře zveřejnění předběžného odhadu HDP a zahájení devizových intervencí Pokud budou pokračovat pozitivní výsledky v oblasti zakázek a neobjeví se další tlaky na růst cen vstupů, může část podniků svá očekávání přehodnotit Řada podniků v případě naplnění očekávání zlepšování výsledků bude postupně realizovat investice obnovovací, které v minulosti často odkládaly a jsou potřebné pro zajištění pokračování výroby s udržením určitých standardů kvality

17 Firmy zatím převážně neplánují zvyšovat investice podporující růst firem II. * Uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní četnost, vahami jsou tržby

18 Faktory limitující investiční rozhodování Limity investičního rozhodování v letošním roce (procento odpovědí/firem z celkového počtu 182): * Uvedené procentní hodnoty představují procentní podíl firem z celkového počtu 182 firem, které odpověděli na danou otázku. Firma mohla zvolit i více faktorů

19 Faktory limitující investiční rozhodování Vážená relativní četnost odpovědí Metodika s cílem odrazit významnost jednotlivých faktorů pro aproximaci celkové investiční aktivity nefinančních podniků. Vahami jsou tržby Uvedená procenta ukazují význam/podíl daného faktoru na všech sledovaných faktorech omezujících investiční rozhodování

20 Míra využití kapacit Míra využití kapacit v závěru roku počítaná jako vážený průměr odpovědí* činila 82,7 % Zhruba 35 % firem využívalo své kapacity v intervalu 91-100 % Méně jak 50ti procentní** využití kapacit uvedlo 5,7 % firem Z makroekonomického pohledu se obecně ekonomika již několik let nachází „pod potenciálem“, tj. existují nevyužité kapacity a to nejen z pohledu výrobního zařízení  Potřeba stabilizace ekonomiky a očekávání k většímu využití potenciálu a jeho navyšování Šetření za * Vahami jsou tržby, míra využití kapacit jako poměr mezi aktuálním objemem produkce a maximální výrobní kapacitou ** Včetně

21 Dostupnost úvěrů 21 Dostupnost úvěrů nadále vnímána jako velmi dobrá či standardní Podniky neočekávají žádnou výraznou změnu v podmínkách dostupnosti úvěrů Situaci na trhu úvěrů by mohla pomoci i postupná stabilizace ekonomiky * Uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní četnost, vahami jsou tržby

22 Platební morálka odběratelů 4. čtvrtletí 20114. čtvrtletí 20123. čtvrtletí 20134. čtvrtletí 2013 faktury zaplacené v termínu23,0%21,0%26,0% 24,0% do 10 dnů po splatnosti26,0%24,0%23,0% 22,0% 11-20 dnů po splatnosti19,0%22,0%19,0% 24,0% 21-30 dnů po splatnosti17,0%18,0%15,0% 31-60 dnů po splatnosti12,0%13,0%15,0% 14,0% více než 60 dnů po splatnosti3,0%2,0% 24% faktur hrazeno v termínu Struktura doby úhrady faktur se vrátila na své „průměrné hodnoty“, žádný trend ke zlepšení se zatím neobjevuje Závěr roku často navíc obsahuje transakce v rámci vypořádání vztahů mezi firmami pro účetní a daňové účely Platby po splatnosti i nadále problémem pro řadu malých a středních podniků (Pozn. Jejich nízký podíl na šetření ovlivňuje výsledky) Platební morálka odběratelů

23 23 Kvalita podnikatelského prostředízlepšenízhoršeníbeze změny úroveň legislativy4%29%67% udržitelnost veřejných financí6%23%71% byrokracie1%19%80% dopravní infrastruktura6%14%80% korupce3%13%84% vymahatelnost práva2%12%86% pracovní zákonodárství4%11%85% strukturální fondy4%8%88% podpora exportu2%4%94% Jak se změnilo podnikatelské prostředí za poslední rok? Propady české ekonomiky v mezinárodních srovnáních konkurenceschopnosti je potřeba zastavit Jako problematické zůstávají oblasti institucí, inovací a infrastruktury Podnikatelé zatím žádné významné změny nevidí

24 Zajištění vývozu Firmy se budou zajišťovat i nadále, kromě výše kurzu je pro ně důležitá stabilita ČNB zahájila v listopadu loňského roku devizové intervence, dle jejích modelů by měl být kurz CZK/EUR udržován minimálně na úrovni 27 Kč, v případě tlaku na posílení je připravena intervenovat Z výroků bankovní rady by kurz nad hranicí 27 Kč měl být udržován minimálně po celý letošní rok I přes existenci určité fixace dolní hranice kurzu současnou politikou ČNB, firmy i nadále zajištění využívají (samozřejmě část zajištění vychází ze smluv uzavřených v minulosti) Procento zajištěného vývozu proti kurzovému riziku 4. čtvrtletí 201339,5% Plán na rok 201436,5%

25 Používání eura v tuzemských transakcích Řada plateb v eurech (nákup/prodej) – v rámci optimalizace řízení peněžních prostředků („ přirozeného zajištění „) Odráží význam mezinárodního obchodu pro ČR – zapojení do globálních řetězců, vysoký podíl subdodávek do a ze zahraničí Efekt „eurizace“ zejména u řady exportujících mezinárodních firem Graf ukazuje podíl využití cizí měny na celkových při platbách/inkasech za materiál, výrobky a služby od dodavatelů/odběratelů rezidentů Osa x uvádí Výsledky šetření ukazují vždy data za předchozí čtvrtletí, proto končí časová řada na ose x čtvrtletím třetím

26 Shrnutí I. 26 Závěr roku - určitá stabilizace ekonomiky a pozitivní trendy některých indikátorů jako zakázek v průmyslu či očekávání vývoje ekonomiky Šetření potvrdilo pozitivní signály ve srovnání s předcházejícím rokem v oblasti cen elektrické energie, zahraniční poptávky a zakázek Zakázky potvrzují: „očekávání mírného oživení zůstává“ Pozitivní směr nastartovaly průmyslové zakázky a zahraniční poptávka Evropská ekonomika zastavila propady a zakázky od našich hlavních obchodních partnerů by měly přicházet i nadále (a to i zprostředkovaně skrze zklidnění situace na trzích eurozóny obecně) Příčiny problémů ve finanční a dluhové oblasti ale nebyly plně vyřešeny, a tak rizika do budoucna nezmizela Domácí poptávka sice zůstává slabá, ale i zde mírný pozitivní trend

27 Shrnutí II. 27 Situace v celé ekonomice zatím není taková, abychom mohli hovořit o silném stabilizovaném růstu Firmy i nadále musí ve zvýšeném konkurenčním prostředí pokračovat v dílčích restrukturalizacích (zvyšování produktivity práce) Jak ukazuje očekávaný vývoj cen vstupů a výstupů či vnímání faktorů růstu ekonomiky jako ceny surovin a materiálů, domácí poptávky, konkurence či kvalita podnikatelského prostředí v ČR  určité přirozené brzdy růstu existují Přičteme-li k tomu dlouhou dobu trvající nejistoty, (ne)naplňování ekonomických predikcí v posledních letech a vývoj skutečných hospodářských výsledků v dlouhodobém srovnání, pak pro následující měsíce příliš prostoru pro růst zaměstnanosti či nových rozšiřujících investic není Právě očekávání v oblasti zaměstnanosti a rozšiřujících investic zůstala dle šetření v mírně záporných hodnotách Kapacity tak nebudou rozšiřovány a ekonomika ještě nějakou dobu zůstane pod svým potenciálem Zlepšování situace na trzích umožní zvýšit mzdy více ve srovnání s loňským tempem spíše stabilizačně Pohled na vývoj struktury ukazatelů jako vývoj zakázek či investic ukazuje na existenci řady firem, kterým se situace minimálně stabilizovala (nečekají sice zlepšení, ale ani další zhoršení) Rok 2014 nebude rokem výrazného zvratu v oblasti investic a trhu práce, zde by mělo dojít ke stabilizaci a k určitému růstu až v jeho závěru

28 Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty www.spcr.cz spcr@spcr.cz


Stáhnout ppt "Svaz průmyslu a dopravy ČR. Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. čtvrtletí 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google