Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář o supervizi Cheb, 31. října 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář o supervizi Cheb, 31. října 2014"— Transkript prezentace:

1 Seminář o supervizi Cheb, 31. října 2014
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

2 Program 9.30 – Úvod do pojmosloví, základní otázky supervize – Praktická zkušenost – Ballintovská skupina – praktické cvičení – Supervizní kontrakt a výběr supervizora – Výběr témat a struktura supervizního sezení – praktické cvičení

3 7 klíčových otázek o supervizi
Jak se překládá supervize Jak se dostala supervize do sociálních služeb Co je cílem supervize Co se na supervizi odehrává Co potřebuje supervize Jak poznáme, že šlo o supervizi ________________________________________

4 O čem to tady může být? O hledání odpovědí na 7 otázek
O 8 hodinách (vyučovacích) společného setkání. O tom, abychom byli všichni v pohodě, našli jsme co jsme potřebovali a pokud nic nehledáme, aby nás to bavilo.

5 1. otázka Jak se překládá supervize?
Jednoduše  Slovo supervize se skládá z předložky super a slovesa visio (visio je slovesem od slova videre, takže se setkáváme s pojmem supervidere), které jsou předkládány jako „ přes nebo nad - super“ a „ sledovat nebo vidět - videre“ supervize je spojována s pozici nad něčím, se zaměřením na sledování, monitorování nebo dohled. Nepřekládá se

6 2. Otázka Jak se dostala supervize do sociálních služeb?
Supervize byla zavedena proto, aby naplnila vzdělávací funkci Supervize sociální práce byla zavedena jako nástroj administrativní odpovědnosti. Supervize je nástrojem řízení pomáhajících organizací. Supervize je nástrojem dohledu pro naplnění funkce předně instituce před funkcí profese Konzultace je nástrojem „svobodné“ diskuse nad odbornými tématy. Jako způsob řízení

7 3. Otázka Co je cílem supervize?
Profesní růst - zvyšovat profesionální kompetenci Přinést do praxe systematickou reflexi vlastní práce Zvýšit svou psychickou odolnost Zvýšit podíl vědomých úkonů Kultivovat kulturu organizace Kvalitativní změna

8 4. Otázka Co se na supervizi odehrává?
Sdílíme se Hledáme Hrajeme různé role Mlčíme Propátráváme Fantazírujeme Popisujeme Rozpouštíme Zastavujeme Uvolňujeme Problematizujeme Smějeme se Reflektujeme Povzbuzujeme Zdokonalujeme se v reflexi

9 5. Otázka Co potřebuje supervize?
Kulturu učící se organizace Schopnost připustit, že nemusím být na vrcholu, ale jsem na cestě. Zakázku Ochotu se zlepšovat

10 6. Otázka Jak poznáme, že šlo o supervizi?
Co se stane? Dochází ke změně vlastního chování, myšlení, názoru, postoje, hodnoty. Jak? prostřednictvím vlastní reflexe nevědomého, přijetím neznámého, pochopením nepochopitelného, nahlédnutím na neviditelné. Naplnili jsme cíl – byla splněna očekávání. Došlo ke změně

11 Dostupná literatura Proctor, B.: Group Supervision, 2000, Sage
Havrdová, Z.: Kompetence v praxi sociální práce, Praha 1999, Osmium. Havrdova, Z., Hajny, M. et al.: Praktická supervize, Praha 2008, Galén. Hawkins, P., Shohet, R.: Supervize v pomáhajících profesích, Praha 2004, Portál

12 Zásadní rozdíly. Interní a externí supervize
Případová a týmová supervize Individuální a skupinová supervize Interní a manažerská supervize

13 Zakázky supervize Individuální Skupinová Týmová Manažerská

14 Supervizní kontrakt Výběr supervizora Předmět Forma (způsob provádění)
Možná náplň (účel a zaměření) Cena Práva a závazky účastníků dohody (supervizor, supervidovaní, organizace) Další podmínky

15 Struktura Navázání kontaktu (usazení)
Otevření prostoru – vymezení času, rolí Vyjednání a výběr témat Průběh Shrnutí Ověření naplnění cíle Reflexe Závěr

16 Praxe manažerské supervize
Poslání organizace, jak rozumí supervidovaný poslání, co si o něm myslí? Zátěž pracovní role, úspěchy motivace, překážky, co bere síly. Dovednosti a znalosti, které jsou supervidovanému vlastní. Cíl rozvoje vzhledem k naplnění prac. role a poslání org. (kdyby si mohl volit formu vzdělávání co by to bylo), plán osobního rozvoje, Vedení lidí, sebehodnocení, forma hodnocení od nadřízeného

17 Konkrétní otázky manažerské supervize
Jak se změnila naše organizace od vašeho příchodu do současnosti? Jak a čím přispíváte do organizace. V čem je Vaše cena? Co Vám v práci chybí, co Vám překáží, co Vám vadí, co oceňujete? Co by jste změnil kdyby jste byl na mém místě? Zkuste najít alespoň 3 oblasti. Na co se v práci těšíte.

18 Konkrétní otázky manažerské supervize
Jak vnímáte přítomnost nadřízeného na pracovišti Kde u sebe vnímáte slabiny nebo co by jste se chtěla naučit? Co by se od Vás mohli naučit Vaši spolupracovníci. Jak vnímáte kritiku, jaká forma Vám vyhovuje. Čím by vám mohla být užitečná. Vzpomenete si na situaci, která Vám pomohla? Co je pro Vás obtížné, co Vás vyčerpává, Jak bych Vám mohl pomoct? Jak vnímáte odpovědnost za Váš úsek.

19 Balintovská skupina http://www.ilist.cz/clanky/balintovske-skupiny
prezentace – skupinou zvolený protagonista seznámí členy skupiny s vlastním vztahovým problémem (t.j. s problémy ve vztahu s konkrétní osobou) otázky – ostatní účastníci balintovské skupiny kladou otázky protagonistovi s cílem získat úplnější, přesnější "vhled" do situace, protagonista na ně reaguje - odpovídá dle vlastního uvážení fantazie – od této chvíle protagonista pouze naslouchá, ostatní účastníci balintovské skupiny verbalizují vlastní představy, pocity a dojmy z předneseného problému co bych dělal já – protagonista opět pouze naslouchá, ostatní účastníci balintovské skupiny uvádějí (formou "Já bych dělal ... udělal ...") jakési "na sebe vztažené" návrhy, představy o možnostech řešení problému. Závěrečné shrnutí a vyhodnocení nápadů kolegů

20 Rizikové oblasti Supervize
Moc – Zneužívání postavení, expertní role, berneovské hry Povinnost – vynucená zakázka, přehazování odpovědnosti za řešení na supervizora Bezpečí, důvěryhodnost Nekompetentnost supervizora – psychologizování tématu, interpretace osobnostních těžkostí, neschopnost vyjednat zakázku.

21 Shrnutí Co je smyslem supervize? Kdy mohu supervizi využít?
Jaké znáte formy supervize? Kdy se supervizi nedaří? Jak se překládá supervize? Co je to Balintovská skupina


Stáhnout ppt "Seminář o supervizi Cheb, 31. října 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google