Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference KVF 2006 1 DUBEN 2006 VZDĚLÁNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL VÁCLAV URBÁNEK, KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ VŠE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference KVF 2006 1 DUBEN 2006 VZDĚLÁNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL VÁCLAV URBÁNEK, KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ VŠE."— Transkript prezentace:

1 Konference KVF 2006 1 DUBEN 2006 VZDĚLÁNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL VÁCLAV URBÁNEK, KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ VŠE

2 Konference KVF 2006 2 Teorie lidského kapitálu – jedna z nejrozšířenějších v teoretické reflexi i v praktické aplikaci V této prezentaci: LIDSKÝ KAPITÁL - JAKO ZÍSKÁVANÝ STATEK - NA TRHU PRÁCE mikroekonomické souvislosti vzdělání LIDSKÝ KAPITÁL JAKO FAKTOR HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU - makroekonomické souvislosti vzdělání

3 Konference KVF 2006 3 Mikroekonomické souvislosti:

4 Konference KVF 2006 4

5 5

6 6 Modifikace pro nespojité S, kde roky vzdělání jsou nahrazeny dummy variables pro jednotlivé úrovně vzdělání – základní, sekundární a terciární

7 Konference KVF 2006 7 MĚŘENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ Dvě skupiny měření – podle využité formulace lidského kapitálu -plná metoda (někdy redukovaná vzhledem k nedostatku dat na "zkrácenou" metodu) -regresní rovnice Mincerova typu VÝSLEDKY – velké množství naměřených návratností s mnoha různými specifikacemi a mnoho časových řad

8 Konference KVF 2006 8 V souhrnném pohledu lze říci, že návratnost investice do vzdělání je vysoká – při odlišení návratnosti soukromé a společenské se objeví další významné rozdíly. SOUKROMÁ NÁVRATNOST – měří osobní náklady a výnosy (i nepeněžní) SPOLEČENSKÁ NÁVRATNOST – měří náklady a výnosy pro celou společnost – problém je se zahrnutím externalit vzdělání FISKÁLNÍ NÁVRATNOST – měří zvýšení v porovnání s investicí do vzdělání

9 Konference KVF 2006 9 The World Bank 2002 – úplná metoda Autoři Psacharopoulos, Patrinos

10 Konference KVF 2006 10

11 Konference KVF 2006 11

12 Konference KVF 2006 12 OČEKÁVANÉ VÝDĚLKY A MĚŘENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ Měří se návratnost investice do vzdělání založená na výpovědích respondentů (obvykle studentů) o jejich očekávaných výdělcích VÝSLEDKY – překvapivě přesné, konzistentně vykazují mírný optimismus VÝHODY: -odstraní se metodologický problém srovnání dvou rozdílných skupin – např. středoškoláků a vysokoškoláků, pro něž se počítá návratnost jako pro stejnorodou kohortu -nahradí se obvykle chybějící longitudinální data

13 Konference KVF 2006 13 Výzkum provedený na několika českých vysokých školách mezi studenty ekonomických oborů

14 Konference KVF 2006 14 PROBLÉMY PŘI ROZHODOVÁNÍ O INVESTICI DO LIDSKÉHO KAPITÁLU (Problémy financování vysokého školství jsou zde výrazně zastoupeny) Měření (odhady) nákladů na vzdělání Měření (odhady) výnosů – mnohem složitější, mnoho typů výnosů Externality Výpočty návratnosti – problém s dobou využití lidského kapitálu, diskontní mírou a s mírou rizika Asymetrie informací Porovnání investičních možností – jiné finanční možnosti, jiné vzdělávací dráhy atd. Finanční trhy jsou nedokonalé

15 Konference KVF 2006 15

16 Konference KVF 2006 16

17 Konference KVF 2006 17 NÁKLADY NA VZDĚLÁNÍ Přímé – provoz vzdělávacích institucí, studijní literatura a pomůcky, zvýšené životní náklady během studia Nepřímé – odřeknuté výdělky během studia Externality během studia – pozitivní (univerzita je kulturním centrem) a negativní (studenti mohou obtěžovat okolí např. hlukem…)

18 Konference KVF 2006 18 VÝNOSY VZDĚLÁNÍ mnohem složitější problém – soukromé výnosy zahrnují jednak zvýšené výdělky, jednak řadu nepeněžních soukromých výnosů (prestiž, kulturní orientace…) Výnosy jsou věcí budoucnosti, relativně dosti vzdálené – v řádu desítek let Společenské výnosy jsou rovněž peněžní a nepeněžní, řada výnosů má charakter externalit

19 Konference KVF 2006 19 EXTERNALITY VZDĚLÁNÍ zahrnují kvalitní občanství, politickou stabilitu, komunikační dovednosti, právní chování, rozvoj kulturní úrovně, kvalitní trávení volného času a určitý zdravotní standard. Mezi dalšími externalitami lze jmenovat úspory veřejných výdajů, zejména v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotní péče. DOBA VYUŽITÍ LIDSKÉHO KAPITÁLU – lidský kapitál se opotřebovává jako každý jiný -technické opotřebení (stárnutí lidí, nemoc, nepoužívání získaných dovedností) -ekonomické opotřebení – je dáno např. technickým pokrokem, kdy dovednosti dříve získané se stanou nepotřebnými; změna struktury hospodářství zmenší potřebu některých typů lidského kapitálu

20 Konference KVF 2006 20 ASYMETRIE INFORMACÍ – různé projevy - obtížné získávání informací o kvalitě vzdělávací instituce, o uplatnění – vzhledem k obvyklému vyhýbání se riziku může poptávka po vzdělání být suboptimální -signaling a screening – vzdělání slouží jen jako signál pro zaměstnavatele o schopnostech jeho nositele. V extrémní podobě to může znamenat, že vzdělání vůbec nepřineslo růst produktivity. -sheepskin efekt – signálem není vzdělání třeba i neukončené, ale jen diplom

21 Konference KVF 2006 21 1, 2 Skupiny pracovníků nabízejících práci 1 ….. pracovníci s vyššími náklady na vzdělání a s nižší produktivitou 2 ….. pracovníci s nižšími náklady na vzdělání a s vyšší produktivitou W1, W2 Mzdy nabízené zaměstnavateli podle předpokládané produktivity skupiny 1 a 2 C1, C2 Náklady na vzdělání u skupiny 1, resp. 2 E1, E2, E* Jednotlivé úrovně vzdělání Michael Spence – Nobelova cena 2001

22 Konference KVF 2006 22

23 Konference KVF 2006 23 PROBLÉMY FINANCOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ JAKO LIDKÉHO KAPITÁLU SOUKROMÉ: Vzdělávací dráha se začíná v době, kdy soukromý investor nemá prostředky Tento druh kapitálu nemá obvykle na finančním trhu možnost protihodnoty (ručení) – ale: vznikají nové nástroje Výnosy jsou dlouhodobé VEŘEJNÉ: Veřejné zdroje jsou omezené vzhledem k množství investic (mnoho studentů) O zdroje soutěží mnoho veřejných nároků, zejména sociální sféra

24 Konference KVF 2006 24 FINANCOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ

25 Konference KVF 2006 25 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S FINANCOVÁNÍM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ Není jednoduché a všeobecné řešení TENDENCE: -sdílení nákladů veřejných a soukromých -veřejné zdroje hlavně do podpory zdrojů soukromých - podpora půjček, daňová zvýhodnění -vouchery – o uplatnění veřejného zdroje rozhoduje spotřebitel -soukromé zdroje – půjčky s odloženou platbou, human capital contracts, absolventská daň, tradiční půjčky

26 Konference KVF 2006 26 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST A TRPĚLIVOST


Stáhnout ppt "Konference KVF 2006 1 DUBEN 2006 VZDĚLÁNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL VÁCLAV URBÁNEK, KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ VŠE."

Podobné prezentace


Reklamy Google