Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV:. VY_32_INOVACE_02 ČÍSLO PROJEKTU:. CZ / /

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV:. VY_32_INOVACE_02 ČÍSLO PROJEKTU:. CZ / /"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV:. VY_32_INOVACE_02 ČÍSLO PROJEKTU:. CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0772
NÁZEV: VY_32_INOVACE_02 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU: Kvalitní a efektivní vzdělávání pro žáky ŠKOLA: Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53, Olomouc VYUČUJÍCÍ: Ing. Eva Přikrylová TÉMATICKÁ OBLAST: Polygrafické materiály   PŘEDMĚT: Polygrafické materiály ROČNÍK: 1.   NÁZEV MATERIÁLU: Tiskové barvy TYP DOKUMENTU: Prezentace ANOTACE: Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli. Prezentace žáky seznamuje s jednotlivými složkami pro výrobu tiskových barev, jejich charakteristikou. Prezentace je doplněna odkazem na webové stránky, kde mohou žáci zhlédnout krátké video o výrobě a složení barvy.

2

3 Tiskové barvy Tiskové barvy slouží jako prostředek přenosu informace z tiskové formy na potiskovaný materiál. Barva vytvoří na povrchu potiskovaného materiálu opticky vnímatelný tiskový obraz. Nejčastěji potiskovaným materiálem je papír, lze ale potiskovat i jiné materiály – plasty, kovy, sklo, fólie a další. Vlastnostem těchto materiálů se musí přizpůsobit i vlastnosti tiskových barev.

4 Složení tiskových barev
Základními složkami tiskových barev jsou: pigmenty (koloranty) – jsou nositelem barevnosti pojiva – jsou pojivem pigmentu rozpouštědla – upravují viskozitu a hustotu barvy speciální přísady (aditiva) – upravují další vlastnosti barev

5 Pigmenty Barevné pigmenty a barviva – dodávají barvě barevný tón. Pigmenty jsou malé částečky v podobě prášku, které se rozdispergují v pojivu barvy. Jejich velikost musí být menší, než je tloušťka barvového filmu (1 až několik mikrometrů). Dělí se: a) podle původu na: anorganické – černé, bílé, kovové organické – pestré b) podle barevnosti: černé bílé (bezbarvé) pestré

6 Pigmenty anorganické Černé pigmenty – základní surovinou jsou saze, vznikají spalováním uhlíkatých látek a podle použitých surovin se dělí: plamenové (z dehtových olejů), lampové (minerální oleje), plynové (zemní plyn). Pro zvýraznění barvy se přidávají krášlidla – modrá nebo fialová barviva. Bílé pigmenty – mezi nejdůležitější patří titanová běloba (TiO2), zinková běloba (ZnO2) nebo bezbarvé pigmenty hydroxid hlinitý (Al(OH)3), síran barnatý (BaSO4), uhličitan vápenatý (CaCO3).

7 Pigmenty organické Organické pigmenty - používají se pro pestré barvy – dělí se: azopigmenty – žluté, oranžové, červené ftalocianinové – modré, zelené fanálové – fialové, modré, zelené antrachinonové – fialové, modré, červené chinakridonové – červené, fialové Složení barev pro čtyřbarvotisk CMYK: C - azurová – ftalocianinové pigmenty M – purpurová – chinakridonová červeň Y – žlutá – azopigmenty K – černá – saze + krášlidla

8 Metalické pigmenty Metalické pigmenty - jedná se o anorganické pigmenty imitující kovový lesk (zlaté, stříbrné, apod.) zlatý lesk - zlatého lesku se dosahuje mosaznými prášky (kombinace mědi a zinku). V polygrafii se této kombinaci nesprávně říká bronze. stříbrný lesk - stříbrný lesk se imituje čistým hliníkem.

9 Pojiva Základem pojiv jsou filmotvorné látky, které zabezpečují přenos pigmentů a barviv na potiskovaný materiál a jeho zachycení na povrchu. Vytváří tak pružný film, který chrání pigmenty před mechanickým poškozením. Rozdělení filmotvorných látek: Vysychavé oleje Přírodní pryskyřice Syntetické pryskyřice Asfalty a smoly Deriváty kaučuku a celulózy

10 Pojiva Vysychavé oleje - jsou to oleje přírodního původu, které se získávají lisováním a extrakcí olejů z plodů či semen rostlin. Nejvýznamnějším olejem je lněný olej. Vařením oleje při vysoké teplotě se olej zahušťuje, polymeruje, vzniká fermež. Vysychavé oleje se využívají do knihtiskových a ofsetových barev. Přírodní pryskyřice - nejvýznamější přírodní pryskyřicí je tzv. kalafuna. Přírodní pryskyřice se používají do tiskových barev a určených pro potisk novin. Dále se používá damarová pryskyřice, jantar, také asfalty nebo smoly. Syntetické pryskyřice např. kumaronové pryskyřice, alkydové pryskyřice, epoxidové pryskyřice, vinilové deriváty (PVC), deriváty celulózy, cyklizovaný kaučuk.

11 Rozpouštědla a ředidla
Rozpouštědla - jejich úkolem je rozpouštět filmotvorné látky a další složky barev, zajistit potřebnou tekutost barvy (viskozitu) a rychlost zasychání natištěného filmu. Rozpouštědla se z tiskové barvy po jejím nanesení uvolňují odpařením (těkáním) nebo vsáknutím do potiskovaného materiálu. Rozpouštědla můžeme rozdělit do dvou základních skupin: organická anorganická

12 Rozpouštědla a ředidla
Nejvýznamějším anorganickým rozpouštědlem je voda. Je také nejvhodnějším rozpouštědlem z hlediska zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti. Má však omezené rozpouštěcí schopnosti. Mezi organická rozpouštědla patří: alifatické úhlovodíky - benzíny a petroleje aromatické úhlovodíky - benzen, toluen a xylen deriváty úhlovodíků - tetrachlór methan, trichlorethen alkoholy - ethanol, izopropanol aldehydy a ketony – aceton estery a étery Jsou to těkavé látky, jsou hořlavé a výbušné, některé mají narkotické účinky, všechny jsou zdravotně závadné.

13 Aditiva Aditiva – jsou poslední složkou barev, jsou to přípravky o nízké koncentraci, které zlepšují vlastnosti tiskových barev. Například: sušidla zvláčňovadla vosky odpěnovače antioxidanty tenzidy

14 Jak se dělá barva http://www.youtube.com/watch?v=Fypi6dAJB8E
Výroba tiskových barev (YouTube video)

15 Otázky http://www.youtube.com/watch?v=Fypi6dAJB8E Otázky:
1) Jaké jsou základní složky tiskové barvy. 2) Charakterizuj jednotlivé složky, uveď příklady.

16 Zdroje Literatura: Obrázky:
KAPLANOVÁ, M. a kol. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, ISBN Obrázky: 366.jpg [cit. 2013–03–28]. Volně dostupné na < >. potisk.jpg [cit. 2013–04–03]. Volně dostupné na < >. images.jpeg [cit. 2013–04–03]. Volně dostupné na < >. potisk_dvd_cd_1.png [cit. 2013–04–03]. Volně dostupné na < >. 0100img001.jpg [cit. 2013–04–03]. Volně dostupné na < >. titbeloba3.jpg [cit. 2013–04–03]. Volně dostupné na < >. 481a222fe227c6fe56774cf977f mmf150x150.jpg [cit. 2013–04–03]. Volně dostupné na < lame-uplet-cerny.jpg [cit. 2013–04–03]. Volně dostupné na < >. 354toluen_809.jpg [cit. 2013–04–03]. Volně dostupné na < >.


Stáhnout ppt "NÁZEV:. VY_32_INOVACE_02 ČÍSLO PROJEKTU:. CZ / /"

Podobné prezentace


Reklamy Google