Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Dřevěné konstrukce a stavby IZOLACE PROTI OHNI STA2 Ing. Stanislav Matas STAVEBNICTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Dřevěné konstrukce a stavby IZOLACE PROTI OHNI STA2 Ing. Stanislav Matas STAVEBNICTVÍ."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Dřevěné konstrukce a stavby IZOLACE PROTI OHNI STA2 Ing. Stanislav Matas STAVEBNICTVÍ

2 IZOLACE PROTI OHNI I.

3 Ochrana konstrukce proti působení ohně - tepla. Zajistí zvýšení statické rezervy konstrukce. Zvýší interval požární odolnosti. 1.PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY 2.PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIKY 3.PROTIPOŽÁRNÍ OMÍTKY 4.PROTIPOŽÁRNÍ OBKLADY Dimenzování tloušťky požární ochrany A/V Obvod prvku Plocha průřezu IZOLACE PROTI OHNI

4

5 HOŘLAVOST STAVEBNÍCH HMOT- stupeň hořlavosti IZOLACE PROTI OHNI A - nehořlavé stavební hmoty; B - nesnadno hořlavé stavební hmoty; C1 - těžce hořlavé stavební hmoty; C2 - středně hořlavé stavební hmoty; C3 - lehce hořlavé stavební hmoty.

6 REAKCE NA OHEŇ - třídy IZOLACE PROTI OHNI A1 - nepřispívají k působení požáru; A2 - nepodporují požární zatížení; B,C - omezené tepelné rozšíření, různá kritéria; D - odolávají malému plameni po delší období; E,F - pro výrobky nezařazené a málo odolné. EN 13501 - 1

7 POŽÁRNÍ RIZIKO Vyplývá z charakteru a funkce objektu. POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ Pv = p*a*b*c a - součinitel rychlosti odhořívání - látka; b - součinitel rychlosti odhořívání – stavební konstrukce; c - součinitel vlivu požárních opatření; p – množství hořlavých látek (kg/m 2 ). IZOLACE PROTI OHNI

8 POŽÁRNÍ ÚSEK Členění objektu na samostatné požárně ohraničené celky. Velikost jednotlivých úseků – stanovena dle ČSN 78 0302. Jako samostatné požární úseky musí být řešeny např.: - únikové cesty; - strojovny výtahů, vzduchotechniky, kotelny; - příruční sklady, kanceláře, archivy o ploše větší než 100 m 2 ; - prodejní či jiné stánky dočasného nebo trvalého charakteru; - výstavní prostory, sály různého určení. IZOLACE PROTI OHNI POZNÁMKA: Rozdělení objektu do požárních úseků je řešeno v požárně bezpečnostním řešení PBŘ.

9 IZOLACE PROTI OHNI Tepelné mosty Krytý kotvicí vrut

10 IZOLACE PROTI OHNI Vnější obklad – snížená hořlavost Obklad cementotřískovou deskou

11 IZOLACE PROTI OHNI Vnější obklad zdvojený Obklad u okna

12 IZOLACE PROTI OHNI Životnímu prostředí věnováno 5. minut Význam protipožární ochrany: -Ochrana zdraví a života lidí; -Ochrana majetku; -Ochrana životního prostředí; Požární odolnost konstrukce- doba v minutách, po níž konstrukce odolává účinkům ohně- vhodný způsobem ji lze zvýšit

13 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY JELÍNEK, L. Dřevěné a kovové konstrukce.1. vydání. Volyně: VOŠ-SPŠ, 2012, 146 s. ISBN 978-80-86837-42-0. GERNER, M. Tesařské spoje.1. vydání. Praha: Grada, 2003, 220 s, ISBN 80- 247-076-X. VRÁNA, P., LEINVEBERT, J. Strojnické tabulky pro SOU.1. vydání. Praha: SNTL, 1984, 384 s. 04-232-84. ŠTEFKA, J., REINPRECHT, L. Dřevěné stavby konstrukce, ochrana a údržba. Bratislava: Jaga, 2004, 196 s. ISBN 80-88905-95-8. ŠTEFKA, J., REINPRECHT, L. Dřevěné stropy a krovy typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce.1. vydání. Praha : ABF 2000, 242 s. ISBN 80-866165-29-9. JELÍNEK, L. Tesařské konstrukce.1. vydání. Praha: ČKAIT 2003. 192 s. ISBN 80-86364-98-4.


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Dřevěné konstrukce a stavby IZOLACE PROTI OHNI STA2 Ing. Stanislav Matas STAVEBNICTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google