Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Mgr. Vlasta Havránková Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Mgr. Vlasta Havránková Název."— Transkript prezentace:

1 Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Modernizace výuky Autor:Mgr. Vlasta Havránková Název materiálu:Usazené horniny Šablona:III/2 Sada:Geologie Předmět:Přírodopis Třída:IX.

2 Klíčová slova: usazené horniny organogenní sedimenty úlomkovité sedimenty chemické sedimenty Anotace:Tento výukový materiál doplňuje výklad. Seznamuje žáky s významem a užitím usazených hornin.

3 Horniny - opakování 1.Vyvřelé horniny se dělí podle místa, kde dojde k jejich vzniku na ……………….. a …………………… 2.Vysvětli pojem hlubinná vyvřelina a uveď, které horniny sem patří. 3.Vysvětli pojem povrchová vyvřelina a uveď, které horniny sem patří. 4.Vysvětli odlučnost znělce a čediče. Jaký je mezi nimi rozdíl?

4 Horniny - řešení 1.Vyvřelé horniny se dělí podle místa, kde dojde k jejich vzniku na hlubinné a vyvřelé (povrchové). 2.Hlubinná vyvřelina je hrubozrnná, pomalu chladne a jednotlivé nerosty tvoří velká zrna. 3.Povrchová vyvřelina je jemnozrnná až celistvá, chladne rychle. 4.Znělec má deskovitou odlučnost (vodorovné desky), často lasturnatý lom a čedič má sloupcovitou odlučnost – svislou i vodorovnou.

5 Usazené horniny (sedimenty) usazené horniny tvoří deskovitá tělesa nazývaná vrstvy vrstvy jsou zpravidla vodorovně položené, každá z vrstev blíže k zemskému povrchu je mladší sedimenty vznikají ve třech fázích: - ZVĚTRÁVÁNÍ - TRANSPORT ( vodou, větrem…) - USAZOVÁNÍ (sedimentace)

6 Usazené horniny (sedimenty) Podle způsobu vzniku rozlišujeme tři typy usazených hornin: úlomkovité sedimenty - hrubozrnné - jemnozrnné organogenní sedimenty - nehořlavé - hořlavé chemické sedimenty

7 Úlomkovité hrubozrnné sedimenty slepence - vznikly zpevněním štěrku, ten je složen ze zaoblených úlomků hornin a nerostů těží se pro výrobu betonu prvohorní slepence tvoří části Brdské vrchoviny (vrchy Třemšín, Plešivec) 1 2

8 Úlomkovité hrubozrnné sedimenty pískovec vznikl stmelením písku, ten se skládá z drobných zrnek křemene, šupin slíd a částeček jiných nerostů písek je výborný filtr, surovina ve stavebnictví, slévárenství a sklářství, stavební a dekorační kámen v pískovcových oblastech přírodní tvary - skalní města v CHKO Labské pískovce, Kokořínsko, Český ráj, Broumovsko Falkenstein ve Švýcarsku 3

9 Jemnozrnné úlomkovité a jílovité sedimenty spraše - horniny, naváté větrem, tvoří je křemen, živce, jíly a uhličitan vápenatý - tvoří se na nich úrodné černozemě hlíny ze zvětralin, nebývají přemístěny, spolu s organickými látkami jsou důležitou součástí půdy jíly z nejjemnějších částic na dně moří, jezer a řek = cihlářská a keramická surovina

10 Jemnozrnné úlomkovité a jílovité sedimenty jílovce vznikly zpevněním jílů jílovce s příměsí Ca (z uhličitanu vápenatého) jsou slínovce 4 5

11 Jemnozrnné úlomkovité a jílovité sedimenty dalším zpevněním jílovců vzniknou jílovité břidlice 6

12 Jemnozrnné úlomkovité a jílovité sedimenty opuka se označují jílovce, které se dobře odlučují podle vrstev a puklin stavební kámen (rotunda na hoře Říp) opukový lom v Praze 7

13 Organogenní nehořlavé sedimenty vznikají usazováním odumřelých těl a schránek rostlin a živočichů vápenec - hlavní složka je kalcit, vznikl na dně moří hromaděním schránek živočichů (korálnatců) - surovina pro výrobu cementu a páleného vápna - ve vápencových oblastech přírodní tvary = krasové útvary

14 Krasové útvary v Čechách Koněpruské jeskyně, Moravský kras s propastí Macocha 8 9

15 Organogenní hořlavé sedimenty Místo barevného textu doplň to, co chybí: rašelina vzniká hromaděním zbytků odumřelých rostlin za nedostatečného přístupu vzduchu V jakých podmínkách? černé uhlí (doba vzniku, z čeho vzniklo) hnědé uhlí (doba vzniku, z čeho vzniklo) uhlovodíky (vypiš)

16 Organogenní hořlavé sedimenty rašelina vzniká hromaděním zbytků odumřelých rostlin za nedostatečného přístupu vzduchu v rašeliništích = močály nebo slepá ramena řek v nížinách, nebo na plochých svazích hor, kde vydatně prší (postupně narůstá až několikametrová vrstva) černé uhlí z mladších prvohor, ze zbytků stromových přesliček, plavuní a kapradin hnědé uhlí z mladších třetihor, ze zbytků jehličnatých a listnatých stromů uhlovodíky ropa, zemní plyn, asfalt a zemní vosk

17 Chemické sedimenty nerosty - sůl kamenná, sádrovec horniny - travertin - pórovitá hornina, stejného chemického složení jako vápenec - používá se jako obkladový a dekorační kámen 10

18 Zdroje ČERNÍK, Vladimír; MARTINEC, Zdeněk; VÍTEK, Jan. Přírodopis 4, mineralogie a geologie. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 1998, ISBN ŠVECOVÁ, Milada; MATĚJKA, Dobroslav. Přírodopis 9, učebnice. Plzeň: Fraus, 2007, ISBN ZIMBRES. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 2 - MIKENORTON. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ERMER, T.. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 4 - BOWRING, Alan. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: _geograph.org.uk_-_ jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mercia_Mudstones_at_Bendrick_Rock_- _geograph.org.uk_-_ jpg

19 Zdroje 5 - AHSMANN, Mark. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: building_at_City_Wall.JPG building_at_City_Wall.JPG 6 - PINPIN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: _Bassin_de_Lod%C3%A8ve3.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argilite_-_argile_verte_-_argile_rouge- _Bassin_de_Lod%C3%A8ve3.jpg 7 - MIAOW, Miaow. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 7.jpg 7.jpg 8 - KBH3RD. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 9 - FTSKFAN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ROYON, Michel. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Mgr. Vlasta Havránková Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google