Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola:. Základní škola Kladruby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola:. Základní škola Kladruby"— Transkript prezentace:

1 Škola:. Základní škola Kladruby
Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Modernizace výuky Autor: Mgr. Vlasta Havránková Název materiálu: Usazené horniny Šablona: III/2 Sada: Geologie Předmět: Přírodopis Třída: IX.

2 Anotace:. Tento výukový materiál doplňuje výklad
Anotace: Tento výukový materiál doplňuje výklad Seznamuje žáky s významem a užitím usazených hornin. Klíčová slova: usazené horniny organogenní sedimenty úlomkovité sedimenty chemické sedimenty

3 Horniny - opakování Vyvřelé horniny se dělí podle místa, kde dojde k jejich vzniku na ……………….. a …………………… Vysvětli pojem hlubinná vyvřelina a uveď, které horniny sem patří. Vysvětli pojem povrchová vyvřelina a uveď, které horniny sem patří. Vysvětli odlučnost znělce a čediče. Jaký je mezi nimi rozdíl?

4 Horniny - řešení Vyvřelé horniny se dělí podle místa, kde dojde k jejich vzniku na hlubinné a vyvřelé (povrchové). Hlubinná vyvřelina je hrubozrnná, pomalu chladne a jednotlivé nerosty tvoří velká zrna. Povrchová vyvřelina je jemnozrnná až celistvá, chladne rychle. Znělec má deskovitou odlučnost (vodorovné desky), často lasturnatý lom a čedič má sloupcovitou odlučnost – svislou i vodorovnou.

5 Usazené horniny (sedimenty)
usazené horniny tvoří deskovitá tělesa nazývaná vrstvy vrstvy jsou zpravidla vodorovně položené, každá z vrstev blíže k zemskému povrchu je mladší sedimenty vznikají ve třech fázích: - ZVĚTRÁVÁNÍ - TRANSPORT ( vodou, větrem…) - USAZOVÁNÍ (sedimentace)

6 Usazené horniny (sedimenty)
Podle způsobu vzniku rozlišujeme tři typy usazených hornin: úlomkovité sedimenty - hrubozrnné - jemnozrnné organogenní sedimenty - nehořlavé - hořlavé chemické sedimenty

7 Úlomkovité hrubozrnné sedimenty
slepence - vznikly zpevněním štěrku, ten je složen ze zaoblených úlomků hornin a nerostů těží se pro výrobu betonu 2 1 prvohorní slepence tvoří části Brdské vrchoviny (vrchy Třemšín, Plešivec)

8 Úlomkovité hrubozrnné sedimenty
pískovec vznikl stmelením písku, ten se skládá z drobných zrnek křemene, šupin slíd a částeček jiných nerostů písek je výborný filtr, surovina ve stavebnictví, slévárenství a sklářství, stavební a dekorační kámen v pískovcových oblastech přírodní tvary - skalní města v CHKO Labské pískovce, Kokořínsko, Český ráj, Broumovsko Falkenstein ve Švýcarsku 3

9 Jemnozrnné úlomkovité a jílovité sedimenty
spraše - horniny, naváté větrem, tvoří je křemen, živce, jíly a uhličitan vápenatý - tvoří se na nich úrodné černozemě hlíny ze zvětralin, nebývají přemístěny, spolu s organickými látkami jsou důležitou součástí půdy jíly z nejjemnějších částic na dně moří, jezer a řek = cihlářská a keramická surovina

10 Jemnozrnné úlomkovité a jílovité sedimenty
jílovce vznikly zpevněním jílů jílovce s příměsí Ca (z uhličitanu vápenatého) jsou slínovce 4 5

11 Jemnozrnné úlomkovité a jílovité sedimenty
dalším zpevněním jílovců vzniknou jílovité břidlice 6

12 Jemnozrnné úlomkovité a jílovité sedimenty
opuka se označují jílovce, které se dobře odlučují podle vrstev a puklin stavební kámen (rotunda na hoře Říp) opukový lom v Praze 7

13 Organogenní nehořlavé sedimenty
vznikají usazováním odumřelých těl a schránek rostlin a živočichů vápenec - hlavní složka je kalcit, vznikl na dně moří hromaděním schránek živočichů (korálnatců) - surovina pro výrobu cementu a páleného vápna - ve vápencových oblastech přírodní tvary = krasové útvary

14 Krasové útvary v Čechách Koněpruské jeskyně, Moravský kras s propastí
8 v Čechách Koněpruské jeskyně, Moravský kras s propastí Macocha 9

15 Organogenní hořlavé sedimenty
Místo barevného textu doplň to, co chybí: rašelina vzniká hromaděním zbytků odumřelých rostlin za nedostatečného přístupu vzduchu V jakých podmínkách? černé uhlí (doba vzniku, z čeho vzniklo) hnědé uhlí (doba vzniku, z čeho vzniklo) uhlovodíky (vypiš)

16 Organogenní hořlavé sedimenty
rašelina vzniká hromaděním zbytků odumřelých rostlin za nedostatečného přístupu vzduchu v rašeliništích = močály nebo slepá ramena řek v nížinách, nebo na plochých svazích hor, kde vydatně prší (postupně narůstá až několikametrová vrstva) černé uhlí z mladších prvohor, ze zbytků stromových přesliček, plavuní a kapradin hnědé uhlí z mladších třetihor, ze zbytků jehličnatých a listnatých stromů uhlovodíky ropa, zemní plyn, asfalt a zemní vosk

17 Chemické sedimenty nerosty - sůl kamenná, sádrovec
horniny - travertin - pórovitá hornina, stejného chemického složení jako vápenec - používá se jako obkladový a dekorační kámen 10

18 Zdroje ČERNÍK, Vladimír; MARTINEC, Zdeněk; VÍTEK, Jan. Přírodopis 4, mineralogie a geologie. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 1998, ISBN ŠVECOVÁ, Milada; MATĚJKA, Dobroslav. Přírodopis 9, učebnice. Plzeň: Fraus, 2007, ISBN ZIMBRES. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MIKENORTON. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ERMER, T.. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BOWRING, Alan. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

19 Zdroje 5 - AHSMANN, Mark. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: PINPIN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MIAOW, Miaow. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: KBH3RD. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: FTSKFAN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ROYON, Michel. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Škola:. Základní škola Kladruby"

Podobné prezentace


Reklamy Google