Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Hana Baroušová. Houby (Fungi) IV. Odpovídejte prosím na dále uvedené otázky, vaše odpovědi si zapisujte. Otázky řešte postupně, nelistujte.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Hana Baroušová. Houby (Fungi) IV. Odpovídejte prosím na dále uvedené otázky, vaše odpovědi si zapisujte. Otázky řešte postupně, nelistujte."— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Hana Baroušová

2 Houby (Fungi) IV. Odpovídejte prosím na dále uvedené otázky, vaše odpovědi si zapisujte. Otázky řešte postupně, nelistujte v snímcích prezentace dopředu a zpět. Za každou správně zodpovězenou otázku získáváte 1 bod, tj. u každého snímku můžete získat 3 nebo 4 body. Řešení a hodnocení je uvedeno na konci testu. Samostatné opakování pro studenty

3 Zástupce č. 1 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? Uveď rodové i druhové jméno. 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý?

4 Zástupce č. 2 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? Uveď rodové i druhové jméno. 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? 3. Jaký je praktický význam tohoto zástupce? 4. Který keř je prvním hostitelem tohoto zástupce?

5 Zástupce č. 3 1. Na obrázku je kvasinka pivní (Saccharomyces cerevisiae). Uveď příklad jiného druhu kvasinek. 2. Do kterého oddělení z hlediska systému kvasinky patří? 3. Některé druhy kvasinek produkují enzymy pro tzv. alkoholové kvašení. Které chemické látky jsou produktem tohoto kvašení?

6 Zástupce č. 4 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý? 4. Je to vzácná či hojná houba?

7 Zástupce č. 5 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý?

8 Zástupce č. 6 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý? 4. Na čem roste?

9 Zástupce č. 7 1. Jak zní rodové jméno zástupce na obrázku? 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? 3. Jak se jmenuje nemoc ovocných stromů a plodů, kterou způsobuje? 4. Jaká je ochrana před touto nemocí?

10 Zástupce č. 8 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? Žije v mykorhize s listnatými stromy, často břízami. 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý?

11 Zástupce č. 9 1. Jak zní rodové jméno zástupce na obrázku, jehož druhové jméno je „vrhavka“? 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý?

12 Zástupce č. 10 1. Jak zní rodové jméno zástupce na obrázku? Klobouk bývá pokryt lepkavou mazlavou hmotou. 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý?

13 Zástupce č. 11 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý?

14 Zástupce č. 12 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? Na řezu roní oranžové mléko. 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý?

15 Řešení a hodnocení: Za každou správnou odpověď si započítejte 1 bod, za částečnou půl bodu. U jednoho snímku tedy můžete získat 3 nebo 4 body. Celkový počet bodů je 40.

16 Zástupce č. 1 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? Uveď rodové i druhové jméno. Hřib hnědý, též suchohřib hnědý (Boletus badius) 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? Houby stopkovýtrusné (Basidiomycota) 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý? Jedlý a výtečný druh. Celkem 3 body.

17 Zástupce č. 2 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? Uveď rodové i druhové jméno. Rez travní (Puccinia graminis) 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? Houby stopkovýtrusné (Basidiomycota) 3. Jaký je praktický význam tohoto zástupce? Parazit lipnicovitých rostlin včetně obilovin, snižuje výnosy obilovin. 4. Který keř je prvním hostitelem tohoto zástupce? Dřišťál. Celkem 4 body.

18 Zástupce č. 3 1. Na obrázku je kvasinka pivní (Saccharomyces cerevisiae). Uveď příklad jiného druhu kvasinek. Např. kvasinka vinná. Též např. Candida albicans aj. 2. Do kterého oddělení z hlediska systému kvasinky patří? Houby vřeckovýtrusné (Ascomycota) 3. Některé druhy kvasinek produkují enzymy pro tzv. alkoholové kvašení. Které chemické látky jsou produktem tohoto kvašení? Etanol a oxid uhličitý. Celkem 3 body.

19 Zástupce č. 4 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? Hřib žlučník (Tylopilus felleus, Boletus felleus) 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? Houby stopkovýtrusné (Basidiomycota) 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý? Nejedlý, velmi hořký. 4. Je to vzácná či hojná houba? Hojný druh. Celkem 4 body

20 Zástupce č. 5 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? Vláknice začervenalá, syn. vláknice Patouillardova (Inocybe erubescens) 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? Houby stopkovýtrusné (Basidiomycota) 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý? Smrtelně jedovatý druh. Celkem 3 body.

21 Zástupce č. 6 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? Choroš šupinatý (Polyporus squamosus) 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? Houby stopkovýtrusné (Basidiomycota) 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý? Mladé plodnice jsou jedlé. 4. Na čem roste? Na dřevě, na kůře stromů. Celkem 4 body.

22 Zástupce č. 7 1.Jak zní rodové jméno zástupce na obrázku? Hlízenka (Monilinia) 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? Houby vřeckovýtrusné (Ascomycota) 3. Jak se jmenuje nemoc ovocných stromů a plodů, kterou způsobuje? Monilióza 4. Jaká je ochrana před touto nemocí? Ochrana je chemická, postřiky. Celkem 4 body.

23 Zástupce č. 8 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? Žije v mykorhize s listnatými stromy, často břízami. Kozák březový (Leccinum scabrum) 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? Houby stopkovýtrusné (Basidiomycota) 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý? Jedlý druh. Celkem 3 body.

24 Zástupce č. 9 1. Jak zní rodové jméno zástupce na obrázku, jehož druhové jméno je „vrhavka“? Holubinka. Přesný druhový název je holubinka vrhavka (Rusula emetica). 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? Houby stopkovýtrusné (Basidiomycota) 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý? Jedovatý druh. Celkem 3 body.

25 Zástupce č. 10 1. Jak zní rodové jméno zástupce na obrázku? Klobouk bývá pokryt lepkavou mazlavou hmotou. Klouzek. Přesný druhový název klouzek obecný (Suillus luteus). 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? Houby stopkovýtrusné (Basidiomycota) 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý? Jedlý a chutný druh. Celkem 3 body.

26 Zástupce č. 11 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? Muchomůrka citrónová (Amanita citrina) 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? Houby stopkovýtrusné (Basidiomycota) 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý? Jedovatý druh. Celkem 3 body.

27 Zástupce č. 12 1. Jak se jmenuje zástupce na obrázku? Na řezu roní oranžové mléko. Ryzec pravý (Lactarius deliciosus) 2. Do kterého oddělení z hlediska systému patří? Houby stopkovýtrusné (Basidiomycota) 3. Je jedlý, jedovatý, nejedlý? Jedlý a výtečný druh. Celkem 3 body.

28 Hodnocení: Za každou správnou odpověď jste si započítali 1 bod, za částečnou půl bodu. Celkově jste mohli získat 40 bodů. Převedení bodů na známku: 40 – 37 bodů (100 – cca 92 %): výborný 36,5 – 30 bodů (cca 91 – 75%): chvalitebný 29,5 – 20 bodů (cca 74 – 50%): dobrý 19,5 – 13 bodů (cca 49 – 33 %): dostatečný 12,5 a méně bodů: nedostatečný

29 Zdroje a literatura: Rez travní. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rez_travn%C3%ADhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Rez_travn%C3%AD Hřib žlučník. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99ib_%C5%BElu%C4%8Dn%C3%ADkhttp://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99ib_%C5%BElu%C4%8Dn%C3%ADk Hřib žlučník. [online]. [cit. 2013-07-27]. Dostupné z: http://www.houbareni.cz/houba.php?id=44http://www.houbareni.cz/houba.php?id=44 Hřib hnědý. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99ib_hn%C4%9Bd%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99ib_hn%C4%9Bd%C3%BD Alkoholové kvašení. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholov%C3%A9_kva%C5%A1en%C3%ADhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholov%C3%A9_kva%C5%A1en%C3%AD Kvasinka pivní. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvasinka_pivn%C3%ADhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Kvasinka_pivn%C3%AD Vláknice Patouillardova. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07- 26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1knice_Patouillardovahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1knice_Patouillardova Choroš šupinatý. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Choro%C5%A1_%C5%A1upinat%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Choro%C5%A1_%C5%A1upinat%C3%BD Monilióza. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Monili%C3%B3zahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Monili%C3%B3za Kozák březový. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Koz%C3%A1k_b%C5%99ezov%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Koz%C3%A1k_b%C5%99ezov%C3%BD Holubinka vrhavka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Holubinka_vrhavkahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Holubinka_vrhavka

30 Zdroje a literatura: Klouzek obecný. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Klouzek_obecn%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Klouzek_obecn%C3%BD Muchomůrka citrónová. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07- 27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Muchom%C5%AFrka_citr%C3%B3nov%C3%A1http://cs.wikipedia.org/wiki/Muchom%C5%AFrka_citr%C3%B3nov%C3%A1 Ryzec pravý. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryzec_prav%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Ryzec_prav%C3%BD JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. ISBN 978-80-7182-213-4.


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Hana Baroušová. Houby (Fungi) IV. Odpovídejte prosím na dále uvedené otázky, vaše odpovědi si zapisujte. Otázky řešte postupně, nelistujte."

Podobné prezentace


Reklamy Google