Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní u/ů/ú Ročník:1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní u/ů/ú Ročník:1."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní u/ů/ú Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:prosinec 2012 Název:VY_32_INOVACE_10.3.01.CJL Anotace: Pravidla psaní u/ú/ů, doplňování u/ú/ů. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Psaní u/ú/ů

3 Psaní u/ů/ú Ú Na začátku slova  úkol, úloha, účetní, úskalí, úderník Po předponě  neúroda, zúčtování, zúčastnit se Ve slovech složených  mnohoúhelník, dolnoújezdský V citoslovcích  vrkú, bú, hú, cukrú

4 Psaní u/ů/ú Ú Ve slově ocún = jediné slovo českého původu, v němž píšeme ú uprostřed. Ve slovech přejatých  túra, fúze, iglú, fúrie, túje, skútr, múza, kúra (ve smyslu léčebného procesu), manikúra, pedikúra, trubadúr, ragú...

5 Psaní u/ů/ú Ů Uvnitř slova  důvod, kůlna, průvodce, původ, fůra, půda, odrůda, důvěra, můra… V koncovkách a na konci slova  domů, dolů, stromů, stolů, korálům, králům, vodníkům…

6 Psaní u/ů/ú U Vždy v koncovce -ura  literatura, fraktura, kultura, faktura, brožura, aparatura, struktura… Vždy v koncovce -una  tribuna, laguna… Pozor na slova  buvol, žluna, žluva, družička, centrifuga

7 Psaní u/ů/ú Doplňte u/ú/ů: Troj__helník, dom__, t__je, d__věrnice, k__lna, vysokohorská t__ra, pr__měr, ne__roda, pomerančová k__ra, igl__, h__, vy__čtování, žl__va, z__žená silnice, b__vol, ne__čast, manik__ra, oc__n, sk__tr, z__statek, transf__ze, bl__za, b__, m__za.

8 Psaní u/ů/ú Řešení: Trojúhelník, domů, túje, důvěrnice, kůlna, vysokohorská túra, průměr, neúroda, pomerančová kůra, iglú, hú, vyúčtování, žluva, zúžená silnice, buvol, neúčast, manikúra, ocún, skútr, zůstatek, transfúze, blůza, bú, múza.

9 Psaní u/ů/ú Označte chyby: Brožůru si vzali domů. Poprvé ochutnali ragú. Svoji neúčast na tréninku musíš omluvit. Zústatek na svém kontě raději nechtěla znát. Na zahradě jim kvete ocůn a rostou krásně zelené tůje. Jednou týdně si naše babička nechává dělat pedikůru. Mamince udělala lázeňská kůra dobře. Své úsilí zůročili až u státní maturity. V obchodním domě byla bohužel inventura. Petrovi se moje nová blůza vůbec nelíbila.

10 Psaní u/ů/ú Řešení: Brožůru si vzali domů. Poprvé ochutnali ragú. Svoji neúčast na tréninku musíš omluvit. Zústatek na svém kontě raději nechtěla znát. Na zahradě jim kvete ocůn a rostou krásně zelené tůje. Jednou týdně si naše babička nechává dělat pedikůru. Mamince udělala lázeňská kůra dobře. Své úsilí zůročili až u státní maturity. V obchodním domě byla bohužel inventura. Petrovi se moje nová blůza vůbec nelíbila.

11 Přeji hezký den… Více na www.pravopisne.cz.www.pravopisne.cz

12 Použité zdroje FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200- 1347-4. HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. ISBN 80-859-3730-1. MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793. Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, 2008. ISBN 978-80-87062-47-0. SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. Maturita v kostce. ISBN 978-802-5301-890.


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní u/ů/ú Ročník:1."

Podobné prezentace


Reklamy Google