Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma: Psaní u/ů/ú Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: prosinec 2012 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Pravidla psaní u/ú/ů, doplňování u/ú/ů. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Pravopis Psaní u/ú/ů

3 Psaní u/ů/ú Ú Na začátku slova  úkol, úloha, účetní, úskalí, úderník
Po předponě  neúroda, zúčtování, zúčastnit se Ve slovech složených  mnohoúhelník, dolnoújezdský V citoslovcích  vrkú, bú, hú, cukrú

4 Psaní u/ů/ú Ú Ve slově ocún = jediné slovo českého původu, v němž píšeme ú uprostřed. Ve slovech přejatých  túra, fúze, iglú, fúrie, túje, skútr, múza, kúra (ve smyslu léčebného procesu), manikúra, pedikúra, trubadúr, ragú...

5 Psaní u/ů/ú Ů Uvnitř slova
 důvod, kůlna, průvodce, původ, fůra, půda, odrůda, důvěra, můra… V koncovkách a na konci slova  domů, dolů, stromů, stolů, korálům, králům, vodníkům…

6 Psaní u/ů/ú U Vždy v koncovce -ura
 literatura, fraktura, kultura, faktura, brožura, aparatura, struktura… Vždy v koncovce -una  tribuna, laguna… Pozor na slova  buvol, žluna, žluva, družička, centrifuga

7 Psaní u/ů/ú Doplňte u/ú/ů: Troj__helník, dom__, t__je, d__věrnice, k__lna, vysokohorská t__ra, pr__měr, ne__roda, pomerančová k__ra, igl__, h__, vy__čtování, žl__va, z__žená silnice, b__vol, ne__čast, manik__ra, oc__n, sk__tr, z__statek, transf__ze, bl__za, b__, m__za.

8 Psaní u/ů/ú Řešení: Trojúhelník, domů, túje, důvěrnice, kůlna, vysokohorská túra, průměr, neúroda, pomerančová kůra, iglú, hú, vyúčtování, žluva, zúžená silnice, buvol, neúčast, manikúra, ocún, skútr, zůstatek, transfúze, blůza, bú, múza.

9 Psaní u/ů/ú Označte chyby:
Brožůru si vzali domů. Poprvé ochutnali ragú. Svoji neúčast na tréninku musíš omluvit. Zústatek na svém kontě raději nechtěla znát. Na zahradě jim kvete ocůn a rostou krásně zelené tůje. Jednou týdně si naše babička nechává dělat pedikůru. Mamince udělala lázeňská kůra dobře. Své úsilí zůročili až u státní maturity. V obchodním domě byla bohužel inventura. Petrovi se moje nová blůza vůbec nelíbila.

10 Psaní u/ů/ú Řešení: Brožůru si vzali domů. Poprvé ochutnali ragú. Svoji neúčast na tréninku musíš omluvit. Zústatek na svém kontě raději nechtěla znát. Na zahradě jim kvete ocůn a rostou krásně zelené tůje. Jednou týdně si naše babička nechává dělat pedikůru. Mamince udělala lázeňská kůra dobře. Své úsilí zůročili až u státní maturity. V obchodním domě byla bohužel inventura. Petrovi se moje nová blůza vůbec nelíbila.

11 Více na www.pravopisne.cz .
Přeji hezký den… Více na .

12 Použité zdroje FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, ISBN HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, Maturita v kostce. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google