Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 V E R Z E 201101 M O D U L M Z D Y.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 V E R Z E 201101 M O D U L M Z D Y."— Transkript prezentace:

1 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 V E R Z E 201101 M O D U L M Z D Y

2 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Odvody na sociální zabezpečení Od 1.1.2011 změna systému placení: 1)zaměstnavatelé s méně než 26 zaměstnanci mají na výběr 2 možnosti placení pojistného: zvláštní režim platby pojistného v sazbě 26% s odpočet ½ vyplacených náhrad při DPN základní režim platby pojistného v sazbě 25% bez odpočtu náhrad při DPN 2) Ostatní zaměstnatelé platí pojistné: v základní sazbě ve výši 25%

3 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Změna parametrů platby na sociální pojištění: Menu – Akce – Číselníky – Konfigurace Elanor Globál – Mzdy Uživatel

4 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Schéma zpracování: 1)Zaměstnavatelé se zvýšenou sazbou 26% vytváří se SLM s IA 5043 (Refundace náhrad DNP) 2) Zaměstnavatelé se základní sazbou 25% nevytváří se SLM s IA 5043 V této souvislosti byl upraven „Přehled o výši pojistného (S05SOC01) a export do XML – soubor Přehledu pro e-podání PVOPJ10

5 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Úprava redukčních hranic pro náhradu příjmu DPN Změna redukčních hranic od 1.1.2011 I.Redukční hranice 144,38 Kč (dosud 138,43 Kč) II. Redukční hranice 216,48 Kč (dosud 207,55 Kč) III. Redukční hranice 432,95 Kč (dosud 414,93 Kč)

6 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101

7 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Úprava náhrady příjmů při dočasné pracovní neschopnosti Pro nemoci začínající od 1.1.2011 se mění doba, pro kterou platí náhrada mzdy při DNP na 21dnů U nemocí pokračujících z roku 2010 se stále kontroluje maximální délka 14 dnů

8 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Rozhodný příjem pouze důchodově pojištěných zaměstnanců Pro důchodově pojištěné zaměstnance se zvyšuje rozhodný příjem z 6000 Kč na 6200 Kč

9 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Maximální vyměřovací základ na SZ a ZP Maximální vyměřovací základ činí 72 násobek průměrné mzdy, která pro r. 2011 byla stanovena na 24 740 Kč Výše MVZ tedy činí 1 781 280 Kč

10 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Daňová sleva na osobu poplatníka Od ledna 2011 se snižuje sleva na dani podle §35a ZDP ročně z 24 840 Kč na 23 640 Kč a měsíčně z 2 070 Kč na 1 970 Kč

11 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Nezabavitelné částky V souvislosti s přijetím nařízení vlády č. 414/2010 Sb. se mění hodnoty pro výpočet exekucí a výživného takto: Nezabavitelná částka na povinného 5 326 Kč

12 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Nezabavitelné částky Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 1 331,50 Kč

13 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Nezabavitelné částky Hranice plně zabavitelné části čisté mzdy 7 989 Kč

14 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Formuláře a číselníky

15 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Hromadná změna formuláře Srážky, záložka Příjemce Hromadnou změnu lze nově provádět nad : 1) Formulářem Srážky - záložka Příjemce 2) Položkami - Úhrada před VT - Způsob zasílání Hromadná změna bude provedena pouze nad individuálními typy úhrad.

16 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Způsob zadání ruční opravy náhrady příjmu při DNP Byly přidány možnosti chování výpočtu při ruční opravě: 0 = Ne 1 = Ruční zadání s kontrolou limitu 24 hodin 2 = Ruční zadání bez kontroly limitu 24 hodin

17 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Výběr nad formulářem Údaje o dovolené Do výběru nad formulářem (F2) „Údaje o dovolené“ byla přidána položka Čerpaná dovolená po MD

18 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Oprava JPČ - zps Opraveny názvy textů kódů tak, aby odpovídaly pojmenování stupňů ZPS podle zákona o zaměstnanosti: OZP – osoba invalidní v I. a II. stupni OZP TZP – osoba invalidní ve III.stupni Elanor Global verze 201101

19 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Výpočet mzdy a periodické úpravy Elanor Global verze 201101

20 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Oprava chybného krácení dovolené při opakovaném rušení výpočtu mzdy Bylo opraveno chybné krácení dovolené pří opakovaném rušení výpočtu, pokud docházelo k úpravě zůstatku dovolené na formuláři „Údaje o dovolené“.

21 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Rozúčtování náhrad na URI a dlouhodobé SLM Byla opravena chyba v rozúčtování dlouhodobých SLM za dva a více čtvrtletí. Jedná se o způsob placení náhrad průměrným výdělkem, kdy se vypočtená náhrada rozpočítává v poměru URI částek.

22 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Zpětné přeúčtování URI náhrad příjmu při DPN Byla opravena chyba ve zpětném přeúčtování náhrad příjmu při DPN.

23 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Sestavy a exporty Elanor Global verze 201101

24 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 PVPOJ10 a S05SOC01 Přehled o výši pojistného pro rok 2011 Sestava a export jsou upraveny dle legislativy pro rok 2011 na základě příslušné volby platby pojistného na SP. (výše sazby 25% nebo 26%) přihlášením zaměstnavatele k základní sazbě není možné odečíst ½ vyplacených náhrad při DPN.

25 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101

26 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 S05NEM04 - Podpůrčí doba sestava zrušena S05NEM07– Přílohy k žádosti o nemocenskou dávku upravena dle vzoru ČSSZ pro rok 2011 sestava již nezahrnuje IA 4105 – dohodnuté pohledávky S05NEM08 – Potvrzení o provedení srážek ČSSZ sestava již nezahrnuje IA 4105 – dohodnuté pohledávky Sestavy S05NEM04, S05NEM07 S05NEM08

27 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 Sestava S05DAN06 + export XML, S05DAN08 S05DAN06 - Vyúčtování daně z příjmu FO upraveno dle aktuální předlohy vydané MF ČR S05DAN08 – Přehled souhrnných údajů uvedených na mzdových listech poplatníků nově se zahrnují i nerezidenti, jejichž příjem je zdaňován pouze srážkovou daní

28 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Sestavy S0ZDR01, S05ZDR03 S05ZDR01 – Hromadné oznámení zaměstnavatele upraveno dle aktuální předlohy vydané VZP pro rok 2011 S05ZDR03 – Přehled o platbě pojistného upraveno dle aktuální předlohy vydané VZP pro rok 2011 Elanor Global verze 201101

29 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Sestava S05ZPS01 S05ZPS01– Podklad pro Povinný podíl zaměstnanců se ZPS upraveno načítání SLM s IA 0066 – Pracovní volno nad rámec ZP SLM s IA 066 nepatří do počtu hodin, o které se zvyšuje počet skutečně odpracovaných hodin pro výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Elanor Global verze 201101

30 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... S05DOK01- Potvrzení pro soud Nová vstupní parametr sestavy "Průměrný čistý příjem počítat : z evidovaných SLM s IA 5005 (1) - vyčísluje se průměrný čistý příjem jako vypočítaný průměr z evidovaných vypočtených SLM s IA 5005 (čistý příjem) za sledované období průměr zobrazovaných hodnot (0) - vyčísluje se průměrný čistý příjem jako průměr ze zobrazovaných hodnot čistého příjmu (mzdy) jako dosud. Elanor Global verze 201101

31 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Export ONZ a ELDP Export ONZ úprava adresních údajů – položka ulice POZOR! Po verzi může nastat případ generování změnových dokladů ELDP načítání upraveno u zaměstnanců, kteří měli po skončení PV evidovanou sociální událost (SLM s IA 0051 – 0058) nevyplněna na formuláři = nevyplněno ani v exportu Elanor Global verze 201101

32 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Export platebních příkazů pro OberBank ve formátů Multicash Vytvořen nový formát s kódem zaslání 32 – OberBank MultiCash CZ. Elanor Global verze 201101 MENU – AKCE – EXPORTY

33 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Export poštovních poukázek B upraveno naplňování adresních údajů doprovodný doklad a export v položce ulice se zobrazuje ve tvaru: Elanor Global verze 201101 Ulice č.pop./č. or. Na Hrádku /23

34 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Přeji krásný zbytek dne. Elanor Global verze 201101


Stáhnout ppt "S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Elanor Global verze 201101 V E R Z E 201101 M O D U L M Z D Y."

Podobné prezentace


Reklamy Google