Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

22. zasedání zastupitelstva města 4.dubna 2006, 18:00 Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "22. zasedání zastupitelstva města 4.dubna 2006, 18:00 Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města."— Transkript prezentace:

1 22. zasedání zastupitelstva města 4.dubna 2006, 18:00 Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

2 Program:1)Zahájení zasedání - určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 2)Uzavření zápisu a usnesení z 21.zasedání ZM 3)Zpráva o činnosti rady města v době od do )Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období )Finanční záležitosti 6)Zrušení vyhlášky č.01/2004 a přijetí vyhlášky č.2/2006 o FRB města Ždírec n.D. 7)Uzavření 10.výběrového řízení na čerpání půjček z FRB 8)Majetkové záležitosti 9)Pozvánka k návštěvě dolnorakouské obce Michelhausen 10)Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 11)Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

3 1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

4 2) Uzavření zápisu a usnesení z 21.zasedání zastupitelstva města Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

5 3) Zpráva o činnosti rady města v době od do Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

6 4) Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města Dle §67 zákona č. 128/2000 Sb. musí zastupitelstvo nejpozději 85 dnů přede dnem voleb stanovit počet členů zastupitelstva pro příští volební období. do 500 obyvatel 5 až 15 členů nad 500 do obyvatel 7 až 15 členů nad do obyvatel 11 až 25 členů nad do obyvatel 15 až 35 členů nad do obyvatel 25 až 45 členů nad obyvatel 35 až 55 členů.

7 5) Finanční záležitosti 1) Informace o stavu účtů města - - přehled hospodaření - Příjmy6, ,75 Kč - Výdaje 5, ,31 Kč - - o stavu účtů města k Stav finančních prostředků na BÚ u ČS2, ,12 Kč Účet pro splácení hypotečního úvěru30.033,77 Kč Fond rozvoje bydlení ,87 Kč Sociální fond obce ,- Kč Nesplacené úvěry:ČS (komunikace a DPS) 6, ,- Kč ČMHB (úhrada nájemným) 3, ,60 Kč - o stavu běžného účtu města k Stav finančních prostředků na BÚ u ČS2, ,22 Kč Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

8 5) Finanční záležitosti 1) Informace o stavu účtů města Náklady na zimní údržbu komunikací od do : ,40 Kč Faktury na cestě ,- Kč Celkem zimní údržba ,40 Kč Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

9 5) Finanční záležitosti 2) Změna směrnice „Oběh účetních dokladů“ Úplné znění směrnice po několika schválených dodatcích. 1.Směrnice č.1/1999- STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA NÁHRADY PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH - Usnesení Obecní rady č.23 ze dne Směrnice č.1/2000- STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ - Usnesení Městské rady č.35 ze dne Směrnice č.1/2004- STANOVENÍ ZPŮSOBU VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA ŽÁKY DOJÍŽDĚJÍCÍ Z OBCÍ, KTERÉ NEJSOU ZŘIZOVATELI ŠKOL - 7. zasedání zastupitelstva města ze dne Směrnice č.2/2001- STANOVENÍ ZPŮSOBU VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA PLYNA EL. ENERGII - Projednáno dne Úprava směrnice- STANOVENÍ MĚSÍČNÍ PAUŠÁLNÍ NÁHRADY ZA POUŽÍVÁNÍ SOUKROMÉHO VOZIDLA - Usnesení Městské rady č.33 ze dne Úprava směrnice- BOD 2.3. POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY - Usnesení Městské rady č.61 ze dne Úprava směrnice- BOD 3. CHARAKTERISTIKA HOSPODÁŘSKÝCH PROSTŘEDKŮ - Rozhodnutí starosty města ze dne Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

10 5) Finanční záležitosti 3) Úhrada části nákladů na údržbu běžeckých stop Obecní úřad Škrdlovice vyčíslil náklady na údržbu běžeckých stop v sezóně 2005/2006. Náklady celkem na údržbu stop v úseku Polnička – Radostín- Ždírec n.D. činí ,- Kč. Trasa byla udržována od do , celkem p.Blažíček ujel 2175 km. Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

11 5) Finanční záležitosti 4) Stanovení odměny členům zastupitelstva S platností od nařízení vlády č.50/2006 Sb. umožňuje stanovení zvýšených odměn za výkon mandátu. Návrh rady města od :Platné k : Rada města: 1.280,-Kč1.220,- Členové zastupitelstva města: 450,-Kč420,- Předsedové výborů - členové zastupitelstva města: 1.100,-Kč1.000,- Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

12 5) Finanční záležitosti 5) Provoz jednotky SDH JPO II v roce 2007 HZS kraje Vysočina žádá, aby zastupitelstvo rozhodlo, zda i v roce bude město podporovat provoz JPO II za předpokladu podpory ze strany kraje v rozsahu nejméně jako v letech minulých, tj ,-Kč. Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

13 5) Finanční záležitosti 6) Úprava rozpočtu města na rok 2006 (výdaje v tis. Kč) 1. Přesun prostředků mezi kapitolami SOCIÁLNÍ VĚCI A KULTURA: kapitola SOCIÁLNÍ VĚCI: schválený rozpočet3 005 upravený rozpočet2 405 kapitola KULTURA: schválený rozpočet2 242 upravený rozpočet2 842 důvod: - prostředky poskytnuté MF na opravu budovy čp.120 (kino) nelze přesunout na opravu budovy čp.119 (DPS) 2. Posílení kapitoly TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST: kapitola TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST: schválený rozpočet3 670 upravený rozpočet3 870 zdroj: kapitola VEŘEJNÁ SPRÁVA -100 kapitola VÝSTAVBA -100 důvod: - vícepráce na původní tělocvičně ZŠ (zvýšení celkem 400, plánovaná rezerva v rozpočtu 200) Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

14 5) Finanční záležitosti 6) Úprava rozpočtu města na rok 2006 (výdaje v tis. Kč) 3. Posílení kapitol MÍSTNÍ KOMUNIKACE a VEŘEJNÁ DOPRAVA: kapitola MÍSTNÍ KOMUNIKACE a VEŘEJNÁ DOPRAVA: schválený rozpočet upravený rozpočet zdroj: kapitola VEŘEJNÁ SPRÁVA -100 kapitola VÝSTAVBA Kapitoly VEŘEJNÁ SPRÁVA a VÝSTAVBA po úpravě: kapitola VEŘEJNÁ SPRÁVA: schválený rozpočet8 032 upravený rozpočet7 832 – snížení výdajů na opravu budovy čp.500 Městský úřad kapitola VÝSTAVBA: schválený rozpočet3 450 upravený rozpočet3 250 – snížení výdajů na přestavbu budovy čp.1 na 2 byty Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

15 6) Zrušení vyhlášky č.01/2004 a přijetí vyhlášky č.2/2006 o FRB města Ždírec n.D. Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

16 7) Uzavření 10.výběrového řízení na čerpání půjček z FRB Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

17 8) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města 1. Geometrické rozdělení pozemku p.č.342/126 Městský úřad zadal geometrické oddělení části pozemku p.č.342/126 a to dílu, který je zčásti zastavěn komunikací Nad Řekou, na pozemku je uložen kabel veřejného osvětlení a bude zde uložen VN kabel rozvodů el.energie z trafostanice na Brodské do trafostanice u Jižní ulice. Z pozemku p.č.342/126 byl oddělen pozemek pro výstavbu supermarketu označený nově p.č.342/128 o výměře 8072 m 2, zůstatek pozemku p.č.342/126 o výměře 525 m 2 bude i nadále vlastnictvím města.

18 8) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města 2. Prodej pozemku p.č.708/61 Michal Polívka a Miroslava Kotlíková požádali o prodej části pozemku p.č.708/37 v k.ú.Horní Studenec. Jedná se o pozemek nově označený p.č.708/61 o výměře 109 m 2, který několik desítek let užívali vlastníci domu.

19 8) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města 3. Bezúplatný převod nemovitosti Společnost OSEVA UNI, a.s. Choceň nabídla městu bezúplatný převod budovy sila ve Ždírci n.D., které je na pozemku ve vlastnictví a.s. České dráhy.

20 8) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města 4. Souhlas s převodem bytové jednotky Manželé Vlastimil a Alena Sklenářovi požádali zastupitelstvo města o souhlas s převodem bytu na jejich syna Patrika Sklenáře před uplynutím desetileté lhůty, kdy má předkupní právo na byt město.

21 8) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města 5. Změna části usnesení č.11/14/05 z Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji pozemku p.č.240/2 za bytovkou čp.301 a 302. Kupujícím mělo být Společenství vlastníků jednotek. Z hlediska vlastnictví je to nepraktické, jelikož celá nemovitost včetně příslušenství je vlastněna podílově vlastníky jednotlivých bytů.

22 8) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města 6. Žádost o převod pozemku Bohumila Chvalová požádala město o možnost prodeje pozemku p.č.342/68 v ulici Nad Řekou. Město má předkupní právo zpětného vykoupení pozemku za ,-Kč. Rada navrhuje pozemek odkoupit (zároveň odkoupit již vybudované přípojky za jejich pořizovací cenu) a následně prodat pozemek obálkovou metodou, stejně jako pozemek p.č.342/85.

23 8) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města 7. Žádost o prodej pozemku a)O prodej pozemku v průmyslové zóně II – SEVER požádali pánové M.Zvolánek a L.Korejs – Sdružení pro stavební práce.

24 8) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města 7. Žádost o prodej pozemku b) O prodej části pozemku p.č.550/22 v k.ú. Horní Studenec o výměře cca 86 m 2 požádala a.s. České dráhy. Pozemek potřebují pro realizaci akce „Prodloužení vlečkové koleje v žst. Ždírec nad Doubravou“.

25 8) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města 8. Žádost družstva Jednota Družstvo Jednota zaslalo písemnou žádost o revokaci usnesení č.11/21/06, prodej pozemku p.č.342/126 na Pikulce.

26 9) Pozvánka k návštěvě dolnorakouské obce Michelhausen Zástupci města navázali kontakt s dolnorakouskou obcí Michelhausen, která zve ždíreckou delegaci na návštěvu obce u Dunaje ve dnech 20. a k možnému navázání partnerství. Počet obyvatel: 2524bohatá spolková činnost, Počet místních částí: 8hasiči, fotbal, tenis Rozloha: 32,03 km 2 Nadmořská výška: 195m Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

27 9) Pozvánka k návštěvě dolnorakouské obce Michelhausen Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

28 10) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města

29 11) Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města


Stáhnout ppt "22. zasedání zastupitelstva města 4.dubna 2006, 18:00 Město Ždírec nad Doubravou 22. zasedání zastupitelstva města."

Podobné prezentace


Reklamy Google