Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval: Ing. Petr Hajný, ředitel školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval: Ing. Petr Hajný, ředitel školy"— Transkript prezentace:

1 Zpracoval: Ing. Petr Hajný, ředitel školy
Autoevaluace, jako zpětná vazba výchovně vzdělávací práce Zkušenosti ze Střední školy hotelové a služeb Kroměříž Zpracoval: Ing. Petr Hajný, ředitel školy

2 Co znamená pro ředitele školy slovo autoevaluace
Hrozba daná zákonem Předpis, který musí být naplněn, jinak hrozí sankce Pomoc vlastní řídící práci SWOT analýza Vyhodnocování vlastní činnosti – zpětná vazba Stanovování postupů při plnění cílů Možnost používat pomoc jiných Firmy, zabývající se autoevaluací

3 Legislativní zakotvení
Vlastní hodnocení školy je dané Vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Tato vyhláška v části čtvrté v § 8 stanovuje rámcovou strukturu vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

4 Legislativní zakotvení
Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila - posouzení, jakým způsobem škola tyto cíle plní - oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření b) hlavní oblasti, kterými jsou vždy: podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči a dalšími osobami výsledky vzdělávání žáků a studentů, řízení školy (kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

5 Legislativní zakotvení
Tato vyhláška, která podle §9 stanovovala, že vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků byla novelizovaná vyhláškou č. 225/2009 Sb. tak, že vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků. Vyhláška č. 225/2009 Sb. Změnila i strukturu vlastního hodnocení Na základě této vyhlášky byly stanoveny Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení Plán autoevaulace xls

6 Jak postupujeme ve Střední škole hotelové a služeb Kroměříž
Využíváme autoevaluační mechanismy: SWOT analýza Provedená pomocí dotazníkového systému Přepracovaná ve vedení školy Pomoc systému HEUREKA Hodnocení klimatu školy a třídy Dotazník pro Žáky Pedagogy rodiče Pomoc pracovníků NUOV rámci pilotních ověřování Pomoc pracovníků ČŠI při kontrolách i při pilotním ověřování zavádění švp pilotním ověřování zavádění jednotného zadávání závěrečné zkoušky

7 SWOT analýza Co vlastně SWOT analýza řekla
Vytvářeli jí učitelé, žáci, rodiče Realita je trochu jiná ( neodrazila objektivně vliv společnosti, nadřízených, měnící se situaci, finanční možnosti) nelze vždy přesně odhadnout, co lze a co nelze změnit Pragmatický přístup vedení školy Ukázka SWOT analýzy SŠHS Kroměříž SWOT analýza.doc

8 Autoevaluační systém HEUREKA
Heureka – elektronická aplikace, zrcadlící vize i reálné vývojové změny Heureka – komerčně zakoupený autoevaluační systém od renomované firmy Mnitoruje stav a změny. Vhodná pro vnitřní evaluaci školy. Vytváří široké spektrum informací a vhledů Podporuje koncepční práci s ohledem na vize a cíle Monitoruje názory, podněty, analýzy, realizační kroky a vývojové trendy Vytváří demokratické prostředí pro otázky, návrhy, problémy a jejich řešení Podporuje sdílnost aktérů Ověřuje porozumění cílům, úkolům a procesům Usnadňuje sledování a hodnocení realizací a jejich vývoj - evaluaci Přináší multifunkční zpětnou vazbu, zohledňující reálné podmínky

9 Autoevaluační systém HEUREKA
Na základě zpětnovazebného systému Heureka bylo monitorováno klima ve třídě a ve škole. Monitorování probíhalo formou dotazníků, na jejichž znění se podíleli pedagogové školy s psycholožkou školy. Monitorování probíhalo v roce 2007/2008 pilotně v pěti třídách, v roce 2008/2009 v celé škole Příklad ankety: Heuréka.doc Příklad vyhodnocení klimatu ve škole: Vyhodnocení klimatu školy.doc Na základě dosavadních zkušeností budeme ve šk. roce 2009/2010 zjišťovat výskyt sociálně patologických jevů.

10 Autoevaluační systém školy
Na základě zpětnovazebného systému autoevaluace byly stanoveny Vize, cíle a strategické plány do budoucna Některé jsou již splněné, některé se průběžně plní, některé doznaly změnu podle měnících se podmínek. Pro konkrétní koncepci školy pro období od Bylo stanoveno: vize a cíle.doc

11 Příklady dobré praxe Na základě zpětnovazebného systému byly do nových švp zakomponovány některé aspekty, které vyústily do příkladů dobré praxe, např.: Seznamovací pobyt nastupujících 1. ročníků studijních oborů Propojení teorie a odborného výcviku oboru Kuchař-číšník. Zhodnocení a řešení problémů, které se vyskytly na OV a v hodinách Technologie (Pekař) Jak ovlivnila autoevaluace změny v pilotních ŠVP. příklady dobré praxe.doc

12 Závěr Uvedená presentace ukázala pouze úzký pohled do celkové zpětné vazby, se kterou musí management školy pracovat. Další oblasti, kterými je nutné se zabývat jsou např. Způsob řízení školy Průběh vzdělávání a soulad vzdělávání s platnými učebními dokumenty Ekonomické a materiální předpoklady školy a hospodaření školy Bezpečnost a ochrana zdraví žáků i pracovníků školy Vzdělávání učitelů. Podpora zdravého fyzického i psychického vývoje žáků Rovnost příležitostí ke vzdělávání Preventivní strategie školy - minimální preventivní program Partnerství ( školy, sociální partneři, zahraničí ) Zájmové aktivity školy Doplňková činnost školy včetně vzdělávání dospělých

13 Závěr Autoevaluace, jako zpětná vazba výchovně vzdělávací práce může podle zkušeností ze Střední školy hotelové a služeb Kroměříž fungovat jako účinný nástroj Pro řízení školy Pro samostatnou práci pedagogů Pro větší porozumění žákům a jejich rodičům Pro zajišťování prosperity školy

14 Děkuji vám za pozornost
Ing. Petr Hajný, ředitel SŠHS Kroměříž


Stáhnout ppt "Zpracoval: Ing. Petr Hajný, ředitel školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google