Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace, jako zpětná vazba výchovně vzdělávací práce Zkušenosti ze Střední školy hotelové a služeb Kroměříž Zpracoval: Ing. Petr Hajný, ředitel školy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace, jako zpětná vazba výchovně vzdělávací práce Zkušenosti ze Střední školy hotelové a služeb Kroměříž Zpracoval: Ing. Petr Hajný, ředitel školy."— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace, jako zpětná vazba výchovně vzdělávací práce Zkušenosti ze Střední školy hotelové a služeb Kroměříž Zpracoval: Ing. Petr Hajný, ředitel školy

2 Co znamená pro ředitele školy slovo autoevaluace 1. Hrozba daná zákonem ► Předpis, který musí být naplněn, jinak hrozí sankce 2. Pomoc vlastní řídící práci ► SWOT analýza ► Vyhodnocování vlastní činnosti – zpětná vazba ► Stanovování postupů při plnění cílů 3. Možnost používat pomoc jiných ► Firmy, zabývající se autoevaluací

3 Legislativní zakotvení ► Vlastní hodnocení školy je dané  Vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.  Tato vyhláška v části čtvrté v § 8 stanovuje rámcovou strukturu vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

4 Legislativní zakotvení Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila - posouzení, jakým způsobem škola tyto cíle plní - oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření b) hlavní oblasti, kterými jsou vždy:  podmínky ke vzdělávání, -průběh vzdělávání, -podpora školy žákům, -spolupráce s rodiči a dalšími osobami  výsledky vzdělávání žáků a studentů,  řízení školy (kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků),  úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

5 Legislativní zakotvení  Tato vyhláška, která podle §9 stanovovala, že vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků byla novelizovaná vyhláškou č. 225/2009 Sb. tak, že vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků. Vyhláška č. 225/2009 Sb. Změnila i strukturu vlastního hodnocení  Na základě této vyhlášky byly stanoveny ► Oblasti autoevaluace ► Cíle a kritéria autoevaluace ► Nástroje autoevaluace ► Časové rozvržení  Plán autoevaulace07-08-09.xls Plán autoevaulace07-08-09.xls Plán autoevaulace07-08-09.xls

6 Jak postupujeme ve Střední škole hotelové a služeb Kroměříž ► Využíváme autoevaluační mechanismy:  SWOT analýza ► Provedená pomocí dotazníkového systému ► Přepracovaná ve vedení školy  Pomoc systému HEUREKA ► Hodnocení klimatu školy a třídy ► Dotazník pro  Žáky  Pedagogy  rodiče  Pomoc pracovníků NUOV rámci pilotních ověřování  Pomoc pracovníků ČŠI při kontrolách i při ► pilotním ověřování zavádění švp ► pilotním ověřování zavádění jednotného zadávání závěrečné zkoušky

7 SWOT analýza ► Co vlastně SWOT analýza řekla  Vytvářeli jí učitelé, žáci, rodiče  Realita je trochu jiná ( neodrazila objektivně vliv společnosti, nadřízených, měnící se situaci, finanční možnosti)  nelze vždy přesně odhadnout, co lze a co nelze změnit  Pragmatický přístup vedení školy  Ukázka SWOT analýzy SŠHS Kroměříž  SWOT analýza.doc SWOT analýza.doc SWOT analýza.doc

8 Autoevaluační systém HEUREKA ► Heureka – elektronická aplikace, zrcadlící vize i reálné vývojové změny ► Heureka – komerčně zakoupený autoevaluační systém od renomované firmy  Mnitoruje stav a změny. Vhodná pro vnitřní evaluaci školy.  Vytváří široké spektrum informací a vhledů  Podporuje koncepční práci s ohledem na vize a cíle  Monitoruje názory, podněty, analýzy, realizační kroky a vývojové trendy  Vytváří demokratické prostředí pro otázky, návrhy, problémy a jejich řešení  Podporuje sdílnost aktérů  Ověřuje porozumění cílům, úkolům a procesům  Usnadňuje sledování a hodnocení realizací a jejich vývoj - evaluaci  Přináší multifunkční zpětnou vazbu, zohledňující reálné podmínky

9 Autoevaluační systém HEUREKA ► Na základě zpětnovazebného systému Heureka bylo monitorováno klima ve třídě a ve škole.  Monitorování probíhalo formou dotazníků, na jejichž znění se podíleli pedagogové školy s psycholožkou školy.  Monitorování probíhalo v roce 2007/2008 pilotně v pěti třídách, v roce 2008/2009 v celé škole ► Příklad ankety: Heuréka.doc Heuréka.doc ► Příklad vyhodnocení klimatu ve škole: Vyhodnocení klimatu školy.doc Vyhodnocení klimatu školy.docVyhodnocení klimatu školy.doc ► Na základě dosavadních zkušeností budeme ve šk. roce 2009/2010 zjišťovat výskyt sociálně patologických jevů.

10 Autoevaluační systém školy ► Na základě zpětnovazebného systému autoevaluace byly stanoveny ► Vize, cíle a strategické plány do budoucna ► Některé jsou již splněné, některé se průběžně plní, některé doznaly změnu podle měnících se podmínek. Pro konkrétní koncepci školy pro období od 1.9.2008 Bylo stanoveno: vize a cíle.doc vize a cíle.doc

11 Příklady dobré praxe ► Na základě zpětnovazebného systému byly do nových švp zakomponovány některé aspekty, které vyústily do příkladů dobré praxe, např.:  Seznamovací pobyt nastupujících 1. ročníků studijních oborů  Propojení teorie a odborného výcviku oboru Kuchař-číšník.  Zhodnocení a řešení problémů, které se vyskytly na OV a v hodinách Technologie (Pekař)  Jak ovlivnila autoevaluace změny v pilotních ŠVP. ► příklady dobré praxe.doc příklady dobré praxe.doc příklady dobré praxe.doc

12 Závěr ► Uvedená presentace ukázala pouze úzký pohled do celkové zpětné vazby, se kterou musí management školy pracovat. ► Další oblasti, kterými je nutné se zabývat jsou např.  Způsob řízení školy  Průběh vzdělávání a soulad vzdělávání s platnými učebními dokumenty  Ekonomické a materiální předpoklady školy a hospodaření školy  Bezpečnost a ochrana zdraví žáků i pracovníků školy  Vzdělávání učitelů.  Podpora zdravého fyzického i psychického vývoje žáků  Rovnost příležitostí ke vzdělávání  Preventivní strategie školy - minimální preventivní program  Partnerství ( školy, sociální partneři, zahraničí )  Zájmové aktivity školy  Doplňková činnost školy včetně vzdělávání dospělých

13 Závěr ► Autoevaluace, jako zpětná vazba výchovně vzdělávací práce může podle zkušeností ze Střední školy hotelové a služeb Kroměříž fungovat jako účinný nástroj  Pro řízení školy  Pro samostatnou práci pedagogů  Pro větší porozumění žákům a jejich rodičům  Pro zajišťování prosperity školy

14 Děkuji vám za pozornost Ing. Petr Hajný, ředitel SŠHS Kroměříž


Stáhnout ppt "Autoevaluace, jako zpětná vazba výchovně vzdělávací práce Zkušenosti ze Střední školy hotelové a služeb Kroměříž Zpracoval: Ing. Petr Hajný, ředitel školy."

Podobné prezentace


Reklamy Google