Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V. Workshop Distribuce zemního plynu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V. Workshop Distribuce zemního plynu"— Transkript prezentace:

1 V. Workshop Distribuce zemního plynu
28. a 29. února 2012, Brno – Plynárenská 499/1 RWE GasNet, s.r.o.

2 Agenda dne 28. 2. 2012 Platná legislativa v roce 2012
Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od Připravované změny ŘPDS v roce 2012 Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) Rezervace distribuční kapacity Proces přerušení/ukončení distribuce Změna dodavatele z pohledu OTE Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE Webový portál – nové funkcionality Projekt „Technický partner“ RWE GasNet, s.r.o.

3 Agenda dne 28. 2. 2012 Platná legislativa v roce 2012
Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od Připravované změny ŘPDS v roce 2012 Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) Rezervace distribuční kapacity Proces přerušení/ukončení distribuce Změna dodavatele z pohledu OTE Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE Webový portál – nové funkcionality Projekt „Technický partner“ RWE GasNet, s.r.o.

4 Přehled platné legislativy v roce 2012
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Vyhláška č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu s plynem Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2000 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávnění přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Řády PDS společností Net skupiny RWE RWE GasNet, s.r.o.

5 Agenda dne 28. 2. 2012 Platná legislativa v roce 2012
Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od Připravované změny ŘPDS v roce 2012 Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) Rezervace distribuční kapacity Proces přerušení/ukončení distribuce Změna dodavatele z pohledu OTE Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE Webový portál – nové funkcionality Projekt „Technický partner“ RWE GasNet, s.r.o.

6 Změny CR ERÚ s účinností od 1.1.2012
Změna struktury ceny pro klouzavou distribuční kapacitu (bod 13.4.) Nastaven obdobný princip výpočtu jako při výpočtu ceny za měsíční DK Změna koeficientů Změna podmínek pro možnost využití jednosložkové ceny (bod ) Pokud je požadovaná DK vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v předchozích 2 letech a tuto neprokáže, je pro účely stanovení ceny použita právě hodnota 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v předchozích 2 letech Přiřazení ceny pro rok 2012 (rozhodné období 2011) Cena za distribuci podle (tarif) je použita pro OM, u kterých byly v roce 2011 prováděny roční odečty Cena za distribuci podle (logaritmus) je použita pro OM, u kterých byly v roce 2011 prováděny měsíční odečty RWE GasNet, s.r.o.

7 Přiřazení ceny dle bodu 13.1.5 až 13.1.7 CR ERÚ s účinností od 1.1.2012
Dle u OM, kde byly v roce 2011 prováděny řádné roční odečty a nastavena logaritmická cena OM budou nově fakturována dle (tarif) s ročními odečty Nová cena u těchto OM bude použita s účinností od Dle u OM kategorie MO, kde byly v roce 2011 prováděny roční odečty, nastavena tarifní cena a roční spotřeba v posledních 3 letech nad 760 MWh OM budou přeřazena do kategorie VO, SO a nově fakturována dle (logaritmus) s měsíčními odečty Změna bude realizována v průběhu roku 2012 a to vždy po roční fakturaci daného OM Dle u OM, kde byly v roce 2011 prováděny měsíční odečty, nastavena logaritmická cena a roční spotřeba v posledních 3 letech byla pod 500 MWh OM kategorie VOSO budou přeřazena do kategorie MO a nově fakturována dle (tarif) s ročními odečty OM kategorie MO s měsíční odečtovou jednotkou a logaritmickou cenou budou nově fakturována dle (tarif) s ročními odečty Změna bude realizována s účinností od RWE GasNet, s.r.o.

8 Změny vyhlášky 365/2009 Sb., o PTP, s účinností od 1.1.2012
§ 53 odstavec 5 a) - Změna termínů pro podání žádosti o rezervaci DK u nově se připojujících OM a OM po NOP Žádost lze nově podat nejpozději 1 pracovní den do 10:00 před požadovaným datem zahájení distribuce § 53 odstavec 5 - Změna podmínek pro podání žádosti o rezervaci DK v souvislosti s přepisem na OM Nově je dostačující pouze řádně podaná a PDS přijatá žádost o připojení k distribuční soustavě. V roce 2011 byla v těchto případech, v okamžiku podání žádosti o rezervaci DK, vyžadována již uzavřená SoP § 53 - doplněny odstavce 6 a 7, které stanovují pravidla vícenásobné ZD do 1 OM OTE vyřizuje žádosti o ZD v pořadí, v jakém byly OTE obdrženy Podá-li žádost více účastníků trhu s plynem pro totéž OM se shodným požadovaným datem účinnosti ZD, považuje se za účinnou ZD, kterou OTE zaregistroval jako poslední V takovém případě OTE informuje o plánovaném uskutečnění ZD a oznámí registraci ZD všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou ZD dotčeni RWE GasNet, s.r.o.

9 Agenda dne 28. 2. 2012 Platná legislativa v roce 2012
Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od Připravované změny ŘPDS v roce 2012 Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) Rezervace distribuční kapacity Proces přerušení/ukončení distribuce Změna dodavatele z pohledu OTE Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE Webový portál – nové funkcionality Projekt „Technický partner“ RWE GasNet, s.r.o.

10 Připravované změny v Řádu provozovatele distribuční soustavy
Proces podání žádosti o rezervaci DK a uzavření SOD u nově se připojujících OM a zahájení dodávky po NOP dle PTP § 53 odst. 5 Chyby žádosti o RDK musí být opraveny do následujícího pracovního dne do 14:00 po výzvě PDS, nejpozději však do 14:00 pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu (PDS vyzve k opravě chyb nejpozději do 12:00 téhož dne) Návrh na uzavření SOD předloží PDS nejpozději do pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu,UTP dodatek potvrdí nejpozději v den zahájení dodávky plynu ( montáž plynoměru). Bez uzavřené SOD nelze zahájit distribuci plynu. Pozn.: Za den nejbližšího možného zahájení dodávek se považuje pracovní den, od kterého je OPZ ze strany zákazníka připraveno k montáži měřicího zařízení. Název společnosti

11 Připravované změny v Řádu provozovatele distribuční soustavy
Nový důvod žádosti o ukončení rezervace DK Ukončení dodávky/distribuce plynu v případě odstoupení od smlouvy o dodávce plynu a/nebo smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ze strany zákazníka dle EZ § 11a odst. 3 (neakceptace změny ceny či jiných smluvních podmínek ze strany zákazníka) Termíny pro podání žádosti o ukončení dodávky/distribuce plynu z důvodu neakceptace ceny jsou shodné s PTP § 57 odst. 1 Termíny pro ukončení dodávky/distribuce plynu z důvodu neakceptace ceny jsou shodné s PTP § 57 odst. 1 RWE GasNet, s.r.o.

12 Agenda dne 28. 2. 2012 Platná legislativa v roce 2012
Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od Připravované změny ŘPDS v roce 2012 Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) Rezervace distribuční kapacity Proces přerušení/ukončení distribuce Změna dodavatele z pohledu OTE Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE Webový portál – nové funkcionality Projekt „Technický partner“ RWE GasNet, s.r.o.

13 Smlouvy o připojení k DS
Úsek strategie DS Agenda Typy připojování odběrných míst Obsluha zákazníků při podávání žádostí o připojení Distribuce plynu online Hromadná komunikace Rozdíly MO/DOM a VO/SO Plány do budoucna Závěr – důležité body pro urychlení procesu vyřízení žádosti o připojení RWE GasNet, s.r.o.

14 Typy připojování odběrných míst (1/2)
1. První připojení Z pohledu PDS se jedná o „standard“ PZ je vybudované Návrh SoP (přípojka) PDS musí stanovit technické podmínky (místo připojení k DS, tlaková hladina…) Technické podmínky => projekt => Návrh SoP PZ je třeba budovat (přípojka anebo i plynovod) 2. Technická změna na odběrném místě Prověření dopadů změny MO, VO, SO může být komplexnější posouzení Technické podmínky (ne vždy) Návrh SoP Může mít až dopad na provozování DS, posílení DS Výměna plynoměru RWE GasNet, s.r.o.

15 Typy připojování odběrných míst (2/2)
3. Přepis (změna zákazníka na OM) Prověření údajů Údaje v žádosti a databázi souhlasí Návrh SoP (jméno, adresa OM, EIC kód, charakter odběru, spotřebiče…) Údaje v žádosti a databázi nesouhlasí – prověření, časově náročnější 4. Opětovné připojení SoP uzavřené do => garance kapacity trvá 6 měsíců po zániku SoD Připojení po předchozím odpojení Prověření platnosti SoP Vždy nutné podat žádost o připojení k DS V případě žádosti podané od garance kapacity trvá 36 měsíců po zániku SoD RWE GasNet, s.r.o.

16 Obsluha zákazníků při podávání žádostí o připojení
Zákaznická kancelář Všechny typy žádostí Individuální obsluha Technický partner V případě budování PZ Individuální obsluha MO/DOM Distribuce plynu online (web) Všechny typy žádostí Individuální žádosti Přepisy Hromadné řešení žádostí Celý proces probíhá elektronicky Hromadná komunikace Obchodník PDS – úsek správy Všechny typy žádostí Individuální přístup VO/SO RWE GasNet, s.r.o.

17 Distribuce plynu online 6 kroků k podání žádosti o připojení
Mapové podklady Nápovědy pro zdárné vyplnění Automatické kontroly Snadné připojení plné moci RWE GasNet, s.r.o.

18 Hromadná komunikace (přepis)
Obchodník PDS PDS Obchodník ŽoP Kontrola Návrh SoP Podpis SoP Celý proces probíhá elektronicky ( + standardizované přílohy) Základní podmínky pro podání žádosti Oprávněné osoby + elektronický podpis Plná moc k zastupování zákazníka Důležité Úplnost a správnost vyplnění dat v žádostech o připojení Kontrola žádosti => neúplnost/nesprávnost => vrácení k dořešení Kontrola souladu s daty v databázi => rozpory je nutné řešit se zákazníkem Dodržení základních podmínek pro podání žádostí RWE GasNet, s.r.o.

19 Rozdíly MO/DOM a VO/SO MO/DOM VO/SO Standardní textace SoP šablona
„všeobecné podmínky“ Termín dle vyhlášky o připojení návrh SoP do 30 dnů ode dne obdržení úplné žádosti Technické změny zpravidla malé dopady na DS Možno vyřizovat i hromadně Možnost individuální textace SoP standardní vzor + individuální úpravy dle konkrétních podmínek Termín dle vyhlášky o připojení návrh SoP do 60 dnů ode dne obdržení úplné žádosti Technické změny mohou být velké dopady na DS možné dopady na dispečerské řízení soustavy změny typu měření (výměna plynoměru) Nutný individuální přístup RWE GasNet, s.r.o.

20 Plány do budoucna DISTRIBUCE PLYNU ONLINE MO/DOM (léto 2012)
Zlepšení nápověd, zlepšení automatických kontrol Implementace úložiště (např. možnost stažení návrhu SoP v elektronické podobě) Optimalizace na základě zkušeností VO/SO (léto 2012) Možnost podání žádosti o připojení elektronicky přes portál SO/VO – Aktualizace smluv o připojení (léto 2012) Obesílání zákazníků, kteří nemají uzavřenu SoP RWE GasNet, s.r.o.

21 Závěr – důležité body pro urychlení procesu vyřízení žádosti o připojení
Splnění podmínek pro podání žádosti daným způsobem Úplné a správné vyplnění žádosti o připojení Identifikační údaje Výše odběrů ve správných jednotkách Spotřebiče a jejich spotřeby Podpis, souhlas vlastníka nemovitosti Plné moci Hromadná komunikace Elektronický podpis Plná moc Zamezení podávání duplicitních žádostí RWE GasNet, s.r.o.

22 Agenda dne 28. 2. 2012 Platná legislativa v roce 2012
Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od Připravované změny ŘPDS v roce 2012 Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) Rezervace distribuční kapacity Proces přerušení/ukončení distribuce Změna dodavatele z pohledu OTE Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE Webový portál – nové funkcionality Projekt „Technický partner“ RWE GasNet, s.r.o.

23 Žádosti o rezervaci DK – základní informace
Základní typy rezervace DK Pevná distribuční kapacita na dobu neurčitou Přerušitelná distribuční kapacita na dobu neurčitou Pevná měsíční distribuční kapacita Přerušitelná měsíční distribuční kapacita Pevná klouzavá distribuční kapacita Způsob podání: Prostřednictvím webové aplikace „On-line servis PDS“ Pravidla a termíny pro podání, zpracování a schválení: Řídí se ustanoveními vyhlášky č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu s plynem (PTP), ve znění pozdějších změn RWE GasNet, s.r.o.

24 Žádosti o rezervaci DK Žádost o rezervaci DK pro nově se připojující zákazníky a zákazníky po NOP S účinností od lze podat žádost o rezervaci DK nejpozději 1 pracovní den do 10:00 před požadovaným datem zahájení distribuce Základní podmínkou podání žádosti je uzavřená Smlouva o připojení k distribuční soustavě a vyrovnané pohledávky za PDS (v případě NOP) PDS realizuje montáž měřidla nejdříve v termínu požadovaného připojení a nejpozději do pěti pracovních dnů od data požadovaného připojení Změna distribuční kapacity na dobu neurčitou Řídí se ustanovením § 12 vyhlášky 365/2009 Sb., o PTP Nutné podat nejpozději 5 pracovních dnů do 10:00 před požadovaným datem změny kapacity RWE GasNet, s.r.o.

25 Žádosti o rezervaci DK v souvislosti se standardní ZD
Řídí se ustanoveními § 52 a § 53 vyhlášky 365/2009 Sb., o PTP Možnost provedení opravy chybně podané žádosti do 14:00 následujícího pracovního dne po dni, kdy PDS žadatele k opravě vyzval PDS vyhodnocuje obdržené žádosti o rezervaci DK nejpozději pátý pracovní den do 18:00 od předání informace o podání žádosti o ZD ze systému OTE V případě žádosti o rezervaci DK v souvislosti se SZD současně se změnou zákazníka na OM, je podmínkou jejího přijetí řádně podaná žádost o připojení k distribuční soustavě RWE GasNet, s.r.o.

26 Žádosti o rezervaci DK – krátkodobé produkty
Měsíční distribuční kapacita Lze sjednat minimálně na 1 a maximálně na 11 měsíců vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce Nutné podat nejpozději 5 pracovních dnů do 10:00 před požadovaným zahájením distribuce Klouzavá distribuční kapacita Lze sjednat minimálně na počet plynárenských dnů určených počtem kalendářních dnů měsíce, ve kterém je zahájena distribuce, nebo do konce posledního plynárenského dne plynárenského měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla klouzavá DK zahájena Nutné podat nejpozději v den požadovaného zahájení distribuce do 10:00 RWE GasNet, s.r.o.

27 Žádosti o rezervaci DK – specifické produkty
2 obdobné produkty je určený pro OM a 2. je určený pro PM Kapacita na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima Řídí se ustanovením bodu 13.7 platného CR ERÚ Určen pro zákazníky, kteří nejsou schopni přesně predikovat svoji denní spotřebu a jsou tak vystaveni vysokému riziku účtování platby za překročení DK (zákazníky, kteří nechtějí aktivně řešit aktuální potřebu rezervované kapacity prostřednictvím krátkodobých produktů) Ve výpočtu kapacitní složky ceny je koeficient „a“ navýšen o 5% Pokud dojde k překročení rezervované DK, není zákazníkovi účtována platba za překročení DK Předávací místo mezi distribučními soustavami Řídí se ustanovením bodu platného CR ERÚ V případě, že je DK rezervována ve výši nejvyššího skutečně dosaženého denního odběru plynu za poslední 3 roky , není v případě překročení rezervované DK účtována platba za překročení RWE GasNet, s.r.o.

28 Žádosti o rezervaci DK – specifické produkty
Zkušební provoz Řídí se ustanovením § 13 vyhlášky 365/2009 Sb., o PTP Určen pro nově se připojující zákazníky, zákazníky s charakterem odběru technolog, kteří provedli rekonstrukci OPZ a zákazniky, u kterých došlo k změně typu měření z C na A nebo B Nutné podat nejpozději 5 pracovních dnů do 10:00 před požadovaným zahájením distribuce CNG plnící stanice Řídí se ustanovením bodu platného CR ERÚ Pokud je v odběrném místě zákazníka instalováno více odběrných plynových zařízení, je podmínkou uplatnění této ceny samostatné měření odběru plynu plnicí stanicí Cena za distribuci je jednosložková (pouze komoditní složka) RWE GasNet, s.r.o.

29 Žádosti o rezervaci DK – specifické produkty
Jednosložkový tarif Řídí se ustanovením bodu platného CR ERÚ Určen pro zákazníky, kteří převážnou část své roční spotřeby plynu kumulují pouze v několika dnech v průběhu roku a po zbytek roku mají nulovou spotřebu Nelze kombinovat s měsíční a klouzavou distribuční kapacitou Nutné sjednat minimálně na 12 kalendářních měsíců Vstupní a výstupní bod distribuční soustavy v PM přeshraničního plynovodu Řídí se ustanovením bodu platného CR ERÚ Odlišná cena pro vstupní a výstupní bod distribuční soustavy Vstupní bod distribuční soustavy v PM výrobny plynu Řídí se ustanovením bodu platného CR ERÚ Cena za kapacitu 10 Kč/tis. m3 RWE GasNet, s.r.o.

30 Termín pro podání žádosti Schválení žádosti ze strany PDS
Rekapitulace termínů podávání všech žádostí a jejich schválení ze strany PDS Typ žádosti Termín pro podání žádosti Schválení žádosti ze strany PDS Účinnost rezervace DK Žádost o rezervaci DK v souvislosti se standardní ZD 10 pracovních dnů do 10:00 před požadovaným datem zahájení distribuce Do pátého pracovního dne do 18:00 po obdržení informace o přijetí žádosti ze systému OTE Od data uvedeného v žádosti o rezervaci DK Žádost o rezervaci DK v souvislosti se standardní ZD - nově se připojující zákazník, připojení po NOP 1 pracovní den do 10:00 před požadovaným datem zahájení distribuce V den podaní žádosti do 18:00 Žádost o rezervaci DK -měsíční, zkušební provoz, změna kapacity na dobu neurčitou 5 pracovních dnů do 10:00 před požadovaným datem zahájení distribuce Do třetího pracovního dne do 12:00 od data podání žádosti Žádost o rezervaci DK –klouzavá kapacita V den požadovaného zahájení distribuce do 10:00 hodin Do 72 hodin po obdržení žádosti Žádost o rezervaci DK pro předávací místo mezi distribučními soustavami a pro předávací místo výrobny plynu 5 pracovních dnů do 10:00 před začátkem měsíce Žádost o rezervaci DK pro předávací místo přeshraničního plynovodu 1 kalendářní den do 8:00 před požadovaným datem zahájení distribuce 1 kalendářní den do 13:00 před požadovaným datem zahájení distribuce RWE GasNet, s.r.o.

31 Zadávání odečtů prostřednictvím webové aplikace „On-line servis PDS“
Typ odečtu K jakému datu lze zadat Do kdy je možné zadat kontrolní k libovolnému dni v měsíci nejpozději do 14 kalendářních dnů od data odečtu fakturační pouze k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci nejdříve v den data odečtu a nejpozději 2. pracovní den do 24:00 hodin od data odečtu při ZD k datu účinnosti ZD (novým obchodníkem), nebo k datu kalendářního dne předcházejícího účinností ZD (původním obchodníkem) nejdříve v den účinnosti ZD a nejpozději 2. pracovní den do 24:00 hodin od data účinnosti ZD při přepisu k datu ukončení smlouvy s původním zákazníkem, nebo k datu zahájení smlouvy s novým zákazníkem nejdříve v den data odečtu a nejpozději 2. pracovní den do 24:00 hodin od data odečtu Poznámka: Odečet je PDS přijat pouze v případě, pokud není identifikována chyba znemožňující jeho přijetí. RWE GasNet, s.r.o.

32 Agenda dne 28. 2. 2012 Platná legislativa v roce 2012
Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od Připravované změny ŘPDS v roce 2012 Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) Rezervace distribuční kapacity Proces přerušení/ukončení distribuce Změna dodavatele z pohledu OTE Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE Webový portál – nové funkcionality Projekt „Technický partner“ RWE GasNet, s.r.o.

33 Proces ukončení/přerušení dodávky/distribuce plynu
Žádosti o ukončení/přerušení dodávky/distribuce plynu s termínem podání dle PTP § 57 odst. 1 Žádost o ukončení/přerušení dodávky plynu z důvodu neplacení Žádost o ukončení dodávky plynu s demontáží měřidla Žádost o přerušení dodávky plynu z důvodu rekonstrukce OM Žádost o ukončení dodávky/distribuce plynu z důvodu neakceptace ceny V uvedených případech PDS ukončí/přeruší dodávku/distribuci plynu v termínech dle PTP § 57 odst. 1 – do 3/5 pracovních dnů, v případě neposkytnutí součinnosti do 30 dnů. RWE GasNet, s.r.o.

34 Proces ukončení/přerušení dodávky/distribuce plynu
Žádosti o ukončení dodávky/distribuce plynu s termínem podání 25 dnů před požadovaným datem ukončení dodávky/distribuce plynu Žádost o ukončení z důvodu změny dodavatele Žádost o ukončení z důvodu smlouvy na dobu určitou Žádost o ukončení z důvodu výpovědi smlouvy o dodávce ze strany zákazníka Žádost o ukončení z důvodu výpovědi smlouvy o dodávce ze strany obchodníka pro neplnění smluvních ustanovení V uvedených případech PDS ukončí dodávku/distribuci plynu k datu požadovanému uživatelem RWE GasNet, s.r.o.

35 Proces ukončení/přerušení dodávky/distribuce plynu
Ukončení dodávky/distribuce plynu Rezervace distribuční kapacity OM/PM zaniká Dochází k odregistraci OM/PM v systému OTE Pro opětovné zahájení dodávky je nutné podat žádost o RDK k PDS a žádost o změnu dodavatele na OTE v termínech dle PTP Toto OM/PM bude uvedené jako ukončené v Přehledu změn rezervací distribuční kapacity na webovém portále Přerušení dodávky/distribuce plynu Rezervace distribuční kapacity v OM/PM trvá Dochází k pozastavení zasílání dat do systému OTE Při obnovení dodávky UTP pouze požádá o obnovení dodávky PDS prostřednictvím webového portálu Jsou účtovány platby za rezervovanou kapacitu resp. stálé platy Pokud bylo OM/PM odpojeno, při opětovné montáži plynoměru je nutné předložit revizní zprávu a tlakovou zkoušku Název společnosti

36 Agenda dne 28. 2. 2012 Platná legislativa v roce 2012
Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od Připravované změny ŘPDS v roce 2012 Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) Rezervace distribuční kapacity Proces přerušení/ukončení distribuce Změna dodavatele z pohledu OTE Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE Webový portál – nové funkcionality Projekt „Technický partner“ RWE GasNet, s.r.o.

37 Změna dodavatele pohledem OTE
Workshop RWE distribuce, Brno, OTE, a.s. Jakub Nečesaný

38 Agenda Změna dodavatele pohledem OTE Představení OTE Činnosti OTE
Komunikace s OTE Obecné principy změny dodavatele Přehledné schéma druhů změn dodavatele Vyhodnocení změny dodavatele Scénáře vývoje změn dodavatele Pravidla odregistrace OPM ze systému OTE Pravidla paralelních změn dodavatele Závěr

39 Představení OTE Jméno společnosti: OTE, a.s.
Krátký popis: Operátor trhu s elektřinou a plynem Založeno: 18. dubna 2001 (na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb.) Registrováno: července 2001 Trh s elektřinou: od 1. ledna 2002 Trh s plynem: od 1. ledna 2010 Vlastnictví: Český stát (100% vlastník) Vlastnická práva vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu Je zajištěna neutralita ve vztahu k ostatním účastníkům trhu Sídlo: Praha, Česká republika Forma podnikání: Akciová společnost – základní kapitál 270 mil. Kč (~ 10.8 mil. EUR) Počet zaměstnanců: 38 Jiné vlastnictví: Není dovoleno

40 Činnosti operátora trhu
Organizace krátkodobých trhů Sběr měřených dat od PPS, PDS Registrace bilaterálních kontraktů pro obchod Vyhodnocení a vypořádání odchylek mezi skutečnými a sjednanými velikostmi dodávek a odběrů jednotlivých subjektů zúčtování Řízení finančních toků a finančních rizik na trzích Administrace procesu změny dodavatele na odběrných místech Příprava dlouhodobé očekávané rovnováhy mezi dodávkami a odběry Předávání námětů na úpravy Pravidel trhu s elektřinou a plynem = > Shodně na trhu s elektřinou a plynem Administrace rejstříku emisních povolenek a jednotek

41 Komunikace s OTE Schéma komunikace mezi účastníky trhu
OTE je ústřední subjekt na trhu s elektřinou a plynem, jehož prostřednictvím dochází ke komunikaci i mezi ostatními účastníky trhu OTE definuje standardy všech zpráv v rámci procesu změny dodavatele Centrální platforma, jeden datový sklad pro všechny účastníky trhu sloužící pro fakturaci

42 Změna dodavatele plynu
Pravidla trhu s plynem definují 2 druhy změny dodavatele Standardní změnu dodavatele (SZD) Rychlou změnu dodavatele (RZD) Rozlišují se typy změn (využívají se scénáře pro standardní změnu dodavatele) S1 – Změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu S2 – Změna dodavatele plynu z dodavatele poslední instance S3 – Změna dodavatele se změnou zákazníka v odběrném místě R1 – Zahájení dodávek do odběrného místa nově připojeného zákazníka R2 – Zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu a/nebo neoprávněné distribuci plynu Standardní změna dodavatele plynu se realizuje ve dvou režimech Standardní (typy S1, S2, S3) – změna dodavatele se posuzuje nejdéle 10 pracovních dnů Zrychlený (typy R1, R2) – změna dodavatele je vyřízena nejrychleji v rámci 1 pracovního dne Rychlá změna dodavatele je možná v případě, že Není zajištěno dostatečné finanční zajištění účastníka trhu u OTE Není zajištěno dostatečné finanční zajištění účastníka trhu u některého PDS Dojde v rámci SZD k zamítnutí rezervace kapacity a zároveň nebude existovat souhlas s pokračováním dodávek plynu v odběrném místě zákazníka ze strany stávajícího dodavatele a jeho SZ ( neplatí při nesplnění předepsaných povinností nového dodavatele)

43 Změna dodavatele plynu
Požadavek na změnu dodavatele zasílá vždy nový dodavatel. V rámci standardní změny dodavatele je nutné vyplnit typ změny (S1,...,R2). Bez vyplnění typu změny je žádost odmítnuta! Kromě jiného je nutné vyplnit i typ smlouvy (CCS – Smlouva o sdružených službách dodávky plynu, CSU – Smlouva o dodávce plynu) – důležité pro zvolení komunikačního scénáře Nejdříve je možné zaslat do systému OTE požadavek na standardní změnu dodavatele 4 měsíce před účinností změny dodavatele, nejzazší termín pro podání tohoto požadavku je 10. resp. 1. pracovní den do 10:00 hodin před účinností změny dodavatele Žádost o změnu dodavatele je možné zaslat s platností od libovolného dne v měsíci U standardní změny dodavatele s typem změny S3, R1 a R2 není umožněno stávajícímu dodavateli zaslat požadavek na pozastavení změny dodavatele. Nejsou relevantní ani další komunikační scénáře týkající se stávajícího dodavatele a stávajícího subjektu zúčtování, jako např. odeslání žádosti o pokračování dodávek ze strany OTE stávajícímu dodavateli a subjektu zúčtování Zamítnutí rezervace distribuční kapacity, pozastavení změny dodavatele ze strany stávajícího dodavatele a potvrzení změny dodavatele ze strany nového dodavatele musí obsahovat důvody zaslání těchto zpráv Nový SZ a PDS se mohou vyjadřovat ke změně dodavatele opakovaně až do termínu dle PTP

44 Standardní změna dodavatele (typ S1, S2, S3)
Termín pro: Potvrzení/zamítnutí rezervace distribuční kapacity Zpětvzetí žádosti novým dod. nebo pozastavení žádosti stávajícím dodavatelem Potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku Termín pro: Potvrzení souhlasu zákazníka Souhlas s pokračováním dodávek do odběrného místa Termín pro registraci odběrného místa Výsledek posouzení žádosti ze strany OTE Podání požadavku na změnu dodavatele s důvody S1, S2 a S3 v systému OTE 1 – Požadavek na změnu dodavatele 2 – Potvrzení/zamítnutí rezervace distribuční kapacity 3 – Zpětvzetí žádosti ze strany nového dodavatele nebo pozastavení žádosti ze strany stávajícího dodavatele 4 – Žádost o pokračování dodávek plynu 5 – Potvrzení změny dodavatele 6 – Souhlas s pokračováním dodávek do odběrného místa 7 – Registrace odběrného místa 8 – Potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku 9 – Výsledek vyhodnocení žádosti o změnu dodavatele Kalendářní den 6:00 – nejbližší možná účinnost změny dodavatele od podání požadavku v systému OTE 10. pracovní den 10:00 před účinností změny dodavatele 5. pracovní den 12:00 od podání požadavku 5. pracovní den 18:00 od podání požadavku 8. pracovní den 14:00 od podání požadavku 8. pracovní den 19:00 od podání požadavku

45 Standardní změna dodavatele (typ R1, R2)
Termín pro: Potvrzení/zamítnutí rezervace distribuční kapacity Potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku Registrace odběrného místa Nejzazší termín pro posouzení žádosti ze strany OTE (je možno i dříve) Podání požadavku na standardní změnu dodavatele s typem R1 a R2 v systému OTE 1 – Požadavek na změnu dodavatele 2 – Potvrzení/zamítnutí rezervace distribuční kapacity 3 – Potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku 4 – Registrace odběrného místa 5 – Výsledek vyhodnocení žádosti o změnu dodavatele Pracovní den 6:00 – nejbližší možná účinnost změny od podání požadavku v systému OTE 1. pracovní den 10:00 před účinností změny Stejný pracovní den 18:00 od podání požadavku

46 Vyhodnocení ZD Systém OTE vyhodnocuje změny dodavatele na základě přijatých zpráv v rámci každé změny dodavatele Existuje mnoho scénářů vývoje změny dodavatele (viz dále), všechny scénáře jsou pevně dané OTE vyhodnocuje, OTE není arbitr sporů mezi dodavateli, nebo mezi zákazníky a dodavateli OTE nedisponuje smlouvami ani výpověďmi smluv mezi zákazníky a dodavateli OTE se spoléhá pouze na elektronické zprávy OTE eviduje vztahy mezi zákazníky a dodavateli pro správné vyhodnocení odchylek, proto je důležité znát výsledek změn dodavatele před termínem účinnosti změny dodavatele Vazba na vyrovnávání odchylek naturálně (větší důraz na přesnost dat než v elektroenergetice) Audity vyhodnocení odchylek Denně OTE přijímá množství dotazů ze strany ERÚ na průběh změn dodavatele na odběrných místech zákazníků (řešení sporů, dotazy)

47 Scénáře vývoje ZD Nový dodavatel vezme žádost o změnu dodavatele zpět podle § 52 odst. 9 PTP Ihned po přijetí této zprávy dojde k úplnému stornu žádosti, období dodávek stávajícího dodavatele a stávajícího SZ není dotčeno Nový SZ nezašle souhlas s převzetím odpovědnosti za odchylku podle § 52 odst. 10 PTP Žádost o změnu dodavatele je ukončena jako zamítnutá, období dodávek stávajícího dodavatele a stávajícího SZ není dotčeno Stávající dodavatel pozastaví změnu dodavatele podle § 52 odst. 8 PTP Pokud nový dodavatel zašle souhlas zákazníka se změnou dodavatele podle § 52 odst. 13, je změna dodavatele vyhodnocena ve prospěch nového dodavatele Pokud nový dodavatel nezašle souhlas zákazníka se změnou dodavatele, je změna dodavatele zamítnuta, zákazníkovi dodává stávající dodavatel

48 Scénáře vývoje ZD PDS zamítne možnost rezervace distribuční kapacity novému dodavateli + stávající dodavatel a jeho SZ je OTE 5. prac. den po 18. hodině od přijetí požadavku na změnu dodavatele vyzván k pokračování dodávek plynu zákazníkovi dle § 52 odst. 7 PTP (zpráva GA7) Pokud stávající dodavatel a stávající SZ souhlasí s pokračováním dodávek podle § 52 odst. 14 PTP, zákazníkovi dodává i nadále stávající dodavatel a stávající SZ Pokud stávající dodavatel nebo SZ nezašle souhlas s pokračováním dodávek, je na odběrném místě zákazníka umožněna rychlá změna dodavatele Pokud neproběhne úspěšně rychlá změna dodavatele, je OPM zákazníka odregistrováno ze systému OTE se všemi důsledky (např. odpojení zákazníka ze strany PDS)!!! Je nezbytně nutné hlídat zprávy vyzývající k pokračování dodávek (GA7) a adekvátně na ně reagovat podle potřeby

49 Odregistrace OPM v CS OTE
Dodavatel se na OPM přiřazuje pouze prostřednictvím změny dodavatele SZ se na OPM přiřazuje Změnou dodavatele Změnou SZ na OPM Prodlužování a zkracování dodávek do OPM se realizuje speciálními komunikačními scénáři, nikoli prostřednictvím procesu změny dodavatele Systém OTE denně vyhodnocuje stav všech OPM a v případě, že hrozí nějaký nepřípustný stav na OPM, zasílá informační zprávy o tomto stavu všem dotčeným stranám Stavy OPM vedoucí k odregistraci OPM ze systému OTE GAV – Nedokončená změna dodavatele s nepokračováním dodávek GR9 – Ukončení role dodavatele na daném odběrném místě GR9 – Ukončení převzetí odpovědnosti za odchylku na OPM ze strany SZ GAV, GAW – Uzamčení RÚT s rolí dodavatele nebo SZ na OPM, nespadající pod DPI V případě, že není nepřípustný stav včas vyřešen, je OPM zákazníka odregistrováno ze systému OTE se všemi důsledky (např. odpojení zákazníka ze strany PDS)!!! Je nezbytně nutné hlídat výše uvedené varovné zprávy

50 Pravidla paralelních ZD
Paralelní změna dodavatele – změna dodavatele od min. dvou obchodníků na jedno OPM ke stejnému dni účinnosti Systém OTE vyhodnocuje změny dodavatele v pořadí jejich zaslání Platí poslední vyhodnocená změna dodavatele... ...vyjma případů, kdy je zasláno zpětvzetí druhé žádosti o změnu dodavatele ze strany nového dodavatele dojde k zamítnutí změny dodavatele, pokud byla od data přijetí vyhodnocovaného požadavku na změnu dodavatele na dané období schválena jiná změna dodavatele Informace o paralelních změnách dodavatele se podává zprávou GBM Určující je výpis kmenových záznamů OPM ke zvolenému dni

51 Pravidla paralelních ZD
V případě, že byla potvrzena změna dodavatele na OPM a následně podá jiný dodavatel žádost o změnu dodavatele pro totéž OPM ke stejnému datu, je určující výsledek poslední žádosti o změnu dodavatele Pokud vyhodnocovaná změna dodavatele zasahuje do období již schválené změny dodavatele, je tato dříve schválená změna dodavatele zrušena (status požadavku se nezmění, jen není tato změna dodavatele účinná) Určující je výpis kmenových záznamů OPM ke zvolenému dni

52 Závěr Je nutné sledovat zprávy, které OTE zasílá a reagovat na ně
Zprávy je nezbytné zasílat v souladu s termíny a postupy uvedenými v Pravidlech trhu a Obchodních podmínkách OTE Podrobnosti zasílání jednotlivých zpráv jsou uvedeny v manuálu externích účastníků Od počátku roku 2010 jsme spolu s PDS intenzivně upravovali komunikaci a zasílání jednotlivých zpráv, aby se celý proces změny dodavatele 100% automatizoval Změny do minulosti v rolích na OPM nemohou být tolerovány, zejména ty, které se neustále opakují

53

54 Použité zkratky CDS Centrum datových služeb OTE
PPL Přeshraniční plynovod ČR Česká republika PPS Provozovatel přepravní soustavy D Den (časová perioda) PS Plynárenská soustava ERU Energetický regulační úřad PTP Pravidla trhu s plynem (vyhl. č. 365/2009 Sb.) EZ Energetický zákon PZP Provozovatel zásobníku plynu HPS Hraniční předávací stanice RÚT Registrovaný účastník trhu M Měsíc (časová perioda) RZD Rychlá změna dodavatele MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu SBA Shipper Balancing Agreement MTO Mimotoleranční odchylka SEI Státní energetická inspekce N4G Společnost NET4GAS, s.r.o. SZ Subjekt zúčtování NT Nevyužitá tolerance SZD Standardní změna dodavatele OBA Operational Balancing Agreement VB PPS Virtuální bod PPS OKT Organizovaný krátkodobý trh OTE VPB Virtuální prodejní bod OM Odběrné místo XML Formát zprávy (eXtended MultiLanguage) OPM Odběrné/předací místo ZD Změna dodavatele OTE Společnost OTE, a.s. ZD/ZO Závazek dodat/odebrat PDS Provozovatel distribuční soustavy ZP Zásobník plynu

55 Číselník akcí CNR Žádost o zpětvzetí změny dodavatele ze strany nového dodavatele CRC Potvrzení rezervace přepravní kapacity CRD Zamítnutí rezervace přepravní kapacity CSC Potvrzení souhlasu zákazníka se změnou dodavatele CSD Zamítnutí pokračování dodávek plynu stávajícím dodavatelem CSR Žádost o pozastavení změny dodavatele ze strany stávajícího dodavatele CSS Potvrzení pokračování dodávek plynu stávajícím dodavatelem IRC Souhlas s přiřazením odpovědnosti za odchylku IRD Odmítnutí přiřazení odpovědnosti za odchylku IRP Návrh na změnu subjektu zúčtování ISD Zamítnutí pokračování dodávek plynu stávajícím subjektem zúčtování ISS Potvrzení pokračování dodávek plynu stávajícím subjektem zúčtování IVC Souhlas s přiřazením odpovědnosti za odchylku při prodloužení/zkrácení dodávky IVD Nesouhlas s přiřazením odpovědnosti za odchylku při prodloužení/zkrácení dodávky OBS Žádost o změnu pozorovatele SCR Žádost o změnu dodavatele SIC Změna subjektu zúctování VAR Žádost o prodloužení/zkrácení dodávky

56 Číselník důvodů provedení akcí
Typ akce Popis Důvod CRD Zamítnutí rezervace distribuční kapacity AR1 - Nepodání žádosti o rezervaci DK/uzavření smlouvy v termínu AR2 - Nesplnění náležitostí žádosti o rezervaci DK/uzavření smlouvy AR3 – Nedostatečné finanční zajištění AR4 - Nepodání žádosti o uzavření smlouvy o připojení v termínu AR9 - Nesprávný typ smlouvy CSR Žádost o pozastavení změny dodavatele ze strany stávajícího dodavatele AR6 - Nedošlo k ukončení smlouvy AR7 - Písemná vůle zákazníka CSC Potvrzení změny dodavatele ze strany nového dodavatele

57 Číselník důvodů zamítnutí ZD
01 Nepotvrzení rezervace distribuční kapacity ze strany PDS/PPS 02 Nepotvrzení převzetí odpovědnosti za ochylku ze strany SZ 03 Není zaregistrováno OPM na dané období 04 Pozastaveno ze strany nového dodavatele 05 Pozastaveno ze strany původního dodavatele 06 Negativní kontrola finančního zajištění nového SZ 07 Zpětvzetí žádosti o změnu dodavatele novým dodavatelem 51 Nepotvrzení rezervace distribuční kapacity ze strany PDS/PPS + není zajištěna dodávka 52 Nepotvrzení převzetí odpovědnosti za ochylku ze strany SZ + není zajištěna dodávka 54 Pozastaveno ze strany nového dodavatele + není zajištěna dodávka 99 Ostatní

58 Agenda dne 28. 2. 2012 Platná legislativa v roce 2012
Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od Připravované změny ŘPDS v roce 2012 Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) Rezervace distribuční kapacity Proces přerušení/ukončení distribuce Změna dodavatele z pohledu OTE Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE Webový portál – nové funkcionality Projekt „Technický partner“ RWE GasNet, s.r.o.

59 Informace o postupu PDS při zasílání náhradních hodnot alokací do systému OTE
PDS v rámci zpracování procesu bilancování zasílá denně do systému OTE za OM s typem měření A předběžné hodnoty alokací. V případech, kdy u konkrétního OM dochází k výpadku dálkového přenosu dat (DPD), např. z důvodu technické závady na zařízení zajišťující DPD, postupuje PDS následujícím způsobem: Nevyčtenou hodnotu nahrazujeme hodnotou, která byla za dané OM PDS odeslána do systému OTE v příslušném dni předchozího týdne. PDS informuje prostřednictvím automatické ové zprávy příslušného obchodníka s plynem o OM s typem měření A, u kterých nastal výpadek DPD a to vždy v 10:00 hodin daného dne. ová zpráva obsahuje seznam konkrétních OM EIC a odhadnutých hodnot, které PDS za tato OM odešle do systému OTE. RWE GasNet, s.r.o.

60 Informace o postupu PDS při zasílání náhradních hodnot alokací do systému OTE
Současně je příslušný obchodník s plynem v  ové zprávě vyzván, aby v případě, že má k dispozici skutečné hodnoty za tato OM, u kterých došlo k výpadku DPD, zaslal PDS jejich hodnoty v nm3 za předchozí plynárenský den na ovou adresu: a to nejpozději do 10:30 hodin daného dne. PDS na základě dat obdržených dle výše uvedeného zasílá předběžné hodnoty za OM s typem měření A do systému OTE. Tímto způsobem je eliminováno riziko vzniku chyby při stanovení předběžné celkové odchylky příslušného obchodníka (subjektu zúčtování) v systému OTE způsobené nevyčtením předběžných hodnot. RWE GasNet, s.r.o.

61 Přijímané zprávy ze systému OTE - obchodníky s plynem ovlivňující platnost smluvního vztahu uzavřeného mezi zákazníky a obchodníky - zpráva GA8 Zprávy generované a odesílané ze systému OTE v případě podání žádosti o Změnu dodavatele (ZD) na dané OM: GA3 – Opis žádosti o ZD V okamžiku podání žádosti o ZD novým obchodníkem do systému OTE. PDS stávající obchodník a SZ nový obchodník a SZ OTE GA8 – Požadavek na pozastavení procesu ZD stávající obchodník nový obchodník OTE RWE GasNet, s.r.o.

62 Přijímané zprávy ze systému OTE - obchodníky s plynem ovlivňující platnost smluvního vztahu uzavřeného mezi zákazníky a obchodníky - reakce na zprávu GA8 Zprávy generované a odesílané ze systému OTE v případě podání žádosti o Změnu dodavatele (ZD) na dané OM: GAE - Potvrzení souhlasu zákazníka se ZD Reakce na zprávu GA8 podanou stávajícím obchodníkem, aby nedošlo k zamítnutí podané žádosti o ZD. OTE nový obchodník GA7 - Žádost o pokračování dodávek plynu v OM Reakce na zamítnutí RDK PDS nebo nepřevzetí odpovědnosti za odchylku novým SZ. OTE stávající obchodník a SZ RWE GasNet, s.r.o.

63 Přijímané zprávy ze systému OTE - obchodníky s plynem ovlivňující platnost smluvního vztahu uzavřeného mezi zákazníky a obchodníky - zpráva GAH Zprávy generované a odesílané ze systému OTE v případě podání žádosti o Změnu dodavatele (ZD) na dané OM: GAH - Potvrzení/zamítnutí pokračování dodávek plynu v OM stávajícím obchodníkem a jeho SZ Reakce stávajícího obchodníka, SZ na zprávu GA7. OTE stávající obchodník a SZ Správná reakce příslušného obchodníka (SZ) na výše uvedené zprávy zasílané ze systému OTE je nutná z důvodu uzavřených smluv mezi obchodníkem a jeho zákazníkem. RWE GasNet, s.r.o.

64 Přijímané zprávy ze systému OTE - PDS ovlivňující platnost smluvního vztahu uzavřeného mezi PDS a obchodníky – reakce na zprávu GAH Zprávy generované a odesílané ze systému OTE v případě ukončení registrace OM: GRA - Informace o ukončení OM z důvodu nezajištění dodávky nebo převzetí odpovědnosti za odchylku Reakce na nepotvrzení pokračování dodávky stávajícím dodavatelem a jeho SZ při neúspěšné ZD. PDS stávající obchodník a SZ OTE Zpráva informuje o ukončení platnosti registrace daného OM v systému OTE a současně ukončuje platnost SOD uzavřené mezi PDS a stávajícím obchodníkem s plynem. RWE GasNet, s.r.o.

65 Přijímané zprávy ze systému OTE - PDS a obchodníky s plynem a jejich vzájemné vazby ovlivňující platnost smluvního vztahu uzavřeného mezi PDS a obchodníky - zpráva GR9 GR9 – Informace o ukončení OPM Upozornění na skutečnost, že na dané období (od-do) není OM v systému OTE evidován dodavatel, nebo není danému OM přiřazena zodpovědnost za odchylku. OTE PDS stávající obchodník a SZ Zpráva je OTE zasílána denně od 30. kalendářního dne před dnem, od kterého není k danému OM evidován dodavatel v systému OTE. Poznámka: V případě zkrácení dodávky stávajícím obchodníkem (může provést nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným dnem ukončení platnosti registrace OM v systému OTE) je zasílána od provedení zkrácení dodávky, tzn. nejpozději 10 pracovních dnů před ukončením platnosti registrace OM. RWE GasNet, s.r.o.

66 Přijímané zprávy ze systému OTE - PDS a obchodníky s plynem a jejich vzájemné vazby ovlivňující platnost smluvního vztahu uzavřeného mezi PDS a obchodníky - reakce na zprávu GR9 GBA – Žádost o prodloužení/zkrácení dodávky stávajícím dodavatelem Reakce stávajícího obchodníka na zprávu GR9. OTE stávající obchodník V případě neprodloužení dodávky stávajícím obchodníkem, je PDS ze systému OTE zaslána zpráva GR8, která ukončí platnost registrace OM pod stávajícím obchodníkem a tím i platnost SOD uzavřené mezi PDS a stávajícím obchodníkem s plynem. RWE GasNet, s.r.o.

67 Přijímané zprávy ze systému OTE - PDS ovlivňující platnost smluvního vztahu uzavřeného mezi PDS a obchodníky - reakce na zprávu GR9/GBA Zprávy generované a odesílané ze systému OTE v případě ukončení registrace OM: GR8 – Informace o ukončení OPM Reakce na ukončení platnosti registrace OM v systému OTE pod stávajícím obchodníkem z důvodu zkrácení dodávky (typ změny SVA) tímto obchodníkem nebo z důvodu neprodloužení pokračování dodávky v případě schválené ZD v systému OTE na dobu určitou. OTE PDS stávající obchodník a SZ Na základě doručení uvedené zprávy ze systému OTE končí platnost SOD uzavřené mezi PDS a stávajícím obchodníkem s plynem. RWE GasNet, s.r.o.

68 Agenda dne 28. 2. 2012 Platná legislativa v roce 2012
Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od Připravované změny ŘPDS v roce 2012 Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) Rezervace distribuční kapacity Proces přerušení/ukončení distribuce Změna dodavatele z pohledu OTE Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE Webový portál – nové funkcionality Projekt „Technický partner“ RWE GasNet, s.r.o.

69 Webová aplikace „On-line servis PDS“
Nové funkcionality nasazené v roce 2011 – 02/2012 Reklamace možnost podání reklamací pro OM/PM s ukončenou SoD automatické načítání čísla přístroje v reklamacích Odběrná místa rozšíření položek detailu OM o položky: platnost SOP, maximální kapacita ze SOP, plánované období odečtu, číslo dodatku k SOD, označení probíhajícího zkušebního provozu, zobrazení informace o CNG Přehled faktur možnost vyhledávání dílčích dokladů SDD dle EIC OM Žádost o rezervaci distribuční kapacity zprovozněno podávání žádosti o RDK z důvodu rychlé ZD Žádost o ukončení/přerušení distribuce plynu rozšíření podání žádostí o ukončení z důvodu neakceptace ceny Optimalizace výkonu portálu došlo k zrychlení nahrávání odečtů a žádostí (např. u dávky 1000 odečtů z původního času cca 25 min zrychleno na cca 3 min) RWE GasNet, s.r.o.

70 Webová aplikace „On-line servis PDS“
Připravované funkcionality Finanční jištění možnost uzavírání dodatků smluv o kauci Další typy odečtů podání kontrolního odečtu novým dodavatelem Další typy žádostí žádost o provedení mimořádného odečtu Optimalizace výkonu a stability portálu vyhledávání OM vyhledávání faktur odezev portálu při dalších činnostech Přístup do plánovacího kalendáře termín závisí na implementaci aplikace WFM RWE GasNet, s.r.o.

71 Agenda dne 28. 2. 2012 Platná legislativa v roce 2012
Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od Připravované změny ŘPDS v roce 2012 Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) Rezervace distribuční kapacity Proces přerušení/ukončení distribuce Změna dodavatele z pohledu OTE Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE Webový portál – nové funkcionality Projekt „Technický partner“ RWE GasNet, s.r.o.

72 Technický partner - nový způsob připojení zákazníka MO,DOM k DS bez starostí
Technický partner (TP) je novým komunikačním kanálem pro zákazníka Zákazník řeší činnosti spojené s připojením k distribuční soustavě kompletně s TP TP zajišťuje služby spojené s poskytováním informací ohledně postupu pro připojení zákazníka k distribuční soustavě s vyplňováním formuláře žádosti o připojení a zprostředkování smlouvy o připojení komunikací s OSS ohledně místa napojení a stanoviska k projektové dokumentaci (PD) zajištěním zpracování PD na plynovodní přípojku a OPZ získáním stanoviska k PD realizací plynovodní přípojky a případně OPZ Výhodné pro všechny strany Výhody pro zákazníka Odpadá nutnost komunikace přímo s RWE a vícenásobné cestování na různá kontaktní místa TP pro zákazníka realizuje všechny činnosti od administrativy po realizaci plynovodní přípojky případně OPZ na klíč Využití expertních znalostí TP Garance kvality prací realizovaných TP Garance odkupu přípojky realizované TP Výhody pro TP Nabídka dalších služeb, které může zákazníkovi poskytnout V budoucnosti www přístup k informacím o sítích přes webový portál Platba od RWE za provedení administrativy za zákazníka spojené s vyřešením smlouvy o připojení Výhody pro RWE Vstupy od zákazníka jsou bezchybné – TP se v problematice dobře orientuje Snižuje se počet kontaktů a dotazů na kontaktních místech TP řeší více zákazníků najednou, dokáže odpovědět zákazníkovi na většinu dotazů sám RWE GasNet, s.r.o.

73 Technický partner – proces připojení
OSS Technický partner Stanovisko k PD SoP Technické podmínky Zákazník 1. TP pomáhá zákazníkovi se žádostí o připojení 2. TP distribuuje žádost OSS 3. TP převezme technické podmínky 4. TP připraví projektovou dokumentaci 5. TP distribuuje PD na OSS 6. TP převezme stanovisko k PD a SoP Vytvoření PD Žádost o připojení 7. TP realizuje plynovodní přípojku případně OPZ dle metodiky RWE GasNet, s.r.o.

74 Preferovanými obslužnými místy pro vyřízení SoP jsou zákaznické kanceláře, techničtí partneři a web
Externí mapový portál RWE Techničtí partneři Obchodník ZK 1. Žádost o připojení Technické podmínky Žádost o připojení Příjem žádosti, resp. podání žádosti – všechny obslužné kanály Výstup - OSS stanoví technické podmínky připojení ZS distribuují k zákazníkovi nebo Technický partner přebírá za zákazníka RWE DS (OSS) 10 dnů RWE ZS Komentář: Návaznost podání na Portálu kontrolou žádostí v ZS – pro pilotní fázi Aktivně komunikovaný kanál pro podání žádosti jsou ZS Legenda: OSS = operativní správa sítí RWE GasNet, s.r.o.

75 Činnosti zajišťované technickým partnerem
Přímo prováděné činnosti technickým partnerem Zpracování žádosti o připojení k distribuční soustavě Zprostředkování uzavření smlouvy o připojení (dále jen SoP) Výstavba nové plynovodní přípojky Příprava příslušných smluv souvisejících se zajištěním provozu plynovodní přípojky do doby jejího odkoupení Činnosti, které technický partner může zajistit prostřednictvím dalšího subjektu e) Zpracování projektové dokumentace na OPZ f) Zpracování projektové dokumentace na plynovodní přípojku g) Výstavba OPZ Činnosti dle bodu a) a b) hradí technickému partnerovi PDS, ostatní činnosti jsou předmětem smluvních ujednání mezi TP a zákazníkem RWE GasNet, s.r.o.

76 Požadavky na TP Aby se právnická nebo podnikající fyzická osoba mohla stát TP, musí splnit tyto základní podmínky: Být vlastníkem certifikátu v požadovaném rozsahu dle TPG , 2. Předložit další nezbytné doklady opravňující ho k realizaci plynovodních přípojek (Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení, Osvědčení o odborné způsobilosti osob, živnostenský list atd. – přesná specifikace je uvedena v příloze MP) Má odpovídající administrativně-technické zázemí čímž se rozumí zejména: Počítač s připojením na internet Jmenování kontaktní osoby Jde o otevřený systém do něhož mají přístup firmy splňující výše uvedené požadavky RWE GasNet, s.r.o.

77 Počet uzavřených smluv s TP k 31.1.2012
Net Techničtí partneři Provozní oblast PrO RWE GasNet 25 Plzeň 15 Chomutov 6 Votice 11 Liberec VČP Net 14 Dvůr Králové 9 Pardubice JMP Net Jihlava 5 Brno Kroměříž Hodonín SMP Net Olomouc Nový Jičín 10 Karviná 3 Celkem 65 Celkem 54 společností RWE GasNet, s.r.o.

78 Informace o technických partnerech na webu PDS
Informace o službách, které zajišťují TP jsou k dispozici na následující adrese: Přes tuto adresu je možné se dále dostat do kontaktního systému, kde se po zadání příslušné obce a po označení „Seznam technických partnerů“ objeví seznam konkrétních TP s nímž má příslušný PDS pro danou oblast uzavřenou příslušnou smlouvu Předpokládáme, že služeb TP budou převážně využívat zákazníci přímo na základě svých informací. Uvítáme však i provádění určité informační osvěty přímo i obchodníky s plynem, zvláště pak u nových zákazníků, kteří uvažují o připojení prostřednictvím výše uvedené služby TP. RWE GasNet, s.r.o.

79 DĚKUJEME ZA POZORNOST! RWE GasNet, s.r.o.

80 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část
Ukázka správné práce s žádostmi o uzavření Smlouvy o připojení prostřednictvím mapového portálu a hromadné elektronické komunikace včetně řešení nejčastěji se vyskytujících chyb Ukázka správné práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ - zadávání odečtů a požadavků na mimořádnou fakturaci - řešení reklamací - informace o OM zákazníků Nejčastější chyby při zadávání odečtů Podávání žádostí o RDK - chybová hlášení Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy podpis dodatků SoD - proces rychlé ZD - zasílané scany žádostí o SOP - proces upomínání Odpovědi na konkrétní dotazy RWE GasNet, s.r.o.

81 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část
Ukázka správné práce s žádostmi o uzavření Smlouvy o připojení prostřednictvím mapového portálu a hromadné elektronické komunikace včetně řešení nejčastěji se vyskytujících chyb Ukázka správné práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ - zadávání odečtů a požadavků na mimořádnou fakturaci - řešení reklamací - informace o OM zákazníků Nejčastější chyby při zadávání odečtů Podávání žádostí o RDK - chybová hlášení Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy podpis dodatků SoD - proces rychlé ZD - zasílané scany žádostí o SOP - proces upomínání Odpovědi na konkrétní dotazy RWE GasNet, s.r.o.

82 Elektronická Žádost o připojení k distribuční soustavě
RWE GasNet, s.r.o.

83 Elektronická Žádost o připojení k distribuční soustavě
Distribuce plynu online je bezplatnou aplikací pro podání Žádosti o připojení k distribuční soustavě. Žádost o připojení k distribuční soustavě je určena pro uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě v kategorii Maloodběratel a Domácnost do výše ročního odběru 630 MWh. Přístup RWE GasNet, s.r.o.

84 Využití Žádosti Nový odběr – dosud nebylo instalováno měřidlo, jedná se o novostavby, nově vytvořené jednotky v bytových domech apod. v minulosti demontováno měřidlo z důvodu rekonstrukce, nevyužívání odběrného místa apod. Obnovení odběrného místa (opětovné připojení ) – Přepis – změna zákazníka na odběrném místě Změna dodavatele – změna obchodníka Technická změna – změna spotřebičů ( počet, výkon) RWE GasNet, s.r.o.

85 Výhody elektronické Žádosti
Pohodlné a přehledné řešení Významná úspora času Pomoc při vyplňování v podobě interaktivní nápovědy Mapová podpora pro správnou lokalizaci odběrného místa/zájmového území Podpora Video s ukázkou vyplnění Žádosti o připojení k distribuční soustavě Leták ke stažení v pdf. RWE GasNet, s.r.o.

86 Kroky elektronické Žádosti
Krok 1 Důvod Žádosti Krok 2 Identifikační údaje Krok 3 Odběrné místo Krok 4 Technická specifikace OM Krok 5 Korespondenční adresa Krok 6 Rekapitulace a odeslání RWE GasNet, s.r.o.

87 Krok 1 Výběr kategorie domácnost maloodběr (podnikání) Důvod Žádosti
nový odběr jiný důvod – technická změna, změna dodavatele, změna zákazníka (přepis) Využití odběrného místa domácnost – Byt/rodinný dům rekreační objekt maloodběr – výběr dle druhu podnikání Časovost odběru – pracovní dny a sobota, neděle Charakter odběru – výběr dle typu spotřebičů RWE GasNet, s.r.o.

88 Žádost o připojení - krok 1. důvod žádosti
RWE GasNet, s.r.o.

89 Krok 2 Maloodběr Obchodní firma – název dle Obchodního rejstříku IČ, DIČ, údaje z Obchodního rejstříku, včetně jmen členů statutárního orgánu Adresa sídla společnosti – dle Obch. Rejstříku Kontakt - telefon, Jednání v zastoupení - s přílohou plné moci Domácnost Jméno, příjmení Adresa trvalého bydliště Kontakt – telefon, Jednání v zastoupení - s přílohou plné moci Datum narození RWE GasNet, s.r.o.

90 RWE GasNet, s.r.o. RWE GasNet, s.r.o. STRANA 90

91 Krok 3 Lokalizace odběrného místa Jméno, příjmení/Název provozovny
Upřesnění lokalizace – dle adresy/parcely Adresa odběrného místa Snímek odběrného místa Podrobnosti – typ nemovitosti a vztah žadatele – v případě nájemníka potvrzení čestného prohlášení (souhlas vlastníka nemovitosti) RWE GasNet, s.r.o.

92 RWE GasNet, s.r.o.

93 RWE GasNet, s.r.o.

94 RWE GasNet, s.r.o.

95 Krok 4 Spotřebiče – stav, počet, příkon
V případě technické změny na odběrném místě je nezbytné uvést stávající a nové spotřebiče zároveň Roční odběr – kWh/m3 Maximální hodinový odběr v m3/hod. – součet příkonů všech spotřebičů Minimální hodinový odběr v m3/hod. Poznámky, přílohy – prostor pro bližší informace RWE GasNet, s.r.o.

96 RWE GasNet, s.r.o.

97 Žádost o připojení - krok 5 forma a způsob doručení
Korespondenční adresa – informace pro odeslání Smlouvy o připojení k distribuční soustavě RWE GasNet, s.r.o.

98 Žádost o připojení - krok 5 forma a způsob doručení
RWE GasNet, s.r.o.

99 Krok 6 Rekapitulace všech kroků Žádosti o připojení
možnost opravy v předchozích krocích Potvrzovací číselný kód Souhlas se zpracováním osobních údajů RWE GasNet, s.r.o.

100 Žádost o připojení - krok 6 rekapitulace a odeslání
RWE GasNet, s.r.o.

101 RWE GasNet, s.r.o.

102 Informace ke stavu Žádosti
K získání informací o stavu zpracování podané Žádosti o připojení k distribuční soustavě je možné využít standardních komunikačních kanálů RWE zákaznická linka  , zákaznické centra, ová adresa Žádost o připojení k distribuční soustavě je po přijetí posouzena a dle úplnosti je zpracována s odesláním Smlouvy o připojení k distribuční soustavě k podpisu. V případě neúplné Žádosti o připojení k distribuční soustavě nebo chybných údajů je žadateli odeslán informační s důvodem zamítnutí Žádosti o připojení k distribuční soustavě. Žadatel po obdržení dvou Smluv o připojení k distribuční soustavě, jeden podepsaný originál Smlouvy o připojení k distribuční soustavě odesílá zpět na adresu: RWE Zákaznické služby, s.r.o. Oddělení komplexních požadavků Plynární 2748/6 Ostrava –Moravská Ostrava RWE GasNet, s.r.o.

103 Hromadný import Smlouvy o připojení k distribuční soustavě
Provozovatel distribuční soustavy vyšel vstříc požadavkům obchodníků, předávat žádosti o připojení k distribuční soustavě ke zpracování elektronicky, především z důvodu zkrácení lhůt pro vyhotovení Smluv o připojení k distribuční soustavě – pouze v případě přepisu. Zpracování bude probíhat pomocí nově vytvořeného hromadného importu Smluv o připojení k distribuční soustavě. Tato elektronická komunikace bude akceptována a zpracování zasílaných žádostí bude provedeno pouze v případě, že bude splňovat veškeré náležitosti obsažené v dokumentu „Pravidla hromadné elektronické komunikace“. RWE GasNet, s.r.o.

104 Hromadný import Smlouvy o připojení k distribuční soustavě
Tento způsob komunikace je určen pro zákaznickou kategorii DOM a MO (do 630MWh/rok včetně) Zpracování hromadných importů provádí pouze Oddělení komplexních požadavků. RWE GasNet, s.r.o.

105 Podmínky elektronické komunikace
Je možno zasílat/přijímat y s přílohami o velikosti maximálně 50 MB. Formát desetinných míst: oddělovačem desetinných míst je čárka. Každý soubor může obsahovat pouze žádosti se stejným důvodem podání. Důvod, který je akceptován v této fázi hromadné elektronické komunikace je „Změna dodavatele + změna konečného zákazníka na OM (přepis)“. Každá žádost musí být v souboru uvedena na samostatném řádku. Maximální počet je 30 žádostí v jednom souboru. V případě nutné komprimace souborů lze použít pouze komprimační formát *. ZIP. RWE GasNet, s.r.o.

106 Podmínky elektronické komunikace
Název souboru bude ve tvaru ident_proces_duvod_datum_cislo davky Ident – neměnná zkratka obchodníka 4 písmena – jednorázově si určí obchodník Proces – krok zpracování v procesu činností, viz níže vysvětleno v popisu rozhraní ( a, b, c) Důvod – 8 = důvod žádosti „Změna zákazníka (přepis)“ Datum – datum vytvoření dávky Číslo dávky – unikátní číslo dávky v rámci jednoho data Přílohy – název souboru a přílohy musí být shodný Žadatel garantuje, že zasílané soubory s daty nebudou obsahovat žádné duplicity a odpovídá za správnost a úplnost zasílaných informací. RWE GasNet, s.r.o.

107 Popis procesu doručený obsahuje excelovský soubor (Žádosti o připojení k distribuční soustavě) a plné moci. V případě většího množství požadavků lze pro plné moci použít komprimační formát *.ZIP. (název ové zprávy ident_a_duvod_datum_cislo davky) Po obdržení u na ovou adresu je provedena kontrola: zda žadatel patří mezi kontaktní osoby, které jsou uvedeny v příloze č. 1 uzavřené smlouvy o poskytování elektronických služeb zda je opatřen elektronickým podpisem zda excelovský soubor je opatřen elektronickým podpisem Pokud některý z výše uvedených bodů není dodržen, je požadavek neakceptován a tato informace je odeslána em žadateli. Případné otázky nebo nejasnosti související přímo s kvalifikovaným certifikátem je možno řešit na adrese : = > „První certifikační autoritu, a.s.“. První certifikační autorita je organizace nezávislá RWE. RWE GasNet, s.r.o.

108 Popis procesu Excelovský soubor obsahuje:
Identifikace zákazníka - Jméno/Název, datum narození/IČ, trvalé bydliště/sídlo firmy Specifikace odběrného místa - EIC/číslo místa spotřeby/číslo plynoměru, adresa odběrného místa Adresa pro zaslání korespondence Požadovaný termín zahájení odběru - den.měsíc.rok Předpokládaný roční odběr - kWh – m3 Charakter odběru, časovost, max. a min. hodinový odběr Spotřebiče - maximálně deset druhů spotřebičů. Větší počat druhů = > individuální řešení formou písemné Žádosti o připojení k DS na adresu RWE Zákaznické služby, s.r.o. Oddělení komplexních požadavků nebo předáním na příslušném zákaznickém centru. Plná moc a přílohy RWE GasNet, s.r.o.

109 Popis procesu Při zpracování Žádostí o připojení k distribuční soustavě je ověřeno: korektní vyplnění excelovského souboru náležitosti plné moci shoda počtu Žádostí o připojení k distribuční soustavě s počtem příloh (plných mocí) Vygenerování souboru CSV - SAP nepracuje se samotným excelem Zpracování Žádostí o připojení k distribuční soustavě Akceptování Žádostí o připojení k distribuční soustavě Soubory ve formátu *.pdf – Smlouvy o připojení k distribuční soustavě Soubor EXPORT_OK – obsahuje informace o Smlouvách o připojení k DS Neakceptování Žádostí o připojení Soubor EXPORT_KO – obsahuje informace o důvodech zamítnutí Žádostí o připojení k DS RWE GasNet, s.r.o.

110 Popis procesu Akceptace Neakceptace
Soubory *.pdf obsahující Smlouvy o připojení k distribuční soustavě spolu se souborem EXPORT_OK jsou odeslány na smluvený kontaktní k podpisu. (název ové zprávy ident_b_duvod_datum_cislo davky) Neakceptace Soubor EXPORT_KO je odeslán na smluvený kontaktní . (název ové zprávy ident_b_duvod_datum_cislo davky) RWE GasNet, s.r.o.

111 Podpis Smlouvy o připojení k distribuční soustavě
Po obdržení u s podepsanými Smlouvami o připojení k distribuční soustavě na ovou adresu je provedena kontrola: zda odesílatel patří mezi kontaktní osoby, které jsou uvedeny v příloze č. 1 uzavřené smlouvy o poskytování elektronických služeb. zda je opatřen elektronickým podpisem zda soubor *.pdf je opatřen elektronickým podpisem (název ové zprávy ident_c_duvod_datum_cislo davky) Následně je Smlouva o připojení k distribuční soustavě zpracována. Pokud některý z výše uvedených bodů není dodržen, je požadavek neakceptován a tato informace je odeslána em žadateli. RWE GasNet, s.r.o.

112 Informace K získání informací o stavu zpracování podané Žádosti o připojení k distribuční soustavě je možné ze strany obchodníka využít standardních komunikačních kanálů RWE (zákaznická linka , zákaznická centra, ová adresa Dotazy, nejasnosti nebo případné problémy s hromadnou elektronickou komunikací je možné zasílat na adresu Z této ové adresy Vám bude následně zaslána zpětná vazba. Z ové adresy nebude zasílána zpětná vazba v případě požadavku obchodníka s plynem na zaslání kopie Smlouvy o připojení k distribuční soustavě. Tyto požadavky lze ze strany zákazníka vyřídit standardními komunikačními kanály. Z ové adresy nebude zasílána zpětná vazba v případě požadavku obchodníka s plynem na opravu údajů uvedených ve  Smlouvě o připojení k distribuční soustavě, které již byly vráceny obchodníkem podepsané. V těchto případech je nutné ze strany obchodníka podat nový požadavek včetně doložení zplnomocnění zákazníkem k těmto úkonům určeným (například oprava neaktuálních zákaznických dat - příjmení, trvalé bydliště atd.). RWE GasNet, s.r.o.

113 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část
Ukázka správné práce s žádostmi o uzavření Smlouvy o připojení prostřednictvím mapového portálu a hromadné elektronické komunikace včetně řešení nejčastěji se vyskytujících chyb Ukázka správné práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ - zadávání odečtů a požadavků na mimořádnou fakturaci - řešení reklamací - informace o OM zákazníků Nejčastější chyby při zadávání odečtů Podávání žádostí o RDK - chybová hlášení Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy podpis dodatků SoD - proces rychlé ZD - zasílané scany žádostí o SOP - proces upomínání Odpovědi na konkrétní dotazy RWE GasNet, s.r.o.

114 Webová aplikace „On-line servis PDS“
Nové funkcionality nasazené v roce 2011 – 02/2012 Reklamace možnost podání reklamací pro OM/PM s ukončenou SoD automatické načítání čísla přístroje v reklamacích Odběrná místa rozšíření položek detailu OM o položky: platnost SOP, maximální kapacita ze SOP, plánované období odečtu, číslo dodatku k SOD, označení probíhajícího zkušebního provozu, zobrazení informace o CNG Přehled faktur možnost vyhledávání dílčích dokladů SDD dle EIC OM Žádost o rezervaci distribuční kapacity zprovozněno podávání žádosti o RDK z důvodu rychlé ZD Žádost o ukončení/přerušení distribuce plynu rozšíření podání žádostí o ukončení z důvodu neakceptace ceny Optimalizace výkonu portálu došlo k zrychlení nahrávání odečtů a žádostí (např. u dávky 1000 odečtů z původního času cca 25 min zrychleno na cca 3 min) RWE GasNet, s.r.o.

115 Práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“
Nasazené funkcionality Reklamace Podávání a sledování procesu řešení reklamací Prohlížení/stažení výsledného stanoviska Maximální povolený počet záznamů k zobrazení je 200 Sestavy ke stažení – inventurní sestavy OM v SOD Přehled stavů rezervací distribuční kapacity Přehled změn rezervací distribuční kapacity (účinných) Přehled změn přílohy č. 1 SOD Seznam měřidel Finanční jištění Přehled použitých forem FJ Výsledky výpočtu FJ RWE GasNet, s.r.o.

116 Webová aplikace „On-line servis PDS“
Nasazené funkcionality Odběrná místa Přehled všech OM s uzavřenou smlouvu o distribuci Sjednané smluvní údaje, technické údaje včetně historie Zadání odečtu na OM, podání reklamace, přehled faktur Maximální počet zobrazovaných záznamů je 500 Přehled faktur Zobrazení faktur, souhrnných daňových dokladů, záloh a agregovaných předpisů záloh Zobrazení/stáhnutí dokladů ve formátu PDF – tištěné i elektronické doklady Maximální počet zobrazovaných záznamů je 200 Odečty Podání odečtů k mimořádné fakturaci , ke změně dodavatele, k přepisu a kontrolních odečtů Zobrazení výsledku vyhodnocení odečtů systémem Hromadné nebo jednotlivé podání Maximální počet odečtů v dávce je 1000 RWE GasNet, s.r.o.

117 Práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“
Nasazené funkcionality Internet AVE Mapové podklady PZ Žádosti Podání, sledování průběhu řešení a elektronický podpis žádostí Žádost o rezervaci distribuční kapacity Na dobu neurčitou, měsíční, klouzavá Standardní změna dodavatele Rychlá změna dodavatele Změna zákazníka na OM = přepis Žádost o změnu smluvních údajů na OM Hromadné nebo jednotlivé podání Maximální počet žádostí v dávce je 500 RWE GasNet, s.r.o.

118 Práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“
Nasazené funkcionality Žádost o ukončení/přerušení distribuce plynu Žádost o ukončení/přerušení dodávky plynu z důvodu neplacení Žádost o ukončení dodávky plynu s demontáží měřidla Žádost o přerušení dodávky plynu z důvodu rekonstrukce OM Žádost o ukončení dodávky/distribuce plynu z důvodu neakceptace ceny Žádost o ukončení z důvodu změny dodavatele Žádost o ukončení z důvodu smlouvy na dobu určitou Žádost o ukončení z důvodu výpovědi smlouvy o dodávce ze strany zákazníka Žádost o ukončení z důvodu výpovědi smlouvy o dodávce ze strany obchodníka pro neplnění smluvních ustanovení Hromadné nebo jednotlivé podání Maximální počet žádostí v dávce je 500 RWE GasNet, s.r.o.

119 Práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“
Nasazené funkcionality Žádost o zkušební provoz Nově se připojující zákazník Rekonstrukce části nebo celého OPZ Změna měření z typu C na typ A nebo B Pouze jednotlivé podání Elektronické podepisování/potvrzování dodatků distribučních smluv Maximální povolený počet záznamů k zobrazení je 200 RWE GasNet, s.r.o.

120 Práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“
Přístup do webové aplikace Uzavření SOD a smlouvy o poskytování el. služeb Podrobnosti na Home>Obchodník s plynem>Potřebuji poradit>Doporučené postupy pro uzavření SOD, smlouvy o poskytování el. služeb a podávání Komerční nebo kvalifikovaný certifikát od I. CA Podrobnosti na Home>Obchodník s plynem>Potřebuji poradit>Postup pro získání a instalaci certifikátu pro přístup do aplikace Online servis PDS Tyto certifikáty a jejich soukromé klíče musí být uložené v souboru přímo v počítači používaném pro přihlášení RWE GasNet, s.r.o.

121 Webová aplikace „On-line servis PDS“
Připravované funkcionality Finanční jištění možnost uzavírání dodatků smluv o kauci Další typy odečtů podání kontrolního odečtu novým dodavatelem Další typy žádostí žádost o provedení mimořádného odečtu Optimalizace výkonu a stability portálu zrychlení vyhledávání OM zrychlení vyhledávání faktur zrychlení odezev portálu při dalších činnostech Přístup do plánovacího kalendáře termín závisí na implementaci aplikace WFM RWE GasNet, s.r.o.

122 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část
Ukázka správné práce s žádostmi o uzavření Smlouvy o připojení prostřednictvím mapového portálu a hromadné elektronické komunikace včetně řešení nejčastěji se vyskytujících chyb Ukázka správné práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ - zadávání odečtů a požadavků na mimořádnou fakturaci - řešení reklamací - informace o OM zákazníků Nejčastější chyby při zadávání odečtů Podávání žádostí o RDK - chybová hlášení Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy podpis dodatků SoD - proces rychlé ZD - zasílané scany žádostí o SOP - proces upomínání Odpovědi na konkrétní dotazy RWE GasNet, s.r.o.

123 Nejčastější chyby při zadávání odečtů
Červené chybové hlášení odečet není možné přijmout do systému PDS : Zadaný kód EIC OM nemá požadovanou délku (16 znaků). Na zadané EIC OM nemáte uzavřenou smlouvu o distribuci. Neplatné číslo měřidla (1-18 znaků). Neplatné datum odečtu (DD.MM.RRRR). Neplatný stav měřidla (celé kladné číslo, maximálně 7 číslic). Neplatný typ odečtu (F, K, Z, P). Pro EIC OM XXX nebyl nalezen přístroj XXX. Nekonzistence dat Kliknutím na ikonu proveďte opravu zadání, nebo zadání zrušte. RWE GasNet, s.r.o.

124 Nejčastější chyby při zadávání odečtů
Žluté chybové hlášení Odečet prošel kontrolou v systému PDS , která vyhodnotila chybu v hodnotě odečtu: odečet byl identifikován jako nevěrohodný, spotřeba je mimo toleranci. odečet byl identifikován jako nevěrohodný, nulová spotřeba. odečet byl identifikován jako nevěrohodný, kontaktujte PDS na ovou adresu Proveďte kontrolu doposud evidovaných odečtů přímo ve webové aplikaci „On-line servisu PDS“ cesta: Odběrná místa - > Detail OM - > Spotřeby /odečty Pro možnost opravy nebo potvrzení zadaného odečtu kontaktujte PDS na ové adrese jejíž přílohou bude přehled odečtů ve formátu xls (vzor viz přiložený soubor) ! RWE GasNet, s.r.o.

125 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část
Ukázka správné práce s žádostmi o uzavření Smlouvy o připojení prostřednictvím mapového portálu a hromadné elektronické komunikace včetně řešení nejčastěji se vyskytujících chyb Ukázka správné práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ - zadávání odečtů a požadavků na mimořádnou fakturaci - řešení reklamací - informace o OM zákazníků Nejčastější chyby při zadávání odečtů Podávání žádostí o RDK - chybová hlášení Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy podpis dodatků SoD - proces rychlé ZD - zasílané scany žádostí o SOP - proces upomínání Odpovědi na konkrétní dotazy RWE GasNet, s.r.o.

126 Standardní změna dodavatele (SZ/S1 = Změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu)
Červené chybové hlášení (ERR): Nekonzistence dat v DB PDS (typ 027) = K uvedenému EIC je evidován zákazník s rozdílným datem narození. v systému PDS je evidován zákazník s jiným datem narození než je uvedeno v žádosti o RDK pro opravu této chyby je nutné přiložit do žádosti o RDK nebo odeslat na sken dokladu, který prokazuje správnost data narození (např. OP, smlouva o sdružených službách, apod.) Žluté chybové hlášení (WRN): Nekonzistence dat v DB PDS (typ 37) = Na OM probíhá WF odpojení pod číslem dokladu. na OM je vygenerována servisní zakázka na demontáž toto hlášení slouží pouze jako informace pro PDS Zadané jméno/název KZ (…) se liší od jména v DB PDS. na OM je evidován zákazník, v jehož jméně je nepatrný rozdíl (háček, čárka) Nekonzistence dat v DB PDS (typ 018) = Dom se spotřebou nad 630 MWh ve většině případů se jedná pouze o chybu, kdy je zaměněna hodnota ročního odběru v kWh za hodnotu v MWh RWE GasNet, s.r.o.

127 Změna dodavatele s přepisem; Přepis bez změny dodavatele (SZ/S3 = Změna dodavatele se změnou zákazníka v odběrném místě) (NE/D1 = Přepis bez ZD) Červené chybové hlášení (ERR): Nekonzistence dat v DB PDS (typ 019) = Uvedený zákazník není evidován v systému PDS. pro dané OM a daného zákazníka není v systému PDS evidována žádost o smlouvu o připojení k distribuční soustavě Pro toto OM není podaná žádost o připojení. pro schválení žádosti o RDK (SZ/S3) je nutné, aby měl nový zákazník v době podání žádosti o RDK alespoň podanou žádost o připojení k distribuční soustavě Žluté chybové hlášení (WRN): Nekonzistence dat v DB PDS (typ 021) = Nesoulad kategorie odběru SOP x typ sazby na OM. na OM je původní zákazník v jiné kategorii než nový zákazník toto hlášení slouží jako informace pro PDS není důvodem pro zamítnutí žádosti o RDK Nekonzistence dat v DB PDS (typ 37) = Na OM probíhá WF odpojení pod číslem dokladu. na OM je vygenerována servisní zakázka na demontáž RWE GasNet, s.r.o.

128 Nové/opětovné připojení (SZ/ R1 = Zahájení dodávek do odběrného místa nově připojeného zákazníka) (SZ/ R2 = Zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu) Červené chybové hlášení (ERR): Nekonzistence dat v DB PDS (typ 019) = Uvedený zákazník není evidován v systému PDS. pro dané OM a daného zákazníka není v systému PDS evidována oboustranně podepsaná SOP ani žádost o smlouvu o připojení k distribuční soustavě Nekonzistence dat v DB PDS (typ 022) = SOP není oboustranně podepsaná pro schválení žádosti o RDK (SZ/R1-R2) je nutné, aby měl nový zákazník v době podání žádosti o RDK oboustranně podepsanou SOP Nekonzistence dat v DB PDS (typ 045) = Žádost o SOP není v konečném stavu procesu vyřízení. v případě, kdy na OM dochází k technickým úpravám a v SOP je uvedeno, že zákazník musí pro kompletní vyřízení SOP doložit např. projektovou dokumentaci Žluté chybové hlášení (WRN): Nekonzistence dat v DB PDS (typ 021) = Nesoulad kategorie odběru SOP x typ sazby na OM. na OM byl původní zákazník v jiné kategorii než nový zákazník, popř. na OM byl nebo je evidován neoprávněný odběr toto hlášení slouží jako informace pro PDS RWE GasNet, s.r.o.

129 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část
Ukázka správné práce s žádostmi o uzavření Smlouvy o připojení prostřednictvím mapového portálu a hromadné elektronické komunikace včetně řešení nejčastěji se vyskytujících chyb Ukázka správné práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ - zadávání odečtů a požadavků na mimořádnou fakturaci - řešení reklamací - informace o OM zákazníků Nejčastější chyby při zadávání odečtů Podávání žádostí o RDK - chybová hlášení Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy podpis dodatků SoD - proces rychlé ZD - zasílané scany žádostí o SOP - proces upomínání Odpovědi na konkrétní dotazy RWE GasNet, s.r.o.

130 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část
Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy podpis dodatků SoD – je nezbytné provádět průběžně na základě zobrazené výzvy PDS ve webové aplikaci „On-line servis PDS“. (Neprovádění má negativní dopad na možnost pořízení odečtů prostřednictvím webové aplikace „On-line servis PDS“ a současně i na možnost včasné fakturace distribuce.) proces rychlé ZD – vyhlašuje OTE a tento proces je možné realizovat pouze v případech stanovených vyhláškou PTP. (Upozorňujeme na skutečnost, že proces rychlé ZD nelze uplatit v případě chybně podané Žádosti o RDK do systému PDS nebo chybně podané Žádosti o ZD do systému OTE). RWE GasNet, s.r.o.

131 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část
Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy zasílané scany žádostí o SOP – při schvalování „Žádostí o RDK“ není možné na rozdíl od přijímaných scanů podepsaných SoP akceptovat zasílané scany „Žádostí o uzavření SoP“. Důvodem je skutečnost, že v případě SoP se již jedná o návrh smlouvy zaslaný PDS, ale v případě „Žádosti o uzavření o SoP“ se jedná o dokument, který dosud neprošel kontrolou PDS (posouzením jeho správnosti a úplnosti) proces upomínání – je nezbytné včas reagovat na případné automaticky generované ové zprávy zasílané ze systému PDS ve vazbě na neuhrazené pohledávky (faktury a zálohy distribuce nebo nedostatečné finanční způsobilosti, které mohou být důvodem pro jednostranné ukončení smlouvy o distribuci ze strany PDS). RWE GasNet, s.r.o.

132 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část
Ukázka správné práce s žádostmi o uzavření Smlouvy o připojení prostřednictvím mapového portálu a hromadné elektronické komunikace včetně řešení nejčastěji se vyskytujících chyb Ukázka správné práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ - zadávání odečtů a požadavků na mimořádnou fakturaci - řešení reklamací - informace o OM zákazníků Nejčastější chyby při zadávání odečtů Podávání žádostí o RDK - chybová hlášení Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy podpis dodatků SoD - proces rychlé ZD - zasílané scany žádostí o SOP - proces upomínání Odpovědi na konkrétní dotazy RWE GasNet, s.r.o.

133 DĚKUJEME ZA POZORNOST! RWE GasNet, s.r.o.


Stáhnout ppt "V. Workshop Distribuce zemního plynu"

Podobné prezentace


Reklamy Google