Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní fond dopravní infrastruktury Den dopravy, diskusní blok Dopravní infrastruktura Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI čtvrtek 28. února 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní fond dopravní infrastruktury Den dopravy, diskusní blok Dopravní infrastruktura Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI čtvrtek 28. února 2008."— Transkript prezentace:

1 Státní fond dopravní infrastruktury Den dopravy, diskusní blok Dopravní infrastruktura Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI čtvrtek 28. února 2008

2 Představení Státního fondu dopravní infrastruktury Strategické postupy při výstavbě silnic a dálnic Rozpočet na rok 2008 a výhled na roky 2009 – 2010 Současný stav silnic a dálnic – jejich rozvoj a údržba Mimorozpočtové prostředky pro financování dopravní infrastruktury Obsah prezentace

3 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Představení SFDI

4 Příjmy SFDI: 100 % silniční daně 9,1 % spotřební daně z minerálních olejů příjmy z dálničních kupónů příjmy z mýta příspěvky z evropských fondů dotace z privatizačního účtu MF, dotace ze státního rozpočtu úvěry, úroky, penále dary a dědictví další příjmy Silnice Železnice Voda

5 Využívání příjmů SFDI Financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic Financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah Financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest Poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah

6 Využívání příjmů SFDI Poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Financování zavedení a provozování systému elektronického mýta Úhrada závazků z koncesních smluv Úhrada nákladů na činnost SFDI Úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby

7 Nová vize financování DI Strategická budoucnost SFDI - Reálná hodnota otevřeného portfolia - Přehodnocení investičních záměrů - Spolupráce s investory při zreálňování cen portfolia v průběhu výstavby - „Dohoda“ s Ministerstvem financí (garantovaný základ příjmů) - Přesné finanční plánování - Doporučení optimálního způsobu financování jednotlivých projektů Otevřené otázky - Vliv struktury financování na cenu staveb dopravní infrastruktury - Optimální cena výstavby vs. doba výstavby

8 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Strategické postupy při výstavbě silnic a dálnic

9 Strategie výstavby DI 19.9.2007 Schválen Vládou České republiky Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury (HVDI) pro období 2008 – 2013 (HVDI) HVDI určuje základní směry rozvoje infrastruktury železnic, silniční sítě a vnitrozemských dopravních cest Současně HVDI vymezuje hlavní zdroje financování tohoto rozvoje, kterými budou v následujících letech prostředky: - ze státního rozpočtu - z programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU (OPD) - z dalších zdrojů, jako je úvěr EIB, TEN-T a soukromý sektor v rámci projektů realizovaných v partnerství veřejného a soukromého sektoru HVDI bude aktualizován v souvislosti se schvalováním rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI na jednotlivé roky

10 Základní cíl HVDI Kvalitní propojení České republiky s evropskou dopravní sítí a její začlenění do transevropské sítě TEN-T v parametrech odpovídajících mezinárodním dohodám s minimálním dopadem na životní prostředí

11 HVDI - železnice Dokončená modernizace I. a II. koridoru Priority pro následující roky – III. a IV. koridor (Praha – Cheb, Praha – Horní Dvořiště). Jednotlivé úseky jsou zahájeny, předpoklad dokončení do roku 2016 Elektrifikace tratí, interoperabilita (řídící a zabezpečovací technika, hlasové a datové služby), modernizace železničních uzlů (Praha, Brno, Břeclav, Přerov, Ústí nad Labem, Ostrava, Olomouc)

12 HVDI - silnice Berlín - Praha – dokončení posledního úseku dálnice D8 Praha – Ostrava – státní hranice s Polskem (D47, D1) Propojení Česká republika – Rakousko Pražský okruh, R35, R6, R7, R55, R48 Obchvaty měst a obcí, protihluková opatření, podpora rozvoje podnikání

13 Strategie financování DI Strategie financování úzce propojena se schváleným harmonogramem Celkem bude v letech 2008 – 2010 do výstavby dopravní infrastruktury investováno bezmála 300 miliard korun Prostředky budou investovány z několika zdrojů: - rozpočet SFDI (daňové příjmy, státní rozpočet, prostředky z privatizace), - Operační program Doprava, - fondy EU mimo OPD - úvěry od Evropské investiční banky Významným zdrojem prostředků pro výstavbu dopravní infrastruktury v následujících letech bude výkonové a časové zpoplatnění Od 1.1. 2008 došlo k rozšíření zpoplatněných úseků o nových 172 kilometrů silnic I. třídy

14 Výkonové zpoplatnění (2007)

15 Výkonové zpoplatnění (od 2008)

16 Dálnice v roce 2008 2008 SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn D11.245.8882.100.000900.0001.085.86305.331.751 D21.9490000 D3704.2340000 D5109.1750000 D8908.7581.102.8170002.011.575 D11906.6380000 D475.582.3270000 tis. Kč

17 Dálnice v letech 2008 - 2010 2008-10 SFDI 2008-10 OPD 2008-10 EIB nový 2008-10 EU ostatní 2008-10 EIB staré 2008-10 souhrn D12.804.3143.700.0001.459.0641.602.63609.566.014 D21.9490000 D31.545.8720000 D5120.5750000 D84.261.6405.889.98200010.151.622 D112.034.3380000 D4713.803.3510000 tis. Kč

18 Rychlostní silnice v roce 2008 2008 SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn R12.908.9531.833.997528.8561.127.9003.000.0009.399.706 R434.309326.414139.70000500.423 R61.286.6412.054.9411.026.152004.367.734 R7251.4551.136.359563.388001.951.202 R1045.4720000 R35251.148575.799195.300001.022.247 R434.6400000 R4627.8400000 R48537.948351.100250.000001.139.048 R49130.8480000 R5264.4960000 R55135.4881.211.000519.000001.865.488 R5618.5600000 tis. Kč

19 Rychlostní silnice v letech 2008 - 2010 2008-10 SFDI 2008-10 OPD 2008-10 EIB nový 2008-10 EU ostatní 2008-10 EIB staré 2008-10 souhrn R17.260.59811.948.7073.232.8892.078.8235.379.52029.900.537 R4133.239894.494294.449001.322.182 R62.481.5985.462.2551.929.421009.873.274 R71.395.3574.990.1551.728.541008.114.053 R1045.4720000 R35700.5161.755.799592.033003.048.348 R4324.6400000 R4627.8400000 R48771.9481.153.9001.062.800002.988.648 R49346.3480000 R52184.4960000 R55324.6883.058.6941.310.983004.694.365 R5648.5600000 tis. Kč

20 Silnice I. třídy v roce 2008 2008 SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn I/2149.9470000 I/11356.776948.000406.000001.710.776 I/14126.542337.24678.30000542.088 I/20112.1820000 I/27169.560850.000364.500001.384.060 I/30175.6700000 I/34109.10651.07152.37100212.548 I/35341.23684.00036.00000461.236 I/38309.027370.676193.31711.7080884.728 Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy tis. Kč

21 Silnice I. třídy v roce 2008 2008 SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn I/42521.0810000 I/44171.514146.16362.64126.0600406.378 I/47106.8000000 I/49124.8500000 I/50142.19174.022000216.213 I/56303.1200000 I/57240.295210.00090.00000540.295 I/67185.7860000 Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy tis. Kč

22 Silnice I. třídy v letech 2008 – 2010 Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy 2008-10 SFDI 2008-10 OPD 2008-10 EIB nový 2008-10 EU ostatní 2008- 10 EIB staré 2008-10 souhrn I/2604.8530000 I/9324.522469.000201.00000994.522 I/111.676.5272.303.000887.000004.866.527 I/1375.791931.000399.600001.406.391 I/14299.317578.246181.600001.059.163 I/16787.757210.00090.000001.087.757 I/21133.536759.363325.44253.43201.271.773 I/27795.5731.620.000647.000003.062.573 I/2814.280245.000106.00000365.280 I/34817.976189.465213.695001.221.136 I/35957.51184.00036.000001.077.511 I/37476.6361.264.751442.035002.183.422 I/381.851.5322.633.0561.072.41711.70805.568.713 tis. Kč

23 Silnice I. třídy v letech 2008 - 2010 Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy 2008-10 SFDI 2008-10 OPD 2008-10 EIB nový 2008-10 EU ostatní 2008-10 EIB staré 2008-10 souhrn I/421.487.6110000 I/44346.697602.220258.09426.06001.233.071 I/47552.2670000 I/49434.34650.000000484.346 I/501.112.764281.6880001.394.452 I/5217.657280.000120.00000417.657 I/561.453.1200000 I/57954.394560.000180.000001.694.394 I/67442.7000000 tis. Kč

24 Ostatní investice v roce 2008 2008 SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn TSK/OMI - sil. I. tř.794.6000000 Dráhy10.344.5359.419.1044.021.3831.690.330025.475.352 Vodní cesty366.930365.876156.80328.7030918.312 Údržba dálnice1.550.0000000 Údržba RK200.0000000 Údržba sil. I. tř.1.591.7300000 Údržba dráhy5.880.0000000 Silnice II. tř.669.0630000 PK globální položky832.96135.000000867.961 Ostatní2.700.0000000 tis. Kč

25 Ostatní investice v letech 2008 - 2010 2008-10 SFDI 2008-10 OPD 2008-10 EIB nový 2008-10 EU ostatní 2008-10 EIB staré 2008-10 souhrn TSK/OMI - sil. I. tř.2.112.7170000 Dráhy23.106.69938.871.61914.009.2122.012.187077.999.717 Vodní cesty1.100.7901.249.638535.64528.70302.914.776 Údržba dálnice5.250.0000000 Údržba RK925.6100000 Údržba sil. I. tř.5.491.8660000 Údržba dráhy19.078.9460000 Silnice II. tř.1.328.0210000 PK příprava a vypořádání staveb2.966.769105.0000003.071.769 Ostatní7.160.0000000 tis. Kč

26 Úseky ke zprovoznění – 2008 Probíhá otevírání nových úseků rychlostních silnic a dálnic V roce 2008 je v plánu zprovoznit 44,5 km nových silnic a dálnic - udržování poměrně dynamického trendu Úseky k plánovanému zprovoznění v roce 2008: Kojetín – Kroměříž západ4 kmpodzim 2008 Kroměříž západ – Kroměříž východ 3 kmpodzim 2008 Lipník n. B. - Bělotín15,4 kmlistopad 2008 Bílovec – Ostrava, Rudná11,7 kmduben 2008 Praha – Pavlov (poloviční profil)10,4 kmpodzim 2008

27 Úseky k zahájení výstavby - 2008 Dynamické bude také zahajování výstavby dalších úseků silnic a dálnic v roce 2008 Kroměříž východ – Říkovice11,3 kmjaro 2008 Přerov – Lipník n. B.14,3 kmříjen 2008 Bohumín – hr. s Polskem6,1 kmbřezen 2008 Tábor - Soběslav16 km2008 D1 – Jesenice - Vestec8,7 kmduben 2008 Mirotice - Třebkov5,9 km2008 Jenišov – Nové Sedlo5,1 km2008

28 Úseky k zahájení výstavby - 2008 Zahajované úseky v roce 2008 Nové Sedlo - Sokolov7,5 km2008 Sokolov - Tisová5,4 km2008 Sulec - obchvat2,5 km2008 Bítozeves - Vysočany5,4 km2008 MÚK Vysočany0,5 km2008 Vysočany - Droužkovice9,4 km2008 Droužkovice – Nové Spořice6,4 km2008

29 Úseky k zahájení výstavby - 2008 Zahajované úseky v roce 2008 Rychaltice – Frýdek-Místek7,14 km2008 Frýdek-Místek - obchvat8,7 km2008 Hulín – Fryštát16 km2008 Hulín – Skalka (R55)10,8 km2008 Frýdek-Místek – R48 (R56) 2,1 km2008

30

31

32

33 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Současný stav silnic a dálnic – jejich rozvoj a údržba Investice v roce 2007

34 Investice do oprav v roce 2007 V roce 2007 šlo z rozpočtu SFDI na investice do oprav silničních komunikací navíc 3,478 miliardy korun. Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/2 opravy v úseku Zásmuky - Kutná Hora12.997STC I/38 opravy v úseku Jizbická Zavadilka - Kolín24.916STC R4 opravy v úseku Dobříš - Skalka38.199STC I/4 opravy v úseku Dubenec - Lety13.814STC I/19 opravy v úseku Březnice - Mirovice36.723STC R7 opravy v úseku Makotřasy - Brandýsek43.680STC R10 opravy v úseku Radonice - St. Boleslav38.853STC I/3 opravy v úseku Olbramovice - Miličín. Mezno8.996STC I/3 opravy v úseku Sezimovo Ústí - Kaplice59.693JHC I/4 opravy v úseku Vimperk - Houžná58.492JHC I/19 opravy v úseku Lety - hranice kraje Vysočina43.429JHC I/20 opravy v úseku Blatná - České Budějovice80.462JHC I/22 opravy v úseku Střela - Jinín37.795JHC

35 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/23 opravy v úseku Pleše - Jindřichův Hradec60.931JHC I/24 opravy v úseku Frahelž - Suchdol nad Lužnicí26.842JHC I/29 opravy v úseku Záhoří - Oltyně46.929JHC I/34 opravy v úseku Třeboň - Vodná63.172JHC I/39 opravy v úseku hr. okr. PT - Želnava11.755JHC I. třídy VDZ Jihočeský kraj4.550JHC I/22 opravy v úseku Hluboká - Bystré88.688PLZ I/27 opravy v úseku Sv. Hubert - Alžbětín159.000PLZ I/26 opravy v úseku Sulkov - Folmava40.000PLZ I/21 opravy v úseku Planá - Chodová Planá21.332PLZ I. třídy VDZ Plzeňský kraj4.980PLZ I/21 opravy v úseku Cheb - Vojtanov9.000KVA I/6 opravy v úseku Bochov - Klest90.000KVA R6 opravy v úseku Obilná - Chlumeček36.400KVA I/20 opravy v úseku hr. kraje - Kr. Údolí42.700KVA

36 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/25 opravy v úseku H. Žďár - Jáchymov35.600KVA I/64 opravy v úseku Hazlov - H. Lomany15.300KVA I/13 opravy v úseku Květnová - Boč10.000KVA I/6 opravy Průtah Lubenec23.541UST I/7 opravy v úseku hranice ÚK - obchvat Louny61.120UST I/8 opravy v úseku Cínovec - státní hranice ČR6.997UST I/9 opravy v úseku Mýto - Studánka35.460UST I/13 opravy v úseku Teplice - Česká Kamenice137.990UST I/15 opravy v úseku Sedlec - Třebívlice90.574UST I/27 opravy v úseku Velebudice - Radíčeves70.718UST I/13 opravy v úseku Albrechtice - Frýdlant17.987LBR I/14 opravy v úseku Proseč - Hrabačov25.683LBR I/15 opravy v úseku Zahrádky - Kravaře23.108LBR I/11 opravy v úseku Hradec Králové - Blešno, 2. etapa23.450KHR I/14 opravy v úseku Bílý Újezd - Solnice, Solnice - Rychnov n. Kn.47.983KHR

37 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/36 opravy v úseku Čestice - Borohrádek23.460KHR I/35 opravy v úseku Hořice - Ostroměř23.765KHR I/37 opravy v úseku Trutnov - Kuks72.002KHR I/16 opravy v úseku Volanov - Pilníkov11.325KHR I/2 opravy v úseku Přelouč - křiž. II/32220.000PBC I/11 opravy v úseku Šedivec - Jablonné n. O.40.000PBC I/17 opravy v úseku Hrochův Týnec - Zámrsk25.000PBC I/34 opravy v úseku Hlinsko - Polička - Svitavy40.000PBC I/35 opravy v úseku Cerekvice - Litomyšl20.000PBC I/36 opravy v úseku Voleč - Pardubice - Sezemice90.000PBC I/19 opravy v úseku Obrataň - Štěpánov nad Svratkou70.000VYS I/23 opravy v úseku Vladislav - Studenec26.000VYS I/38 opravy v úseku Svatý Kříž - Štoky21.500VYS I/19 opravy v úseku Rozseč - Hodonín21.000JHM I/43 opravy v úseku Černá Hora - Krhov21.900JHM

38 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/49 opravy v úseku Pozděchov - Val. Polanka24.000ZLN I/55 opravy v úseku Hulín - Spytihněv40.000ZLN I/57 opravy v úseku Vsetín - Val. Příkazy60.000ZLN I/11 opravy v úseku Hambálky - Ztracenka31.900OLM I/35 opravy v úseku Olomouc, Foerstova - Hranice48.000OLM I/44 opravy v úseku Vlachov - Loučná nad Desnou25.950OLM I/46 opravy v úseku Olomouc - Čabová28.500OLM I/47 opravy v úseku Osek - Lipník15.500OLM I/55 opravy v úseku Olomouc, Rolsberská - křiž. III/ 055554.100OLM I/60 opravy v úseku Vápenná - Žulová22.700OLM I/11 opravy v úseku Opava - Svrčinovec60.000MRS I/45 opravy v úseku Krnov - Bruntál20.000MRS

39 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/46 opravy v úseku hranice Ol. Kraje - Sudice80.000MRS I/48 opravy v úseku Zelinkovice - Dub30.000MRS I/56 opravy v úseku Bílá - Ostravice50.000MRS I/58 opravy v úseku Ostrava - N. Bělá40.000MRS I/59 opravy v úseku Karviná - Ostrava59.964MRS I/67 opravy v úseku Karviná - Č. Těšín20.000MRS D1 opravy v úseku Mirošovice - Psáře45.933STC D11 opravy v úseku Nehvizdy - Sadská69.689STC D5 opravy v úseku Loděnice - Bavoryně68.993STC D1 opravy v úseku Humpolec - Úsobí5.687JHM D2 opravy v úseku Brno - Kostice47.355JHM

40 Investice do oprav v roce 2007

41 Údržba a opravy železnic V roce 2007 bylo vloženo do zajištění provozuschopnosti tratí 6,662 miliardy korun Z uvedené částky bylo 5,387 miliardy korun z rozpočtu SFDI a ze zdrojů SŽDC 1,274 miliardy korun Na opravy tratí bylo v roce 2007 mimořádně investováno 1,214 miliardy korun Ekonomicky nejnáročnější opravy v roce 2007 na tratích: V roce 2008 jsou pro zajištění provozuschopnosti plánovány zdroje SFDI ve výši 5,8 miliardy korun a zdroje SŽDC ve výši 1 miliardy korun Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa – Liberec – Turnov – Železný Brod – Jaroměř (včetně tratě Bakov – Turnov – Libuň – Stará Paka) 44.098 Svitavy – Chrudim – Moravany49.480 Ostrava Vítkovice – Český Těšín42.989 údaje v tis. Kč

42 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Rozpočet SFDI v roce 2008 a výhled na roky 2009 - 2010

43 Příjmová struktura na rok 2008 Předpokládané příjmy SFDI v letech 2008-2010 Příjmy SFDI v roce 2008 Druh příjmu Rozpočet 2008 výhled rozpočtu 2009 výhled rozpočtu 2010 Příjmy daňové a z poplatků20.750.00018.400.00022.300.000 Dotace ze státního rozpočtu20.200.00022.200.00022.700.000 Výnosy z privatizace4.050.0004.400.0000 Příjmy SFDI45.000.000 Druh příjmu Rozpočet 2008 Převody výnosů silniční daně6.100.000 Převody výnosů spotřební daně z minerál. olejů7.500.000 Převody výnosů poplatků za použití vybr. dálnic a silnic včetně mýtného7.150.000 Dotace ze státního rozpočtu20.200.000 Převody výnosů z privatizovaného majetku4.050.000 Příjmy SFDI45.000.000 Údaje jsou uváděny v tisících Kč.

44 Výdajová struktura na rok 2008 Výdajový rámec SFDI45.000.000 Hlavní příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC)40.106.337 TSK, OMI1.000.000 Kraje – silnice II. třídy663.663 Náklady na elektronické mýtné2.350.000 Regionální dráhy100.000 Příspěvky (projektové práce, bezpečnost dopravy, cyklostezky) 350.000 Výroba a distribuce dálničních kupónů180.000 SFDI250.000 Údaje jsou uváděny v tisících Kč.

45 Výdaje do DI v letech 2008 – 2010 Hlavní příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC) Rozdělení dle zdroje financování2008 83.446.466 2009 94.276.084 2010 89.284.419 z toho SFDI40.106.33740.257.14141.563.901 Fondy EU – OPD25.698.29036.506.02536.988.278 Nový úvěr EIB (kofinancování OPD)10.590.14913.299.75210.110.099 Fondy EU mimo OPD4.051.6902.083.503372.284 Schválené úvěry EIB3.000.0002.129.663249.857 Rozdělení dle hlavních příjemců2008 83.446.466 2009 94.276.084 2010 89.284.419 z toho ŘSD51.272.80254.547.32245.795.630 SŽDC31.255.35238.749.05842.472.029 ŘVC918.312979.7041.016.760 Údaje jsou uváděny v tisících Kč.

46 Mimorozpočtové prostředky Potřeba ? Zdroje ? Formy ? - Sekuritizace - Projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru Potenciál vhodných projektů ? Současný stav ?

47 Růst trhu PPP v Evropě Celková hodnota soutěžených PPP projektů v Evropě (bez Velké Británie) v roce 2005 byla zhruba 54 mld. Euro V roce 2006 potom 73 mld. Euro (meziroční nárůst 35 procent) Celková hodnota dokončených PPP projektů v roce 2005 byla 14 mld. Euro, v roce 2006 17,2 mld. Euro (meziroční nárůst 23 procent) Nejrychleji rostoucí trhy – Německo, Portugalsko, Itálie (04/05) zdroj: PPP centrum

48 Sekuritizace = prodej budoucích příjmů z mýta a dálničních kupónů Sekuritizace je prodej práv na existující a budoucí příjmy z elektronického mýta a dálničních kupónů, a to v dohodnutém objemu a na dohodnuté časové období Příjmy předává SFDI tzv. Special Purpose Vehicle („SPV“) SPV vydává dluhopisy, které jsou zajištěné budoucími příjmy a předává je soukromým investorům Příjmy z tohoto prodeje dostává SFDI, který je používá na rozvoj dopravní infrastruktury Dluhová služba vůči vydaným dluhopisům je uspokojována z průběžně vybraného mýta a z prodaných dálničních kupónů

49 SPV Investoři Příjmy z mýta a dálničních kupónů Dluhopisy zajištěné budoucími příjmy CZK US$ / EUR / CZK SFDI Zahraničí Česká republika Sekuritizace

50 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost ?


Stáhnout ppt "Státní fond dopravní infrastruktury Den dopravy, diskusní blok Dopravní infrastruktura Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI čtvrtek 28. února 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google