Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čerpání prostředků z fondů Evropské unie Ondřej Jašek, 03.10. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čerpání prostředků z fondů Evropské unie Ondřej Jašek, 03.10. 2006."— Transkript prezentace:

1 Čerpání prostředků z fondů Evropské unie Ondřej Jašek, 03.10. 2006

2 Obsah prezentace ISPA/Fond Soudržnosti (2000-2006) Operační program Infrastruktura (2004-2006) Operační program Doprava (2007-2013)

3 ISPA/Fond soudržnosti 2000 - 2006

4 ISPA/Fond soudržnosti Fond soudržnosti a ISPA 2000 – 2006 (podpora velkých dopravních projektů) Alokace: 18,4 mld. Kč (z toho ISPA 7,8 mld. Kč a Fond soudržnosti 10,6 mld. Kč) Stav čerpání poskytnutých prostředků (alokace celkem) v roce 2006 bude 50 % (nyní 45 %) Zbytek bude vyčerpán do roku 2011 tak, jak se projekty postupně realizují Příspěvek Evropské unie je v rozmezí 30 až 85 % nákladu celého projektu, zbytek hradí Česká republika

5 ISPA/Fond soudržnosti - alokace Alokace v EURv Kč (1 EUR = 30 Kč) ISPA260 245 2887 807 358 640 Fond soudržnosti354 456 91110 633 707 330 Dosud nerozdělená alokace ISPA/FS 00 Schválená alokace celkem 614 702 19918 441 065 970 K 27.12. 2005 byly disponibilní prostředky Fondu soudržnosti v rámci rozpočtového období 2000-2006 ve výši 614,7 milionů EUR pro dopravní projekty schváleny S ohledem na úspory při výběru dodavatelů bude rozšířena podpora k projektu D1 Kroměříž západ – Kroměříž východ o navazující úseky Žádosti o provedení změn byly předány Evropské komisi ke schválení (rozhodnutí Evropské komise se očekává v následujících týdnech)

6 ISPA/Fond soudržnosti - plnění Schválená alokaceVyžádáno z EK k 30.09. 2006 Příjmy z EK k 30.09. 2006 Realizované platby konečným příjemcům k 30.09. 2006 v EURv %v EURv %v EURv %v Kčv EURv % 614 702 199100278 369 05145,3275 537 84044,86 188 582 989208 429 08033,9 Do konce roku 2006 je předpoklad čerpání prostředků z Evropské komise ve výši 305,79 milionů EUR = 49,75 procent z celkové alokace Platby konečným příjemcům do konce roku 2006 jsou plánovány ve výši 245,31 milionů EUR = 39,91 procent z celkové alokace Dle současných odhadů budou plánované objemy čerpání do konce roku 2006 naplněny

7 Operační program Infrastruktura 2004 – 2006 - část doprava

8 Charakteristika Finanční prostředky ze strukturálních fondů (ERDF) Určeno pro projekty nadregionálního (celostátního) významu Hlavní žadatelé: ŘSD ČR, SŽDC, ŘVC, kraje Z možné alokace 2,8 mld. Kč schváleno 2,37 mld. Kč – tedy 85 % na 36 projektů Dosud vyčerpáno 995 mil. Kč

9 OPI – stav čerpání Čerpání pro sektor dopravy bylo zahájeno v lednu roku 2006 Pomalejší náběh čerpání byl způsoben zejména investiční náročností infrastrukturálních projektů Čerpání bude u většiny projektů fyzicky dokončeno v roce 2007 Platí zde tzv. pravidlo „n+2“ (alokace vázané v programu na určitý rok lze čerpat ještě následující dva roky) K 30.9.2006 bylo pravidlo čerpání „n+2“ za Operační program Infrastruktura roku 2004 jako celek již splněno a překročeno, čili nehrozí propadnutí prostředků EU

10 ISPA/Fond soudržnosti/OPI - příklady ISPA –Ústí nad Orlicí - Česká Třebová –R48 Frýdek-Místek – Dobrá –D8 Trmice – státní hranice –ETCS/ERTMS – pilotní projekt Poříčany - Kolín Fond soudržnosti –D1 Mořice - Kroměříž –R1 Lahovice – Slivenec –Plzeň - Stříbro Operační program Infrastruktura –Elektrizace trati Ostrava hl.n. – Ostrava Kunčice –Hluboká nad Vltavou (umožnění zrychlení průjezdu železničního uzlu)

11 ISPA/Fond soudržnosti/OPI - projekty Železniční projekty

12 Operační program Doprava

13 Charakteristika Největší operační program v České republice (22,25 % finančních prostředků cíle Konvergence) Komplementární s GEPARDI (Generální Plán Rozvoje Dopravní Infrastruktury) Vytyčuje mantinely pro fondy EU v dopravě (FS a ERDF) pro roky 2007 - 2013 Projekty vymezuje typově, nikoliv fakticky

14 Šest tématických priorit OPD Modernizace železniční sítě TEN-T Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T Modernizace železniční sítě mimo TEN-T a vnitrozemských vodních cesta na síti TEN-T a mimo TEN-T Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v Praze Podpora multimodální přepravy

15 Šest tématických priorit OPD Globální cíl OP Doprava Zlepšení železniční dopravy na síti TEN- T Zlepšení dostupnosti dopravou Zlepšení silniční dopravy na síti TEN- T Zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T a vnitrozemské vodní dopravy na síti TEN- T a mimo TEN-T Zlepšení městské hromadné dopravy výstavbou metra a systémů řízení silniční dopravy v hl.m.Praze Priorita 1 Modernizace železniční sítě TEN- T Priorita 2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T Priorita 3 Modernizace železniční sítě mimo TEN-T a vnitrozemských vodních cesta na síti TEN-T a mimo TEN-T Priorita 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T Priorita 5 Podpora multimodální nákladní přepravy SC 3SC 6SC 4SC 2SC 1SC 5 Zvýšení multimodality nákladní přepravy Priorita 6Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl.m. Praze Zlepšení dopravy na silnicích I.třídy mimo TEN-T

16 Způsob dělení financí programu Podkladem jsou: preferované oblasti podpory EU (dle dokumentů TEN-T, Bílá kniha dopravní politiky 2010, Strategické obecné zásady Společenství) Prioritní projekty TEN-T –Drážďany/Norimberk – Praha (Linz) – Vídeň – Budapešť (železniční) –Gdaňsk – Varšava – Brno/Bratislava – Videň (železniční) –Gdaňsk – Brno/Bratislava – Videň (silniční) GEPARDI a Dopravní politika 2005 - 2013 zkušenosti s čerpáním prostředků v současném programovacím období absorpční kapacita (množství prostředků, které je ČR schopna využít)

17 Způsob rozhodování o projektech O podpoře projektů nad 50 mil. EUR (zhruba 1,5 mld. Kč) rozhoduje Evropská komise – tzv. indikativní seznam investičních projektů, například: –podpora III. a IV. železničního koridoru –podpora silničních projektů na D1, a R 35, R 52, pražský okruh –podpora pražského metra O podpoře projektů do 50 mil. EUR rozhoduje Česká republika sama Příkladové projekty: –železniční: optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní-Cheb –silniční: např. I/21 Planá přeložka, I/27 Třemošná přeložka, I/43 Opatov obchvat

18 OPD – další postup Operační program Doprava rámcově vzala na vědomí vláda už v letos červnu. Definitivní podobu programu s navrženým seznamem projektů odešleme do 10. října do meziresortního řízení (koordinuje MMR), následně jej schválí vláda. Finální podoba programu bude oficiálně předložena Evropské komisi v listopadu 2006 Evropská komise rozhodne pravděpodobně až v polovině roku 2007 (stejně jako u jiných členských zemí) Z důvodu schvalování EK budou moci všechny země čerpat prostředky až od 3. čtvrtletí 2007 – ČR tak příští rok vyčerpá na dopravu minimálně 6 mld. Kč

19 Fotografie projektů Železniční úsek Červenka - ZábřehDálnice D8 D1 Kroměříž východ – západŽelezniční úsek Cheb – Františkovy Lázně

20 Budoucnost

21 Cíle Ministerstva dopravy Zajištění prostředků na národní předfinancování a dofinancování zdrojů z rozpočtu Evropské unie Stoprocentní využití zdrojů z Evropské unie Administrativní zjednodušení Přiblížení podpory z prostředků Evropské unie více projektům v krajích v České republice Dosažení evropských standardů v národní dopravní infrastruktuře – srovnání dopravní infrastruktury na evropskou kvalitativní úroveň

22 Specifikace OPD Na Operační program doprava půjde 22,25 % - což představuje cca 161 mld. Kč na období sedmi let Každý rok tedy získáme ze zdrojů Evropské unie kolem 23 mld. Kč Podpora od Evropské unie pokryje až 85 % všech investic, zbytek musíme dofinancovat ze svých zdrojů Evropská unie proplatí až investované prostředky (průběžné proplácení) – proto musí docházet k předfinancování projektů ze státního rozpočtu

23 Poslední úspěchy – od srpna 2006 Podařilo se navýšit alokace pro dopravu o 0,75 % na 5 759,1 mil. EUR (161 mld. Kč) Rozhodování o problematice hromadné dopravy a regionální kolejové dopravy přeřazeno do regionálních operačních programů (pod správou krajů) Došlo k navýšení prostředků pro podporu multimodální přepravy a logistiky Na rok 2008 je s Ministerstvem financí projednáváno několik desítek miliard korun na předfinancování ze státního rozpočtu prostřednictvím půjčky od EIB V roce 2007 se již s předfinancováním počítá ve státním rozpočtu i v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

24 Dotazy

25 Děkuji Vám za Vaši pozornost! Kompletní informace o evropských fondech v oblasti dopravy naleznete na www.mdcr.cz v sekci Evropská uniewww.mdcr.cz


Stáhnout ppt "Čerpání prostředků z fondů Evropské unie Ondřej Jašek, 03.10. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google