Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EXPRESIONISMUS KATOLICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EXPRESIONISMUS KATOLICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 EXPRESIONISMUS KATOLICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk

2 protiklad impresionismu a naturalismu životní pocit rozkladu hodnot, úzkosti, absurdity světa válka tento pocit zvýraznila – únik od reality ke snu skutečnost spisovatele deformována (grotesknost) vyjádření obavy o osud člověka, chápání reality zevnitř vyjádření duševních pocitů úzkosti, tísně, zoufalství, děsu, hrůzy z násilí, útrap a strádání v českém prostředí se rozšířil po válce zásluhou brněnské Literární skupiny (Lev Blatný, literární kritik František Götz, básník Josef Chaloupka, prozaik Čestmír Jeřábek)

3 -filozof, prozaik, dramatik a básník -narodil se v Domažlicích v rodině mlynáře -z domažlického gymnázia byl vyloučen za hanlivý výrok o habsburské monarchii, přestoupil na gymnázium do chorvatského Záhřebu, které nedokončil -od r. 1904 žil v Praze samotářským životem -přispíval do různých časopisů (Tribuna, Právo lidu) -žil jednak z dědictví po příbuzných, jednak z drobných příspěvků od přátel, neustále zápasil s bídou, byl alkoholik a silný kuřák -zemřel v Praze na tuberkulózu -dílo: SVĚT JAKO VĚDOMÍ A NIC – filozofický spis VELKÝ ROMÁN I. – III. – torzo hrůzostrašného románu UTRPENÍ KNÍŽETE STERNENHOCHA – „groteskní romaneto“, příběh třiatřicetiletého německého šlechtice a jeho podstatně mladší ženy Helgy, kterou obdivuje i nenávidí, Helga svého muže všemožně ponižuje a dopouští se i zločinu, že zabije jejich dítě; psychicky týraný kníže ji nechává zemřít hladem a pronásledován výčitkami sám umírá SLAVNÁ NEMESIS – novela o touze poznat tajemství života a smrti

4 -básník, prozaik a publicista židovského původu -narodil se v Písku -vystudoval chemii, obor pivovarnictví, věnoval se ale literatuře -v 1. světové válce bojoval na srbské frontě, ale r. 1915 musel být propuštěn pro nervový kolaps -po válce pracoval jako zahraniční dopisovatel Lidových novin v Paříži -zemřel v Praze -dílo: LÍTICE, NETEČNÝ DIVÁK A JINÉ PRÓZY, ŠKLEB – povídkové soubory, otřesná zkušenost z války LAZEBNÍK – esej a 4 prózy, kritika evropské civilizace, odcizení člověka, otázky smyslu života a smrti HRA DOOPRAVDY – dvojice delších próz (Hra na čtvrcení, Hra na čest a oplátku) MNOHO NOCÍ, ZÁTIŠÍ S KULICHEM, HERBÁŘEM A KOSTKAMI, MEZOPOTÁMIE – básnické sbírky

5 -spisovatel (prozaik), jeden ze zakladatelů české sci-fi, nositel titulu zasloužilý umělec -narodil se v Jilemnici -po maturitě na gymnáziu ve Dvoře Králové začal studovat ve Vídni práva -r. 1914 musel narukovat do 1. světové války, bojoval na italské a ruské frontě -r. 1916 byl zajat a prošel zajateckými tábory na Sibiři (onemocněl skvrnitým tyfem) -r. 1919 se přidal k československým legiím, do ČSR se vrátil v r. 1920 -v letech 1920 – 1939 (po okupaci musel odejít do výslužby) a 1945 – 1947 pracoval jako úředník na ministerstvu veřejných prací -od r. 1947 se věnoval pouze literatuře -zemřel v Praze -jeho dcerou je spisovatelka Jana Dubová

6 Barák smrti, Bláznivý regiment – povídky o zajateckém táboře zamořeném tyfem, prolínání konkrétních skutečností se sny a halucinacemi vojáků Zrcadlo, které se opožďuje – povídky s imaginativními zápletkami Dům o tisíci patrech – utopický román, románový přepis horečnatých vizí vojáka nakaženého tyfem, tomuto vojákovi (Petr Brok) se svět promění v tisíci patrový dům, kde probíhají procesy jako v běžném životě, ty jsou však umocněny představami o uvězněné princezně, boj detektiva se zločincem Škola zločinu – kriminálně psychologický příběh Mlčeti zlato, Spáč ve zvěrokruhu – psychologické prózy Země vnuků, Hádání o budoucím - sci-fi

7 -básník, dramatik, prozaik, divadelní kritik a dramaturg -narodil se v Brně v hudebnické rodině -vystudoval práva na UK, jako právník působil u státních drah v Brně -v letech 1915–1918 byl vojákem v Haliči, Bukovině, Sedmihradsku a Albánii -byl spoluzakladatelem a prvním předsedou brněnské Literární skupiny, redaktor jejího časopisu Host -v letech 1925 – 1928 byl lektorem a dramaturgem brněnského Národního divadla -jeho syn Ivan Blatný byl básník -zemřel na tuberkulózu v Kvetnici u Popradu -dílo: VÍTR V OHRADĚ, POVÍDKY Z HOR – téma války, smrti nebo tragikomické příběhy KOKOKO-DÁK!, SMRT NA PRODEJ – groteskní provokativní hry

8 -malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář, spisovatel a básník, zasloužilý umělec -narodil se v Milavčích u Domažlic (jeho otec byl bratranec Mikoláše Alše) -nedokončil gymnázium, nakonec se vyučil knihvazačem -r. 1910 spoluzaložil výtvarné sdružení Sursum -aktivně se účastnil 1. světové války -po nástupu komunistického režimu se postupně dostával do kulturní i společenské izolace -zemřel ve Studeňanech u Jičína -autor vzácných bibliofilií, propagátor spiritismu, studoval náboženství a magii -dílo: KRVAVÝ ROMÁN - skládá se z padesáti spíše kratších kapitol, které rozvíjejí na sobě nezávisle několik dějových linií, které se různě propojují, hl. téma: boj jezuitů se svobodnými zednáři, autor si knihu sám vysázel, opatřil dřevoryty, kniha vyšla v 17 exemplářích

9 -kněz, básník a spisovatel -narodil se v Tasově v rodině chalupníka a kupce -studoval na třebíčském gymnáziu, vstoupil do brněnského semináře a r. 1902 byl vysvěcen na kněze -jako kněz působil na různých místech, např. ve Staré Říši, pro své nonkonformní názory a spory s církví byl ale předčasně penzionován -r. 1922 postavil v rodném Tasově dům, ve kterém žil až do smrti -počátkem 30. let prožíval osobní i uměleckou krizi, rozešel se s řadou přátel -po válce byl obviňován z kolaborace kvůli svým kritickým výrokům o Židech (nepotvrdilo se, na přímluvu V. Nezvala dostal jen podmínku) -v 50. letech nesměl vydávat -zemřel v Třebíči -na jeho tvorbu mělo velký vliv přátelství s O. Březinou a spojení s Katolickou modernou

10 Hrad smrti, Tanec smrti – lyrické prózy laděné expresionisticky, téma smrti, existenciální úzkosti z ohrožení Moji přátelé – lyrizovaná próza, oslovuje zde květiny, nahlíží na ně jako na osoby Miriam – milostná poezie v próze Šlépěje – 26 svazků deníkových zápisků z let 1917 – 1941, básnické i prozaické texty, poznámky, komentáře Zapomenuté světlo – nejznámější autorovo dílo, výpověď o vlastním zoufalství (konflikt smyslovosti a kněžství), soubor vzájemně propojených esejů, rodný Tasov

11 -vojenský lékař, katolický prozaik, básník, dramatik a publicista -narodil se v Hradci Králové v rodině novináře -vystudoval lékařskou fakultu v Praze -během 1. světové války působil jako vojenský lékař v Haliči -po válce si v Přerově zřídil soukromou praxi, brzy se vrátil do vojenské služby, v československé armádě dosáhl hodnosti plukovníka -v době nacistické okupace a komunistického režimu žil v izolaci a jeho díla nesměla být vydávána -svými názory se řadí k nejkonzervativnějším autorům své doby (tvrdě kritizoval K. Čapka) -ve 30. letech otevřeně podporoval frankismus ve Španělsku, obdivoval katolické země -zemřel v Praze -psal historickou imaginativní prózu, obdivoval dobu baroka (kontrastnost)

12 Sedmikráska – novela, milostný příběh s prvky symbolismu Bloudění – tzv. Větší valdštejnská trilogie, téma bloudění = cesta ke katolictví, 2 dějové linie: období baroka od Bílé hory po Valdštejnovu smrt s hrůzami třicetileté války (ospravedlnění rekatolizace) vedle milostného příběhu českého emigranta, protestanta Jiřího a španělské katoličky Anděly Rekviem – tzv. Menší valdštejnská trilogie, 3 povídky s tematikou osudu Albrechta z Valdštejna (doba po jeho smrti) Boží duha – novela, milostný vztah staršího muže a německé dívky v troskách pohraniční vesnice po odsunu Němců Služebníci neužiteční – tetralogie, o utrpení jezuitských misionářů v Japonsku v 17. století Masopust – historický román z doby vpádu Pasovských do Prahy

13 -spisovatel a překladatel katolické orientace -narodil se v Myslechovicích u Litovle v rodině chalupníka -vystudoval filozofickou fakultu UK -v letech 1926 – 1927 pracoval ve Staré Říši u vydavatele Josefa Floriana (byli přátelé), pak v Praze jako lektor v nakladatelství Melantrich -publikoval v různých časopisech (Tvar, Akord) -během války žil ve svém rodišti -r. 1948 byl vyloučen ze Syndikátu českých spisovatelů, následně emigroval do Francie -v letech 1951 – 1954 žil v Mnichově, kde působil v rádiu Svobodná Evropa, pak se vrátil do Francie -mimo svoji vlast se necítil šťastný, protože k ní měl velmi silný vztah -r. 1965 prodělal mozkovou mrtvici, což mu znemožnilo další veřejnou činnost -zemřel v Paříži -psal především povídky

14 Hranice stínu – autorův jediný román, hl. hrdina, učitel Randa, se po milostném zklamání a existenční prohře vrací do rodného kraje, svěřuje se svému dědečkovi a ve vesnickém prostředí a víře mizí jeho deprese a nachází smysl svého života Dvojí domov – povídky z vesnického prostředí Zeměžluč, Letnice, Děravý plášť, Modrá a zlatá, Tvář pod pavučinou – povídkové soubory, motiv hledání domova jako ztraceného ráje, hrdinové překonávají těžký osud návratem k rodovým tradicím a náboženskou vírou Sestra úzkost – francouzsky psané vzpomínky a meditace o smyslu života

15 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Kl%C3%ADma http://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Weiner http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Weiss http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_Blatn%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_V%C3%A1chal http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Deml http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Durych http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C4%8Cep http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=296 http://www.reflex.cz/clanek/kultura-literatura/35557/v-ucte-vas- josef-vachal.html http://www.reflex.cz/clanek/kultura-literatura/35557/v-ucte-vas- josef-vachal.html http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jan-weiss.html http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/doporucujeme/_zprava/5060 37 http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/doporucujeme/_zprava/5060 37


Stáhnout ppt "EXPRESIONISMUS KATOLICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google