Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět : Dějepis Ročník : 7. Téma : Lucemburkové na českém trůně Autor : Mgr. Monika Konečná

2 Synem Přemysla Otakara I. byl ___________. (Václav I.)
Doplň text. Synem Přemysla Otakara I. byl ___________. (Václav I.) Bitva na Moravském poli se odehrála roku _________. (1278) Václav III. byl zabit v ____________. (Olomouci) Roku 1306 vymřeli Přemyslovci po __________. (meči) Přemysl Otakar I. nechal razit mince zvané ____________. (brakteáty) Václav II. byl českým, __________ a __________ králem. 1) (polským, uherským) Právo prvorozeného syna na královský trůn se nazývá ____________. (primogenitura) m

3 - r. 1306 vymřela přemyslovská dynastie po meči
(neexistoval žádný mužský potomek, který by převzal trůn) pokračování po přeslici (na český trůn nastoupila Eliška Přemyslovna, sestra Václava II., byla v 17 letech provdána za Jana Lucemburského) m m 2)

4 „král cizinec“ (příliš se nezajímal o českou politiku a trávil
Jan Lucemburský ( ) „král cizinec“ (příliš se nezajímal o českou politiku a trávil většinu času v zahraničí) 3) - při turnaji přišel o oko a později oslepl - r padl v bitvě u Kresčaku, kde bojoval na straně Francie Součástí jaké války byla bitva u Kresčaku? Stoleté války S kým Francie v této válce bojovala? S Anglií

5 Jeho účast v bitvě znamenala spíše dobrovolnou smrt.
Podle dobových kronik měl před bitvou prohlásit „Toho Boh dá nebude, aby český král z boje utíkal..“! „Když zaslechl povel k boji, zeptal se, kde je jeho syn Karel. Průvodci mu řekli, že nevědí, že se však nejspíš někde bije, načež král pravil:"Pánové, jste dnes všichni mými přáteli a bratry ve zbrani, proto vás žádám, jelikož sám jsem slepý, veďte mne tak daleko do bitevní vřavy, abych měl nepřátelé na dosah meče." Rytíři souhlasili, a protože ho nechtěli ztratit v mačkanici lidí, svázali otěže koní dohromady. Krále pak dle jeho přání vysunuli o něco kupředu a tímto způsobem postupovali proti Angličanům... Postoupili však příliš kupředu a byli všichni na místě pobiti. Ráno je nalezli na zemi mrtvé, s koňmi navzájem spojenými .„ (Zdroj: m m m

6 křestním jménem Václav, syn Elišky Přemyslovny a Jana
Karel IV. ( ) křestním jménem Václav, syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského (narozen r. 1316) od 7 let byl vychováván u svého strýce ve Francii, kde získal výborné vzdělání, ovládal několik jazyků (němčina, latina, francouština, italština, čeština) byl 4krát ženatý 4) V učebnici vyhledejte jména Karlových manželek. m

7 výhodnou sňatkovou politikou získával nová území
(Falc, Svídnicko, Braniborsko…) 5) m m

8 Řekl: „Lásko má já stůňu, svoji pýchu já jen hrál…“
Z kterého muzikálu pochází tato ústřední melodie? 6) 7) poslouchej písničku Karel IV. dal zbudovat Karlštejn jako pevnost střežící korunovační klenoty a údajně zakázal, aby tam nocovaly ženy. Královnu Elišku Pomořanskou trápila krutá žárlivost – co tam asi tak pan choť za nocí provádí? Rozhodla se tedy na hrad vniknout v přestrojení za páže a zjistit pravdu… m m

9 r. 1333 byl zvolen markrabětem moravským, spravoval
zemi v době nepřítomnosti svého otce Popiš jednotlivé části velkého státního znaku ČR. 8) m m

10 r. 1344 povýšil pražské biskupství na arcibiskupství
(prvním pražským arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic) r nechal zhotovit Svatováclavskou korunu (při příležitosti své korunovace českým králem) 9) Koruna je zhotovena ze zlatého plechu, posázeného drahokamy a perlami. Do křížku na vrcholu je údajně vložen trn z koruny Ježíše Krista. Korunovační klenoty jsou uloženy ve Svatováclavské kapli Svatovítské katedrály. Komora s klenoty je odemykána pouze při zvláštní příležitostí. m m Dveře do korunovační komory jsou opatřeny sedmi zámky. Kdo je má v držení?

11 zavedl právní pojem země Koruny české: patřily zde Čechy,
Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice, Braniborsko (České království a Praha se stala centrem SŘŘ) r založil první univerzitu na sever od Alp (Univerzita Karlova) 11) Karel IV. zakládá univerzitu. Arcibiskup Arnošt z Pardubic předčítá zakládací listinu zástupcům všech čtyř fakult. Uveď názvy všech čtyř fakult. m m

12 r. 1355 byl v Římě korunován na císaře
Zakladatelská činnost - Karlův most (1357, Petr Parléř, 516 m dlouhý, 16 oblouků) Karlštejn s Kaplí sv. kříže (stěny jsou zdobeny obrazy mistra Theodorika) 12) m 13)

13 Karlovo náměstí, Chrám sv. Víta (Petr Parléř, Matyáš z Arasu),
benediktýnský klášter Emauzy, Kostel Panny Marie Sněžné na Novém Městě…) 14) m

14 r. 1356 formuloval Majestas Carolina = zákoník, který měl
Politika r formuloval Majestas Carolina = zákoník, který měl omezit vliv šlechty a zajistit nezcizitelnost královského majetku (nebyl prosazen) - r vydána Zlatá bula Karla IV. - upravovala poměry v Říši (ústava Svaté Říše Římské), upravovala rovněž vztah Čech k Říši (český panovník má být prvním mezi volícími kurfiřty) m 16)

15 - jako první středověký vládce sepsal svůj životopis: Vita Caroli
(napsal ho pro své potomky v domnění, že si z něj vezmou mravní ponaučení pro život) - r zemřel na zápal plic, je pohřben v chrámu sv. Víta V roce 2005 uspořádala Česká televize anketu Největší Čech, kdy se v sérii televizních pořadů volila „největší osobnost naší historie i současnosti“ . Vyhrál Karel IV. Význam Karla IV. Lucemburského pro Česko je obrovský – za jeho vlády se České království stalo centrem Evropy, Praha byla sídelním městem Svaté říše římské, celá země zažívala neobyčejný hospodářský, umělecký a kulturní rozvoj. České království dovedl k vrcholu, který se pak už nikdy neopakoval. Již Karlovi současníci si byli jeho významu vědomi. m

16 Tomáš Garrigue Masaryk – 55 040 hlasů Václav Havel – 52 233 hlasů
Anketa: Největší Čech Karel IV. – hlasů Tomáš Garrigue Masaryk – hlasů Václav Havel – hlasů Jan Amos Komenský – hlasů Jan Žižka – hlasů Jan Werich – hlasů Jan Hus – hlasů Antonín Dvořák – hlasů Karel Čapek – hlasů Božena Němcová – hlasů Bedřich Smetana Emil Zátopek Karel Gott Jiří z Poděbrad František Palacký Přemysl Otakar II. Svatý Václav Václav Klaus Jaroslav Heyrovský Svatá Anežka m

17 Použité zdroje: Literatura: Obrázky:
LOHOUTKOVÁ, H. – KOMSAVÁ, M. Dějepis na dlani. 2. vydání. Olomouc: Rubico, s. ISBN Obrázky: 1) URL:< 21. září 2010] 2) URL:< 21. září 2010] 3) URL:< 21. září 2010] 4) URL:< 21. září 2010] 5) URL:< 21. září 2010] 6) URL:< 21. září 2010] 7) URL:< 21. září 2010] 8) URL:< 21. září 2010] 9) URL:< 21. září 2010] 10) URL:< 21. září 2010] 11) URL:< 21. září 2010] 12) URL:< 21. září 2010] 13) URL:< 21. září 2010] 14) URL:< 21. září 2010] 15) URL:< 21. září 2010] 16) URL:< 21. září 2010] Pozn: černý text = zápis do sešitu


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7."

Podobné prezentace


Reklamy Google