Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7. Téma : Lucemburkové na českém trůně Autor : Mgr. Monika Konečná

2 Doplň text. m Synem Přemysla Otakara I. byl ___________. (Václav I.) Bitva na Moravském poli se odehrála roku _________. (1278) Václav III. byl zabit v ____________.(Olomouci) Roku 1306 vymřeli Přemyslovci po __________. 1) (meči) Přemysl Otakar I. nechal razit mince zvané ____________. (brakteáty) Václav II. byl českým, __________ a __________ králem. (polským, uherským) Právo prvorozeného syna na královský trůn se nazývá ____________. (primogenitura)

3 mm - r. 1306 vymřela přemyslovská dynastie po meči (neexistoval žádný mužský potomek, který by převzal trůn) - pokračování po přeslici (na český trůn nastoupila Eliška Přemyslovna, sestra Václava II., byla v 17 letech provdána za Jana Lucemburského) 2)

4 Jan Lucemburský (1310-1346) -„král cizinec“ (příliš se nezajímal o českou politiku a trávil většinu času v zahraničí) 3) - při turnaji přišel o oko a později oslepl - r. 1346 padl v bitvě u Kresčaku, kde bojoval na straně Francie Součástí jaké války byla bitva u Kresčaku? S kým Francie v této válce bojovala? Stoleté války S Anglií

5 mm Jeho účast v bitvě znamenala spíše dobrovolnou smrt. Podle dobových kronik měl před bitvou prohlásit „Toho Boh dá nebude, aby český král z boje utíkal..“! „Když zaslechl povel k boji, zeptal se, kde je jeho syn Karel. Průvodci mu řekli, že nevědí, že se však nejspíš někde bije, načež král pravil:"Pánové, jste dnes všichni mými přáteli a bratry ve zbrani, proto vás žádám, jelikož sám jsem slepý, veďte mne tak daleko do bitevní vřavy, abych měl nepřátelé na dosah meče." Rytíři souhlasili, a protože ho nechtěli ztratit v mačkanici lidí, svázali otěže koní dohromady. Krále pak dle jeho přání vysunuli o něco kupředu a tímto způsobem postupovali proti Angličanům... Postoupili však příliš kupředu a byli všichni na místě pobiti. Ráno je nalezli na zemi mrtvé, s koňmi navzájem spojenými.„ (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Lucemburský) m

6 m Karel IV. (1346-1378) - křestním jménem Václav, syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského (narozen r. 1316) - od 7 let byl vychováván u svého strýce ve Francii, kde získal výborné vzdělání, ovládal několik jazyků (němčina, latina, francouština, italština, čeština) 4) - byl 4krát ženatý V učebnici vyhledejte jména Karlových manželek.

7 mm - výhodnou sňatkovou politikou získával nová území (Falc, Svídnicko, Braniborsko…) 5)

8 mm Řekl: „Lásko má já stůňu, svoji pýchu já jen hrál…“ Z kterého muzikálu pochází tato ústřední melodie? 6)7) Karel IV. dal zbudovat Karlštejn jako pevnost střežící korunovační klenoty a údajně zakázal, aby tam nocovaly ženy. Královnu Elišku Pomořanskou trápila krutá žárlivost – co tam asi tak pan choť za nocí provádí? Rozhodla se tedy na hrad vniknout v přestrojení za páže a zjistit pravdu… poslouchej písničku

9 m - r. 1333 byl zvolen markrabětem moravským, spravoval zemi v době nepřítomnosti svého otce Popiš jednotlivé části velkého státního znaku ČR. 8) m

10 mm - r. 1344 povýšil pražské biskupství na arcibiskupství (prvním pražským arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic) Koruna je zhotovena ze zlatého plechu, posázeného drahokamy a perlami. Do křížku na vrcholu je údajně vložen trn z koruny Ježíše Krista. - r. 1346 nechal zhotovit Svatováclavskou korunu (při příležitosti své korunovace českým králem) Korunovační klenoty jsou uloženy ve Svatováclavské kapli Svatovítské katedrály. Komora s klenoty je odemykána pouze při zvláštní příležitostí. Dveře do korunovační komory jsou opatřeny sedmi zámky. Kdo je má v držení? 9)

11 mm - zavedl právní pojem země Koruny české: patřily zde Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice, Braniborsko (České království a Praha se stala centrem SŘŘ) - r. 1348 založil první univerzitu na sever od Alp (Univerzita Karlova) Karel IV. zakládá univerzitu. Arcibiskup Arnošt z Pardubic předčítá zakládací listinu zástupcům všech čtyř fakult. Uveď názvy všech čtyř fakult. 11)

12 m - r. 1355 byl v Římě korunován na císaře Zakladatelská činnost - Karlův most (1357, Petr Parléř, 516 m dlouhý, 16 oblouků) - Karlštejn s Kaplí sv. kříže (stěny jsou zdobeny obrazy mistra Theodorika) 12) 13)

13 m - Karlovo náměstí, Chrám sv. Víta (Petr Parléř, Matyáš z Arasu), benediktýnský klášter Emauzy, Kostel Panny Marie Sněžné na Novém Městě…) 14)

14 m Politika - r. 1356 formuloval Majestas Carolina = zákoník, který měl omezit vliv šlechty a zajistit nezcizitelnost královského majetku (nebyl prosazen) - r. 1356 vydána Zlatá bula Karla IV. - upravovala poměry v Říši (ústava Svaté Říše Římské), upravovala rovněž vztah Čech k Říši (český panovník má být prvním mezi volícími kurfiřty) 16)

15 m - jako první středověký vládce sepsal svůj životopis: Vita Caroli (napsal ho pro své potomky v domnění, že si z něj vezmou mravní ponaučení pro život) - r. 1378 zemřel na zápal plic, je pohřben v chrámu sv. Víta V roce 2005 uspořádala Česká televize anketu Největší Čech, kdy se v sérii televizních pořadů volila „největší osobnost naší historie i současnosti“. Vyhrál Karel IV. Význam Karla IV. Lucemburského pro Česko je obrovský – za jeho vlády se České království stalo centrem Evropy, Praha byla sídelním městem Svaté říše římské, celá země zažívala neobyčejný hospodářský, umělecký a kulturní rozvoj. České království dovedl k vrcholu, který se pak už nikdy neopakoval. Již Karlovi současníci si byli jeho významu vědomi.

16 m Anketa: Největší Čech Karel IV. – 68 713 hlasů Tomáš Garrigue Masaryk – 55 040 hlasů Václav Havel – 52 233 hlasů Jan Amos Komenský – 23 583 hlasů Jan Žižka – 13 815 hlasů Jan Werich – 11 140 hlasů Jan Hus – 10 487 hlasů Antonín Dvořák – 8 517 hlasů Karel Čapek – 6 640 hlasů Božena Němcová – 6 470 hlasů Bedřich Smetana Emil Zátopek Karel Gott Jiří z Poděbrad František Palacký Přemysl Otakar II. Svatý Václav Václav Klaus Jaroslav Heyrovský Svatá Anežka

17 Použité zdroje: Literatura: LOHOUTKOVÁ, H. – KOMSAVÁ, M. Dějepis na dlani. 2. vydání. Olomouc: Rubico, 2007. 256 s. ISBN 80-7346-065-3. Obrázky: 1) URL: [cit. 21. září 2010] 2) URL: [cit. 21. září 2010] 3) URL: [cit. 21. září 2010] 4) URL: [cit. 21. září 2010] 5) URL: [cit. 21. září 2010] 6) URL: [cit. 21. září 2010] 7) URL: [cit. 21. září 2010] 8) URL: [cit. 21. září 2010] 9) URL: [cit. 21. září 2010] 10) URL: [cit. 21. září 2010] 11) URL: [cit. 21. září 2010] 12) URL: [cit. 21. září 2010] 13) URL: [cit. 21. září 2010] 14) URL: [cit. 21. září 2010] 15) URL: [cit. 21. září 2010] 16) URL: [cit. 21. září 2010] Pozn: černý text = zápis do sešitu


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7."

Podobné prezentace


Reklamy Google