Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAGMATISMUS Jevy a procesy související s výstupem magmatu z astenosféry a se vznikem magmatických (vyvřelých) hornin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAGMATISMUS Jevy a procesy související s výstupem magmatu z astenosféry a se vznikem magmatických (vyvřelých) hornin."— Transkript prezentace:

1

2 MAGMATISMUS Jevy a procesy související s výstupem magmatu z astenosféry a se vznikem magmatických (vyvřelých) hornin

3 PLUTONISMUS ∆ hlubinný magmatismus ∆ vystupování magmatu do vyšších pater zemské kůry (ne na povrch) ∆ vznik hlubinných vyvřelin ∆ tělesa hlubinných vyvřelin,tzv.plutony ► batolity ► lakolity ► žíly

4

5 VULKANISMUS ∆ povrchový magmatismus ∆ vystupování magmatu z astenosféry na zemský povrch (láva) ∆ vznik výlevných vyvřelin ∆ tělesa výlevných vyvřelin ► lávové tabule ► sopky (aktivní i vyhaslé)

6 Rozdíly v tekutosti lávy způsobují různost forem utuhlé taveniny. Z řídké lávy (vyšší obsah SiO 2 ) se tvoří utuhlá láva pahoe hoe. Z hustší lávy (nižší obsah SiO 2 ) se tvoří utuhlá láva zv. aa láva

7

8

9 Kde dochází k vulkanismu?

10

11 Vulkanismus je typický pro konvergentní hranice litosférických desek (zóny subdukce) divergentní hranice litosférických desek (riftové zóny) centrální části litosférických desek (tam,kde se v astenosféře nacházejí tzv.“hot spots“ – horká místa)

12 „Hot spots“

13

14 Průvodním jevem sopečné činnosti jsou výrony horkých plynů (tzv.fumaroly,solfatary,mofety)

15 Dalším průvodním jevem jsou vývěry horkých vod ( zdroj geotermální energie). Vřídla jsou vývěry s teplotou vody nad 50°C. Gejzíry jsou vřídla,v nichž voda vystřikuje v určitém intervalu pod tlakem vodní páry na zemský povrch. http://www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/visualization s/es1403/es1403page01.cfm?chapter_no=visualization

16

17 Nebezpečí spojená s vulkanismem ∆l∆l ávové proudy dosahující většinou rychlosti pěší chůze ∆p∆p yroklastika - pevný sypký materiál o různé velikosti ∆b∆b ahnotoky-rychle se pohybující sopečný popel nasycený srážkovou vodou ∆p∆p ovodně způsobené sopkami v zaledněných oblastech ∆m∆m agmatické plyny s teplotou až 700°C

18

19

20

21 ostrov Surtsey vznikl při sopečné erupci v roce 1963

22 Pompeje byly v roce 79 n.l. při erupci blízké sopky Vesuv zasypány až 3 metry vysokou vrstvou pyroklastického materiálu

23 Bahnotoky (lahary) mohou dosahovat na svazích sopek až stokilometrových rychlostí

24 Herculaneum bylo při erupci sopky Vesuv v roce 79 zničeno bahnotokem – sopečným popelem nasyceným vodou.

25 Velké nebezpečí představují povodně vyvolané aktivitou sopek v zaledněných oblastech

26 Vulkanické tvary reliéfu ∆š∆š títové sopky ∆s∆s tratovulkány ∆k∆k aldery ∆s∆s opečná pohoří ∆s∆s opečné ostrovy

27 ∆ 95% sopek na Zemi jsou stratovulkány (smíšené sopky) ∆ mají tvar kužele se strmými svahy ∆ jsou tvořené střídajícími se vrstvami lávy a sopečného popela ∆ vznikají rychlým tuhnutím hustého magmatu (vyšší obsah SiO 2 ) ∆ explozívní (vybuchující) sopky erupce nejsou časté,ale silné (husté magma tuhne v jícnu sopky, vytváří zátku,která je rostoucím tlakem magmatu vyražena a dochází k výbuchu)

28

29 ∆ Štítové sopky (výlevné) jsou vytvářeny z řídkých magmat (nižší obsah SiO 2 ),která klidně vytékají na zemský povrch a rozlévají se do šířky ∆ mají mírný sklon svahů a připomínají ležící štít válečníka ∆ jejich erupce jsou časté,ale mírné ∆ popela vyvrhují málo,,protože z tekuté lávy plyny vybublají,místo aby ji v tuhém stavu rozprášily do atmosféry

30

31

32 Kaldera

33 destruktivní tvar stratovulkánu v podobě kotlovité prohlubně tvaru kráteru o průměru několika kilometrů až desítek kilometrů v extrémních případech. Slovo kaldera (v angličtině a španělštině psáno caldera) pochází ze španělštiny, kde znamená kotel (místní název kotlovité prohlubně na ostrově La Palma na Kanárských ostrovech). Vznik: - Propadnutím - Erupcí - Erozí (vodou nebo ledovcem)

34 Vulkanické tvary reliéfu v ČR ∆ Č∆ Č eské Středohoří (Milešovka) ∆ T rosky,Bezděz,Říp ∆ v∆ v yhaslé sopky stratovulkán Doupovské hory Komorní Hůrka u Chebu Velký a Malý Roudný (Nízký Jeseník)

35

36

37

38


Stáhnout ppt "MAGMATISMUS Jevy a procesy související s výstupem magmatu z astenosféry a se vznikem magmatických (vyvřelých) hornin."

Podobné prezentace


Reklamy Google