Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psycholgie v dopravě 1 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psycholgie v dopravě 1 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Psycholgie v dopravě 1 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 Osnova předmětu 1. Předmět a vývoj dopravní psychologie 2. Vývojové tendence české dopravy 3. Psychologická analýza činnosti řidiče a jiných účastníků dopravy 4. Dopravní systémy a jejich spolehlivost 5. Dopravní prostředek, dopravní cesta a provoz 6. Způsobilost pro řízení dopravních prostředků a dopravní cesty 7. Volba dopravního prostředku a dopravní cesty 8. Podmínky bezpečného provozu - silniční doprava - letecká doprava - železniční doprava 9. Psychická zátěž v dopravě 10. Mechanismy psychické adaptace na zátěžové situace 11. Organizace práce v dopravě 12. Výuka a výcvik 13. Sociálně psychologické aspekty dopravy

3

4 Literatura Havlík Karel: Psychologie pro řidiče, nakl. Portál Praha, 2005

5 Vývoj počtu nehod

6

7 Podíl jednotlivých činitelů na vzniku dopravní nehody

8 Pravděpodobnost spolehlivosti celého systému je možno vyjádřit: P s = P v. P a. P k,o. P p [-] P s pravděpodobnost spolehlivosti celého systému P v pravděpodobnost spolehlivosti práce řidiče P a pravděpodobnost funkční spolehlivosti automobilu P k,o pravděpodobnost funkční spolehlivosti komunikace s okolím P p pravděpodobnost spolehlivosti provozních poměrů

9 Vliv člověka / řidiče Chování řidiče v provozu je výslednicí mnoha faktorů, některé z nich: -psychika (vnímání, rozhodování, koncentrace, reakce, únava, spokojenost, rozladěnost, stres …) - morální vlastnosti (sebekázeň, respektování pravidel, ohleduplnost…) - vědomosti (obecné, zkušenosti s řízením…) -fyzický stav (plné zdraví, ambulantně léčené zdravotní problémy, tělesné hendikepy…) - počasí (viditelnost – tma, mlha, déšť, sníh…) -prostředí (okolí – zástavba, ostatní doprava – množství vozidel, hluk, zplodiny, chování ostatních účastníků provozu…).

10 Vliv technického stavu vozidla Z důvodu jen technické závady vozidla je zaviněno pouze cca 1 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. Nejčastější příčina -nesprávné uložení nákladu, -upadnutí, ztráta kola vozidla, -další.

11 Vliv komunikace a mostů Stavebním stavem silnice se rozumí její kvalita, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou, únosnost vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím. Klasifikace stavebně technického stavu: I. výborný bez zjevných vad II. dobrý drobnější vady neovlivňující funkčnost a bezprostředně ani životnost III. vyhovujícízávažnější poruchy mající částečný vliv na funkčnost a bez provedení údržby také na životnost IV. nevyhovující závažné poruchy, téměř znemožňující funkčnost, životnost je minimální V. havarijníprvek je nefunkční

12 Technický stav mostů I. bezvadný stav bez zjevných nebo známých skrytých vad II. velmi dobrý stavvzhledové vady, které neovlivní zatížitelnost III. dobrý stavvětší vady, které ale neovlivňují zatížitelnost IV. uspokojivý stav vady a poruchy, nemající okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost, které však zatížitelnost mohou v budoucnu ovlivnit V. špatný stav vady a poruchy, ovlivňující sice zatížitelnost, ale odstranitelné ještě bez větších zásahů VI. velmi špatný stav vady a poruchy, ovlivňující sice zatížitelnost a odstranitelné pouze velkou opravou zahrnující důležité části konstrukce VII. havarijní stavvady a poruchy ovlivňující zatížitelnost takovou měrou, že vyžadují okamžitou nápravu pro odvrácení hrozící katastrofy, popř. uzavření mostu V ČR je cca 9 % mostů v nevyhovujícím stavu a mostů s nedostatečnou zatížitelností cca 36 %.

13 Schéma provázanosti zdravotního a psychického stavu, dopravního prostředí a aktuální dopravní situace

14 Dopravní charakter je tvořen souborem osobních komponent. Odvozujeme z něj určitý, obvyklý způsob chování řidiče. Je svázán s jednotlivými složkami osobnosti – vlastnostmi, schopnostmi, Dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi. Dopravní chování má sociální i situační dimenzi, je podmíněno dopravním prostředím s jeho formálními i neformálními normami. -v souladu s formálními (právními) pravidly a s normami sociálně-psychologickými. Řidič jede dle předpisů, je slušný a tolerantní, -shodné s formálními pravidly, ale odlišné od sociálně-psychologických norem. Řidič jede dle předpisů, ale „prosazuje se“. -odlišující se od formálních pravidel. Řidič se chová dle zkušeností. -odlišné od obou norem. Řidič nedbá předpisů, jede bez ohledu na ostatní.

15 Typologie osobností v dopravní psychologii Dopravní psychologové se při popisu osobnosti opírají o Eysenckovu Typologii psychometrickému pojetí temperamentu -extrovert -introvert Emoční labilita a stabilita představuje odezvu na emocionální podněty. - sangvinik – přizpůsobivý, aktivní, společenský, bezstarostný. - flegmatik – méně přizpůsobivý, pasivní, snášenlivý, rozvážný. - cholerik – implusivní, nedostatek sebeovládání, nedůtklivý, optimistický. - melancholik – citlivý, samotářský, úzkostný, náladový, rezervovaný.

16 Znázornění osobnostní struktury u nehodových a beznehodových řidičů

17 Motivace řidičů Je to pohnutka k činnosti, co člověk chce či nechce, co upřednostňuje či odmítá (a jak silně).

18 Odlišnosti v motivaci dvou skupin řidičů


Stáhnout ppt "Psycholgie v dopravě 1 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google