Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příklady sítí cyklistických měst

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příklady sítí cyklistických měst"— Transkript prezentace:

1 Příklady sítí cyklistických měst
Ing. Daniel Mourek Central MeetBike Příklady sítí cyklistických měst

2 Obsah: 1. Evropská síť cyklistických měst 2. Příklady sítí cyklistických měst z jednotlivých zemí Bavorsko Porýní – Vestfálsko Francie 3. Návrh funkčního modelu sítě cyklistických měst v ČR

3 MĚSTA pro CYKLISTY (Cities for Cyclists)
- zaštituje Evropská cyklistická federace ecf.com. Cíl: vytvoření globální sítě měst, propagujících cyklistiku a podpora výměny zkušeností pod hlavičkou ECF a dále: zviditelnit cyklistiku a dostat ji do centra pozornosti v oblasti územního plánování a politického uvažování inspirovat a podněcovat stále více měst v propagaci cyklistiky a učila se navzájem vyměňovat si zkušenosti s řešením, plánováním a propagací politických snah a praktických řešení v terénu propagovat a podporovat změny v plánování a realizaci procyklistických opatření ve městech

4 MĚSTA pro CYKLISTY Výhody členství výměna zkušeností mezi městy
účast na sérii konferencí Velo-city formou bezplatné účasti. Konference Velo-city jsou koordinovány ECF a představují největší celosvětové setkání odborníků na městskou cyklistiku, dostávat pravidelně (6x ročně) newsletter s dobrými příklady z evropských měst, kalendář důležitých akcí s tematikou propagace cyklistiky. využít lobování ECF na evropské úrovni ve prospěch podpory cyklistiky být informován o možnostech financování projektů z EU na podporu cyklistiky a cykloturistiky odborný workshop pro členy 1x ročně - nové informace a pro cyklistických opatřeních, infrastruktuře, kampaních 4

5 1000 euro 1500 euro 2000 euro 3000 euro 4000 euro 1 2
Evropská MĚSTA pro CYKLISTY Členský poplatek - odvozený od počtu obyvatel Počet obyvatel méně 100,000 méně 500,000 méně 1mil. méně 2mil. méně 3mil. Roční členský poplatek 1000 euro 1500 euro 2000 euro 3000 euro 4000 euro Počet zdarma vstupů na konferenci Velo-city 1 2 V současnosti 13 měst – např. Brusel, Mnichov, Vídeň, Kodaň, Gdaňsk..... 5

6 Pracovní společenství obcí přátelských k cyklistům
v Bavorsku (AGFK Bayern) založeno v únoru 2012 celkem 38 městy v Erlangenu Cíl: podpora příměstské dopravy a cyklistiky jako její nezbyté součásti. Členská města se musela před podpisem dohody zavázat ke splnění daných kriterií na zlepšení života, kvalitu pohybu po městě, podporu pěší a cyklodopravu a omezení hluku a emisí CO2 nejpozději do 4 let. Řízení společenství - pověřen Erlangen Patronem společenství bavorský Ministr Vnitra 6

7 Pracovní společenství obcí přátelských k cyklistům v Bavorsku (AGFK Bayern)
Historie: iniciativa začala rozhodnutím 14 bavorských měst založit vlastní organizaci během národní cyklokonference v Norimberku v květnu 2011. zakládající členové společenství: Mnichov - Aschaffenburg, Augsburg, Bad Tölz, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Erlangen, Furth, Ingolstadt, Kempten, Landshut, či Memmingen, Norimberk a Regensburg. společenství naplňuje své cíle především formou poradenství pro členy a výměny zkušeností mezi partnery a v práci s veřejností. a národní úrovni spolupracuje v rámci národní kampaně městská cyklistika, 7

8 Pracovní společenství obcí přátelských k cyklistům
v Bavorsku (AGFK Bayern) Cíle a úkoly podpora příměstské dopravy, především cyklistické dopravy společné PR ve spolupráci se spolkovou zemí Bavorsko a  dalšími profesními svazy a institucemi rozvoj a realizace konkrétních projektů, best practise a kampaní a akcí propojení komunálních akcí na podporu cyklistiky výměna informací a zkušeností mezi členy poradenství pro členy a prezentace na veřejnosti 8

9 Pracovní společenství obcí přátelských k cyklistům
v Bavorsku (AGFK Bayern) Organizace právní forma - společenství s účastí komunálních subjektů Kritéria členství pouze města a okresy, již v současnosti podporující cyklo a příměstskou dopravu a která se zároveň zavazují ke splnění určitých kvalitativní kriterií v rámci stanovené doby. Formulace vstupních a cílových kritérií je úkolem společenství. Členské příspěvky dle počtu obyvatel: až € na člena a rok bavorské MV - ideová a finanční podpora společenství ve výši € ročně 9

10 Pracovní společenství měst a okresů Porýní – Vestfálska pro cyklistiku
 66 členů, financování z členských příspěvků (10%) a příspěvku Ministerstvem dopravy NRW (90%). Cílem AGFS - životaschopná a obyvatelná města, kde se obyvatelé cítí dobře a kde mají radost z pohybu. AGFS podporuje různé formy příměstské dopravy – nemotorovou, individuální dopravu především na kole, pěšky ale i inliny, skateboardy, kickboardy.... Členství v AGFS – města a okresy, nejen přátelská k cyklistům, ale i modelová městy s příkladnou ekologickou dopravou. O členství musí kandidát požádat komisi expertů, která hodnotí jasně definovaná kriteria a které kandidáti předloží 10

11 Pracovní společenství měst a okresů Porýní – Vestfálska pro cyklistiku
Návod jak se stát členem 1. politický závazek města: * zvýšení podílu cyklistické dopravě na přepravě osob na 25% * jasné priority v podpoře cyklistické dopravě * město bez bariér * město krátkých vzdáleností (příměstská mobilita, podpora regionální a místní ekonomice) 2. nastavení priorit pro podporu cyklistiky: * politické rozhodnutí o podpoře cyklistiky * organizační, personální a finanční opatření a zabezpečení * pravidla pro dopravní plánování 11

12 Pracovní společenství měst a okresů Porýní – Vestfálska pro cyklistiku
3. vytváření infrastruktury pro cyklistiku cyklostezky (ne na úkor pěších), cyklopruhy, oddělené cyklopruhy od IAD, cykloulice, cykloboxy V19 * Tempo 30 a zklidňování dopravy, řešení kritických míst otevření jednosměrek pro cyklisty, zohlednění cyklistů na SSZ * cykloparkování, B + R, cyklotrasy a cykloznačení 4. Služby pro cyklisty * podpora služeb s účastí kola (např. cyklokurýr, cyklodílny, transport nákladů nákladními koly) * intemodalita (např.převoz kol v MHD) * cykloobchodnící a cyklozaměstnavatele 12

13 Pracovní společenství měst a okresů Porýní – Vestfálska pro cyklistiku
5. Podpora a propagace: * Aktivní Mkt (propagace, média), Info pro obyvatele (akce) * spolupráce s cyklokluby,cykloobchody * podpora cykloturistiky * příklady z řad komunálních politiků 6. Podpora městské mobility * souvislé pěší stezky, pěší opatření, bezpečné přechody * značení pěších tras (a vyčlenění stezek pro in-liny) * atraktivní veřejné prostory * stavební a dopravní preference bezmotorové dopravě v obytných zónách * začlenění bezmotorové dopravy do plánovacích procesů 13

14 Pracovní společenství měst a okresů Porýní – Vestfálska pro cyklistiku
Projekty AGFS: Cyklokokongresy 2012 (únor v Essenu) Německá cyklocena best for bike Iniciativa "City-Marketing Fahrrad" Jízdní kola jako prostředek pro oživování městských center Cílem iniciativy je prezentovat úspěšné příklady 14

15 FRANCIE - Okresy a regiony pro cyklistiku
Departements and regions cyclables Asociace okresů a regionů pro cyklistiku - od 2000 jako nezisková asociace s 1 zaměstnancem, dnes 4 zaměstnanci (profesionální organizace starající se o chod asociace). Členské poplatky € (okres), € (kraj) za rok. Organizace - každý člen nominuje 2 zástupce do asociace – politického zástupce a cyklokoordinátora Výhoda systému – odborná i finanční Každoročně pořádá asociace kongres v Nantes + EuroVelo a Greenways konference 15

16 Návrh sítě měst přátelských k cyklistům v ČR
Pro koho je určeno? určeno městům, která podepsala Uhersko-hradištskou chartu a splnila její základní kriteria každý člen nominuje do asociace/sdružení po 2 zástupcích – politického zástupce a městského cyklokoordinátora (technického úředníka).

17 Cíle sítě měst přátelských k cyklistům v ČR
vytvoření celonárodní sítě měst, propagujících cyklistiku v městském prostředí a podpora výměny zkušeností mezi českými a moravskými městy zviditelnění cyklistiky a dostat ji do centra pozornosti v i územním plánování a politickém uvažování inspirace pro města, aby podnikala konkrétní kroky v propagaci cyklistiky a učila se navzájem výměna zkušenosti s řešením, plánováním a propagací politických snah a praktických řešení v terénu propagace a podpora změn v plánování a realizaci pro cyklistických opatření ve městech

18 Společná agenda pravidelné kongresy (1x ročně) odborná školení a semináře pro úředníky z cyklodopravy akce na podporu cyklistiky a cykloturistiky (Cyklozvonění, akce na Den Země, Evropský týden mobility, cyklojízdy a další) práce s veřejností = společný web a brožury realizace průzkumů a sčítání cyklistů účast na cyklo kampaních (Do práce na kole, Nakupuj na kole, Týden cykloturistiky, zapojení do soutěží Cesty městy, Na zelenou…)

19 Organizace samostatná servisní organizace ve formě sdružení právnických osob s vlastním sekretariátem a alespoň 1 zaměstnancem či podsekce Svazu měst a obcí ČR Struktura organizace statuty a podmínky členství vychází z podmínek Uhersko-hradištské charty pro města. Financování sdružení z členských příspěvků měst a příspěvku Ministerstva dopravy příp. Ministerstva vnitra (každý rok). Členský poplatek každého města se odvozuje od počtu obyvatel.

20 Roční členství v Kč - návrh
Počet obyvatel Města Minister. do 50,000 do do 0,5mil. nad 1mil. Roční poplatek 5.000 kč 50.000

21 Co nabízí členství - návrh
pravidelná výměna zkušeností mezi městy – kongres 1x rok vlastní web prezentace členů účast na národní cyklokonferenci (1x za 2 roky) formou zvýhodněné účasti a na odborných workshopech pro členy (1x ročně zdarma) zasílání newsletteru s dobrými příklady z evropských měst a ČR, kalendář důležitých akcí s tematikou propagace cyklistiky, newsletter národního cyklokoordinátora využití lobování na národní úrovni ve prospěch cyklistiky a možnost připomínkování a ovlivňování cyklistické legislativy být informován o možnostech financování projektů z EU na podporu cyklistiky a cykloturistiky

22 Co nabízí členství - návrh
dostávat nové informace a procyklistických opatřeních, infrastruktuře, kampaních apod. možnost účasti na evropské sérii konferencí Velo-city konference formou zvýhodněné účasti na konferenci v závislosti na výši členského poplatku účast na celonárodních kampaních jako Do práce na kole, přístup k know how v pořádání akcí pro veřejnost (Cyklozvonění, cyklojízdy, Evropský týden mobility apod.), možnost zapojení do soutěží Cesty městy, Na zelenou apod.

23 Úkoly pro budoucnost Podpora cyklistické dopravy v těchto oblastech Společná PR ve prospěch cyklistické dopravy ve spolupráci se státními institucemi a s dalšími profesními institucemi a NNO Rozvoj a realizace konkrétních projektů, best practise a kampaní, akcí Propojení komunálních akcí na podporu cyklistiky Výměna informací a zkušeností mezi členy Poradenství pro členy Prezentace na veřejnosti

24 Úkoly na nejbližší období:
vybrat společný název, právní formu vybrat logo ve veřejné soutěži vypracovat stanovy sdružení (a vybrat sídlo) Společný marketing vlastní web vč. nabídky cykloturistických tipů na výlety a prezentace na leták o aktivitách a členech zapojení do značky Cyklisté vítáni podpora cyklopodnikatelům vyhlášení Národní cyklo ceny pro nejlepší řešení cyklodopravy

25 Úkoly na nejbližší období:
Účast na odborných veletrzích Zapojení do evropských aktivit ECF – účast na VeloCity Vienna a v projektu EuroVelo Osvěta Podpora projektům bezpečných cest do škol – Na zelenou a soutěže Cesty městy pro nejlepší projekty zklidňování dopravy


Stáhnout ppt "Příklady sítí cyklistických měst"

Podobné prezentace


Reklamy Google