Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anna Peterková1 MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Ing. Anna Peterková - Ing. Anna Peterková - Brno (Padochov – Oslavany) VŠ: FE VUT Brno, EPo (FIT), SŠ: 8-leté g. tř.kpt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anna Peterková1 MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Ing. Anna Peterková - Ing. Anna Peterková - Brno (Padochov – Oslavany) VŠ: FE VUT Brno, EPo (FIT), SŠ: 8-leté g. tř.kpt."— Transkript prezentace:

1 Anna Peterková1 MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Ing. Anna Peterková - Ing. Anna Peterková - Brno (Padochov – Oslavany) VŠ: FE VUT Brno, EPo (FIT), SŠ: 8-leté g. tř.kpt. Jaroše, Brno (Experimentální matematika) Komplexní kvalifikační program Řízení lidských zdrojů /IMPS, Brno: NVF + KHF Program rozvoje Konzultačních znalostí a dovedností / NVF vč. Praktické aplikace v malých firmách Trénink trenérů managementu – dvouletý/ KHF zakládající člen ATKM – Asociace trenérů a konzultantů, Brno Rekvalifikační kurz účetnictví Rekvalifikační kurz Soukromého podnikání ANETE sro: interní konzultant-změna, vedoucí oddělení Ekonomicko-personálního FN Brno: vedoucí zaměstnaneckého oddělení (zástupce personálního náměstka) ALTEGO sro (vzdělávací agentura): vedoucí kanceláře MBK Consulting sro (konzultantská firma - ISO): interní konzultant-změny ANET… sro: ředitel pro ekonomiku, personalistiku a provoz GRIN sro: společník – administrativa, účetnictví, provoz INORGA VÚ, organizace řízení podniků: programátor

2 Anna Peterková2 MOTIVACE PRACOVNÍKŮ CÍL: POSKYTNOUT NÁMĚTY NA DISKUSI: MOTIVACE – KOHO, K ČEMU?, PROČ? JAK?.......................................... OTÁZKY Z PRAXE ? JAK MĚ BUDETE MOTIVOVAT? ? MOTIVACE NEBO MANIPULACE? (…„ZMOTIVOVÁNÍ“…) Otázky pro personalistu: motivace je? ? OBCHOD, VYJEDNÁVÁNÍ ? ? SPRAVEDLNOST – pro mě?, pro celek? ? Je „Nespravedlnost“ levná???

3 Anna Peterková3 MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ PROSTŘEDKY NA ŽIVOBYTÍ OCENĚNÍ VÝKONU ODMĚNA: MZDY, BENEFITY UZNÁNÍ: POSTAVENÍ, ZAŘAZENÍ SEBEREALIZACE PRACOVNÍK VYUŽITÍ ZDROJE: ZNALOSTI, DOVEDNOSTI // POSTOJE FIRMA MOTIVACE

4 Anna Peterková4 MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Jiří Němeček - článek Profit 41/2007 str. 34 Lákat pracovníky bude těžší CO FIRMY POSKYTUJÍ ZAMĚSTNANCŮM průzkum ve firmách Czech TOP 100, léto 2007 stravenky97% penzijní / školení a kursy86% sport / kultura / rekreace78% auto i pro soukromé účely75% zvýhodněné půjčky50% pracovní volno47% životní pojištění42% nepeněžité dary36% manažerské programy / firemní výrobky se slevou33% přechodné ubytování25% sleva při odprodeji vyřazených aut a mobilů22% příspěvek na hromadnou dopravu19% možnost nákupů akcií firmy14%

5 (převzato z materiálů fondu Phare) V E D E N Í – 1 0 % LIDSKÉ ZDROJE 9% STRATEGIE 8% OSTATNÍ ZDROJE 9% P R O C E S Y – 1 4 % SPOKOJENOST PRACOVNÍKŮ 9% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ 20% SPOLEČNOST 6% VÝSLEDKY hospodaření– 15% INOVACE A UČENÍ PŘEDPOKLADY 50% VÝSLEDKY 50% 2 MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Model excelence – EFQM

6 Anna Peterková6 Kompetenční model (KM) MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ COMPETENCY x COMPETENCE OPRÁVNĚNÍ x SCHOPNOSTI (dovednosti, kvalifikace) MODEL – způsob znázornění fungování, možnost ovlivňování - ŘÍZENÍ DEFINOVÁNÍ POTŘEB/NÁROKŮ ORGANIZACE/ODDĚLENÍ TVORBA:SPOLUPRÁCETVORBA: JAZYK, POCHOPENÍ KM INTERPRETACE POŽADAVKŮ, VYJEDNÁVÁNÍ MOTIVACE – KOHO, K ČEMU?, PROČ? ?JAK?............

7 Anna Peterková7 Kontext KM PERSONÁLNÍ STRATEGIE Motivační systém KOMPETENČNÍ MODEL Systém Hodnocení a odměňování FIREMNÍ KULTURA Náplň práce MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ EKONOMIKA

8 Anna Peterková8 Model zvýšení výkonnosti firmy Výkonnost procesů Výkonnost lidí Míra sebeřízení a kompetencí Učící se organizace vedení řízení „tvrdé“ faktory „měkké“ faktory MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ

9 Anna Peterková9 Výkonnost a kompetence Měřitelný výkon CO Způsob práce JAK a ČÍM „Čísla“, výsledky Kompetence (způsobilosti), kterými dosahuji „čísla“ CO a JAK spolu vzájemně souvisí. Rozvojem JAK činím lepší CO. Nebo zanedbáním JAK a ČÍM zhorším CO. (například údržba se projeví na poruchovosti s určitým zpožděním) Měřitelný výkon je vždy až „zprávou poté“. MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ

10 Anna Peterková10 Rysy (vlastnosti) a kompetence Rysy Kompetence R. Reagan, V. Burian FBI – behaviorální profilování. Osobnostní (Psychologie) Například kompetence Komunikace a vliv - obsahuje určitě asertivní dovednosti, dovednosti vyjednávání, znalosti asertivních a vyjednávacích technik, - předpokládá určité zkušenosti a získává „odstín“ podle osobnostních kvalit. Kompetence Vzorek chování, který vyrůstá z trsu znalostí, dovedností, zkušeností a vlastností. MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ

11 Anna Peterková11 „Ideální“ kompetenční model Funguje napříč spoločností, může mít 2-3 varianty odvozené ze stejného základu. Propojující Jednotný Široce využitelný Vytvoření jednoho výkladového schématu pro výběr, hodnocení, odměňování a rozvoj pracovníků. Sdílený Uživatelé mají možnost KM dostat „pod kůži“, protože jsou jeho spoluautory nebo si ho zažijí sami na sobě. KM vytváří most mezi strategií (vizí, posláním a „core values“) na jedné straně a „náplní práce“ na straně druhé. Uživatelsky přítulný Je především určen pro uživatele – manažery, nikoliv pro specialisty HR. Proto by počet kompetencí neměl přesáhnout 12. MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ

12 Anna Peterková12 Uplatnění kompetenčního modelu Kompetenční model Výběry Rozvoj Hodnocení pracovníků Development Centre 360° feedback E-learning, e-development Hodnotící rozhovory Rozvojový plán Kompetenční profil kandidáta Odměňování pracovníků Behaviorální interview Assessment Centre MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Sdílení Strategie – Motivace (doplněno: Anna Peterková)

13 Anna Peterková13 Hlavní výhody KM HRManažeřiOrganizaceZaměstnanci Základní nástroj HRM propojující výběr, hodnocení a rozvoj Účinný a jednoduchý nástroj řízení výkonnosti (hodnocení) Návaznost na strategii firmy Porozumění potřebám firmy Cílenější komunikace s klienty (manažery) Jasný obsah zpětné vazby Jednota řízení a společný jazyk Jasné sdělení očekávaného chování Vyšší profesionalita a propojení s businessem Zvýšení výkonnosti přirozenou cestou Interní benchmarking a organizační rozvoj Doporučení pro individuální rozvoj MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ

14 Anna Peterková14 Kompetenční model firmy Je tady pro druhého. Jeho/její chování je předvídatelné, dá se na něj/ni spolehnout. Odkrývá druhému další možnosti, nabízí vyšší hodnotu. Umí se přizpůsobit nárokům zvenčí. Hledá zlepšení stávajícího, inspiruje se i podněty odjinud. Dokáže dělat věci „jinak“. Vychází s druhými. Posouvá poznatky a informace dál, odstraňuje bariéry v komunikaci. Zná standardy a řídí se danými postupy, zvažuje však jejich náklady a výnosy. Zvažuje priority. Předchází chybám a nepřesnostem. Zachytává odchylky a odstraňuje je. Respektuje zájmy firmy, jedná podle toho, co je pro firmu prospěšné. Projevuje vlastnický vztah. Úkoly bere za své, dokáže si samostatně vytvořit zadání. Přebírá zodpovědnost za svá rozhodnutí a rozvoj. F I R M A Z Á K A Z N Í K VYTVÁŘENÍ DŮVĚRY A PŘÍLEŽITOSTÍ ORIENTACE NA ZMĚNU A INOVACI SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE ORIENTACE NA KVALITU A EFEKTIVITU INDIVIDUÁLNÍ ZODPOVĚDNOST MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ

15 Anna Peterková15 Příklad SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE Silné Slabé ORIENTACE NA KVALITU A EFEKTIVITU ORIENTACE NA ZMĚNU A INOVACI VYTVÁŘENÍ DŮVĚRY A PŘÍLEŽITOSTÍ Může být pozice: obchodní asistentka Nemůže být pozice: programátor MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ

16 Anna Peterková16 MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Systém Odměňování KM%Kč vysvětlení INDIVIUÁLNÍ ZODPOVĚDNOST (bezproblémovost) 15 750 míra přijetí zodpovědnosti - samostatné řešení své operativy, návrhy ORIENTACE NA INOVACI A ZMĚNU (inovace) 10 500 míra přispění k inovacím produktů, služeb a procesů /další vzdělávání, aktivní účast na školeních, samostudium ORIENTACE NA KVALITU A EFEKTIVITU (kvalita a hospodárnost) 20 1 000 míra kvality a efektivnosti výstupu, hospodárnost při spotřebování zdrojů SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE (týmovost) 20 1 000 míra spolupráce, dodržování pravidel, nekonfliktnost a loajalita k firmě směrem k vnějšku VYTVÁŘENÍ DŮVĚRY A PŘÍLEŽITOSTÍ 15 750 loajalita, Sounáležitost, iniciativa dosažená kvalifikace a další vzdělávání 5 250 dosažená kvalifikace klíčovost 10 500 míra NEnahraditelnosti ostatní 5 250 jiné - podle hodnoty vedoucího oddělení nebo vedení Celkem podílu - procent 100 5 000 Kč - návrh

17 Anna Peterková17 ODKAZY MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Ing. Anna Peterková, ANETE spol s r.o, Brno MT: 603 849 749 e-mail: apeterkova@gmail.com Prezentátor:

18 Anna Peterková18 MOTIVACE PRACOVNÍKŮ CÍL: POSKYTNOUT NÁMĚTY NA DISKUSI: MOTIVACE – KOHO, K ČEMU?, PROČ? JAK?.......................................... OTÁZKY Z PRAXE ? JAK MĚ BUDETE MOTIVOVAT? ? MOTIVACE NEBO MANIPULACE? (…„ZMOTIVOVÁNÍ“…) Otázky pro personalistu: motivace je? ? OBCHOD, VYJEDNÁVÁNÍ ? ? SPRAVEDLNOST – pro mě?, pro celek? ? Je „Nespravedlnost“ levná???


Stáhnout ppt "Anna Peterková1 MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Ing. Anna Peterková - Ing. Anna Peterková - Brno (Padochov – Oslavany) VŠ: FE VUT Brno, EPo (FIT), SŠ: 8-leté g. tř.kpt."

Podobné prezentace


Reklamy Google