Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Ing. Anna Peterková - Brno (Padochov – Oslavany)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Ing. Anna Peterková - Brno (Padochov – Oslavany)"— Transkript prezentace:

1 MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Ing. Anna Peterková - Brno (Padochov – Oslavany)
VŠ: FE VUT Brno, EPo (FIT), SŠ: 8-leté g. tř.kpt. Jaroše, Brno (Experimentální matematika) Komplexní kvalifikační program Řízení lidských zdrojů /IMPS, Brno: NVF + KHF Program rozvoje Konzultačních znalostí a dovedností / NVF vč. Praktické aplikace v malých firmách Trénink trenérů managementu – dvouletý/ KHF zakládající člen ATKM – Asociace trenérů a konzultantů, Brno Rekvalifikační kurz účetnictví Rekvalifikační kurz Soukromého podnikání ANETE sro: interní konzultant-změna, vedoucí oddělení Ekonomicko-personálního FN Brno: vedoucí zaměstnaneckého oddělení (zástupce personálního náměstka) ALTEGO sro (vzdělávací agentura): vedoucí kanceláře MBK Consulting sro (konzultantská firma - ISO): interní konzultant-změny ANET… sro: ředitel pro ekonomiku, personalistiku a provoz GRIN sro: společník – administrativa, účetnictví, provoz INORGA VÚ, organizace řízení podniků: programátor Anna Peterková

2 MOTIVACE PRACOVNÍKŮ CÍL: POSKYTNOUT NÁMĚTY NA DISKUSI: OTÁZKY Z PRAXE
? JAK MĚ BUDETE MOTIVOVAT? ? MOTIVACE NEBO MANIPULACE? (…„ZMOTIVOVÁNÍ“…) Otázky pro personalistu: motivace je? ? OBCHOD, VYJEDNÁVÁNÍ ? ? SPRAVEDLNOST – pro mě?, pro celek? ? Je „Nespravedlnost“ levná??? MOTIVACE – KOHO, K ČEMU?, PROČ? JAK? Anna Peterková

3 MOTIVACE MOTIVACE PRACOVNÍKŮ PRACOVNÍK PROSTŘEDKY NA ŽIVOBYTÍ
OCENĚNÍ VÝKONU ODMĚNA: MZDY, BENEFITY UZNÁNÍ: POSTAVENÍ, ZAŘAZENÍ SEBEREALIZACE FIRMA VYUŽITÍ ZDROJE: ZNALOSTI, DOVEDNOSTI // POSTOJE Anna Peterková

4 CO FIRMY POSKYTUJÍ ZAMĚSTNANCŮM
MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Lákat pracovníky bude těžší Jiří Němeček - článek Profit 41/2007 str. 34 CO FIRMY POSKYTUJÍ ZAMĚSTNANCŮM průzkum ve firmách Czech TOP 100, léto 2007 stravenky 97% penzijní / školení a kursy 86% sport / kultura / rekreace 78% auto i pro soukromé účely 75% zvýhodněné půjčky 50% pracovní volno 47% životní pojištění 42% nepeněžité dary 36% manažerské programy / firemní výrobky se slevou 33% přechodné ubytování 25% sleva při odprodeji vyřazených aut a mobilů 22% příspěvek na hromadnou dopravu 19% možnost nákupů akcií firmy 14% Anna Peterková

5 (převzato z materiálů fondu Phare)
MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Model excelence – EFQM INOVACE A UČENÍ VEDENÍ – 10% LIDSKÉ ZDROJE 9% PROCESY – 14% SPOKOJENOST PRACOVNÍKŮ 9% VÝSLEDKY hospodaření– 15% STRATEGIE 8% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ 20% OSTATNÍ ZDROJE 9% SPOLEČNOST 6% PŘEDPOKLADY 50% VÝSLEDKY 50% (převzato z materiálů fondu Phare) 2

6 Kompetenční model (KM)
MOTIVACE PRACOVNÍKŮ MOTIVACE – KOHO, K ČEMU?, PROČ? ?JAK? Kompetenční model (KM) COMPETENCY x COMPETENCE OPRÁVNĚNÍ x SCHOPNOSTI (dovednosti, kvalifikace) MODEL – způsob znázornění fungování, možnost ovlivňování - ŘÍZENÍ DEFINOVÁNÍ POTŘEB/NÁROKŮ ORGANIZACE/ODDĚLENÍ KM TVORBA: SPOLUPRÁCE TVORBA: JAZYK, POCHOPENÍ INTERPRETACE POŽADAVKŮ, VYJEDNÁVÁNÍ Anna Peterková

7 Kontext KM MOTIVACE PRACOVNÍKŮ FIREMNÍ KULTURA PERSONÁLNÍ STRATEGIE
Motivační systém Systém Hodnocení a odměňování Náplň práce EKONOMIKA KOMPETENČNÍ MODEL Anna Peterková

8 Model zvýšení výkonnosti firmy
MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Model zvýšení výkonnosti firmy Výkonnost procesů Výkonnost lidí Míra sebeřízení a kompetencí Učící se organizace vedení řízení „tvrdé“ faktory „měkké“ faktory Anna Peterková

9 Výkonnost a kompetence
MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Výkonnost a kompetence Měřitelný výkon CO Způsob práce JAK a ČÍM Kompetence (způsobilosti), kterými dosahuji „čísla“ „Čísla“, výsledky CO a JAK spolu vzájemně souvisí. Rozvojem JAK činím lepší CO. Nebo zanedbáním JAK a ČÍM zhorším CO. (například údržba se projeví na poruchovosti s určitým zpožděním) Měřitelný výkon je vždy až „zprávou poté“. Anna Peterková

10 Rysy (vlastnosti) a kompetence
MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Rysy (vlastnosti) a kompetence Rysy Osobnostní (Psychologie) R. Reagan, V. Burian FBI – behaviorální profilování. Kompetence Vzorek chování, který vyrůstá z trsu znalostí, dovedností, zkušeností a vlastností. Kompetence Například kompetence Komunikace a vliv - obsahuje určitě asertivní dovednosti, dovednosti vyjednávání, znalosti asertivních a vyjednávacích technik, - předpokládá určité zkušenosti a získává „odstín“ podle osobnostních kvalit. Anna Peterková

11 „Ideální“ kompetenční model
MOTIVACE PRACOVNÍKŮ „Ideální“ kompetenční model KM vytváří most mezi strategií (vizí, posláním a „core values“) na jedné straně a „náplní práce“ na straně druhé. Propojující Je především určen pro uživatele – manažery, nikoliv pro specialisty HR. Proto by počet kompetencí neměl přesáhnout 12. Uživatelsky přítulný Jednotný Funguje napříč spoločností, může mít 2-3 varianty odvozené ze stejného základu. Široce využitelný Vytvoření jednoho výkladového schématu pro výběr, hodnocení, odměňování a rozvoj pracovníků. Sdílený Uživatelé mají možnost KM dostat „pod kůži“, protože jsou jeho spoluautory nebo si ho zažijí sami na sobě. Anna Peterková

12 Uplatnění kompetenčního modelu
MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Uplatnění kompetenčního modelu Rozvoj Behaviorální interview Rozvojový plán E-learning, e-development Development Centre 360° feedback Hodnocení pracovníků Výběry Kompetenční model Hodnotící rozhovory Kompetenční profil kandidáta Behaviorální interview Behaviorální interview Odměňování pracovníků Assessment Centre Sdílení Strategie – Motivace (doplněno: Anna Peterková) Anna Peterková

13 Hlavní výhody KM MOTIVACE PRACOVNÍKŮ HR Manažeři Organizace
Zaměstnanci Základní nástroj HRM propojující výběr, hodnocení a rozvoj Účinný a jednoduchý nástroj řízení výkonnosti (hodnocení) Návaznost na strategii firmy Porozumění potřebám firmy Cílenější komunikace s klienty (manažery) Jasný obsah zpětné vazby Jednota řízení a společný jazyk Jasné sdělení očekávaného chování Vyšší profesionalita a propojení s businessem Zvýšení výkonnosti přirozenou cestou Interní benchmarking a organizační rozvoj Doporučení pro individuální rozvoj Anna Peterková

14 Kompetenční model firmy
MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Kompetenční model firmy F I R M A Z Á K A Z N Í K VYTVÁŘENÍ DŮVĚRY A PŘÍLEŽITOSTÍ ORIENTACE NA ZMĚNU A INOVACI SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE ORIENTACE NA KVALITU A EFEKTIVITU INDIVIDUÁLNÍ ZODPOVĚDNOST Je tady pro druhého. Jeho/její chování je předvídatelné, dá se na něj/ni spolehnout. Odkrývá druhému další možnosti, nabízí vyšší hodnotu. Umí se přizpůsobit nárokům zvenčí. Hledá zlepšení stávajícího, inspiruje se i podněty odjinud. Dokáže dělat věci „jinak“. Vychází s druhými. Posouvá poznatky a informace dál, odstraňuje bariéry v komunikaci. Zná standardy a řídí se danými postupy, zvažuje však jejich náklady a výnosy. Zvažuje priority. Předchází chybám a nepřesnostem. Zachytává odchylky a odstraňuje je. Respektuje zájmy firmy, jedná podle toho, co je pro firmu prospěšné. Projevuje vlastnický vztah. Úkoly bere za své, dokáže si samostatně vytvořit zadání. Přebírá zodpovědnost za svá rozhodnutí a rozvoj. Anna Peterková

15 Příklad MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Může být pozice: obchodní asistentka
Nemůže být pozice: programátor Silné Slabé SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE ORIENTACE NA KVALITU A EFEKTIVITU VYTVÁŘENÍ DŮVĚRY A PŘÍLEŽITOSTÍ ORIENTACE NA ZMĚNU A INOVACI Anna Peterková

16 Systém Odměňování MOTIVACE PRACOVNÍKŮ KM % Kč vysvětlení
INDIVIUÁLNÍ ZODPOVĚDNOST (bezproblémovost) 15 750 míra přijetí zodpovědnosti - samostatné řešení své operativy, návrhy ORIENTACE NA INOVACI A ZMĚNU (inovace) 10 500 míra přispění k inovacím produktů, služeb a procesů /další vzdělávání, aktivní účast na školeních, samostudium ORIENTACE NA KVALITU A EFEKTIVITU (kvalita a hospodárnost) 20 1 000 míra kvality a efektivnosti výstupu, hospodárnost při spotřebování zdrojů SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE (týmovost) míra spolupráce, dodržování pravidel, nekonfliktnost a loajalita k firmě směrem k vnějšku VYTVÁŘENÍ DŮVĚRY A PŘÍLEŽITOSTÍ loajalita, Sounáležitost, iniciativa dosažená kvalifikace a další vzdělávání 5 250 dosažená kvalifikace klíčovost míra NEnahraditelnosti ostatní jiné - podle hodnoty vedoucího oddělení nebo vedení Celkem podílu - procent 100 5 000 Kč - návrh Anna Peterková

17 ODKAZY MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Prezentátor:
Ing. Anna Peterková, ANETE spol s r.o, Brno MT: Anna Peterková

18 MOTIVACE PRACOVNÍKŮ CÍL: POSKYTNOUT NÁMĚTY NA DISKUSI: OTÁZKY Z PRAXE
? JAK MĚ BUDETE MOTIVOVAT? ? MOTIVACE NEBO MANIPULACE? (…„ZMOTIVOVÁNÍ“…) Otázky pro personalistu: motivace je? ? OBCHOD, VYJEDNÁVÁNÍ ? ? SPRAVEDLNOST – pro mě?, pro celek? ? Je „Nespravedlnost“ levná??? MOTIVACE – KOHO, K ČEMU?, PROČ? JAK? Anna Peterková


Stáhnout ppt "MOTIVACE PRACOVNÍKŮ Ing. Anna Peterková - Brno (Padochov – Oslavany)"

Podobné prezentace


Reklamy Google