Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE - EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE - EU"— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE - EU
1 státy EU (AS 53, ADS 98,99,111) Možné rozšíření EU:       členové ,      kandidátské země,      země s uzavřenou Stabilizační a asociační dohodou,      další možní členové

2 EVROPSKÁ UNIE EU 2 – vlajka EU EU - kvízy pro školáky

3 EUROPEAN UNION EU Český název: Evropská unie (EU) Založení: březen 1957 (Roma) Počet členů: 28 Hlavní sídlo: Bruxelles Další sídla : Strasbourg, Luxembourg Předseda Evropské rady : Herman van Rompuy [BEL] (2009) Předseda Evropské komise : José Manuel Durão Barroso [PRT] (2004) Předseda Evropského parlamentu : Martin Schulz [DEU] (2012) Úřední jazyky : 24 Oficiální www:

4 ČLENSKÉ STÁTY EU 28 států – 4,38 mil. km2 – 508 mil.obyvatel
– FRA, ITA, DEU, BEL, NLD, LUX – GBR, IRL, DNK – GRC – ESP, PRT – AUT, FIN, SWE – CZE, POL, HUN, SVK, SVN, LTU, LVA, EST, MLT, CYP – BGR, ROU – HRV

5 ČLENSKÉ STÁTY EU 3 – Rozšiřování EU - animace

6 ZAKLÁDAJÍCÍ STÁTY 1952 – 1958 FRANCIE ITÁLIE SRN (*1990) BELGIE
NIZOZEMSKO LUCEMBURSKO (* rozšířeno o bývalou NDR) 4 – EC6

7 PRVNÍ ROZŠÍŘENÍ 1973 SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ IRSKO DÁNSKO(*1985)
(* Grónsko vystoupilo) 5 – EC9

8 DRUHÉ ROZŠÍŘENÍ 1981 ŘECKO 6 – EC10

9 TŘETÍ ROZŠÍŘENÍ 1986 ŠPANĚLSKO PORTUGALSKO 7 – EC12

10 ČTVRTÉ ROZŠÍŘENÍ 1995 RAKOUSKO FINSKO ŠVÉDSKO 8 – EU15

11 PÁTÉ ROZŠÍŘENÍ 1.5.2004 ČESKO POLSKO MAĎARSKO SLOVENSKO SLOVINSKO
LITVA LOTYŠSKO ESTONSKO MALTA KYPR 9 – EU25

12 ŠESTÉ ROZŠÍŘENÍ 2007 BULHARSKO RUMUNSKO 10 – EU27

13 SEDMÉ ROZŠÍŘENÍ 2013 CHORVATSKO 11 – EU28

14 HISTORIE EU JAK TO VŠECHNO ZAČALO ? 9. květen 1950
francouzský ministr zahraničí Robert Schuman předkládá návrh sjednocené Evropy - Schumanova deklarace konkretizuje předcházející prohlášení evropských politiků (např. Jeana Monneta, Winstona Churchilla)

15 HISTORIE EU Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
European Coal and Steel Community (ECSC) Evropské hospodářské společenství (EHS) European Economic Community (EEC) Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) Euratom (European Atomic Energy Community)

16 HISTORIE EU 1951/1952 - Pařížská smlouva
zakládající smlouva pro Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) podepsána platnost od po 50 letech převedena agenda do ES (Nice) členské státy – FRA, ITA, DEU, BEL, NLD, LUX

17 HISTORIE EU 1957/1958 - Římské smlouvy
souhrnný název pro dvě smlouvy : smlouvu zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS) a smlouvu zakládající Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). podepsány platnost od členské státy – FRA, ITA, DEU, BEL, NLD, LUX

18 HISTORIE EU 1965/1967 – Slučovací smlouva
oficiální název Smlouva o zřízení společné Rady a společné Komise Evropských společenství sloučila orgány do té doby existujících tří evropských společenství (EHS, ESUO a Euratom) nový název Evropská společenství (ES) European Community (EC) podepsána platnost od členské státy – FRA, ITA, DEU, BEL, NLD, LUX

19 1992/1993 – Maastrichtská smlouva
HISTORIE EU 1992/1993 – Maastrichtská smlouva Smlouva o Evropské unii změnila název Evropského společenství na „Evropskou unii“. European Union (EU) podepsána platnost od členské státy – FRA, ITA, DEU, BEL, NLD, LUX, GBR, IRL, DNK, GRC, ESP, PRT

20 1992/1993 – Maastrichtská smlouva
HISTORIE EU 1992/1993 – Maastrichtská smlouva vytvořila novou politickou a zároveň hospodářskou strukturu sestávající z tzv. „tří pilířů“ nová organizační a právní struktura EU - tři hlavní oblasti jednotlivých tzv. politik EU (oblasti politické činnosti)-pilíře Platilo do Lisabonské smlouvy (2009)

21 HISTORIE EU 3 PILÍŘE EU Evropské společenství
"TŘI PILÍŘE" – ES (ESUO, EHS / ES, Euratom), SZBP, PJS Evropské společenství Společná zahraniční a bezpečnostní politika Policejní a justiční spolupráce

22 1997/1999 – Amsterdamská smlouva
HISTORIE EU 1997/1999 – Amsterdamská smlouva prosazení společné měny – od (12 zemí) podepsána platnost od členské státy – FRA, ITA, DEU, BEL, NLD, LUX, GBR, IRL, DNK, GRC, ESP, PRT, AUT, FIN, SWE

23 HISTORIE EU 2001/2003 – Niceská smlouva
úprava fungování institucí EU v souvislosti s rozšířením EU o 10 nových států v roce 2004 agenda zaniklého Evropského společenství uhlí a oceli byla převedena na Evropské společenství. podepsána platnost od členské státy – FRA, ITA, DEU, BEL, NLD, LUX, GBR, IRL, DNK, GRC, ESP, PRT, AUT, FIN, SWE

24 HISTORIE EU 2007/2009 – Lisabonská smlouva
též Reformní (cílem je především reformovat instituce Evropské unie a její fungování) úprava neschválené Smlouvy o Ústavě pro Evropu smlouva udělila rozsáhlejší pravomoci Evropskému parlamentu, změnila systém hlasování v Radě, zavedla tzv. občanskou iniciativu, funkce stálého předsedy Evropské rady a vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku a diplomatický sbor EU. podepsána platnost od (ratifikována – CZE) členské státy – FRA, ITA, DEU, BEL, NLD, LUX, GBR, IRL, DNK, GRC, ESP, PRT, AUT, FIN, SWE, CZE, POL, HUN, SVK, SVN, LTU, LVA, EST, MLT, CYP, BGR, ROU

25 HLAVNÍ INSTITUCE EU Rada Evropské unie Evropská komise
Evropský parlament Evropská rada Evropský soudní dvůr

26 RADA EVROPSKÉ UNIE rotující předsednictví : (půl roku)
bývá nazývána Rada ministrů Rada se skládá z ministrů členských států (28) schází se v deseti různých formacích v závislosti na projednávaných otázkách. rotující předsednictví : (půl roku) 2009 – I - Česká republika 2013 – I – Irsko, II – Litva (112.) 2014 – I – Řecko, II - Itálie

27 EVROPSKÁ KOMISE orgán iniciativní, výkonný a kontrolní
předseda José Manuel Durão Barroso [PRT] 28 komisařů – mají přiděleny generální direktoráty orgán iniciativní, výkonný a kontrolní jedině ona je oprávněna předkládat legislativní návrhy Radě EU zastupuje EU navenek, včetně udržování diplomatických styků a sjednávání mezinárodních smluv sídlo Brusel – zasedá 1x týdně CZE – Vladimír Špidla ( ) - zaměstnání, sociální otázky a rovnost Štefan Füle ( ) – rozšíření a politika sousedství

28 EVROPSKÝ PARLAMENT předseda Martin Schulz (DEU) – od 2012
dočasně 766 poslanců (bude sníženo na 751) ČR nyní 22 poslanců (v červnu 2014 bude sníženo na 21) poslanci voleni přímou volbou každých pět let. společně s Radou přijímá zákony (nařízení, směrnice) navržené Evropskou komisí. rozhoduje o rozpočtu EU společně s Radou. dohlíží na všechny aktivity Unie. sídlo Štrasburk (plenární zasedání) Brusel (výbory), Lucemburk (sekretariát)

29 EVROPSKÁ RADA sdružuje hlavy států (FRA, CYP, LTU, ROU) nebo předsedy vlád členských států Evropské unie, předsedu Evropské Rady a předsedu Evropské komise vymezuje obecné politické směry Evropské unie rozhodnutí přijatá na zasedáních Evropské rady jsou hlavními podněty pro vymezování obecných politických směrů EU obvykle zasedá v Bruselu POZOR NA ZÁMĚNU !! : Evropská rada Rada Evropské unie Rada Evropy

30 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR nejvyšší soud Evropské unie sídlí v Lucemburku
28 soudců volených na dobu 6 let a 9 generálních advokátů

31 EUROZÓNA (18) 12 – Eurozóna OD 1.1.2014 JE ČLENEM EUROZÓNY LOTYŠSKO!
Členské státy eurozóny (modře) + LVA Státy, které vstoupí do eurozóny po roce 2013 (zeleně) - LVA Státy EU s trvalou výjimkou na zavedení eura (hnědě) Státy mimo EU, které používají euro na základě dohody s EU (žlutě) Státy a území mimo EU, které používají euro bez dohody s EU (fialově) POJMENUJTE STÁTY JEDNOTLIVÝCH SKUPIN: JAKÁ MĚNOVÁ JEDNOTKA (jednotky) SE POUŽÍVALA PŘED ZAVEDENÍM EURA VE STÁTECH OZNAČENÝCH ŽLUTĚ? 14

32 EUROZÓNA země EU, které zavedly euro jako měnu - 18 zemí: Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Slovinsko ( ), Kypr ( ), Malta ( ), Slovensko ( ), Estonsko ( ), Lotyšsko ( ) budoucí státy Eurozóny (7): Bulharsko , Česko, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, ostatní členové EU : Dánsko (DKK), Švédsko (SEK), Spojené království (GBP)

33 EURO mimo EUROZÓNU Monako, San Marino a Vatikán: Andorra
tyto státy na základě dohod používají euro jako vlastní měnu, mají právo razit vlastní euromince Andorra také používá euro jako vlastní měnu, vlastní euromince však nerazí (bude razit od 2014) Kosovo a Černá Hora se jednostranně rozhodly používat euro jako vlastní měnu, Nemají právo razit mince

34 SCHENGENSKÝ PROSTOR 14 – mapa Schengenského prostoru (Schengenu)
22 států EU + 4 státy mimo EU KTERÝCH 6 STÁTŮ EU NENÍ V SCHENGENU? Pozn.1 STÁT JE MIMO VÝŘEZ MAPY. KTERÝ? KTERÉ 4 STÁTY MIMO EU JSOU V SCHENGENU? Monako, San Marino a Vatikán nejsou součástí schengenského prostoru, ale na jejich hranicích se zeměmi schengenského prostoru se rovněž neprovádějí hraniční kontroly.

35 SCHENGENSKÝ PROSTOR Schengenská dohoda - 14. června 1985
jméno podle vesnice v Lucembursku, kde byla smlouva o volném pohybu osob uvnitř EU podepsána zrušení veškerých kontrol osob cestujících v rámci těchto zemí zakládající státy : FRA, DEU, BEL, NLD, LUX Schengenský prostor nyní zahrnuje 26 států : 22 států EU - BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GRC, ITA, LUX, NLD, PRT, AUT, SWE, ESP ( EU15 bez GBR a IRL), CZE, SVK, POL, HUN, SVN, LTU, LVA, EST, MLT (EU 28 bez CYP, BGR, ROU, HRV) mimo EU – ISL, NOR, CHE, LIE

36 STÁTY EU A JEJICH MĚNY – DOPLŇTE
stát (kód) EU (vstup) měna BEL HUN BGR MLT CZE DEU DNK NLD EST POL FIN PRT FRA AUT HRV ROU IRL GRC ITA SVK CYP SVN LTU GBR LVA ESP LUX SWE

37 STÁTY EU A JEJICH MĚNY – ŘEŠENÍ
stát (kód) EU (vstup) měna BEL 1958 euro HUN 2004 m.forint BGR 2007 b.lev MLT CZE č.koruna DEU DNK 1973 d.koruna NLD EST POL p.zlotý FIN 1995 PRT 1986 FRA AUT HRV 2013 ch.kuna ROU r.leu IRL GRC 1981 ITA SVK CYP SVN LTU l.litas GBR b.libra LVA ESP LUX SWE š.koruna

38 ZDROJE INFORMACÍ 1: Obr.1- [cit ]. < Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: JLogan Obr.2- [cit ]. < Licence: Public domain, Autor: Rjd0060 Obr.3- [cit ]. < Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Kolja21 Obr.4- [cit ]. < Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Kolja21 Obr.5- [cit ]. < Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Kolja21 Obr.6- [cit ]. < Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Kolja21 Obr.7- [cit ]. < Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Kolja21 Obr.8- [cit ]. < Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Kolja21 Obr.9- [cit ]. < Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 Generic, Autor: Kolja21 Obr.10- [cit ]. < Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 Generic, Autor: Kolja21 Obr.11- [cit ]. < Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Kolja21 Obr.12- [cit ]. < Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Edroeh Obr.13- [cit ]. < Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Free ottoman

39 ZDROJE INFORMACÍ 2: Bičík, Ivan a kol. Regionální zeměpis světadílů. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., vydání, ISBN Bičík, Ivan; Janský, Bohumír a kol. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., vydání, ISBN Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., vydání, ISBN Liščák, Vladimír. Státy a území světa. Praha: Nakladatelství Libri, vydání, ISBN Kašparovský. Karel. Zeměpis II. v kostce pro SŠ. Praha: Nakladatelství FRAGMENT,s. r. o., vydání, ISBN Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., vydání, ISBN Hanus, Martin; Šídlo, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o vydání. ISBN Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alois Studenovský.

40 ZDROJE INFORMACÍ 3: Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit ]. Dostupné z WWW: Stát. < Seznam států světa. < Evropská unie. < Seznam měn Evropy. < > - Oficiální internetové stránky EU v češtině – vše o EU - rozcestník užitečných odkazů o EU - Oficiální internetové stránky EU - kvízy pro školáky CIA World Factbook < > - ročenka CIA - hry na lokalizaci (en.) - kódy států - seznam států - databáze států světa (LIBRI)


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE - EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google