Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MNICHOVICE Na náměstí stojí barokní kostel Nanebevzetí pany Marie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MNICHOVICE Na náměstí stojí barokní kostel Nanebevzetí pany Marie."— Transkript prezentace:

1 MNICHOVICE Na náměstí stojí barokní kostel Nanebevzetí pany Marie.

2 Druhý kostel v Mnichovicích je husitský. Uprostřed náměstí stojí Morový sloup V pozadí je nákupní středisko Mnichovka Další zajímavou stavbou v Mnichovicích je Zitův mlýn.

3

4 V Mnichovicích má velkou tradici pozemní hokej na spodní fotce jsou kluci z naší a vedlejší třídy. Máme pěkné fotbalové hřiště a kousek od Mnichovic je sportovní areál šibeniční vrch. V dávných dobách se tam skutečně popravovalo, dnes tam všichni chodí rádi za sportem.

5 Štefanikova mohyla GenerálGenerál PhDr. Milan Rastislav Štefánik byl slovenský politik, generál francouzské armády a také astronom.PhDr.slovenskýastronom V letech 1914–1918 organizoval československé legie v Srbsku, Rumunsku, Rusku, Itálii19141918československé legieSrbskuRumunskuRuskuItálii a v roce 1918 protisovětskou intervenci na Sibiři. Byl členem Národní rady v Paříži a posléze československým ministrem války. Je spolu s Tomášem Garriguem Masarykem a Edvardem Benešem považován za zakladatele Československa. Zahynul při letecké katastrofě při návratu do vlasti.SibiřiNárodní radyPařížiTomášem Garriguem MasarykemEdvardem BenešemČeskoslovenska

6 Hrusice V Hrusicích se narodil známý malíř Josef Lada

7 Trasa Mikešovy cesty je pojatá jako naučná stezka s 12 zastaveními, která jsou vyzdobená obrázky a úryvky ze známé Ladovy knížky.

8 -Ondřejov je obec v okrese Praha-východ, Středočeský kraj.. Je zn á mý svou hvězd á rnou – pracovi š těm Astronomick é ho ú stavu Akademie věd ČR. Historick é j á dro obce je od roku 2003 městskou pam á tkovou z ó nou.obecokrese Praha-východStředočeský kraj Astronomick é ho ú stavu Akademie věd ČR2003městskou pam á tkovou z ó nou -Na kopci Žalov stoj í hvězd á rna založena r. 1905 J. Fričem. Dnes je v hvězd á rně observatoř a patř í Astronomick é mu ú stavu AVČR. V are á lu hvězd á rny je ve strarých objektech Astronomick é muzeum V. Š afař í ka. V nov é hvězd á rně je um í stěn jeden z největ ší ch dalekohledů v Evropě. Hvězd á rnu obklopuje park se vz á cnými dřevinami. -Arboretum je sb í rka živých dřevin - dendrologick á zahrada je zvl áš tn í botanick á zahrada specializuj í c í se na výzkum a pěstěn í dřevin. Arboretum může být specializovan é na jednotliv é rody jako dendrologick á sb í rka, na dřeviny určit é ho ú zem í, nebo může být v š eobecn é, zaměřen é na v š echny dřeviny bez rozd í lu.dřevinbotanick á zahradavýzkum Kostel je zn á mý d í ky observatoři na kopci nad městem. Kromě n í stoj í za prohl é dnut í i n á měst í, na kter é m je několik drobných barokn í ch staveb a zaj í mav é barokn í domy. Ke kostelu př í slu ší fara vystavěn á ve slohu barokn í ho městsk é ho typu z let 1778-80. Z původn í mal é osady “ Ondřej ó v dv ó r ” na panstv í p á nů z Dub é vznikla zač á tkem 13. stolet í vesnice a později městečko Ondřejov. Jm é no pravděpodobně poch á z í od zakladatele, z p á nů z Dub é. Hvězd á rna:

9 Kostel a fara: Arboretum:


Stáhnout ppt "MNICHOVICE Na náměstí stojí barokní kostel Nanebevzetí pany Marie."

Podobné prezentace


Reklamy Google