Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databázové systémy Přednáška č. 4 Životní cyklus databáze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databázové systémy Přednáška č. 4 Životní cyklus databáze."— Transkript prezentace:

1 Databázové systémy Přednáška č. 4 Životní cyklus databáze

2 Údržba Analýza Imple- mentace Testování Operace start konec Zde začíná i končí životní cyklus databáze Analýza Návrh Životní cyklus databáze

3 Životní cyklus databáze Analýza Nastává při vzniku potřeby nového způsobu ukládání a zpracování dat Je založena na zkoumání a identifikování problémů, možností a omezení Je rozdělena do 4 kroků:  Analyzování organizace  Definování problémů, možností a omezení  Definování cílů  Definování rozsahu Účelem je definovat jednotlivé cíle a rozsah systému

4 Životní cyklus databáze Analýza – Analýza organizace Je potřeba brát v úvahu:  stávající hardware  existující strukturu databáze  obraz situace celé organizace Účelem je:  zjistit co nejvíce informací o organizaci  pochopit, co a jak organizace dělá Je vhodné vytvořit si předem seznam otázek, na které potřebujeme jednoznačné odpovědi.

5 Životní cyklus databáze Analýza – Analýza organizace Možné okruhy otázek pak jsou: Jaký je účel dané organizace? Jak by byl tento účel popsán zákazníkovi? Co je podle vedení účelem a hlavním záměrem organizace? Jaká je hlavní funkce organizace? Jak je možné popsat, co dělá daná organizace? Kolik máte zaměstnanců? Co mají jednotliví zaměstnanci v popisu práce?

6 Životní cyklus databáze Analýza – Definování problémů Náplní je tázat se uživatele stávající datové struktury na: projevující se potíže a omezení na stávající databázi následné potřeby a cíle kladené na novou databázi omezení, která je potřeba zahrnout do nové databáze budoucí požadavky kladené na databázi Otázky jsou kladeny širšímu spektru uživatelů dat, přičemž je vhodné postupovat od managementu směrem k řadovým zaměstnacům.

7 Životní cyklus databáze Analýza – Definování problémů Možné okruhy otázek pak jsou: Proč je potřeba nová databáze? Jaká data se týkají procesu sběru? Jak organizace shromažďuje a prezentuje data? Jaké informace v současné době dostávají a jaké jsou potřeby informací v organizaci? Jaké aplikace přistupují k databázi? Jaká omezení se rýsují? Jaké věci se sledují a zaznamenávají a jaké druhy zpráv a hlášení jsou vyžadovány? Existují ještě nějaké další věci, které by bylo dobré do databáze implementovat? Jaký je výhled na budoucí rozšíření organizace a tím i rozšíření databáze?

8 Životní cyklus databáze Analýza – Definování cílů Cíle jsou tvrzení, která reprezentují obecné úkony uživatele s daty prováděné v databázi Každý cíl jasně definuje jeden obecný úkol Tvoří je základní požadavky organizace na informace a zajišťují výchozí bod pro návrh nové databáze

9 Životní cyklus databáze Analýza – Definování cílů Například: mějme organizaci, která zákazníkům nějakým způsobem zprostředkovává zábavu (rodinné oslavy, večírky, firemní akce). Otázka: Jak byste definoval roli vaší organizace ve vztahu k zákazníkům? Odpověď: Našim zákazníkům zprostředkováváme služby bavičů kdykoli a pro jakoukoli příležitost. Staráme se o jednotlivé detaily schůzky tak, aby s ní měl zákazník co nejméně práce. Cíl: Potřeba uchovávat data používaná pro zajištění služeb bavičů zákazníkům.

10 Životní cyklus databáze Analýza – Definování cílů Musíte se ptát dále tak, aby z rozhovoru bylo jasné, co konkrétně potřebuje zadavatel uchovávat. Otázka: Co konkrétně byste chtěli evidovat? Odpověď: Potřebujeme evidovat baviče, které zastupujeme, a typ zábavy, který poskytují, nemluvě o schůzkách pro ně sjednaných. Cíle: Potřeba uchovávat (kompletní)informace o bavičích. Potřeba evidovat jednotlivé zprostředkované schůzky.

11 Životní cyklus databáze Návrh Cílem je, že databáze musí uchovávat data nutná pro plnění informačních požadavků Data musí poskytovat platné, přesné a účelové informace Při návrhu jde o převedení rámcového pochopení datových struktur na technické chápání Při návrhu využíváme tzv. Datovou a Funkční analýzu Vytváříme konceptuální a technologický model a na závěr volíme vhodný systém řízení báze dat (SŘBD)

12 Životní cyklus databáze Návrh – Tipy pro lepší návrh Nesouvisející data by měla být v oddělených tabulkách Vypočitatelná data není nutné ukládat Návrh musí odpovídat všem podmínkám, které byly definovány při analýze Při volbě atributů je důležité dbát na jejich jasné názvy. Je vhodné vyhýbat se stejným názvům pro odlišná pole

13 Životní cyklus databáze Návrh – Tipy pro lepší návrh Není vhodné vytvářet příliš mnoho vztahů, je však potřeba pokrýt vztahy tak, aby bylo možné dohledat veškeré spojitosti. Je nutné rozdělit vztahy kardinality M:N na dva vztahy 1:N a N:1 pomocí fiktivní entity. Je vhodné zamyslet se nad omezením a tedy nad tvorbou limitů, které plynou z použití aplikace Není vhodné ukládat příliš mnoho dat, které nesouvisí s cílem a účelem aplikace

14 Životní cyklus databáze Návrh – Tipy pro lepší návrh Je nutné provést normalizaci dat a dodržet první tři normální formy Pro tvorbu primárního klíče je vhodné vytvořit nové pole, než jej vytvářet z kombinace již existujících polí. Při zajišťování referenční integrity je nutné dbát na to, aby cizí klíč neměl vztah k nějakému primárnímu klíči jiné tabulky, který již neexistuje. Je vhodné mít na paměti dostatečné zabezpečení databáze a omezení přístupových práv pro jednotlivé uživatele.

15 Životní cyklus databáze Implementace Existuje 6 základních kroků implementace: Instalace SŘBD na požadovaný hardware Vyladění instalace Vytvoření a optimalizace databáze Nahráváni popřípadě import dat Vytváření uživatelského a bezpečnostního nastavení Implementace režimu zálohování

16 Životní cyklus databáze Testování Existují 4 základních kroky testování: Testování výkonnosti Testování zabezpečení Testování integrity dat Vyladění parametrů V případě, že výsledky testů nedopadly podle očekávání, pak je možná i změna logického či fyzického návrhu v závislosti na těchto výsledcích testu

17 Životní cyklus databáze Provozování a údržba Jde o proces předání databáze uživateli (zadavateli) Databáze je vystavena každodennímu ostrému nasazení Při výskytu chyb a závad menšího charakteru se provádí dolaďování V případě výskytu nových požadavků se tyto implementují během sjednané údržby V případě nárůstu objemů dat, zvýšení potřeb údržby a nebo většího množství nových požadavků je vhodné uvažovat o vytvoření nové databáze Pak nastává konec stávající databáze a rodí se nová databáze ve fázi analýzy.

18 Životní cyklus databáze

19 Mějme prodejnu Cyklo-Sport v Havířově. Byli jste požádáni o vytvoření databáze, protože dosud používali klasické papírové kartotéky. K dispozici Vám jsou Majitel firmy, Prodejce a jeden Servisní mechanik. Sestavte seznam otázek tak, abyste se mohli úspěšně dostat k návrhu databáze s dostatkem informací. Definujte potřeby a možnosti databáze a následně formulujte cíle. Příklad


Stáhnout ppt "Databázové systémy Přednáška č. 4 Životní cyklus databáze."

Podobné prezentace


Reklamy Google