Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBĚTI A MODLY AC Rousínov, 28.10.2012. Kázání: „Oběti a modly“ V současném moderním světě je obrovské nepochopení významu OBĚTI Většinou tím rozumíme:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBĚTI A MODLY AC Rousínov, 28.10.2012. Kázání: „Oběti a modly“ V současném moderním světě je obrovské nepochopení významu OBĚTI Většinou tím rozumíme:"— Transkript prezentace:

1 OBĚTI A MODLY AC Rousínov, 28.10.2012

2 Kázání: „Oběti a modly“ V současném moderním světě je obrovské nepochopení významu OBĚTI Většinou tím rozumíme: Oběti války, přírodní katastrofy, násilí = někdo nevinně zahyne, stane se nečekaně neštěstí V běžných podmínkách – jsme ochotni obětovat sebe, druhé, zdraví…., ale málo kdy své představy. Omyl – všichni jsme určeni k tomu abychom si pořád užívali, oběť je vlastně osobní neštěstí Jak to vidí Bůh/ co čteme v Bibli? OBĚTI Jak je to s obětí/ obětmi?

3 Bůh od Izraele očekával, že mu budou přinášet to první, to nejlepší (zdravé) a to pravidelně. Důvody: Potřeba odpuštění (smíření) Vyjádření vděčnosti za život, za dary Abel 1M 4,3-5 Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. 4 Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar, 5 na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. (Bůh nám při správné oběti odpoví, při oběti poslušnosti!!!) Kázání: „Oběti a modly“ OBĚTI Jak vidí Bůh?

4 Za Žalmů Ž 50,7-15 7„Slyš, můj lide, budu mluvit, Izraeli, svědčím proti tobě, já jsem Bůh, tvůj Bůh jsem. 8Má žaloba se netýká tvých obětí, tvé zápaly mám před sebou stále. 9Nevezmu si býčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad. 10Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách, 11v horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe. 12Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm. 13Jídám snad já maso z tura nebo napájím se kozlí krví? 14Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu! 15Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.“ Kázání: „Oběti a modly“ OBĚTI Jak vidí Bůh?

5 Máme následovat PJ, který, dal v oběť sám sebe: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – 11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Kázání: „Oběti a modly“ OBĚTI Jak vidí Bůh?

6 Žd 10,5-7 ‚Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo. 6 V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, jsi nenašel zalíbení. 7 Proto jsem řekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno.‘ Kázání: „Oběti a modly“ OBĚTI Jak vidí Bůh?

7 Ř 12, 1-2 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Poloha na kolenou je nejlepší a vlastně stabilizovaná poloha! My máme být tou obětí! Kázání: „Oběti a modly“ OBĚTI Jak vidí Bůh?

8 Idol = modla Slova Kult/ kultura jsou blízká slovu náboženství Modlářství nás od Boha vzdaluje! Skutky, 7, 42-43 Byl jsem to já, lide izraelský, komu jste po těch čtyřicet let na poušti obětovali a přinášeli dary? 43 Byl to Moloch, jehož stánek jste s sebou nosili, a hvězdu boha Remfana, obrazy, které jste si udělali pro svou modloslužbu. Proto vás přestěhuji do vyhnanství, až do končin babylónských.‘ Kázání: „Oběti a modly“ MODLÁŘSTVÍ Co to je?

9 Jaké jsou současné a běžné modly? Naše představy, naše plány Práce, peníze Jídlo, zážitky TV, PC, auto Popularita, názor okolí Rodina – děti, partner, rodiče Koníčky, sport Erotika, oblékání „klídek, pohoda“, osobní svoboda Vzdělání, informace Kázání: „Oběti a modly“ MODLÁŘSTVÍ Může to být i náš problém?

10 Jak poznám, jestli je věc modlou, nebo ji mám jen rád(a)? Kolik času věci věnujeme Kolik pozornosti, myšlenek, péče a lásky a peněz do věci dáváme Co se s námi děje, když věc nemáme/ věci nejsou podle mých představ Čeho jsme ochotni a připraveni vzdát se pro něco lepšího? Kde je vlastně těžiště našeho života? Kázání: „Oběti a modly“ MODLÁŘSTVÍ Může to být i náš problém?

11 Jak poznám, jestli je věc modlou, nebo ji mám jen rád(a)? Kolik času věci věnujeme Kolik pozornosti, myšlenek, péče a lásky a peněz do věci dáváme Co se s námi děje, když věc nemáme/ věci nejsou podle mých představ Čeho jsme ochotni a připraveni vzdát se pro něco lepšího? Kde je vlastně těžiště našeho života? Kázání: „Oběti a modly“ MODLÁŘSTVÍ Může to být i náš problém?

12 Bůh nás zve do hlubšího vztahu, do své přítomnosti, do své náruče!!! V Boží přítomnosti najdeme svou skutečnou identitu, inspiraci i sílu! Kázání: „Oběti a modly“ MODLÁŘSTVÍ Bůh to chce změnit!

13 Když odložíme to, co je dětské, Bůh nás povede dál. Máme přinášet správné oběti – poslušnosti. Mají to být oběť díků. Nemáme lpět na pomíjitelných darech (a upínat se k nim) Důležitá je ochota vzdát se/ ponížit se, Bůh má moc nás povýšit Na pomyslném vrcholu našich obětí a tužeb má být touha konat Boží vůli, tj. máme přinášet sami sebe, jako oběť živou, svatou a Bohu milou. Kázání: „Oběti a modly“ SHRNUTÍ

14 Ať nám v tom Pán pomáhá, i kdyby všude kolem byla bouře, v Božím přístavu bude bezpečno, tam vždycky nabereme povzbuzení, sílu a moudrost! Kázání: „Oběti a modly“


Stáhnout ppt "OBĚTI A MODLY AC Rousínov, 28.10.2012. Kázání: „Oběti a modly“ V současném moderním světě je obrovské nepochopení významu OBĚTI Většinou tím rozumíme:"

Podobné prezentace


Reklamy Google