Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. října 2013VY_32_INOVACE_100219_Svetova_ekonomika_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. října 2013VY_32_INOVACE_100219_Svetova_ekonomika_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."— Transkript prezentace:

1 8. října 2013VY_32_INOVACE_100219_Svetova_ekonomika_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2  ekonomiky jednotlivých zemí jsou vzájemně propojeny mezinárodním obchodem a mezinárodními finančními toky  světová ekonomika tvoří do značné míry jednotný celek, který není jen prostým souhrnem národních hospodářství jednotlivých zemí  patří do něj také různé nadnárodní instituce, jako je např. Mezinárodní měnový fond a Světová banka  země, které se z jakéhokoli důvodu od světové ekonomiky izolují a nevyužívají výhod ze zapojení do světového trhu, nemohou udržet krok s technickým, ekonomickým a kulturním vývojem světa

3  znamená stále intenzivnější provázanost světa ve všech oblastech lidské činnosti  je dalším stupněm internacionalizace světového dění  globalizace se projevuje v mnoha oblastech: při nákupu zboží nejsme omezeni hranicí států můžeme do jiných zemí cestovat za některými službami můžeme studovat a pracovat prakticky kdekoliv znalost cizích jazyků můžeme prokázat mezinárodními zkouškami

4 je snadnější cestování (rozvoj letecké dopravy) firmy přesouvají své pobočky do míst, kde jsou výrobní faktory nejlevnější díky internetu se okamžitě šíří informace o událostech kdekoli na planetě roste oblíbenost sociálních sítí, které propojují velkou část světa díky bankomatu a platebním kartám dostaneme kdekoliv místní měnu můžeme používat svůj mobilní telefon, který využije místní síť

5  internacionalizace ekonomik představuje proces, kdy velké podniky rozšiřují své podnikání bez ohledu na hranice státu  vznikají tak velké mezinárodní podniky, které vyvíjejí svou činnost v několika zemích  tím se z národních firem stávají nadnárodní společnosti  mohou přesouvat své aktivity do zemí s nejvýhodnějšími podmínkami

6  díky globalizaci ztrácejí země část vlivu a naopak vliv nadnárodních společností sílí  hospodářsky slabší státy jsou vůči globálním firmám v nevýhodném postavení  velké podniky ovlivňují rozhodování státních institucí  hospodářsky slabší regiony se snaží získat více zahraničních investic, a proto poskytují nadnárodním společnostem různé úlevy a investiční pobídky

7  národní hospodářství jednotlivých států jsou na sobě stále závislejší a doplňují se  závislosti na ostatních ekonomikách se dnes nevyhnou ani tak velké a vyspělé země jako jsou USA  příklad: americký podnikatel pije české pivo, islandský dělník se dívá na japonskou televizi, africký úředník jezdí v německém autě apod.

8  postavení jednotlivých ekonomik ve světové ekonomice ale není stejné  je ovlivněno velikostí země, přírodními zdroji, stupněm hospodářského rozvoje dané ekonomiky a dalšími faktory  rozvoj ekonomiky významně ovlivňuje také míra jejího zapojení do mezinárodního obchodu  některé země jsou vůči mezinárodnímu obchodu otevřené, zatím co jiné mohou být uzavřenější

9  světové hospodářství prochází od 2. světové války výraznými změnami  mění se jeho struktura a postavení jednotlivých zemí  země ve světové ekonomice můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: země rozvinuté (země sdružené v OECD) země rozvojové

10  stupeň rozvoje země můžeme charakterizovat pomocí různých ukazatelů  nejčastěji se používá ukazatel HDP na jednoho obyvatele  mezi další charakteristiky patří technická vyspělost, vybavenost kapitálovými zdroji a míra zapojení do světového trhu  zařazení mezi rozvinuté nebo rozvojové země není dáno jednou provždy  mnohokrát se stalo, že dříve zaostalá země nebo oblast výrazně urychlila svůj ekonomický a sociální rozvoj

11  v nedávné době nastal takový vývoj třeba v zemích jihovýchodní Asie, které se dnes stále více přibližují rozvinutým zemím  mezi vyspělými zeměmi ve světové ekonomice dnes hrají rozhodující úlohu tři centra: Severní Amerika s dominantní úlohou ekonomiky USA Evropská unie země jihovýchodní Asie s rozhodující úlohou ekonomiky Japonska

12  USA  Kanada  Německo  Francie  Velká Británie  Itálie  Švýcarsko  Norsko  zbytek EU  Japonsko  Austrálie a Nový Zéland  Korea  Katar  Izrael

13  Rusko  Ukrajina  Bělorusko  Mexiko  Brazílie  Argentina  Thajsko  Turecko  Malajsie  Indonésie  Kazachstán

14  Čína  Indie  Kuba  Vietnam  Kolumbie  Peru  Mongolsko  Jamajka  Ekvádor  Pákistán  Maroko

15  Afghánistán  Súdán  Somálsko  Haiti  Laos  Rwanda  Mali  Niger  Čad  Bangladéš  Nepál

16  převážná většina obyvatel světa (více než tři čtvrtiny) žije v zemích, které označujeme jako hospodářsky méně rozvinuté  to s sebou přináší velké problémy jako jsou např. podvýživa a negramotnost  tyto země mají nízkou úroveň HDP na jednoho obyvatele  příjmy většiny obyvatel jsou na úrovni chudoby  charakteristický je vysoký přírůstek populace  podíl zaměstnanosti v zemědělství je vysoký

17  vyskytuje se negramotnost obyvatel  země je obvykle závislá na jednom nebo dvou statcích, které vyváží (banány, káva, kakao)  hospodářský rozvoj v těchto zemích vyžaduje: transformaci celého sociálně ekonomického systému zefektivnění institucí efektivnější využívání ekonomických zdrojů (zejména pracovní síly)

18  tento proces je velmi dlouhodobý, ale lze ho urychlit pomocí vhodné strategie, která by umožnila: ◦ překonat nedostatek domácího kapitálu ◦ řešit problémy nadměrného růstu populace ◦ odstranit vysokou závislost na jednom nebo dvou statcích v zahraničním obchodě ◦ zajistit rozvoj zemědělské výroby ◦ zajistit investice do lidského kapitálu

19  rozvojové země potřebují pro urychlení svého vývoje získat kapitálové zdroje ze zahraničí  ty mohou mít podobu soukromých zahraničních investic a půjček  důležitou roli hraje hospodářská politika státu, která by se měla zaměřit především na výstavbu infrastruktury  k tomu je nutné vytvořit nezbytné legislativní podmínky

20  náš zahraniční obchod prošel v 90. letech výraznými změnami  byly vytvořeny podmínky pro liberalizaci zahraničního obchodu  základem konkurenceschopnosti se stala především levná práce (pokud ji z CZK převedeme do volně směnitelných měn)  zásadním způsobem se změnila teritoriální struktura českého zahraničního obchodu  důležitým krokem byl vstup do Evropské unie

21  vznikl v roce 1945  ČSR byla jedním ze zakládajících členů  sídlí ve Washingtonu  je součástí OSN  jeho základní úlohou je prevence a bedlivé sledování vývoje jednotlivých národních ekonomik  radí národním ekonomikám, které směřují k měnové krizi, jak tento vývoj zvrátit  je v zájmu celého světového hospodářství, aby k měnovým krizím nedocházelo, protože lokální krize je jako lavina a zasáhne většinu světových ekonomik (kapitál nezná hranice a státy jsou cizím kapitálem všestranně propojeny)  získává peníze z příspěvků členských zemí

22  vznikla v roce 1945  původně byla určena na obnovu a rozvoj evropských zemí zničených válkou  časem se vyvinula ve významnou mezinárodní finanční instituci  podporuje ekonomický rozvoj členských zemí a poskytuje pomoc rozvojovým zemím  název Světová banka spojuje tyto instituce: Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) Mezinárodní sdružení pro rozvoj (IDA) Mezinárodní finanční společnost (IFC)

23  má za cíl odstraňovat překážky v mezinárodním obchodě se zbožím i se službami  odstraňují se především cla a množstevní kvóty  všichni členové si musejí vzájemně poskytovat stejné podmínky  tato organizace dosáhla při odstraňování obchodního protekcionismu významných pokroků  vznikla v roce 1995 (přeměnou z GATT)  ČR byla jedním ze zakládajících členů

24  jedná se o skupinu nejvyspělejších zemí světa  jejím hlavním úkolem je podporovat hospodářský růst a finanční stabilitu členských zemí  členství v této organizaci je poměrně prestižní a přináší nejrůznější finanční výhody

25

26 ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 2011. vyd. Zlín: CEED, 2011. ISBN 978-80-87301-01-2. SOJKA, Milan a Bronislav KONEČNÝ. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 2001. vyd. Praha 5: Libri, s.r.o., 2001. ISBN 80-7277-032-2. KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika2. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2011. ISBN 978-80-87204-44-3. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "8. října 2013VY_32_INOVACE_100219_Svetova_ekonomika_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."

Podobné prezentace


Reklamy Google