Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

The sub-project European NETworking EU-NET. Partners in the sub-project Lead Participant – vedoucí účastník: Municipality of Náchod Hradec Králové Municipality.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "The sub-project European NETworking EU-NET. Partners in the sub-project Lead Participant – vedoucí účastník: Municipality of Náchod Hradec Králové Municipality."— Transkript prezentace:

1 The sub-project European NETworking EU-NET

2 Partners in the sub-project Lead Participant – vedoucí účastník: Municipality of Náchod Hradec Králové Municipality of Monfalcone Friuli Venezia Giulia P.I.T. AREA BRADANICA Basilicata

3 The sub-project description  Projekt představuje možnost pro „nastartování“ společné a integrované strategické spolupráce mezi zúčastněnými regiony.  The project constitutes the opportunity for the start-up of a shared and integrated strategy of territorial co-operation amount the involved areas.

4 The sub-project description  Pro následující plánovací období 2007-2013 je výhodné využít šancí nabízených programem GRIP-IT pro vznik trvalého vztahu zaměřeného na rozvoj znalostí a příležitostí účastníků projektu EU-NET.  In the perspective of the 2007-2013 period, it seems convenient to use the chances offered by the GRIP-IT project to carry out a „bridge initiative“ aimed at developing a better knowledge of the limits and the opportunities of these areas.

5 The sub-project description  Rozšíření znalostí a zkušeností bude založeno na silném a pozitivním partnerství, které bude trvat i v budoucnosti.  Such a knowledge extension will become the basis of a strong and positive partnership to be continued in the future.

6 The sub-project description  Společnou spoluprací v projektu EU-NET, partneři zamýšlejí ověřit možnosti přijetí modelu, který vede k integrované spolupráci, aby identifikovaly a dále rozvinuly projekty všeobecného zájmu.  Through the joint initiative EU-NET, the partners intend to verify the possibility of adopting a „structured integrated cooperation model“, instead of a simple „project cooperation model“, in order to identify and further develop projects of common interest.

7 The sub-project description  Všechny 3 projektové návrhy v projektu EU-NET budou realizovány a dokončeny v následujícím programovacím období 2007-2013.  All of the new three integrated project proposals will be realised and finished in following programming period 2007-2013.

8 The sub-project description  Hlavní zaměření projektu je členěno do dvou směrů: První směr je zaměřen na územní analýzy odlišných regionů, Druhý směr je zaměřen na zpracování strategických dokumentů spolupráce zúčastněných partnerů a zpracování 3 projektových záměrů, které budou předloženy a implementovány v rámci nových evropských a specifických finančních zdrojů.  The core component of the project is articulated in two main phases: a first one focused on the territorial analysis of the different regions of the partners, a second one aimed at the definition of a strategic document on the future cooperation among the partners and at the identification of 3 project proposals to be presented and implemented under the new European financial Programmes and specific financial instruments.

9 Added value – přidaná hodnota  Přidanou hodnotou pro integrovaný projekt jsou především mezinárodní spolupráce, partnerství a analýzy efektivního čerpání finančních prostředků.  Nejdůležitejším bodem přidané hodnoty je realizace a dokončení tří integrovaných projektů v následujícím programovacím období 2007-2013, které přispějí k trvale udržitelnému rozvoji v regionech.  Added value for the integrated project is first multinational cooperation, parntership and the cost effective resources analysis.  The most important added value is the realisation and finishing of three integrated project in the new programming period 2007-2013, which contribution is in sustainable development in each region.

10 The budget - rozpočet Total budget (Euro) – 192 000,00

11 Contribution to strategic goals of GRIP-IT (1) The project contributes to the goals of the GRIP-IT project by - projekt přispěje k:  Encouraging an integrated approach to the cooperation actions among the different European territories,  Povzbuzení integrovaného přístupu mezi rozdílnými evropskými regiony,  Establishing a lasting partnership in order to promote synergy and accelerated exchange at transnational level of sustainable models of integration,  Založení trvalého partnerství k podporování výměn modelů integrace na nadnárodní úrovni,

12 Contribution to strategic goals of GRIP-IT (2)  Improving capacities within partners institutions and reinforcing means of local governance,  Zefektivnění zdrojů v partnerských organizacích a posílení mínění o lokální vládě,  Sharing knowledge, experiences and identifying specific fields of expertise in which every partner can bring in added-value.  Sdílení znalostí a zkušeností a dále poznání vlastních specifických odborných znalostí.

13 Publicity - Propagace The logo of the project: Webside: http://www.nachod.eu/eunet/ http://www.nachod.info/eunet/ http://www.mestonachod.eu/eunet/

14 Thank you for your attention! Děkujeme za pozornost!

15 Contact details  Jana Horáková, sub-project manager Email: j.horakova@mestonachod.czj.horakova@mestonachod.cz Phone: +420 491 405 236  Lenka Martincová, sub-project financial manager Email: lenka.martincova@mestonachod.czlenka.martincova@mestonachod.cz Phone: +420 491 405 217


Stáhnout ppt "The sub-project European NETworking EU-NET. Partners in the sub-project Lead Participant – vedoucí účastník: Municipality of Náchod Hradec Králové Municipality."

Podobné prezentace


Reklamy Google