Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití simulačních modelů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití simulačních modelů"— Transkript prezentace:

1 Využití simulačních modelů
10. přednáška

2 A) Simulační modely v metodách, kde existují analytické nástroje pro jednoduché případy
V operačním výzkumu Modely hromadné obsluhy Zásobovací modely Řízení projektů Rozvrhování výroby V ekonometrii experimenty s ekonometrickými modely např. pro stanovení optimální hospodářské politiky, .. (Monte Carlo)

3 1. Modely hromadné obsluhy
Zkoumají procesy, v nichž dochází ke hromadění požadavků díky omezené kapacitě obsluhy (= teorie front) Intenzita příchodů =  Intenzita obsluhy =  Analyticky lze řešit např. model M/M/1 (viz předmět Operační výzkum) Složitější případy nutno simulovat

4 Systémy hromadné obsluhy
Obslužné linky (zdroje) Požadavky (entity) Samoobsluha, Hypermarket Vozíky, pokladny, parkovací místa Zákazníci Pošta Přepážky Benzínová pumpa Stojany, myčky Automobily Nemocnice Lékaři, lůžka, sály Pacienti Veřejná doprava Autobusy, metro tramvaje, místa Cestující Továrna Dílny, stroje, dělníci Výrobky Menza Výdejní místa, příbory, tácy Strávníci

5 2. Zásobovací modely Cílem je stanovit velikost zásoby, objednací dobu či velikost objednávky tak, aby náklady spojené se zásobováním byly co nejnižší Simulují se modely, kde: Velikost poptávky se mění Intervaly mezi poptávkami jsou nestálé Zásoby jsou pořizovány od různých dodavatelů za různé ceny, v proměnlivých časech, pro různě velké sklady a prostory, …atd…

6 3. Řízení projektů Podstatou je rozdělení projektu na jednotlivé dílčí činnosti a vyjádření závislostí mezi těmito činnostmi Nutné znát odhady dob trvání jednotlivých činností Pro jednoduché případy lze řešit metodami CPM, PERT (MS Project, …) Při výskytu pravděpodobnostních situací nutná simulace

7 4. Rozvrhování výroby Určení, v jakém pořadí se budou výrobky na jednotlivých výrobních zařízeních zpracovávat Nutnost znát odhad doby zpracování a případnou návaznost výroby výrobků či závislost výroby na čase Jde o složité úlohy, kde analytické metody výpočtu téměř neexistují, simulace bývá vhodným řešením

8 B) Simulace v podniku Modely vytvářeny pro budoucnost, ale s předpokladem, že vše se neustále mění Nutná komplexnost – existuje mnoho faktorů, které bude možná nutné brát v úvahu, např.: Daně, vládní regulace, úroky Chování konkurence Selhání lidí na klíčových postech, motivace Cena, kvalita a jejich důsledky Dostupnost, značka, …

9 B) Simulace v podniku – logistické technologie
Aplikační oblast Technologie 1. vnitropodnikové plánování MRP I MRP II CRP(1) ERP 2. zefektivnění výroby, snížení zásob JIT Kanban 3. zdokonalení systému řízení zásob v maloobchodních řetězcích QR CRP(2) ECR 4. zefektivnění skladování Hub&Spoke Cross-Docking VMI 5. zlepšování kvality a chodu podniku TOC TQM CRM Kaizen Six Sigma 6. řízení dodavatelských řetězců CPFR APS+SCM

10 B) Simulace v podniku Nutnost ohodnotit neurčitost a riziko
Zahrnutí dynamiky = zpětné vazby Propojení již existujících databází se simulačním programem pro testování modelu Proces tvorby modelu vede k poznávání reality v podniku, skvělá příležitost k učení Vede k týmové práci

11 C) Simulace v dopravě Specializovaný software (využívá např. firmy CityPlan spol. s.r.o.) návrhy nových dopravních sítí a uzlů úpravy stávajících sítí prognózování situace v dopravě v horizontu 5-30 let plánování kapacit silnic a jejich využití veřejnou a hromadnou dopravou návaznosti linek hromadné dopravy spádovost, objízdné trasy, odhad vybraných peněz na mýtném, …

12 Simulace v praxi Firmy samostatně nebo přes poradenské firmy
Logio ( – Witness, SIMUL8, Simio Humusoft ( – Matlab, Simulink, Comsol Dynamic Future ( - Witness AF-City Plan ( – PTV VISSIM


Stáhnout ppt "Využití simulačních modelů"

Podobné prezentace


Reklamy Google