Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problémy menšinových skupin II 10. Přednáška 15.5. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problémy menšinových skupin II 10. Přednáška 15.5. 2014."— Transkript prezentace:

1 Problémy menšinových skupin II 10. Přednáška 15.5. 2014

2 PSYCHOSOCIÁLNÍ PRÁCE SE ČLENY EXTREMISTICKÝCH SKUPIN

3 Úvodní informace RADIKALISMUS EXTREMISMUS TERORISMUS

4 RADIKALISMUS RADIKALISMUS = kritické postoje a činnosti, které usilují o změnu politických ústavním rámci poměrů, ale nevedou k odstranění demokratického politického systému a pohybují se v jeho, byť na okraji.

5 EXTREMISMUS EXTREMISMUS = vyhraněné, nekompromisní postoje a činnosti směřující jednoznačně k modifikaci či přímo odstranění demokracie a využívající i prostředků jdoucích za rámec právního státu.

6 TERORISMUS TERORISMUS = činnost protidemokratická, nelegální, destruktivní; násilí hlavním prostředkem dosažení různorodých politických cílů.

7 Příčiny stupňování interetnického napětí a násilí v ČR příliv ekonomických imigrantů a jejich vstup na trh pracovních sil v situaci nezaměstnanosti a sociální nestability, nedostatečná schopnost imigrantů ŽÍT V ZÁKONNOSTI v hostitelské zemi, netolerantnost českých lidí.

8 EXTREMISMUS: SKINHEADS x ANARCHISTÉ Skinheads Počátek v Anglii na konci 60. let 20. století: hnutí mladých, často nezaměstnaných mužů z dělnických předměstí. Značná diferenciace hnutí v ČR – od umírněných (oblečení, hudba, fotbal) až po agresivní rasisty. Vyznávají „pořádek“, „disciplínu“, „správně fungující stát“.

9 Skinheads Vizáží a chováním demonstruji násilí – agresivitu. Odmítají drogy a vše, co „oslabuje fyzickou sílu“ X čeští skini pijí pivo („vlastenecký nápoj“). Fašistické pozdravy, heslo „Čechy Čechům“. Skinheadské hudební skupiny: CONFLICT, ÚTOK, atd. Vlastní tiskoviny: PATRIOT, AGRESOR...

10 Skinheads Se SKINHEADS propojeni HOOLIGANS/ROWDIES (chuligáni/výtržníci/rváči) = fanoušci některých sportovních klubů (u nás zejména Sparta Praha x Baník Ostrava), kteří usilují o vyvolání konfliktu s okolím.

11 Skinheads Hnutí SKINHEADS je podhoubím pro celou krajní pravici > ta se snaží proniknout do oficiální politiky: Dělnická strana (dřívější Hitlerova strana se nazývala Národně socialistická německá dělnická strana) > Dělnická strana sociální spravedlnosti.

12 EXTREMISMUS: SKINHEADS x ANARCHISTÉ Anarchisté Odmítají právní řád, autoritu státu, disciplínu. Požadují neomezenou svobodu jedince, důsledný antimilitarismus, hledání alternativních řešení (zejména v ekologii). Odpor ke krajní pravici, spolu s Romy vystoupení proti rasismu a xenofobii > střety se skiny.

13 Teroristé Muži mezi 20 – 30 lety, nadprůměrně inteligentní, schopní adaptovat se v cizím prostředí, vést zde nenápadný život a připravit se na teroristický akt. Specifické poruchy osobnosti + procesy skupinové dynamiky (ve výcvikových táborech)  závislost na idealizované autoritě vůdce. Racionalizace teroristických činů: odplata za „mrtvé palestinské děti“, „boj za štěstí rodin proti úpadkové kultuře Západu“ …

14 DOPORUČENÍ  1. Odstraňovat bídu a nevzdělanost.  2. Vychovávat k toleranci, vzájemnému poznávání, solidaritě, lásce, zdravému způsobu života.  3. Prosazovat ŽIVOT V ZÁKONNOSTI - trestní zákoník: trestné činy Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

15 literatura / internet. zdroje Charvát, J. (2009): Současný politický extremismus a radikalismus. Praha, Portál. www.mvcr.cz = Ministerstvo vnitra ČR - zde v rubrice „O nás > Bezpečnostní politika a Prevence kriminality“ (různé aktuální materiály). www.mvcr.cz

16 PSYCHOSOCIÁLNÍ PRÁCE SE ČLENY SEKT

17 Sektáři jsou oddáni transcendentním (člověka přesahujícím) cílům, jejichž nositelem je vůdce nebo zakladatel sekty. U lidí vstupujících do sekt častěji emočně nestabilní porucha osobnosti – hraniční typ. Sekty se obrací na jedince v jeho obtížných životních situacích. Nejrizikovější skupinou VYSOKOŠKOLÁCI. Členové sekt se silně věnují jeden druhému: „LOVE BOMBING“, ochrana před ohrožujícími vlivy = zdroj duševní úlevy nováčků X postupně odeznívá, psychické obtíže se vracejí …

18 Negativní formování psychiky: – zúžené a změněné vědomí – přejímání zodpovědnosti za jedince, – odtržení od rodiny, – vytváření závislosti na autoritě vůdce, patologická komunikace

19 Odměňování konformity X trestání nonkonformity. Myšlení, emoce a chování postupně předmětem tuhé kontroly a manipulace. Extrémně vysoká míra sociální soudržnosti. Ztížená možnost klidného a důstojného odchodu ze sekty.

20 SVĚDKOVÉ JEHOVOVI Svědkové Jehovovi (veřejností též označováni jako jehovisté) je celosvětová náboženská společnost, která vznikla v USA v 70. a 80. letech 19. století, která do roku 1931 působila pod názvem Mezinárodní sdružení vážných badatelů Bible

21 SVĚDKOVÉ JEHOVOVI Celkový počet svědků Jehovových - v roce 2013 na světě 19,24 milionů. Při sčítání lidu v roce 2011, kde byla otázka náboženské víry a vyznání dobrovolná, uvedlo název - Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 13 069 obyvatel.

22 SVĚDKOVÉ JEHOVOVI Česku má tato náboženská společnost registrováno okolo 240 sborů, které jsou evidovány a fungují samostatně jako právnické osoby. Sbory badatelů Bible se scházejí v sálech Království. Celosvětově evidují přes 113 823 sborů.

23 SVĚDKOVÉ JEHOVOVI Svědkové Jehovovi se považují za aktivní kazatele Božího Království pod vládnutím Ježíše Krista ve více než 239 zemích světa. Státní uznání a registrace se liší podle zemí. Ve Velké Británii a USA je např. tato společnost registrována jako „charita“ V jiných zemích, jako např. Řecko nebo Itálie jako standardní církev.

24 SVĚDKOVÉ JEHOVOVI Náboženská skupina mající dle některých expertů sektářské tendence a rysy. „Oxfordský test osobnosti“: „výsledky“ vždy „špatné“ + nabídka „zlepšení“. „Vyléčit“ dokáže jen auditor v dianetickém centru: směsicí až drastických léčitelských a pseudoterapeutických metod.

25 CÍRKEV SJEDNOCENÍ Reverend Moon („mún“) a jeho žena = „praví rodiče“: jejich zemřelý syn „vstoupil do nebe, Ježíš je jen jeho pomocník“! Noví členové „bombardováni láskou“ ve zvláštních komunitách, přidělení (!) životního partnera, masové svatební obřady. Aktivita ve veřejném a politickém životě („Federace rodin za světový mír“) s cílem vytvořit Moonovi přitažlivý image. Úsilí o sjednocení náboženství a vytvoření „jediné celosvětové rodiny“ (samozřejmě moonistické).

26 Hnutí Nového věku (New Age) Spíše než náboženský směr nový životní styl: volnost, nevýlučnost, neorganizovanost, SYNKRETISMUS: – astrologie, – alternativní léčitelství, – víra v osud, – víra v božský potenciál v člověku, – alternativní psychoterapie, – komunikace s mimozemšťany, – geopatogenní zóny, věštby, – nový přístup k ekologii a zemědělství …

27 Výstupové poradenství – zásady Postupovat nenásilně: projevit zájem, navázat kontakt, získat důvěru. Navázat na „předchorobí“: motivovat k vyprávění o životě, vztazích a cílech před vstupem do sekty. Respektovat pozitivní funkci členství v sektě (emancipace od rodičů, přijetí mravních zásad..). Nabídnout něco lepšího než sektu: hodnotný smysl života + zdravý životní styl.

28 Literatura Autoři knih: Humpl, Říčan, Vojtíšek Vojtíšek, Z., Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha : Portál, 2004 Koukolík, F., Drtilová, J. (1996): Vzpoura deprivantů. Praha, Makropulos.

29 INTERNETOVÉ ZDROJE  www.sekty.cz = Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrůwww.sekty.cz  www.dingir.cz = DINGIRwww.dingir.cz (časopis o současné náboženské scéně)  http://www.jw.org/cs - oficiální stránky společnosti v češtině http://www.jw.org/cs


Stáhnout ppt "Problémy menšinových skupin II 10. Přednáška 15.5. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google