Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problémy menšinových skupin II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problémy menšinových skupin II"— Transkript prezentace:

1 Problémy menšinových skupin II
10. Přednáška

2 PSYCHOSOCIÁLNÍ PRÁCE SE ČLENY EXTREMISTICKÝCH SKUPIN

3 Úvodní informace RADIKALISMUS   EXTREMISMUS   TERORISMUS

4 RADIKALISMUS RADIKALISMUS = kritické postoje a činnosti, které usilují o změnu politických ústavním rámci poměrů, ale nevedou k odstranění demokratického politického systému a pohybují se v jeho, byť na okraji.

5 EXTREMISMUS EXTREMISMUS = vyhraněné, nekompromisní postoje a činnosti směřující jednoznačně k modifikaci či přímo odstranění demokracie a využívající i prostředků jdoucích za rámec právního státu.

6 TERORISMUS TERORISMUS = činnost protidemokratická, nelegální, destruktivní; násilí hlavním prostředkem dosažení různorodých politických cílů.

7 Příčiny stupňování interetnického napětí a násilí v ČR
příliv ekonomických imigrantů a jejich vstup na trh pracovních sil v situaci nezaměstnanosti a sociální nestability, nedostatečná schopnost imigrantů ŽÍT V ZÁKONNOSTI v hostitelské zemi, netolerantnost českých lidí.

8 EXTREMISMUS: SKINHEADS x ANARCHISTÉ
Počátek v Anglii na konci 60. let 20. století: hnutí mladých, často nezaměstnaných mužů z dělnických předměstí. Značná diferenciace hnutí v ČR – od umírněných (oblečení, hudba, fotbal) až po agresivní rasisty. Vyznávají „pořádek“, „disciplínu“, „správně fungující stát“.

9 Skinheads Vizáží a chováním demonstruji násilí – agresivitu.
Odmítají drogy a vše, co „oslabuje fyzickou sílu“ X čeští skini pijí pivo („vlastenecký nápoj“). Fašistické pozdravy, heslo „Čechy Čechům“. Skinheadské hudební skupiny: CONFLICT, ÚTOK, atd. Vlastní tiskoviny: PATRIOT, AGRESOR ...

10 Skinheads Se SKINHEADS propojeni HOOLIGANS/ROWDIES (chuligáni/výtržníci/rváči) = fanoušci některých sportovních klubů (u nás zejména Sparta Praha x Baník Ostrava), kteří usilují o vyvolání konfliktu s okolím.

11 Skinheads Hnutí SKINHEADS je podhoubím pro celou krajní pravici > ta se snaží proniknout do oficiální politiky: Dělnická strana (dřívější Hitlerova strana se nazývala Národně socialistická německá dělnická strana) > Dělnická strana sociální spravedlnosti.

12 EXTREMISMUS: SKINHEADS x ANARCHISTÉ
Odmítají právní řád, autoritu státu, disciplínu. Požadují neomezenou svobodu jedince, důsledný antimilitarismus, hledání alternativních řešení (zejména v ekologii). Odpor ke krajní pravici, spolu s Romy vystoupení proti rasismu a xenofobii > střety se skiny.

13 Teroristé Muži mezi 20 – 30 lety, nadprůměrně inteligentní, schopní adaptovat se v cizím prostředí, vést zde nenápadný život a připravit se na teroristický akt. Specifické poruchy osobnosti + procesy skupinové dynamiky (ve výcvikových táborech)  závislost na idealizované autoritě vůdce. Racionalizace teroristických činů: odplata za „mrtvé palestinské děti“, „boj za štěstí rodin proti úpadkové kultuře Západu“ …

14 DOPORUČENÍ 1. Odstraňovat bídu a nevzdělanost.
2. Vychovávat k toleranci, vzájemnému poznávání, solidaritě, lásce, zdravému způsobu života. 3. Prosazovat ŽIVOT V ZÁKONNOSTI - trestní zákoník: trestné činy Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

15 literatura / internet. zdroje
Charvát, J. (2009): Současný politický extremismus a radikalismus. Praha, Portál. = Ministerstvo vnitra ČR - zde v rubrice „O nás > Bezpečnostní politika a Prevence kriminality“ (různé aktuální materiály).

16 PSYCHOSOCIÁLNÍ PRÁCE SE ČLENY SEKT

17 Sektáři jsou oddáni transcendentním (člověka přesahujícím) cílům, jejichž nositelem je vůdce nebo zakladatel sekty. U lidí vstupujících do sekt častěji emočně nestabilní porucha osobnosti – hraniční typ. Sekty se obrací na jedince v jeho obtížných životních situacích. Nejrizikovější skupinou VYSOKOŠKOLÁCI. Členové sekt se silně věnují jeden druhému: „LOVE BOMBING“, ochrana před ohrožujícími vlivy = zdroj duševní úlevy nováčků X postupně odeznívá, psychické obtíže se vracejí …

18 Negativní formování psychiky:
zúžené a změněné vědomí přejímání zodpovědnosti za jedince, odtržení od rodiny, vytváření závislosti na autoritě vůdce, patologická komunikace

19 Odměňování konformity X trestání nonkonformity.
Myšlení, emoce a chování postupně předmětem tuhé kontroly a manipulace. Extrémně vysoká míra sociální soudržnosti. Ztížená možnost klidného a důstojného odchodu ze sekty.

20 SVĚDKOVÉ JEHOVOVI Svědkové Jehovovi (veřejností též označováni jako jehovisté) je celosvětová náboženská společnost, která vznikla v USA v 70. a 80. letech 19. století, která do roku 1931 působila pod názvem Mezinárodní sdružení vážných badatelů Bible

21 SVĚDKOVÉ JEHOVOVI Celkový počet svědků Jehovových - v roce 2013 na světě 19,24 milionů. Při sčítání lidu v roce 2011, kde byla otázka náboženské víry a vyznání dobrovolná, uvedlo název - Náboženská společnost Svědkové Jehovovi obyvatel.

22 SVĚDKOVÉ JEHOVOVI Česku má tato náboženská společnost registrováno okolo 240 sborů, které jsou evidovány a fungují samostatně jako právnické osoby. Sbory badatelů Bible se scházejí v sálech Království. Celosvětově evidují přes sborů.

23 SVĚDKOVÉ JEHOVOVI Svědkové Jehovovi se považují za aktivní kazatele Božího Království pod vládnutím Ježíše Krista ve více než 239 zemích světa. Státní uznání a registrace se liší podle zemí. Ve Velké Británii a USA je např. tato společnost registrována jako „charita“ V jiných zemích, jako např. Řecko nebo Itálie jako standardní církev.

24 SVĚDKOVÉ JEHOVOVI Náboženská skupina mající dle některých expertů sektářské tendence a rysy. „Oxfordský test osobnosti“: „výsledky“ vždy „špatné“ + nabídka „zlepšení“. „Vyléčit“ dokáže jen auditor v dianetickém centru: směsicí až drastických léčitelských a pseudoterapeutických metod.

25 CÍRKEV SJEDNOCENÍ Reverend Moon („mún“) a jeho žena = „praví rodiče“: jejich zemřelý syn „vstoupil do nebe, Ježíš je jen jeho pomocník“! Noví členové „bombardováni láskou“ ve zvláštních komunitách, přidělení (!) životního partnera, masové svatební obřady. Aktivita ve veřejném a politickém životě („Federace rodin za světový mír“) s cílem vytvořit Moonovi přitažlivý image. Úsilí o sjednocení náboženství a vytvoření „jediné celosvětové rodiny“ (samozřejmě moonistické).

26 Hnutí Nového věku (New Age)
Spíše než náboženský směr nový životní styl: volnost, nevýlučnost, neorganizovanost, SYNKRETISMUS: astrologie, alternativní léčitelství, víra v osud, víra v božský potenciál v člověku, alternativní psychoterapie, komunikace s mimozemšťany, geopatogenní zóny, věštby, nový přístup k ekologii a zemědělství …

27 Výstupové poradenství – zásady
Postupovat nenásilně: projevit zájem, navázat kontakt, získat důvěru. Navázat na „předchorobí“: motivovat k vyprávění o životě, vztazích a cílech před vstupem do sekty. Respektovat pozitivní funkci členství v sektě (emancipace od rodičů, přijetí mravních zásad..). Nabídnout něco lepšího než sektu: hodnotný smysl života + zdravý životní styl.

28 Literatura Autoři knih: Humpl, Říčan, Vojtíšek
Vojtíšek, Z., Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha : Portál, 2004 Koukolík, F., Drtilová, J. (1996): Vzpoura deprivantů. Praha, Makropulos.

29 INTERNETOVÉ ZDROJE   = Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů   = DINGIR (časopis o současné náboženské scéně) - oficiální stránky společnosti v češtině


Stáhnout ppt "Problémy menšinových skupin II"

Podobné prezentace


Reklamy Google