Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nizozemsko Nizozemské království. Obecné informace Nizozemsko patří mezi šest zakládajících států Evropských společenství. Na základě zkušeností Nizozemska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nizozemsko Nizozemské království. Obecné informace Nizozemsko patří mezi šest zakládajících států Evropských společenství. Na základě zkušeností Nizozemska."— Transkript prezentace:

1 Nizozemsko Nizozemské království

2 Obecné informace Nizozemsko patří mezi šest zakládajících států Evropských společenství. Na základě zkušeností Nizozemska v celní unii Benelexu se země aktivně podílela na prohlubování evropské integrace. Díky Evropské unii jako nástroji své zahraniční politiky se Nizozemsku podařilo zviditelnit a získat si vliv na evropské úrovni. Země patří mezi největší přispěvatele do evropského rozpočtu v přepočtu na obyvatele Nizozemsko patří mezi šest zakládajících států Evropských společenství. Na základě zkušeností Nizozemska v celní unii Benelexu se země aktivně podílela na prohlubování evropské integrace. Díky Evropské unii jako nástroji své zahraniční politiky se Nizozemsku podařilo zviditelnit a získat si vliv na evropské úrovni. Země patří mezi největší přispěvatele do evropského rozpočtu v přepočtu na obyvatele Správní členění: 12 provincí a 2 zámořská území Správní členění: 12 provincí a 2 zámořská území Státní zřízení: království Státní zřízení: království Forma vlády: konstituční monarchie, unitární stát Forma vlády: konstituční monarchie, unitární stát Hlava státu: královna Beatrix (od 30.4. 1980) Hlava státu: královna Beatrix (od 30.4. 1980)

3 Politický systém Nizozemsko je od roku 1815 konstituční monarchií. Po dlouhém (1917-1967) období, ve kterém politické síly postupovaly ve všech zásadních otázkách konsenzuálním způsobem, se systém změnil v klasický polarizovaný model typu koalice-opozice. Nizozemsko je od roku 1815 konstituční monarchií. Po dlouhém (1917-1967) období, ve kterém politické síly postupovaly ve všech zásadních otázkách konsenzuálním způsobem, se systém změnil v klasický polarizovaný model typu koalice-opozice. Nizozemsko je decentralizovaný unitární stát. Nizozemsko je decentralizovaný unitární stát. Vlády na centrální i místní úrovni bývají koaliční – neobejdou se bez složitého vyjednávání a hledání všeobecně přijatelných kompromisů Vlády na centrální i místní úrovni bývají koaliční – neobejdou se bez složitého vyjednávání a hledání všeobecně přijatelných kompromisů Tradice zahraniční politiky Nizozemska je založena na dosažení: Tradice zahraniční politiky Nizozemska je založena na dosažení: Míru Míru Svobody Svobody Prosperity Prosperity

4 Politický systém Má zájem na účinném fungování mezinárodních institucí Má zájem na účinném fungování mezinárodních institucí V zahraniční politice-snaha o zajištění bezpečnosti země, vyhýbání se konfliktům, oslabení mezinárodního napětí V zahraniční politice-snaha o zajištění bezpečnosti země, vyhýbání se konfliktům, oslabení mezinárodního napětí Ustanovení Stálého mírového tribunálu a Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu Ustanovení Stálého mírového tribunálu a Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu

5 Zákonodárná moc Nizozemský parlament je tvořen dvěma komorami, dolní obsazuje 150 poslanců, v horní se rozděluje 75 křesel. Volební období je čtyřleté, každá z komor ale může být předčasně rozpuštěna. Obě komory jsou voleny proporčně, dolní je volena přímo, horní skrze tzv. provinční sbory. Funkce poslance a ministra je neslučitelná. Nizozemský parlament je tvořen dvěma komorami, dolní obsazuje 150 poslanců, v horní se rozděluje 75 křesel. Volební období je čtyřleté, každá z komor ale může být předčasně rozpuštěna. Obě komory jsou voleny proporčně, dolní je volena přímo, horní skrze tzv. provinční sbory. Funkce poslance a ministra je neslučitelná.

6 Vláda Hlavní výkonná funkce ve státě je svěřena vládě a jejímu předsedovi. Osoba premiéra je vždy otázkou shody všech hlavních politických sil v parlamentu a panovníka. Hlavní výkonná funkce ve státě je svěřena vládě a jejímu předsedovi. Osoba premiéra je vždy otázkou shody všech hlavních politických sil v parlamentu a panovníka. Proces sestavování vlády je složitý a hlavní roli v něm hrají tzv. informateur a formateur. Proces sestavování vlády je složitý a hlavní roli v něm hrají tzv. informateur a formateur. Vláda vzniká na základě výsledků voleb a tvoří ji 14 ministrů ( + 2 s portfejí pro Antily a Arubu). Dne 7. července 2006 byl potřetí předsedou vlády jmenován Jan Peter Balkenende ze strany CDA – Křesťanská demokratická výzva. Vláda vzniká na základě výsledků voleb a tvoří ji 14 ministrů ( + 2 s portfejí pro Antily a Arubu). Dne 7. července 2006 byl potřetí předsedou vlády jmenován Jan Peter Balkenende ze strany CDA – Křesťanská demokratická výzva.

7 Hlava státu Nizozemsko je konstituční monarchie s parlamentním systémem vlády. Královna Beatrix pochází z oranžsko- nassavské dynastie a v čele státu stojí od roku 1980. Pro Nizozemsko typický byl zejména v tzv. konsociačním období silný důraz na konsenzuální vývoj země. Nizozemsko je konstituční monarchie s parlamentním systémem vlády. Královna Beatrix pochází z oranžsko- nassavské dynastie a v čele státu stojí od roku 1980. Pro Nizozemsko typický byl zejména v tzv. konsociačním období silný důraz na konsenzuální vývoj země. Tradiční je i vliv elit na politický život specificky strukturované nizozemské společnosti. Tradiční je i vliv elit na politický život specificky strukturované nizozemské společnosti. Reprezentanti dvou náboženských komunit (katolické a protestantské) i zastánci sekularizace se společně podíleli na vývoji systému. Změnou byly až volby konané v roce 1967, ve kterých získaly hlasy nové politické strany stojící mimo tradiční pilířové uspořádání. Reprezentanti dvou náboženských komunit (katolické a protestantské) i zastánci sekularizace se společně podíleli na vývoji systému. Změnou byly až volby konané v roce 1967, ve kterých získaly hlasy nové politické strany stojící mimo tradiční pilířové uspořádání.

8 Hlava státu Podle nizozemské ústavy je hlavou státu panovník (panovnice), který je vždy protestant/ka. Po postupném omezování pravomocí je nyní královna především symbolem: Podle nizozemské ústavy je hlavou státu panovník (panovnice), který je vždy protestant/ka. Po postupném omezování pravomocí je nyní královna především symbolem: jednoty, jednoty, je nedotknutelnou osobou a je nedotknutelnou osobou a nenese odpovědnost za zákony a nařízení, které podepisuje. nenese odpovědnost za zákony a nařízení, které podepisuje. Odpovědnost je svěřena ministrům, přesto je role panovníka v systému silnější než je tomu např. ve Švédsku či Spojeném království. Nezastupitelnou roli má panovník při sestavování vlády. Odpovědnost je svěřena ministrům, přesto je role panovníka v systému silnější než je tomu např. ve Švédsku či Spojeném království. Nezastupitelnou roli má panovník při sestavování vlády.

9 Politické strany Strana s názvem Křesťanská demokratická výzva (Christen Democratisch Appel – CDA) vznikla v roce 1980 sloučením tří politických stran, jedné katolické a dvou protestantských. Toto uskupení je silně centristické a oslovuje všechny skupiny nizozemského obyvatelstva. Strana s názvem Křesťanská demokratická výzva (Christen Democratisch Appel – CDA) vznikla v roce 1980 sloučením tří politických stran, jedné katolické a dvou protestantských. Toto uskupení je silně centristické a oslovuje všechny skupiny nizozemského obyvatelstva. Strana práce (Partij ven de Arbeid – PvdA) byla založena po druhé světové válce a navazuje na ortodoxně marxistickou Sociálně demokratickou dělnickou stranu. Strana práce (Partij ven de Arbeid – PvdA) byla založena po druhé světové válce a navazuje na ortodoxně marxistickou Sociálně demokratickou dělnickou stranu.

10 Politické strany Cílem strany Demokraté 66 (D66) bylo prosazení ústavní reformy a zrušení proporčního volebního systému. Jedná se o typ „městské“ strany, která má silnou voličskou základnu v Amsterdamu. Strana je preferenčně slabší, ale má vysoký koaliční potenciál. Cílem strany Demokraté 66 (D66) bylo prosazení ústavní reformy a zrušení proporčního volebního systému. Jedná se o typ „městské“ strany, která má silnou voličskou základnu v Amsterdamu. Strana je preferenčně slabší, ale má vysoký koaliční potenciál. Liberální Lidová strana pro svobodu a demokracii ( Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD) vznikla již v roce 1885, byla zaměřena převážně proti církvi, bojovala o sekularizaci a svůj stěžejní program si ponechala i v současnosti. Liberální Lidová strana pro svobodu a demokracii ( Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD) vznikla již v roce 1885, byla zaměřena převážně proti církvi, bojovala o sekularizaci a svůj stěžejní program si ponechala i v současnosti.

11 Veřejná správa Správní reforma v Niz byla iniciována koncem 60.let 20. stol., uskutečnila se v průběhu dalších 30 let. Správní reforma v Niz byla iniciována koncem 60.let 20. stol., uskutečnila se v průběhu dalších 30 let. Měla 2 hnací motory: Měla 2 hnací motory: 2 výbory – Výbor pro meziministerskou dělbu a koordinaci úkolů (poč. 70. let) 2 výbory – Výbor pro meziministerskou dělbu a koordinaci úkolů (poč. 70. let) -Výbor pro základní a organizační strukturu služby v ústřední správě (poč. 80. let)

12 Veřejná správa Výsledkem snažení výborů byla tvz. Velká aktivita (90. léta). V rámci velké aktivity byl vypracován projekt reorganizace ústřední státní správy Výsledkem snažení výborů byla tvz. Velká aktivita (90. léta). V rámci velké aktivity byl vypracován projekt reorganizace ústřední státní správy Cíle velké aktivity: Cíle velké aktivity: –Přehodnocení čerpání veřejných výdajů –Reorganizace státní služby –Deregulace vládních intervencí –Decentralizace úřadů VS –Debyrokratizace vládních úřadů –Privatizace části služeb

13 Veřejná správa 1982 – decentralizace úřadů – posílení pravomocí obcí a provincií. Současně některé kompetence ústřední správy byly přeneseny na některé veřejné instituce – obchodní komory, organizace soc. zabezpečení apod. 1982 – decentralizace úřadů – posílení pravomocí obcí a provincií. Současně některé kompetence ústřední správy byly přeneseny na některé veřejné instituce – obchodní komory, organizace soc. zabezpečení apod. Deregulace znamená tendenci směřující k vydávání většího počtu vládních nařízení, příkazů a zákazů Deregulace znamená tendenci směřující k vydávání většího počtu vládních nařízení, příkazů a zákazů Reorganizace státní služby byla na úrovni ústřední státní správy – zahájena již koncem 60. let Reorganizace státní služby byla na úrovni ústřední státní správy – zahájena již koncem 60. let

14 Veřejná správa V 80. letech – velký posun směrem ke kvalitnějšímu a úspornějšímu výkonu státní správy a územní samosprávy v rámci tzv. Velké aktivity. Akce „minus 2%“ – avšak počet úředníků neklesl (stali se zam-ci soukromého sektoru). Decentralizace byla kritizována jako pomalá. V 80. letech – velký posun směrem ke kvalitnějšímu a úspornějšímu výkonu státní správy a územní samosprávy v rámci tzv. Velké aktivity. Akce „minus 2%“ – avšak počet úředníků neklesl (stali se zam-ci soukromého sektoru). Decentralizace byla kritizována jako pomalá. Z těchto důvodů vláda v roce 1990 přijala rozhodnutí, že dalších 120tis. Pracovníků ztratilo statut veřejného zam-ce a privatizaci služeb urychlila. Z těchto důvodů vláda v roce 1990 přijala rozhodnutí, že dalších 120tis. Pracovníků ztratilo statut veřejného zam-ce a privatizaci služeb urychlila.

15 Veřejná správa Privatizace byla uskutečněna na úrovni VS, v první řadě šlo o: Privatizace byla uskutečněna na úrovni VS, v první řadě šlo o: –Privatizace pošt a úz. samosprávy Posíleny pravomoci generálních ředitelství řízených klíčovými ministerstvy Posíleny pravomoci generálních ředitelství řízených klíčovými ministerstvy Vytvořena síť dekoncentrovaných úřadů VS Vytvořena síť dekoncentrovaných úřadů VS Posíleny pravomoci provinčních zastupitelstev – zlepšení,komunikace mezi nimi a královskými komisaři Posíleny pravomoci provinčních zastupitelstev – zlepšení,komunikace mezi nimi a královskými komisaři

16 Veřejná správa Nizozemsko se dělí na 12 VÚSC – provincie Nizozemsko se dělí na 12 VÚSC – provincie Jsou zřízeny provinčními stavy a radami – v čele komisaři – jmenovaní královnou Jsou zřízeny provinčními stavy a radami – v čele komisaři – jmenovaní královnou Významná úloha – Unie nizozem. Municipalit. Územní samospráva má sice rozsáhlé kompetence, ale nizozemská ústava zakotvuje výrazná restriktivní kritéria pro její uplatňování. Významná úloha – Unie nizozem. Municipalit. Územní samospráva má sice rozsáhlé kompetence, ale nizozemská ústava zakotvuje výrazná restriktivní kritéria pro její uplatňování. Orgány vytváření provinciemi: Orgány vytváření provinciemi: –Provinční shrom. – volené přímo občany –Předsednictvo – volené ze členů provinčního shrom. na 4 roky –Královský komisař – jmenován vládou, zastupuje vládu provincií

17 Veřejná správa Na úrovni obcí – samosprávný orgán zastupitelstvo – v čele starosta (jmenován královským dekretem) a předsednictvo (volení z členů rady). Na úrovni obcí – samosprávný orgán zastupitelstvo – v čele starosta (jmenován královským dekretem) a předsednictvo (volení z členů rady).

18 Státní služba Systém merit (viz úvodní přednáška) Systém merit (viz úvodní přednáška) Podmínka pro přijetí – státní občanství, odborné předpoklady, trestní zachovalost. Výběr se provádí na základě dokladů, předložených kandidáty a přijímacího pohovoru. Podmínka pro přijetí – státní občanství, odborné předpoklady, trestní zachovalost. Výběr se provádí na základě dokladů, předložených kandidáty a přijímacího pohovoru. Zákaz stávky – omezení občanského práva v NIZ. Zákaz stávky – omezení občanského práva v NIZ. Povinnosti úředníků: Povinnosti úředníků: –Nestrannost –Loajalita –Zdržení se pol. aktivity –Mlčenlivost

19 Státní služba Vedlejší činnost mimo úřední hodiny není omezena – nesmí negativně ovlivňovat výkon práce. Vedlejší činnost mimo úřední hodiny není omezena – nesmí negativně ovlivňovat výkon práce. Služební postup není právně zajištěn – nároky na kvalifikaci a doporučení nadřízených Služební postup není právně zajištěn – nároky na kvalifikaci a doporučení nadřízených Existuje 18 platových stupňů. Proti zařazení se lze odvolat. Existuje 18 platových stupňů. Proti zařazení se lze odvolat. Prac. doba je v průměru 38 hod týdně, dovolená 24 dnů ročně. Obvykle se však pracuje 40 hodin týdně, čímž se získá 12 dní dovolené navíc. V případě onemocnění je nárok na 100%ní plat do 18 měsíců, poté 80%. Prac. doba je v průměru 38 hod týdně, dovolená 24 dnů ročně. Obvykle se však pracuje 40 hodin týdně, čímž se získá 12 dní dovolené navíc. V případě onemocnění je nárok na 100%ní plat do 18 měsíců, poté 80%. Za porušení povinností – disciplinární sankce (písemné napomenutí, dodatečná práce bez nároku na mzdu, snížení platu apod.) Za porušení povinností – disciplinární sankce (písemné napomenutí, dodatečná práce bez nároku na mzdu, snížení platu apod.) Ukončení zam. poměru- jen v případech stanovených v zákoně u zam-ců jmenovaných do stálého zam. poměru. Ukončení zam. poměru- jen v případech stanovených v zákoně u zam-ců jmenovaných do stálého zam. poměru. Nárok na důchod vzniká dosažením 35 věku. Jeho výše závisí na platu dosaženého v posledních dvou letech a délce zaměstnání. Nárok na důchod vzniká dosažením 35 věku. Jeho výše závisí na platu dosaženého v posledních dvou letech a délce zaměstnání.

20 Vzdělávání úředníků VS Fungují vzdělávací instituty na jednotlivých ministerstvech Fungují vzdělávací instituty na jednotlivých ministerstvech Vedle toho existuje vládní vzdělávací institut (R.O.I.) – je součástí MV. Je odpovědný za rozvoj vzdělávací politiky v rámci vlády Vedle toho existuje vládní vzdělávací institut (R.O.I.) – je součástí MV. Je odpovědný za rozvoj vzdělávací politiky v rámci vlády Současně existují školící instituty pro místní správu, jsou částečně financovány z poplatků za kurzy Současně existují školící instituty pro místní správu, jsou částečně financovány z poplatků za kurzy

21 Nizozemsko a EU Nizozemsko předsedalo EU naposledy v druhé polovině roku 2004, tedy v době doposud bezprecedentního rozšíření. Předsednictví přebíralo po Irsku a k 1. 1. 2005 jej předalo Lucembursku. Hlavní priority nizozemského předsednictví: Nizozemsko předsedalo EU naposledy v druhé polovině roku 2004, tedy v době doposud bezprecedentního rozšíření. Předsednictví přebíralo po Irsku a k 1. 1. 2005 jej předalo Lucembursku. Hlavní priority nizozemského předsednictví: učinit úspěch z rozšíření – např. jednání, která se týkala vstupu Bulharska a Rumunska, přípravy k vyjednávání s Chorvatskem či vyjednávání o vstupu s Tureckem učinit úspěch z rozšíření – např. jednání, která se týkala vstupu Bulharska a Rumunska, přípravy k vyjednávání s Chorvatskem či vyjednávání o vstupu s Tureckem posílit evropskou ekonomiku a zredukovat administrativní zátěž posílit evropskou ekonomiku a zredukovat administrativní zátěž zajímat se o oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti – hlavními zájmy v této oblasti byly stanoveny boj proti terorismu, organizovanému zločinu, evropský zatykač či spolupráce v rámci výměny informací zajímat se o oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti – hlavními zájmy v této oblasti byly stanoveny boj proti terorismu, organizovanému zločinu, evropský zatykač či spolupráce v rámci výměny informací budoucí finanční a rozpočtová struktura - Agenda 2007 – zahájena jednání o budoucí finanční perspektivě 2007-13 neboli příprava dalšího sedmiletého rozpočtu Unie budoucí finanční a rozpočtová struktura - Agenda 2007 – zahájena jednání o budoucí finanční perspektivě 2007-13 neboli příprava dalšího sedmiletého rozpočtu Unie posílit roli EU ve světě – posílení se týkalo čtyř oblastí: Asie, Blízkého východu, multilateralismu a Evropské bezpečnostní a obranné politiky posílit roli EU ve světě – posílení se týkalo čtyř oblastí: Asie, Blízkého východu, multilateralismu a Evropské bezpečnostní a obranné politiky


Stáhnout ppt "Nizozemsko Nizozemské království. Obecné informace Nizozemsko patří mezi šest zakládajících států Evropských společenství. Na základě zkušeností Nizozemska."

Podobné prezentace


Reklamy Google