Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Socialismus název socialismus je odvozen od slova sociální, vyjadřuje tak požadavek na sociální spravedlnost společné všem proudům socialismu jsou: a)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Socialismus název socialismus je odvozen od slova sociální, vyjadřuje tak požadavek na sociální spravedlnost společné všem proudům socialismu jsou: a)"— Transkript prezentace:

1 Socialismus název socialismus je odvozen od slova sociální, vyjadřuje tak požadavek na sociální spravedlnost společné všem proudům socialismu jsou: a) odpor ke kapitalismu b) důraz na solidaritu a kolektivismus přirozeným lidským vztahem je spolupráce a vzájemná pomoc, ne soutěživost jedinec je součástí třídy, ty stojí ve společnosti proti sobě, jejich konflikt je příčinou progresivní dějinné změny podle marxismu-leninismu je socialismus první fáze komunistické společenské formace socialisté usilují o zespolečenštění výrobních prostředků a likvidaci společenských tříd

2 Špatné materiální podmínky podle socialistů plodí další společenská zla (alkohol, násilí)
v užším slova smyslu je socialismus demokratická ideologie, která klade důraz na solidaritu v širším slova smyslu socialismus zahrnuje i KOMUNISMUS vedle demokratického socialismu Za porážku socialismu v celosvětovém měřítku se považuje M. Gorbačov svými reformy v Sovětském svazu

3 ZÁSADY SOCIALISMU Pospolitost
sociální a ekonomické problémy jsou lidé schopni lépe řešit jako příslušníci kolektivu než jako individua; jednotlivce nelze od společnosti oddělit; přirozenost člověka je formována prostředím; v lepším prostředí lze člověka odnaučit sobectví a může dojít naplnění a dosáhnout seberealizace. Lidé se budou moci svobodně rozhodovat Spolupráce konkurence podporuje sobectví a agresivitu, spolupráce vede k rozvíjení lepších stránek člověka; energie společenství může být efektivnější než energie souhrnu soupeřících jednotlivců; Rovnost posiluje spravedlnost; nerovnost plodí konflikty a nestabilitu; uspokojování potřeb je základem seberealizace člověka (potřeby jsou stejné); Společenská třída třída je aktérem dějin, nikoliv individuum, třída je též nástroj analýzy; chování a zájmy lidí (včetně morálního hodnocení) jsou určovány jejich příslušností ke společenským třídám; kapitalisté vykořisťují dělnickou třídu; dělnické třídě jde o politický boj a emancipaci jeho prostřednictvím; Společné vlastnictví bohatství vzniká kolektivním úsilím, a proto by mělo být též sdíleno celou společností; cílem socialismu je buď zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostředků, nebo jeho podřízení zájmům společnosti; soukromé vlastnictví je nepřirozené, nespravedlivé a morálně korumpuje Veškeré výrobní bohatství světa bude patřit lidem Lidé nebudou pracovat za platy

4 Socialismus podle histor. vývoje
Utopický socialismus Marxistický pojem pro předchůdce marxistů = označovali se „vědeckými socialisty“ Marxisté své předchůdce označovali za utopisty, neboť měli za to, že jejich myšlenky nelze v praxi realisovat Utopický socialismus začali prosazovat vzdělaní lidé, kteří uvažovali o lepším uspořádání společnosti, aby byla nejen občansky svobodná, ale také spravedlivější a humánnější (lidštější) představy o dokonalé společnosti bez soukromého vlastnictví o společném životě lidí v rovnosti a společné práci

5 Hlavní předchůdce utopického socialismu:
François Marie Charles Fourier ( ) byl Francouz, jeden z hlavních představitelů utopického socialismu. Doporučoval zakládat jakási družstva - falangy (základní jednotka utopické společnosti, obec skládající se asi z 1600 lidí), v nichž se společně pracovalo a výsledky práce se dělily v kolektivu.

6 Následný vývoj Vědeckého socialismu
Vědecký socialismus Je jím nazývám Marxismus založen Karlem Marxem; rozvinut Friedrichem Engelsem na marxist. Ideologii je založen komunismus druh antikapitalismu – měl jen nahradit měl být založen na studiu histor. Příčin a histor. Následků a na proroctvích vlastního zrodu Následný vývoj Vědeckého socialismu Revizionismu/ reformismus – místo, aby se třídní rozpory zvětšovaly, zmenšují se - je základem dnešních sociálně-demokratických stran Radikalismus – vykořisťování; revoluční převzetí moci Alternativní radikalismus – leninismus; marxismus-leninismus-stalinismus;marxismus-leninismus; trockicmus; maoismus Centristé

7 „Vše, co je, musí být – a vše co musí být, je!“

8 Marxistické učení založeno na materialismu
Zvětšování třídních rozporů vede k revoluci železný zákon mzdový a armáda nezaměstnaných nevyhnutelně stlačuje mzdy na úroveň životního minima účely(i cesty k nim) jsou určeny vnějšími (materiálními) podmínkami života ekonomické hodnoty se rovnají kvantitám práce bytí lidí není určováno vědomím, nýbrž vědomí je určováno společenským bytím neposuzujeme individuum podle toho, co si samo o sobě myslí, nýbrž podle materiálního života materiální podmínky výroby určují duševní život neuznává vzájemný vztah mezi materiálními podmínkami a lidskými představami základem vývoje je konflikt mezi třídami – končí sociální revolucí Zavedení beztřídního systému společnosti vytvoření organizace třídně uvědomělých dělníků, odhodlaných provést soc. revoluci

9 věda má přinášet praktické výsledky a předpovídat budoucnost
kdo má peníze, má moc nevidí lidského ducha nastolil dogma, ale nehledal potvrzení své myšlenky – vybíral jen to, co se mu hodilo – co se nehodilo, opomíjel Marx nepřipouštěl možnost omylu svého učení nesnášenlivost ke každému, kdo jinak smýšlel Karel Marx Friedrich Engels

10 Jana Gubišová Jiří Mrnka Roman Krása
Zpracovali: Jana Gubišová Jiří Mrnka Roman Krása


Stáhnout ppt "Socialismus název socialismus je odvozen od slova sociální, vyjadřuje tak požadavek na sociální spravedlnost společné všem proudům socialismu jsou: a)"

Podobné prezentace


Reklamy Google